ÖNEMLİ TARİHLER

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  09 Kasım 2018
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  28 Şubat 2019
 • Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih
  04 Mart 2019
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
  10 Mart 2019
 • Kayıt
  11 - 31 Mart 2019
 • Kongre Programının Açıklanması
  08 Nisan 2019
 • Kongre
  25-28 Nisan 2019
 • Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi
  30 Mayıs - 31 Ağustos 2019
 • Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması.
  20 Ekim 2019
 • Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması
  31 Ekim 2019
 • Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması
  23 Eylül 2019

DUYURULAR

 • ICES-UEBK 2019 Kongre Programı
 • ICES-UEBK 2019 Kayıtlı Kullanıcılarının Dikkatine
 • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
 • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
 • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı
 • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
 • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
 • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı

TARİHLER

09 Kasım 2018   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

28 Şubat 2019   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

04 Mart 2019   

Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih

10 Mart 2019   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

11-31 Mart 2019   

Kongre Kayıt

08 Nisan 2019   

Kongre Programının Açıklanması

25-28 Nisan 2019   

Kongre Süreci

30 Mayıs- 31 Ağustos 2019

Kongre Bildiri Kitapçığı ve
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

20 Ekim 2019   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

31 Ekim 2019   

Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması

23 Eylül 2019   

Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması