• Türkçe
  • English

ICES UEBK 2018 - Congress Program
18 April 2018 Wednesday

09:00-14:00:

Registration

14:00-15:30:

Opening, Homage, National Anthem, Congress Opening Musical Performance, Opening Statements, International Exhibition Opening Hall: Erzurum

15:30-15:45:

Coffee Break

15:45-17:15:

Panel 1: “Redesigning the School” Moderator: Prof. Dr. Soner Yıldırım Panelists: Alessandro Prompt, Cevat Mirror, Lida Kita Presentation Langugae: English Hall: Erzurum


19 April 2018 Thursday

09:00-10:00:

1st Session

09:00-10:00:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Opening Session: Graduate Education in Educational Sciences and Field Education: Practices, Opportunities and Threats Prof. Dr. Mustafa Sözbilir Hall: Erzurum

10:00-10:15:

Coffee Break

10:15-11:15:

2nd Session

10:15-12:30:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Parallel Session 1: Restructuring in Education Faculties and Problems of Educational Sciences Graduate Schools Moderatör: Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu Hall: Erzurum

10:15-12:30:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Parallel Session 2: Graduate Education Processes and Problems Encountered Moderatör: Doç. Dr. Sinan Koçyiğit Hall: Atatürk Evi

10:15-12:30:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Parallel Session 3: Mobility in Graduate Education Moderatör: Prof. Dr. Refik Dilber Hall: Kazım Karabekir

10:15-12:30:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Parallel Session 4: Opportunities and Constraints for Spreading Distance Learning Practices in Graduate Education Moderatör: Doç. Dr: Selçuk Karaman Hall: Nene Hatun

11:15-11:30:

Coffee Break

11:30-12:30:

3rd Session

12:30-14:30:

Lunch

14:30-16:00:

Panel 2: The Future of Teacher Education Moderatör: Prof. Dr. Ali Yıldırım Panelistler: Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Doç. Dr. Jonas Emanuelsson, Prof. Dr. Todd Alan Price Presentation Langugae: English Hall: Erzurum

16:00-16:15:

Coffee Break

16:00-17:30:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Parallel Session 1: Restructuring in Education Faculties and Problems of Educational Sciences Graduate Schools Moderatör: Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu Hall: Erzurum

16:00-17:30:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Parallel Session 2: Graduate Education Processes and Problems Encountered Moderatör: Doç. Dr. Sinan Koçyiğit Hall: Atatürk Evi

16:00-17:30:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Parallel Session 3: Mobility in Graduate Education Moderatör: Prof. Dr. Refik Dilber Hall: Kazım Karabekir

16:00-17:30:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Parallel Session 4: Opportunities and Constraints for Spreading Distance Learning Practices in Graduate Education Moderatör: Doç. Dr: Selçuk Karaman Hall: Nene Hatun

16:15-17:30:

4th Session

17:30-17:45:

Coffee Break

17:45-19:00:

5th Session

17:45-19:00:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Closing Session General Discussion and Preparation of Workshop Shared Report Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir Hall: Erzurum


20 April 2018 Friday

09:00-10:00:

6th Session

09:00-10:00:

Workshop 2: From Theory to Practice, a Travel to STEM Education with Field Experts Openning Session: Where is STEM Going? Moderatör: Prof. Dr. Salih Çepni Hall: Erzurum

10:00-10:15:

Coffee Break

10:15-11:15:

7th Session

10:15-12:30:

Workshop 2: From Theory to Practice, a Travel to STEM Education with Field Experts Parallel Session 1: STEM Education in Disciplinart Courses Moderatör: Doç. Dr. Esra Bozkurt Altan Hall: Erzurum

10:15-12:30:

Workshop 2: From Theory to Practice, a Travel to STEM Education with Field Experts Parallel Session 2: Technological Design Pratices of STEM Moderatör: Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı Hall: Atatürk Evi

10:15-12:30:

Workshop 2: From Theory to Practice, a Travel to STEM Education with Field Experts Parallel Session 3: STEM Education with Educational Robotics Practices Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Miraç Aydın Hall: Kazım Karabekir

10:15-12:30:

Workshop 2: From Theory to Practice, a Travel to STEM Education with Field Experts Parallel Session 4: STEM Education in Pre-School Period Moderatör: Doç. Dr. Emine Çil Hall: Nene Hatun

11:15-11:30:

Coffee Break

11:30-12:30:

8th Session

12:30-14:30:

Lunch

14:30-16:00:

Panel 3: Education 4.0 the Individual Transported From the past to the Future Moderatör: Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın Panelistler: Prof. Dr Cornelia Ilie, Prof. Dr. Mei-Hung Chiu, Prof. Dr. Sadi Seferoğlu Presentation Langugae: English Hall: Erzurum

16:00-16:15:

Coffee Break

16:00-17:30:

Workshop 2: From Theory to Practice, a Travel to STEM Education with Field Experts Parallel Session 1: STEM Education in Disciplinart Courses Moderatör: Doç. Dr. Esra Bozkurt Altan Hall: Erzurum

16:00-17:30:

Workshop 2: From Theory to Practice, a Travel to STEM Education with Field Experts Parallel Session 2: Technological Design Pratices of STEM Moderatör: Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı Hall: Atatürk Evi

16:00-17:30:

Workshop 2: From Theory to Practice, a Travel to STEM Education with Field Experts Parallel Session 3: STEM Education with Educational Robotics Practices Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Miraç Aydın Hall: Kazım Karabekir

16:00-17:30:

Workshop 2: From Theory to Practice, a Travel to STEM Education with Field Experts Parallel Session 4: STEM Education in Pre-School Period Moderatör: Doç. Dr. Emine Çil Hall: Nene Hatun

16:15-17:30:

9th Session

17:30-17:45:

Coffee Break

17:45-19:00:

10th Session

17:45-19:00:

Workshop 1: Curriculum Workshop for Graduate Programs Presentation of the Final Report to the General Assembly Moderator: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir Hall: Erzurum

21:00-22:00:

Music Concert: Alaattin Canbay, Cengiz Şengül, Taner Çalmaşur, M. Hanifi Kervancıoğlu, Kamil Onur Karataş

22:00-23:00:

Premiere Night


21 April 2018 Saturday

09:00-10:00:

11th Session

10:00-10:15:

Coffee Break

10:15-11:15:

12th Session

11:15-11:30:

Coffee Break

11:30-12:30:

13th Session

12:30-14:30:

Lunch

14:30-16:00:

Panel 4: The Present and the Future of Education Moderatör: Prof. Dr. Emin Karip Panelistler: Ahmet Eti, Prof. Dr. Ahmet İnam, Cem Gülan, Prof. Dr. Üstün Ergüder Hall: Erzurum

16:00-16:15:

Coffee Break

16:15-17:30:

14th Session

17:30-17:45:

Coffee Break

17:45-19:00:

Closing and evaluation Hall: Erzurum


22 April 2018 Sunday

09:00-12:00:

Breakfast and check-out1st Session Thursday 09:00-10:00
Atatürk Evi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Mücahit Dilekmen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Burhan Çapri
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
371TurkishAyça Saraç DengizMuzaffer Sümbül, Ahmet Togay, Ayça Saraç DengizThe Impact Of Psychological Counseling And Guidance Undergraduate Education On The Social Skills And Perceptions Of Social Self-efficacy Of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal StudyPsikolojik Danışma Ve Rehberlik Lisans Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Sosyal Beceri Ve Sosyal Öz-yeterlik Algılarına Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma
678TurkishAynur KarabacakAdem Peker, Aynur Karabacak, Ragıp Ümit Yalçın, Şeyma BilgizProblems In Psychological Counseling And Guidance Services For Employees' Perspective In Field*Alanda Çalışanların Bakış Açısıyla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar*
732TurkishBurhan ÇapriMustafa Güler, Burhan ÇapriThe Effect Of Group Guidance Program On Occupational Burnout, Work Engagement And Couple Burnout Levels Of Working Mothers With Disabled ChildrenGrup Rehberliği Programının Engelli Çocuğa Sahip Çalışan Annelerin Mesleki Tükenmişlik Işle Bütünleşme Ve Eş Tükenmişliği Düzeyine Etkisi
1481TurkishBurhan ÇapriZeynep Demiröz, Burhan ÇapriThe Relationships Of Sexual Objectification With Social Appearance Anxiety And Risk-taking Behaviors Among Female University Students: Investigating The Mediator Role Of Attachment Styles*Kadın Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Nesneleştirmenin Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Risk Alma Davranışları Ile Ilişkisinde Bağlanma Stillerinin Aracı Rolünün Incelenmesi*

1st Session Thursday 09:00-10:00
Kazım Karabekir
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Ali Osman Engin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Bilal Duman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
408TurkishAlptürk AkçöltekinAlptürk Akçöltekin, Ali Osman EnginAnalysis Of Self-efficacy Levels Of High School Teachers Regarding Participation In Project Competitions As ConsultantsLise Öğretmenlerinin Proje Yarışmalarına Danışman Olarak Katılmaya Yönelik Öz Yeterlilik Düzeylerinin Incelenmesi
762TurkishAlper YetkinerAlper Yetkiner, Ceren Karadeniz, Zekiye ÇıldırEvaluation Of Museum Education Curriculum And Volunteer Museum EducatorsMüze Eğitimi Programının Ve Gönüllü Müze Eğitimcilerinin Değerlendirilmesi
1581TurkishBilal DumanBilal Duman, Dinçer Kayali, Özge YildirimDigital Storytelling With Increased Reality Applications And Reflection Of Graphic Design To Design Thinking SkillsArttırılmış Gerçeklik Uygulamaları Ile Dijital Öyküleme Ve Grafik Tasarımın Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerine Yansıması
1782TurkishAysun ÖztürkAysun Öztürk, Mehmet TaşpinarTeaching Excellence Framework In Quality Context In Higher Education: The Case Of EnglandYükseköğretimde Kalite Bağlamında Öğretim Mükemmelliği Çerçevesi: Ingiltere Örneği

1st Session Thursday 09:00-10:00
Nene Hatun
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Hasan Şeker
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Durmuşçelebi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
226TurkishGülşah Aydın YalçınGülşah Aydın Yalçın, Halük ÜnsalEffect Of An Argumentation Based Science Learning Approach On Academic Achievement Of 9th Grade Students In A Physics CourseArgümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının 9. Sınıf Fizik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
1283TurkishFigen MadranFigen Madran, Kerim GündoğduInvestıgatıon Of Graduate Thesıs Wrıtten In German Language Currıcula Between The Years Of 2000-2017 2000-2017 Yılları Arasında Almanca Öğretim Programları Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Incelenmesi
1849TurkishSerbay DurmazSerbay Durmaz, Halil Ibrahim ÖztürkDetermination Of Critical Thinking Skills Of Middle School Students Who Study At 5th, 6th And 7th GradeOrtaokul 5., 6. Ve 7. Sinif Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
2043TurkishHülya ŞahinHülya Şahin, Özlem Gökçe TekinOpinions Of Students And Teachers About Reward Öğrencilerin Ve Öğretmenlerin Ödüle Ilişkin Görüşleri

1st Session Thursday 09:00-10:00
Abdurrahman Gazi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Esmahan Ağaoğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Hüseyin Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1048TurkishHüseyin AslanHüseyin Aslan, Ümit Doğan, Kasım KıroğluThe Analysis Of Instructional Leadership Levels That Teachers Of Secondary Education Think Their Principals HaveOrtaöğretim Öğretmenlerinin Müdürlerinde Algiladiklari Öğretimsel Liderlik Düzeylerinin Incelenmesi
1101TurkishSevil AlaçamSevil Alaçam, Alev Çınar Güreş, Yasemin Tanyıldız Balçık, Cengiz Kasımay, Songül BaştanEating Problems At School And School CanteensOkullarda Beslenme Sorunu Ve Kantinler
1649TurkishBeyza HimmetoğluBeyza Himmetoğlu, Damla Ayduğ, Coşkun BayrakThe Relationships Among Primary School Teachers’ Organizational Justice Perceptions, Organizational Cynicism Levels And Political Influence Behaviors Of School PrincipalsIlkokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Politik Davranışları Ile Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Ile Ilişkileri
1650TurkishDamla AyduğDamla Ayduğ, Beyza Himmetoğlu, Esmahan AğaoğluInvestıgatıng The Relationships Between Teachers’ Opinions On Perceived Coworkers’ Social Loafing, Organizational Cynicism And Task Visibility Öğretmenlerin Iş Arkadaşlarının Sosyal Kaytarma Düzeylerine Ilişkin Algıları Ile Örgütsel Sinizm Ve Iş Görünürlüğü Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi

1st Session Thursday 09:00-10:00
Aziziye Tabyaları
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Erdal Toprakçi
Vice-Chair: Assoc. Prof. Idris Şahin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
503TurkishAysun Akçay GüngörAysun Akçay Güngör, Erdal ToprakçıThe Shared Opinions In Internet Forums On The Final Draft Of The Regulation On The Administrative Assignment Of Educational InstitutionsEğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği Son Taslağı Ile Ilgili Internet Forumlarında Paylaşılan Görüşler
786TurkishSelin AyhanCevat Elma, Selin AyhanEducational Beliefs Of Primary And Secondary School TeachersIlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitime Ilişkin Inançları
1315TurkishHasan Basri MemduhoğluHasan Basri Memduhoğlu, Hakan Durğun, Muhlis CeylaniAdministrator And Teacher Opinions About The Studies Of Research And Development(r&d)units Operating Within The Body Of Provincial Directorates Of National Education.Il Milli Eğitim Müdürlükleri Bünyesinde Ar-ge Birimlerinin Çalışmaları Hakkında Yönetici Ve Öğretmen Görüşler
1860TurkishNeriman ÖztürkNeriman Öztürk, Aytaç GöğüşÜniversitelerde Algılanan Etik İklimÜniversitelerde Algılanan Etik Iklim

1st Session Thursday 09:00-10:00
Çifte Minareli Medrese
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Gülsün Atanur Baskan
Vice-Chair: Assist. Prof. Esra Karabağ Köse
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
556TurkishNeslin IhtiyaroğluNeslin IhtiyaroğluAnalyses Of Occupational Anxiety Levels Of Teacher Candidates In Terms Of Some VariablesÖğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi
648TurkishHediye SağlamHasan Kavgacı, Hediye SağlamThe Examination Of The Relationship Among Teachers’ Emotional Intelligence, Self Efficacy Beliefs And Classroom Management SkillsOkul Öncesi Ve Ilköğretim Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Ve Öz Yeterlik Inancı Ile Sınıf Yönetim Becerileri Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi
1869TurkishGamze GirayGamze Giray, Gülsün BaskanFrom Research University To Entrepreneurial University: Rethinking The Higher Education System In TurkeyAraştırmacı Üniversiteden, Girişimci Üniversiteye: Türkiye’de Yükseköğretim Sistemini Yeniden Düşünmek
1990TurkishEsra Karabağ KöseEsra Karabağ KöseSchool Engagement Of Students In Disadvantaged District Schools: Logistic Prediction Among Variables Dezavantajlı Bölge Okullarında Öğrencilerin Okul Bağlılığı: Değişkenler Arası Lojistik Yordayıcılık

1st Session Thursday 09:00-10:00
Çobandede Köprüsü
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Zekeriya Nartgün
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Akif Karaman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
730TurkishNezaket Bilge UzunNezaket Bilge Uzun, Mehtap Aktaş, Devrim AlıcıInvestigation Of Teacher Candidates' Performance By Measuring Levels With Generality TheoryÖğretmen Adaylarının Ölçme Düzeyleri Konusundaki Performanslarının Genellenebilirlik Kuramı Ile Incelenmesi
975TurkishNilgün Demirci-celepNilgün Demirci-celepPisa 2015: A Review Of Socio-economic IndicatorsPisa 2015: Sosyo-ekonomik Göstergelere Ilişkin Bir Inceleme
1931TurkishAlper ŞahinAlper ŞahinState Exam Anxiety Scale : Validity And Reliability StudyDurumluk Sınav Kaygısı Ölçeği : Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
2020TurkishGörkem CeyhanGörkem Ceyhan, Hasan Eşici, Mehmet Akif KaramanDetermining The Factors Affecting The Educational, Personal And Professional Characteristics Of The Students According To The High School TypesLise Türlerine Göre Öğrencilerin Eğitsel, Kişisel Ve Mesleki Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

