• Türkçe
  • English

ICES UEBK 2018 - KurullarKongre Onursal Başkanı
İsmet Yılmaz, Millî Eğitim Bakanı

Kongre Onur Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Safran, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Kemal Doymuş, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özcan Demirel, ULED Platformu Başkanı

Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Abdullah Kaplan, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Gürses, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman Engin, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aydan Ersöz, İngilizce Eğitimi Derneği
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Engin Karadağ, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil Koca, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Melek Yılmaz Gökay, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melik Bülbül, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mücahit Dilekmen, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Osman Samancı, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi, eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Cengiz Şengül, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin Köksal, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İsmail Seçer, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Kasım Kıroğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Turan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ömer Yılar, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ufuk Şimşek, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ümit Şimşek, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Toran, İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Turgay Alakurt, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Dr. Mehmet Bars, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dr. A. Selcen Arslangilay, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Dr. Adem Çilek, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
Dr. Ödül Işıtman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
Dr. Serkan Dinçer, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Can Serdar, Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
Ercan Karaca, Özel Eğitimciler Derneği
Servet Sarıkaya, Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

Bilim Kurulu
Prof. Dr. A. Sibel Türküm, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adil Türkoğlu , Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Ahmet Işık, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Halil Kırkkılıç, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Ok, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Saban, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Zeki Saka, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alev Doğan, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Ali Azar, Bülent Ecevit Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Balcı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ali Göçer, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Okan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Meydan, Nevşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alim Kaya, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Asım Çivitçi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aydoğan Aykut Ceyhan, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayhan Aydın, Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayhan Kürşad Erbaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayla Oktay, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ayşe Demirbolat, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayşegül Gökhan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Aytekin İşman, Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Banu Yazgan İnanç, Toros Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Behçet Oral, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Betül Aydın, İstanbul Bilim Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Bilgin Ünal İbret, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bülent Güven, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bülent Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Çavuş Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cecilia Mercado, Saint Louis University, School Of Computing And Information Sciences
Prof. Dr. Celal Bayrak, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cemal Tosun , Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Cemal Yıldız, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cemil Öztürk, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz Akçay, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Çetin Semerci , Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cevat Celep, British University Of Nicosia
Prof. Dr. Coşkun Arslan, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Coşkun Bayrak, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Dagna Dejna, Nicolaus Copernicus University, Faculty Of Educational Sciences Higher Education
Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Durmuş Kılıç, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Dursun Dilek, Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Duygu Anıl, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Emin Karip, Türk Eğitim Derneği
Prof. Dr. Emine Akyüz , Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Emine Rüya Özmen, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Engin Yılmaz, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Eralp Altun, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdal Hamarta, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdal Toprakçı , Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan Başar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan Köse, İstanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler Myo
Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esra Ceyhan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esra Özay Köse, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fatma Çağlayan Dinçer, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Fatoş Silman, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ferhan Hatice Odabaşı, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feride Bacanlı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feridun Merter, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feyyat Gökçe, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feyzi Uluğ, Todaie
Prof. Dr. Filip Nalaskowski, Nicolaus Copernicus University, Faculty Of Educational Sciences Educational Policy
Prof. Dr. Filiz Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Firdevs Güneş, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Galip Yüksel , Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Giray Topal, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gülşen Avcı, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Gülsün Atanur Baskan, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Güngör Karauğuz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Günseli Orhon, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gürhan Can, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil Ekşi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Haluk Özmen, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hamide Ertepınar, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hamza Akengin, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Handan Deveci, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Akgündüz, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Haluk Erdem, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Karal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Şeker, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Ünder, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hatice Odacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Doğanay, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Hıfzı Doğan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya İz Bölükoğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Küçüközer, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Güner, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İhsan Sabri Balkaya, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İlhan Günbayı, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İnayet Aydın Aydın , Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsa Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Aydoğan , Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Doğan, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İzzet Görgen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kasım Karakütük, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Kerim Gündoğdu, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Keziban Orbay, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kıymet Selvi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Leman Tarhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof. Dr. Leyla Küçükahmet, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Lokman Turan, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mahir Kadakal, Giresun Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Arslan, Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Çiçek, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı, Eastern Mediterranean University, Department Of Educational Sciences
Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Gürol, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Güven, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Küçük, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Takkaç, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Meral Atıcı, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Meral Güven, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mete Alım, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Michael W. Apple, University Of Wisconsin Faculty Of Education
Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muammer Çalık, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muammer Demirel, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Müfit Kömleksiz, Lefke Avrupa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muhsine Börekçi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mukadder Boydak Özan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münevver Yalçınkaya, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münevver Ölçüm Çetin, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münir Oktay, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Altun, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Musa Çifçi, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Çelikten, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Cihan, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Cin, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Ergün, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kandemir, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kılıç, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kutlu, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Özcan, Mef Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sağlam, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Şanal, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Naciye Aksoy, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin Kale, Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nevin Saylan, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Nevzat Bayri, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilay T. Bümen, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Niyazi Can, Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nur Gökbulut, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nuri Yavuz, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nurtaç Canpolat, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz Serin, Lefke Avrupa Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Orhan Akınoğlu, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Osman Gündüz, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Osman Titrek, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Özgür Erdur Baker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Pınar San Bayhan, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Rabia Sarıkaya, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan Özey, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Raşit Özen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Refik Turan, Türk Tarih Kurumu
Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sait Yücel, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Paşa Memişoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Uşun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Samih Bayrakçeken, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Satılmış Tekindal, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Sedat Yüksel, Uludağ Üniversitesi,  eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sefer Ada, İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Seher Sevim, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Selahattin Gönen, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk , Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şeniz Aksoy, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Serap Buyurgan, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Serap Nazlı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Serdar Erkan, Uluslararası Final Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Servet Bayram, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Servet Özdemir, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Seyfullah Hizarcı, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sibel Karakelle, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sinan Olkun, Ted Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Sırrı Akbaba, Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Songül Altınışık, Todaie
Prof. Dr. Songül Tümkaya, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Suat Ünal, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Suat Ungan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şükran Tok, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Süleyman Çelenk, Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Doğan, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tacettin Pınarbaşı, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tayyip Duman, Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Telhat Özdoğan, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Temel Çalık, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Todd Alan Price, National Louis University
Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tuncay Ergene, Hacettepe Ünivesitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Turan Akbaş, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Türkan Argon, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ümit Turgut, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Vedat Özsoy, Tobb Etü Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Vladimir A. Fomichov, National Research University Higher School Of Economics
Prof. Dr. William E. Doll, University Of Victoria Faculty Of Education
Prof. Dr. Yahya Akyüz, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Yaşar Baykul, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Yaşar Özbay, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yasin Soylu, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Demir, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Erişen, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Kızılçim, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Taşkesenligil, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Unat, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Gelişli, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Dede, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Özden, İbn Haldun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Budak, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Gürcan Ültanır, Ufuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zekeriya Nartgün, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep Deniz Yöndem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakiütesi
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Ted Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Kongre Sekreteryası/Teknik Kurul
Uzm. Adil Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ümit Dilaver, PEGEM Akademi
Özlem Sağlam, PEGEM Akademi* Düzenleme Kurulu üyeleri akademik unvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.