• Türkçe
  • English
  • русский

ICES UEBK 2017 - DuyurularSempozyumu Canlı İzleyin

Sempozyum boyunca canlı yayınları takip etmek için Vitamin Öğretmen sayfasına girebilirsiniz. 

İzlemek için tıklayın.

http://www.vitaminogretmen.com/canli

ICES-UEBK 2017 Kongre Programı

Sayfada görüntülemek için tıklayın.
İndirmek için tıklayın.

ICES UEBK Android Uygulaması Kullanımda

Android mobil telefon kullanan katılımcılarımız sempozyum hakkında bilgi almak, etkinlik ve anlık hatırlatmalardan haberdar olmak için ICES UEBK mobil uygulamasını https://goo.gl/UWAoKi bağlantısına tıklayarak veya Google Play'de "ices uebk" kelimelerini aratarak yükleyebilirler.

ICES-UEBK 2017 Özetler E-Kitabı


İndirmek için tıklayınız (25MB)

Uluslararası Sergi E-Kataloğu


İndirmek için tıklayınız (8MB)

Bildiri gönderimi son tarihi güncellenmiştir.

Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih 13Şubat 2017 olarak güncellenmiştir.

PROF. DR. ЕFREMOVA GALINA IVANOVNA kongremize çağrılı konuşmacı olarak katılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Çağrılı Konuşmacılar sayfasını inceleyebilirsiniz.

PROF. DR. ZİYA SELÇUK kongremize çağrılı konuşmacı olarak katılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Çağrılı Konuşmacılar sayfasını inceleyebilirsiniz.

PROF. DR. MICHAEL W. APPLE kongremize çağrılı konuşmacı olarak katılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Çağrılı Konuşmacılar sayfasını inceleyebilirsiniz.

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır.

Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir.

Bu yazıya göre;

1. Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;

  • Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
  • Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
  • Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
  • Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.

2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde -kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla- yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.

3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.

İlgi yazılara ulaşmak için tıklayınız.