• Türkçe
  • English

ICES UEBK 2018 - Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı
Bildirinizin Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabında yayımlanması için http://www.pegemindeks.net/index.php/27uebk linkinden giriş yaparak bildirinizin tam metnini yükleyebilirsiniz

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulacak olan bildirilerin sahipleri dilerlerse; sunumları sırasında oturum başkanı ve dinleyicilerden almış oldukları dönütleri de kullanarak gözden geçirecekleri bildirilerini kitap formatına getirerek Eylül 2018’de yayımlanacak “Değişen Dünyada Eğitim” e-kitabında kitap bölümü olarak basılması için başvuruda bulunabilirler. E-kitap için başvuruda bulunacak yayın için kriterler aşağıda belirtilmiştir.

Başvurular 10 Mayıs - 10 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmeye alınan yayınlar 1 Temmuz-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında değerlendirme kurulu, bölüm editörü ve editör tarafından incelenerek yazarlara 17 Ağustos 2018 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Kabul edilen kitap bölümleri için yazarlara 30 Ağustos’a kadar süre tanınacak ve e-kitap 22 Eylül 2018’e kadar yayımlanacaktır.

Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı Bölümleri İçin Kabul Kriterleri: