• Türkçe
  • English

ICES UEBK 2018 - DuyurularTaslak Sonuç Bildirgesi

Sayın ICES-UEBK Katılımcısı,
     
    18-22 Nisan 2018 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi, ULED Platformu ve Pegem Akademi
    tarafından ortaklaşa düzenlenen 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK)'nin
    Kapanış ve Değerlendirme oturumunda katılımcılarla paylaşılan taslak kapanış bildirgesini
    aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
     
    Kapanış oturumunda bulunan katılımcıların da önerisiyle bildiri metnine ilişkin olarak
    tüm katılımcılardan görüş ve öneri alınması kararlaştırılmıştır.
     
    Tüm katılımcılardan alınan görüş ve önerilerin Düzenleme Kurulu tarafından
    28 Nisan 2018 tarihinde görüşülerek kapanış bildirgesine son şeklinin verilmesi planlanmıştır.
     
    Kapanış bildirgesine ilişkin görüş ve önerilerinizi en geç 26 Nisan 2018 mesai bitimine
    kadar ices-uebk@pegem.net adresine göndermenizi dileriz.

/dosyalar/files/taslak_sonuc_bildirgesi.docx

ICES-UEBK 2018 Özetler E-Kitabı

İndirmek için tıklayınız (25MB)

ICES-UEBK 2018 Kongre Programı

Sayfada görüntülemek için tıklayın.
İndirmek için tıklayın.

Çalıştay kayıtları

Çalıştaylara ait paralel oturumlara kayıt için lütfen tıklayınız. Çalıştaylara kayıt işlemi yapabilmek için üyeliğinizin ve kesin kaydınızın olması gerekmektedir.

Bİldiri Özeti Gönderimi yoğun istek üzerine 25 Şubat 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bİldiri Özeti Gönderimi yoğun istek üzerine 25 Şubat 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

ICES-UEBK 2017 Kayıtlı Kullanıcılarının Dikkatine

Üyelik bilgilerinizi aynı şekilde ICES-UEBK 2018'de de kullanabilirsiniz. Tekrar üye olmanıza gerek yoktur. Şifrenizi hatırlamıyorsanız http://ices-uebk.org/?s=sifreunut adresini kullanabilirsiniz.

Türk Hava Yolları “27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi”nin Resmi Hava Yolu

Türk Hava Yolları “27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi” ’nın Resmi Hava Yolu olarak Turkish Conventions kapsamında belirli rezervasyon sınıflarında indirimli ücretler sunmaktadır. Rezervasyon ve biletleme için lütfen https://www4.thy.com/TKC  ziyaret ediniz. Delege sekmesini tıklayarak “014TKH18”  ile ilerleyebilirsiniz.
 

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazı ile bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamada bulunmaktadır.

Bu yazı ile sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir.

Bu yazıya göre

1. Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde ya da üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;

  • Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
  • Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
  • Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
  • Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.

2. Diğer yandan bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde -kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla- yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.

3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu; çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.

İlgi yazılara ulaşmak için tıklayınız.