• Türkçe
 • English

ICES UEBK 2018 - Önemli Tarihler
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  9 Ekim 2017
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  11 Şubat 2018
 • Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih
  4 Mart 2018
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
  5 Mart 2018
 • Kayıt
  6 Mart 2018 - 20 Mart 2018
 • Kongre Programının Açıklanması
  8 Nisan 2018
 • Kongre
  18-22 Nisan 2018
 • Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi
  10 Mayıs - 31 Ağustos 2018
 • Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
  25 Eylül 2018
 • Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması
  1 Ekim 2018
 • Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması
  23 Eylül 2018