KURULLAR

KURULLAR


Kongre Onur Kurulu


Prof. Dr. Ziya Selçuk, Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. A. Haluk Özen, Hacettepe Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanları


Prof. Dr. Hayati Akyol, ULED Platformu Başkanı, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayten Genç, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Sanat Eğitimcileri Derneği
Prof. Dr. Cengiz Şahin, Türk PDR Derneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Emine Erdem, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil Yurdugül, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nermin Yazıcı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Turan, Sınıf Öğretmenleri Derneği
Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği
Prof. Dr. Aydan Ersöz, English Language Education Assocation
Prof. Dr. Esra Bukova, Güzel Matematik Eğitimi Derneği
Prof. Dr. Melek Gökay, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği
Prof. Dr. Mustafa Safran, Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği;
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Çocuk Ve Gençlik Müzeleri Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği
Prof. Dr. Özcan Demirel, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel,Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği
Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği 
Doç. Dr. İrem Onursal Ayırır, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Tuncay Özsevgeç, Fen Eğitimi ve Araştırma Derneği
Dr. Ferah Güçlü Yılmaz, Eğitimci Kadınlar Derneği
Dr. Burcu Demirbaş, Teknik ve Meslek Eğitimcileri Derneği
Dr. Adem Çilek, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği, MEB Bakan Danışmanı
Burcu Yılmaz, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği, MEB BÖTE Öğretmeni
Ercan Karaca, Özel Eğitimciler Derneği
Refik Saydam, Müzik Eğitimcileri Derneği

Kongre Sekreteryası


Murat KOÇALİ

Bilim ve Hakem Kurulu


Prof. Dr. A. Sibel Türküm, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Abdullah Kaplan, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adil Türkoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Gürses, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Işık, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Ok, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Saban, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alev Doğan, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Balcı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Okan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Meydan, Nevşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alim Kaya, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alper Cihan Konyalıoğlu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Altay Eren, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Asım Çivitçi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aydan Ersöz, İngilizce Eğitimi Derneği
Prof. Dr. Ayla Oktay, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ayşegül Sağlam Arslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aytunga Oğuz, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Banu Yazgan İnanç, Toros Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Behçet Oral, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Berrin Burgaz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Betül Aydın, İstanbul Bilim Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Bilgin Ünal İbret, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Bülent Güven, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Çağlar Gülçiçek, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Çağlayan Dinçer, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Celal Bayrak, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz Akçay, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Çetin Semerci, Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cevat Celep, British University Of Nicosia
Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Dilek Erduran Avcı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Durmuş Kılıç, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Dursun Dilek, Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Duygu Anıl, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Emin Karip, Türk Eğitim Derneği
Prof. Dr. Emine Rüya Özmen, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Eralp Altun, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdal Toprakçı , Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdinç Duru, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan Başar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esin Atav, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esra Özay Köse, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu, Biruni Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ferhan Hatice Odabaşı, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feride Bacanlı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feridun Merter, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feyzi Uluğ, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Filiz Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Firdevs Güneş, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Galip Yüksel , Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gamze Sezgin Selçuk, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gülşah Başol, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Günseli Orhon, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gürbüz Ocak, Afyon Kocatepe Üni.
Prof. Dr. Gürhan Can, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Haluk Özmen, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hamza Akengin, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Handan Deveci, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Karal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Şeker, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Toğrul, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Ünder, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hatice Odacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Doğanay, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Hıfzı Doğan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. İhsan Sabri Balkaya, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İlhan Günbayı, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İnayet Aydın Aydın, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsa Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İzzet Görgen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kamil İşeri, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kasım Karakütük, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Kemal Doymuş, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim Gündoğdu, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kıymet Selvi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. M. Sabri Kocakülah, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mahir Kadakal, Giresun Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Arslan, Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Güven, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Takkaç, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Çakmak, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Demirel, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Kalkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Yılmaz Gökay, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Meral Güven, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muammer Çalık, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muammer Demirel, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muhsine Börekçi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mukadder Boydak Özan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münevver Ölçüm Çetin, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münir Oktay, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Altun, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Gokdere, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Musa Çifçi, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Çelikten, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Cihan, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Cin, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Ergün, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kılıç, Ufuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kutlu, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sağlam, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mübeccel Gönen, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Naciye Aksoy, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Necla Turanlı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilay T. Bümen, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Niyazi Can, Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nuri Doğan, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri Yavuz, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nurtaç Canpolat, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz Serin, Lefke Avrupa Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Osman Titrek, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Özge Özyalçın Ozkay, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan Özey, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Raşit Özen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Reşat Peker, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sait Yücel, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Paşa Memişoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Uşun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Samih Bayrakçeken, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Satılmış Tekindal, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sedat Yüksel, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sefer Ada, İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Serap Buyurgan, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Serap Kaya Şengören, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Servet Özdemir, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Seval Fer, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sinan Olkun, Final Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kıbrıs.
Prof. Dr. Songül Altınışık, Todaie
Prof. Dr. Songül Tümkaya, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Suat Ünal, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Suat Ungan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Doğan, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şaduman Kapusuzoğlu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tacettin Pınarbaşı, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tayyip Duman, Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Temel Çalık, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tuncay Ergene, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ümit Turgut, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Vedat Özsoy, Tobb Etü Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar Baykul, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yasin Soylu, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Demir, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Kızılçim, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Taşkesenligil, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Unat, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Gelişli, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Dede, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Budak, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zekeriya Nartgün, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep Gürel, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep Deniz Yöndem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakiütesi
Doç. Dr. Abdullah Adıgüzel, Düzce Ünv.
Doç. Dr. Abdullah Ayaydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ali Arslan, Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Alper Başbay, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Arzu Saka, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Arif Özer, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Atilla Çimer, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Aygül Aykut, Erciyes Üniversitesi Gsf
Doç. Dr. Ayşe Mentiş Taş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Aziz Yağan, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Bayram Bıçak, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Buket Yakmacı Güzel, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Cemil Aydoğdu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Dalım Çiğdem Ünal, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Derya Arslan Özer, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Elif Çelebi Öncü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Elvan Yalçınkaya, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Erdal Taşlıdere, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan Dinç, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Erol Duran, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Gökhan Arastaman, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Gökhan Dağhan, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Güldem Dönel Akgül, Erzincan Üniverstisi
Doç. Dr. Gülsen B. Ünver, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Gürcü Erdamar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Güven Dinç, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Doç. Dr. Güven Özdem, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hakan Atılgan, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Hakkı Kontaş, Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Bozgeyikli, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Şahan, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hatice Akkoç, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin Köksal, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin Ünlü, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ibrahım Cankaya, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İlhami Bulut, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İlkay Ulutaş, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İlke Evin Gencel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İsmail Karakaya, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Kamile Demir, Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Doç. Dr. Kasım Kıroğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Kemal Özgen, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Lale Özsevgeç, Ktü Fatih Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Levent Mercin, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Mediha Sarı, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Arif Özerbaş, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Turan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Melek Demirel, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Meliha Tuzgöl Dost, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Meltem Düzbastılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet Baştuğ, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet Turhan, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Murat Kurt, Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Özdemir, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül, Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Necmi Gökyer, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Nedim Alev, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Neşe Güler, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal Doğan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Nihan Demirkasımoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Nihat Gürel Kahveci, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Nilüfer Kahraman, Gazi Üniersitesi
Doç. Dr. Nuray Mamur, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuz Dilmaç, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay Bektaş, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ömer Saylar, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Onur Köksal, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Birgin, Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar Köseoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Recep Özkan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Refika Olgan, Odtü Oöe
Doç. Dr. S. Tunay Kamer, Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Sait Akbaşlı, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç İngeç, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Seher Mandacı Şahin, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Sema Çıldır, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Senar Temel, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Serap Çalışkan, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Serdar Tuna, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife Işık, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Serkan Koşar, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Sinan Ayan, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Şükrü Ada, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Tuncay Ayas, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Tuncay Öğretmen, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Türkan Doğan, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Vesile Oktan, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Yaşar Akkan, Gümüşhane Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin Yavuzer, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Yasin Ünsal, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Şahin, Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Zeliha Nurdan Baysal, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Zeynep Alat, Ege Üniv. Oöe
Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Mert, Uşak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abidin Dağlı, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlyas, Batman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin, Siirt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Arif Yilmaz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Arslan Bayram, Artvin Çoruh Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Önel, Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ata Pesen, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ataman Karaçöp, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Şekercioğlu, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Altun, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Tarkın Çelikkıran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayten Düzkantar, Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bengü Türkoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akyol, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Beste Dinçer, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül Küçük Demir, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Yurdakul, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Durmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin Özdemir, Siirt Universitesi
Dr. Öğr. Üyesi Canan Koç, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Cevat Eker, Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kahriman, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Derya Şahin, İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Karışan, Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ege Akgün, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Ev Çimen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Erdem, Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Eren Kesim, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ergül Demir, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akın, Siirt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ersin Karademir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğ Can, Kırklareli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Ergün, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esed Yağcı, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Manav, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bozbayındır, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fikret Gülaçtı, Erzincan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fulya Türk, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Funda Nalbantoğlu Yılmaz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Sart, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Güler Çavuşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Güzin Ayrancıoğlu, Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Güzin Sacide Mazman Akar, Uşak Üni. Eğitim Fak. Böte Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koğar, Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nilüfer Süzen, Uşak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Demiral, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kasapoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kepceoğlu, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Nihan Demirel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kazım Alat, Ondokuz Mayıs Üni. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Atalay Kabasakal, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Özalemdar, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Aydın Başar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Nevra Küpana, Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akpınar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Toran, İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Metin Özkan, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ergün, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Müge Aygün, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Berigel, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nail İlhan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Okur Akçay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Karaman, Ordu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Şahin, Amasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Şenay Şişman, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Recep Serkan Arık, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Riyad Şihab, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sadık Yüksel Sıvacı, Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seda Kerimgil Çelik, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Abd
Dr. Öğr. Üyesi Selda Aras, Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serap Yetik, Pamukkale Üni. Eğitim Fak. Böte Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şeref Göküş, Akdeniz Üniv.
Dr. Öğr. Üyesi Sevde Çetin, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Güven, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Dinçol Özgür, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şenol Şen, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Temel Kösa, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Alakurt, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Demiral, Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümit İzgi Onbaşılı, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Aktepe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kuşdemir, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ozturk, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Bolat, Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Özer Özkan, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Mutlu, Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Temiz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zöhre Kaya, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Mehmet Bars, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Eset Yağcı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Atalay Kabasakal, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dr. Fatih Önder, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Murat Polat, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Serkan Dinçer, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevda Çetin, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Dinçol Özgür, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Şenol Şen, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dr. Ferah Güçlü YILMAZ, Milli EĞitim Bakanlığı
Öğretmen Nilgün Misir, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Can Serdar, Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
Kezban Tepeli, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
* Düzenleme Kurulu üyeleri akademik unvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

DUYURULAR

  • ICES-UEBK 2019 Kongre Programı
  • ICES-UEBK 2019 Kayıtlı Kullanıcılarının Dikkatine
  • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
  • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
  • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı
  • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
  • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
  • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı

TARİHLER

09 Kasım 2018   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

20 Mart 2019   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

20 Mart 2019   

Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih

20 Mart 2019   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

20-31 Mart 2019   

Kongre Kayıt

08 Nisan 2019   

Kongre Programının Açıklanması

25-28 Nisan 2019   

Kongre Süreci

30 Mayıs - 31 Ağustos 2019

Kongre Bildiri Kitapçığı ve
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

20 Eylül 2019   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

20 Eylül 2019    

Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması

23 Eylül 2019    

Bölümlü E-Kitabının Yayımlanması