1st Session Thursday 09:00-10:00
Erzurum Kalesi
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Ahmet Ilhan Şen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Fatih Sezek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
578TurkishFaruk ArıciFaruk Arıci, Özlem Baydaş, Fatih Sezek, Mehmet YılmazThe Effect Of Using Interactive Simulation İn Science Teaching On The Academic Achievement Of StudentsFen Öğretiminde Etkileşimli Simülasyon Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
1397TurkishBurcu VarliBurcu Varli, Şafak Uluçinar SağirThe Effect Of Inquiry Based Teaching On Science Academic Success And Success Permanency Of Secondary School StudentsAraştirma Sorgulamaya Dayali Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Akademik Başarisi Ve Kaliciliğa Etkisi
1403TurkishBurcu VarliBurcu Varli, Şafak Uluçinar SağirThe Effect Of Inquiry-based Teaching On Middle School Student’s Self-regulation Skills And Attitudes Towards Science Araştirma Sorgulamaya Dayali Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Öz Düzenleme Becerileri Ve Fene Yönelik Tutumlarina Etkisi
1410EnglishIbrahim DelenIbrahim Delen, Tuğba Yüksel, Ahmet Ilhan ŞenWhat Stem And Robotics Mean For Teachers?

1st Session Thursday 09:00-10:00
Erzurumlu İbrahim Hakkı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Ali Yıldırım
Vice-Chair: Assist. Prof. Ataman Karaçöp
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
838EnglishAyşe Betül KurtAyşe Betül Kurt, Aslı Görgülü AriThe Effects Of A Strategic Instruction On Teaching Matter And Change Of State Concepts To Students With Intellectual Disabilitythe Effects of A Strategic Instruction On Teaching Matter and Change of State Concepts To Students With Intellectual Disability
1014TurkishAsuman AltunoğluAsuman Altunoğlu, Ahmet Hakan HançerInvestigation Of Technological Pedagogical Content Knowledge (tpck) Levels Of Science Teachers According To Their SeniorityFen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (tpab) Düzeylerinin Kıdemlerine Göre Incelenmesi
1366TurkishHüsne GedikliSerkan Buldur, Hüsne Gedikli, Mustafa AcarTeachers’ And Student's Views About The Science FairBilim Fuarlarına Ilişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri
1480TurkishTufan InaltekinTufan Inaltekin, Ataman Karaçöp, Hakan AkçayThe Analysis Of Understanding Pre-service Science Teachers’ Content Knowledge And Knowledge Of Student Thinkings About The Moon’s Movement And PhasesFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Ay’ın Hareketi Ve Evreleri Konusundaki Içerik Bilgileri Ve Öğrenci Düşüncelerini Anlama Bilgilerinin Incelenmesi

1st Session Thursday 09:00-10:00
Hasan Kale
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Samih Bayrakçeken
Vice-Chair: Dr. Serbay Durmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
954TurkishAyşe AytarAyşe Aytar, Tuncay ÖzsevgeçWhat Are Germs Through Students Eyes At Different Levels?Farklı Seviyelerdeki Öğrencilerin Gözünden Mikrop Nedir?
955TurkishAyşe AytarTuncay Özsevgeç, Ayşe AytarAnalyses Of Students About Cartoons At Different Grades Farklı Seviyelerdeki Öğrencilerin Izledikleri Çizgi Filmlere Yönelik Analizleri
1151TurkishMustafa AlyarMustafa Alyar, Kemal DoymuşProspective Science Teachers' Perceptions About The Particulate Nature Of MatterFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Ile Ilgili Algıları
1909TurkishSerbay DurmazSerbay Durmaz, Abdullah AydinInvestigation Of 8th Grade Students' Knowledge Level About Heat And Temperature In Terms Of Epistemological Beliefs8. Sinif Öğrencilerinin Isi Ve Sicaklik Konusundaki Bilgilerinin Incelenmesi

1st Session Thursday 09:00-10:00
İspir Kalesi
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Keziban Orbay
Vice-Chair: Assist. Prof. Ahmet Oğuz Akçay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
531TurkishSedef ÇelikAdnan Baki , Sedef ÇelikDevelopment Of Mathematical Discourse In A ClassroomSınıf Ortamında Matematiksel Söylemlerin Gelişimi
1094TurkishSedef ÇelikSelcen Çalik Uzun , Salih Birişçi, Sedef ÇelikInvestigation Of The Effect Of Group Exams On Cognitive And Affective LearningGrupla Sınav Uygulamasının Bilişsel Ve Duyuşsal Öğrenmeler Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi
1711TurkishAhmet Oğuz AkçayEmre Ev Çimen, Ahmet Oğuz AkçayGeogebra Dİnamİk Yazilimini Kullanarak OluŞturulan Matematİksel GÖrevlerİn BİlİŞsel Talep DÜzeylerİnİn İncelenmesİGeogebra Dinamik Yazilimini Kullanarak Oluşturulan Matematiksel Görevlerin Bilişsel Talep Düzeylerinin Incelenmesi

1st Session Thursday 09:00-10:00
Kandilli
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Seyfullah Hizarcı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Kemal Özgen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
597TurkishKemal ÖzgenKemal Özgen, Baran BayramDeveloping Problem Posing Self-efficacy ScaleProblem Kurma Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
847EnglishGamze Kurt BirelGamze Kurt BirelThe Analysis Of Probabilistic And Statistical Thinking Of Young Children
1083TurkishMuhammet AricanMuhammet AricanInvestigating Preservice Middle School Mathematics Teachers' Abilities To Differentiate Proportional Relationships From Nonproportional RelationshipsIlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Olan Ve Olmayan Ilişkileri Ayırt Edebilme Becerilerinin Incelenmesi
1616TurkishFatih IlhanTuğba Baran Kaya, Fatih IlhanDid Someone Mention Mathematics? Investigation Of Tweets Shared With Mathematics HashtagBiri Matematik Mi Dedi?: Twitter’da Matematik Etiketiyle Paylaşılan Tweet’lerin Incelenmesi

1st Session Thursday 09:00-10:00
Konaklı
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Yasin Soylu
Vice-Chair: Assist. Prof. Emine Uzun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
418TurkishSelda ÖzdişçiSelda Özdişçi, Yasemin KabaInvestigation Of Middle School Students’ Problem Solving And Problem Posing SkillsOrtaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Ve Problem Oluşturma Becerilerinin Incelenmesi
1615TurkishBetül TekerekBetül Tekerek , Emine UzunA Study On The Relation Between Mathematics And Science: Investigation Of Middle School Textbooks Matematik Ve Fen Ilişkilendirmesi Üzerine Bir Çalişma: Ortaokul Ders Kitaplarinin Incelenmesi
1834TurkishFatma ErdoğanFatma Erdoğan, Sare ŞengülThe Effect Of Reflective Thinking Activities On Critical Thinking Disposition Of The 6th Grade Middle School StudentsYansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerine Etkisi
2119TurkishFatma ErdoğanFatma ErdoğanAn Analysis Of Constructivist Learning Awareness Levels Of Pre-service Elementary Mathematics TeachersIlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Farkındalık Düzeylerinin Incelenmesi

1st Session Thursday 09:00-10:00
Kongre Binası
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Feride Bacanlı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şerife Işik
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1146TurkishHasibe Canan YılmazHasibe Canan Yılmaz, Esmanur DayapoğluThinking Styles And Peer Victimization / Peer Bullying Between Invisible NetworkDüşünme Stilleri Ve Akran Zorbalığı Arasındaki Görünmeyen Ağ
1637TurkishNejat BüyükyakalıNejat Büyükyakalı, Fatma Tuğçe Kansu, Rümeysa Şen, Şahin DeğerThe Investigation Of The Relationship Between Positive Social Skills And Peer BullingOlumlu Sosyal Beceriler Ile Akran Zorbaliği Arasindaki Ilişkinin Incelenmesi
1861TurkishÜmit ÖzşerbetçiÜmit Özşerbetçi, Zekiye Kilıç, Ayşe Çetintaş, Zeynep BoztepeInvestigation Of The Effect Of Domestic Violence On Peer BullyingAile Içi Şiddetin Akran Zorbaliği Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi
1907TurkishHalil AslanHalil Aslan, Özgür Erdur BakerBullying Among The Gifted StudentsÖzel Yetenekli Öğrencilerde Akran Zorbalığı

1st Session Thursday 09:00-10:00
Köprüköy Kaplıcaları
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Berrin Akman
Vice-Chair: Assist. Prof. Meltem Duran
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
154TurkishBerrin AkmanBerrin Akman, Dila Nur Yazici, Esra Akgül, Elif Mercan UzunAn Examination Of Research On Early Intervention In Turkey From 2013 To 2017 Türkiye’de 2013-2017 Yılları Arasında Erken Müdahale Alanında Yapılmış Araştırmaların Incelenmesi
1765TurkishFeyza YılmazFeyza Yılmaz, Ahmet Acaer, Ali Vurgun, Fatma Alaca, Burhan BayrakPerception Of Pre-school Students Success Based On Prospective Parents’ ViewsOkul Öncesi Eğitim Gören Öğrencilerin Ebeveynlerinde Başarı Algısı
1805TurkishHatice KorukHatice Koruk, Havva KostakExamination Of Pre-school Teacher Candidates' Beliefs Towards Mathematics Teaching And Learning According To Some VariablesOkul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Ve Öğrenimine Yönelik Inançlarının Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi
2160TurkishMeltem DuranMeltem DuranPre-school Teachers' Opinions About Place To Experiment Method In Science And Nature Activities And Their ChallengesOkul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Ve Doğa Etkinliklerinde Deney Yöntemine Yer Vermeye Yönelik Görüşleri Ve Yaşadiklari Zorluklar

1st Session Thursday 09:00-10:00
Lala Mustafa Paşa
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Çağlayan Dinçer
Vice-Chair: Assist. Prof. Adnan Taşgin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1348TurkishNaşide Nur KaramanNaşide Nur Karaman, Mustafa Sever, Fatma Çağlayan DinçerEvaluation Of The Teacher In Learning Environment In The Context Of Vygotsky's Socio-cultural TheoryÖğrenme Ortamındaki Öğretmenin Vygotsky’nin Sosyo-kültürel Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi
1359TurkishAlper DurukanSerhat Kocakaya, Alper DurukanInvestigating The Effects Of Certain Factors To Science Teacher Candidates’ Evaluations Of The InstructorFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bir Öğretim Elemanını Değerlendirmelerine Belli Faktörlerin Etkisinin Incelenmesi
1537TurkishAdnan TaşgınAdnan Taşgın, Adnan KüçükoğluInvestigation Of Attitudes Of Teacher Candidates Towards Scientific Research And Ethical TendenciesÖğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları Ile Etik Eğilimlerinin Incelenmesi
1544TurkishAdnan TaşgınAdnan Taşgın, Fatma Gerez TaşgınThe Relationship Between Critical Thinking Tendencies And Problem Solving Skills Of Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki Ilişki

1st Session Thursday 09:00-10:00
Narman Peribacaları
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Gölge Seferoğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayten Arslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
190EnglishGölge SeferoğluReyhan Aslan, Gölge SeferoğluTeacher Candidates' Attitudes Towards Research
267TurkishAyten ArslanAyten Arslan Examination Of Pedagogical Formation Teacher Candidates Attitudes Towards Teaching Profession In Terms Of Variable VariablesPedagojik Formasyon Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
1441TurkishAbdul Samet YalvaçMurat Çalişoğlu, Abdul Samet YalvaçMaster Of Science Education Problems On Continuing Teachers 'comparisonsYüksek Lisans Eğitimine Devam Eden Öğretmenlerin Karşilaştiklari Problemler
2135TurkishCenk KeşanCenk Keşan, Yusuf Erkuş, Dilek IzgiolPedagogical Discourses Of Teacher Candidates Teaching With Geogebra.Geogebra Ile Öğretim Yapan Öğretmen Adaylarının Pedagojik Söylemleri

1st Session Thursday 09:00-10:00
Oltu Kalesi
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Mustafa Zülküf Altan
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Mehmet Bars
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
218TurkishMustafa Zülküf AltanMustafa Zülküf AltanDeans Of Faculties Of Education And Their Educational BackgroundsEğitim Fakültesi Dekanları Ve Öğrenim Özgeçmişleri
271TurkishSerdar YeşilSerdar YeşilThe Selection Of Candidates For Teachers In Different Countries As A Comparative Assessment Of The ApplicationsFarklı Ülkelerde Öğretmen Adaylarının Seçimi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
837TurkishMehmet BarsÖmer Şimşek, Mehmet Bars, Yılmaz ZenginThe Potential Of Student Response Systems In Developing Technological Pedagogical Content Knowledge Of Mathematics Teachers In Context Of Assessment And EvaluationÖğrenci Yanıt Sistemlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Bağlamında Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerini Geliştirme Potansiyeli
1828TurkishFatma BaşarırFatma BaşarırFaculty Perceptions Of Global Social Responsibility Training In A Faculty Of Education Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Küresel Sosyal Sorumluluk Eğitimine Ilişkin Algıları

1st Session Thursday 09:00-10:00
Palandöken
Karma
Chair Professor Selçuk Karaman
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Şahin Bülbül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1226TurkishMeva Bayrak KarsliMeva Bayrak Karsli, Turgay Demirel, Elif Taşlıbeyaz, Engin Kurşun, Selçuk KaramanAn Examination Of The Implications Of The Technology Integration In The Renewed Primary And Secondary Education ProgramsYenilenen Ilk Ve Ortaöğretim Programlarındaki Teknoloji Entegrasyonu Yansımalarının Incelenmesi
1375TurkishHamza PolatHamza PolatInvestigating The Use Of Text Positions On Instructional Videos: An Eye Movement StudyEğitsel Videolarda Kullanılan Metin Konumlarının Incelenmesi: Bir Göz Izleme Çalışması
1741TurkishSinem KarabeySinem Karabey, Münevver Gündüz, Selçuk KaramanInvestigation Of Study Habits Of Distance Education StudentsUzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Incelenmesi
2182TurkishMustafa Şahin BülbülMustafa Şahin BülbülAccesible Educational VideosErişilebilir Eğitim Videoları

1st Session Thursday 09:00-10:00
Pasinler Kaplıcaları
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION
Chair Professor Mustafa Volkan Coşkun
Vice-Chair: Assist. Prof. Sibel Güzel Yüce
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
708EnglishIsmail GürlerIsmail GürlerContributions Of Scientific Studies To Classroom Practice In Elt Departments: The Thoughts Of Teacher Trainers
1341TurkishMeva Bayrak KarsliVeysel Karsli, Sinem Karabey, Meva Bayrak Karsli, Selçuk KaramanTrends Towards Technology Integration In Turkey-based Theses Concerning Teaching English As A Foreign LanguageIngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimini Ele Alan Türkiye Adresli Tezlerde Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Eğilimler
1590EnglishGamze EmirSibel Güzel Yüce, Gamze EmirThe Evaluation Of The Elt Textbooks Within The Context Of Culture Of Thinking
2109EnglishIsmail GürlerIsmail GürlerDividing Elt Departments Into Primary, Elementary, And Undergraduate Education: Perspectives Of Teacher Trainers

1st Session Thursday 09:00-10:00
Tortum Kalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Zeynep Hamamcı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Bozgeyikli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
375TurkishÇetin DenizÇetin Deniz, Hasan BozgeyikliPerfectionism As A Predictor Af Secondary Education Students’ Critical Thinking TendencyOrtaöğretim Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Yordayıcısı Olarak Mükemmeliyetçilik
660TurkishGökay KeldalGökay Keldal, Ayşe Gök, Zahide TongaWell-being And Family Communication As Predictors Of University Students’ Marital AttitudesÜniversite Öğrencilerinin Evliliğe Ilişkin Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Iyi Oluş Ve Aile Iletişimi
790TurkishGürcan ŞekerGürcan ŞekerWell-being And Career Anxiety As Predictors Of Career IndecisionKariyer Kararsızlığının Yordayıcısı Olarak Iyi Oluş Ve Kariyer Kaygısı
854TurkishAyten BölükbaşıAyten BölükbaşıExamining Intercultural Sensitivity According To Empathic Tendency And Subjective Well-being And Socio Demographic Variables Among Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Empatik Eğilim, Öznel Iyi Oluş Ve Sosyo-demografik Değişkenler Açısından Incelenmesi

1st Session Thursday 09:00-10:00
Tortum Şelalesi
SOCIAL STUDIES EDUCATION
Chair Professor Ibrahim Fevzi Şahin
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Melehat Gezer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
92TurkishMelehat GezerMelehat GezerA Theoretical Look At Social Justice Education In Social Studies Education Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sosyal Adalet Eğitimine Kuramsal Bir Bakış
1447TurkishYasemin KöroğluYavuz Akbaş, Yasemin KöroğluThe Effect Of Computer-aided Concept Cartoons In Social Studies Education On Dispelling MisconceptionsSosyal Bilgiler Eğitimde Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürlerinin Kavram Yanılgılarını Giderme Üzerine Etkisi
1515TurkishIbrahim Fevzi ŞahinIbrahim Fevzi Şahin, Melehat GezerAnalysing Prospective Teachers’ Learning To Teach For Social Justice-beliefs In Terms Of Several Variables Öğretmen Adaylarinin Öğretimde Sosyal Adalet Inançlarinin Çeşitli Değişkenler Açisindan Incelenmesi
2093TurkishZeki ÖzenZeki ÖzenAn Analysis Of The Relationship Between "game Teaching" And Social Studies Teacher Candidates' Professional Development“oyun Öğretimi” Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimi Ile Ilişkisinin Incelenmesi  

1st Session Thursday 09:00-10:00
Üç Kümbetler
TURKISH EDUCATION
Chair Professor Hayati Akyol
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ayşe Derya Işik
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1171TurkishAylin YılmazAylin Yılmaz, Muhammet Baştuğ, Halime CihanHome Literacy: The Experience Of A Parent Group Ev Okuryazarlığı: Bir Grup Veli Deneyimi
1760TurkishGürkan TabakGürkan Tabak, Ali GöçerYabanci Dİl Olarak TÜrkÇe ÖĞretİmİnde Dİjİtal ÖykÜ Anlatimina YÖnelİk Teorİk Bİr ÇaliŞmaYabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dijital Öykü Anlatimina Yönelik Teorik Bir Çalişma
2166TurkishDemet GülçiçekDemet Gülçiçek, Hülya Yazıcı Okuyan, Sedat KaragülPreservice Turkish Teachers' Perception Of Teacher, Turkish Teacher And Turkish Education ConceptsTürkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmen, Türkçe Öğretmeni Ve Türkçe Eğitimi Kavramlarına Ilişkin Algıları
2211TurkishDemet Gülçiçek EsenSedat Karagül, Demet Gülçiçek Esen, Hülya Yazici Okuyan, Selin ÖrtlekElements Of Domestic Violence In Gülten Dayıoğlu’s Kids BooksGülten Dayıoğlu’nun Çocuk Kitaplarında Aile Içi Şiddet Ögeleri
2214TurkishHülya Yazici OkuyanHülya Yazici Okuyan, Sedat Karagül, Demet Gülçiçek Esen, Betül Abali, Tuğba HayranA Review Of The Basic Dimensions Of Creativity On Turkish Teaching Programs In 2005 And 20172005 Ve 2017 Türkçe Öğretim Programları Üzerinde Yaratıcılığın Temel Boyutları Bağlamında Bir Inceleme

1st Session Thursday 09:00-10:00
Yedigöller
MUSIC EDUCATION
Chair Professor Cengiz Şengül
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sabahat Burak
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
244TurkishSabahat BurakSabahat BurakProspective Primary School Teachers’ Competence In Teaching MusicSınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimindeki Yeterlikleri
1598TurkishElmas GünElmas GünCommunication Skills Of Pre-service Music TeachersMüzik Öğretmeni Adaylarının Iletişim Becerileri
1988TurkishElvan Gün DuruElvan Gün DuruKnowledge And Skills About The Physical Elements Of The Instruments Of The Violin StudentsKeman Öğrencilerinin Çalgılarının Fiziki Öğelerine Ilişkin Bilgi Ve Becerileri
2137TurkishBeril TekeliBeril TekeliRole Of Civil Society Organizations On Accessible Music PracticesErişilebilir/engelsiz Müzik Uygulamaları Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
1st Session Thursday 09:00-10:00
Fuaye Alanı
Karma
Chair Professor Mehmet Gökay
Vice-Chair: Assist. Prof. Gülşen Varlıklı
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
119EnglishGulnur BirolKaren Smith, Daisy Li, Gulnur Birol, Ashley Welsh, Patty Hambler, Diana JungPiloting An Academic Scholars Program To Foster Student Engagement And Sense Of Belonging In A First Year Science Course
541TurkishSuzan Tuğçe TatarSuzan Tuğçe Tatar, Halil BişğinComparison Of Life Satisfaction Of Physically Disabled Individuals Who Sport And Does Not SportSpor Yapan Ve Yapmayan Bedensel Engellilerin Yaşam Doyumlarının Karşılaştırılması
859TurkishGülşen VarlikliGülşen Varlikli, Hakan YağciCompulsory Emergency Living Evaluation Of Social Anxiety According To Children Of 12-18 Age Children Without MigrationZorunlu Göç Yaşamiş 12-18 Yaş Çocuklarinin Göç Yaşamamiş Çocuklara Göre Sosyal Anksiyete Açisindan Değerlendirilmesi
1042TurkishNedime Karasel AydaNedime Karasel Ayda, Zehra AltınaySuggestions For The Implementing Of "universal Values" In Elementary EducationIlköğretim Kademesinde “evrensel Değerlerin” Çocuklara Kazandırılmasına Yönelik Öneriler
1829TurkishMehmet Kemal GökayMehmet Kemal Gökay, Melek GökayCreative Thinking And Engineering EducationYaratıcı Düşünme Ve Mühendislik Eğitimi
2nd Session Thursday 10:15-11:15
Abdurrahman Gazi
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Tuncay Özsevgeç
Vice-Chair: Assist. Prof. Yasemin Koç
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
825TurkishFatih AnarFatih Anar, Gökhan Sontay, Orhan KaramustafaoğluTeaching Of 'domestic Wastes And Recycling' Topic By Trip: Student Opinions‘evsel Atıklar Ve Geri Dönüşüm’ Konusunun Gezi Ile Öğretimi: Öğrenci Görüşleri
828TurkishFatih AnarFatih Anar, Gökhan Sontay, Orhan KaramustafaoğluIntegrating The Flipped Classroom Model Into Science Courses: Student OpinionsTers-yüz Sınıf Modelinin Fen Derslerine Entegrasyonu: Öğrenci Görüşleri
1342TurkishHüseyin InaltunHüseyin Inaltun, Salih AteşExamining Formative Assessment Strategies Of Secondary Science TeachersFen Bilgisi Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirme Stratejilerinin Incelenmesi
1513TurkishEsen Gür CabiroğluEsen Gür Cabiroğlu, Yasemin Koç, Zeynep KalasResearch On The Influence Of “crazy Questions In My Mind! (cqm)” Activities In 6th Grade Students In Secondary School To Science Class Literacy“kafamda Deli Sorular!(kds)” Etkinliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Okuryazarlığına Etkisinin Incelenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Aziziye Tabyaları
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Adil Türkoğlu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yakup Gökdaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
671TurkishYakup GökdaşYakup GökdaşIn Terms Of The Basic Structure Of Curriculum And Curriculum Preparations Evaluation Of A Day In Elementary Education In ErzurumEğitim Programlarına Temel Teşkil Etmesi Bakımından Erzurum Ilinde Ilköğretim Aşamasındaki Öğrencilerin Bir Günü Değerlendirmesi
1223TurkishAhmet AykanAhmet Aykan, Fevzi Dursun, Yavuz KoşanTeacher Candidates' Opinions On The Efficiency Of Vocational Knowledge CoursesÖğretmen Adaylarının Mesleki Bilgisi Derslerinin Verimliliği Hakkındaki Görüşleri
1224TurkishAhmet AykanAhmet Aykan, Fevzi DursunThe Effect Of Active Learning Techniques On Success And Permanence In Fourth-grade Science CourseAktif Öğrenme Tekniklerinin Ilkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Öğretiminde Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Çifte Minareli Medrese
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Hasan Şeker
Vice-Chair: Assist. Prof. Ceyhun Ozan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
487TurkishCeyhun OzanCeyhun OzanThe Relationship Between Prospective Teachers’ Thinking Styles And Attitudes Toward Teaching Profession Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişki
609TurkishDuygu SağlamDuygu Sağlam, Ali ArslanThe Development Of English Language Skills Self-efficacy Scale For Higher Education StudentsYükseköğretim Öğrencileri Için Ingilizce Dil Becerileri Öz-yeterlik Inancı Ölçeğinin Geliştirilmesi
647TurkishDuygu SağlamDuygu Sağlam, Ali ArslanDetermining Self-efficacy Sources Of Pedagogical Formation Education StudentsPedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öz-yeterlik Inancı Kaynaklarının Belirlenmesi
1516TurkishAsuman Seda SaracaloğluAsuman Seda Saracaloğlu, Nurtaç Üstündağ, Muhammed EkenInvestigation Of The Relationship Among Prospective Teachers’ Academic Motivation, Study Habits, Exam Anxiety And Achievement Motivation Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Becerilerinin, Çalışma Alışkanlıklarının, Sınav Kaygılarının Ve Başarı Güdülerinin Incelenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Çobandede Köprüsü
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Isa Korkmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Cavide Demirci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1343TurkishZehra Sedef KorkmazZehra Sedef Korkmaz, Adnan KüçükoğluProblems Of Training Teachers From The Perspective Of Teacher Educators’: A Focus Group StudyÖğretmen Eğitimcilerinin Perspektifinden Öğretmen Yetiştirme Sorunları: Bir Odak Grup Çalışması
1483TurkishCavide DemirciCavide Demirci, Ismail. KaşarcıThe Attitude Towards Teaching Profession Of Prospective Teachers Trained Via PedagogicalPedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutumları
1825TurkishEylem Yalçın IncikEylem Yalçın IncikAre Candidate Teachers Innovative? An Analysis Based On Different Variables: Mersin University ExampleÖğretmen Adayları Yenilikçi Mi? Farklı Değişkenlere Göre Bir Inceleme: Mersin Üniversitesi Örneği
2130TurkishŞefika Sümeyye ÇamŞefika Sümeyye Çam, Gürcü Erdamar KoçTechnological Pedagogical Content Knowledge Practices In Higher Education: First Impressions Of Preservice TeachersYükseköğretimde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları: Öğretmen Adaylarının Ilk Izlenimleri

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Erzurum Kalesi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Bekir Buluç
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Akif Helvaci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
327TurkishBekir BuluçBekir BuluçEvaluation Of School Effectiveness Based On Opinions Of Distance Education StudentsUzaktan Eğitim Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Etkililiğinin Değerlendirilmesi
794TurkishSabiha SunarSabiha SunarAn Analysis Of The Teacher Performance Evaluation SystemÖğretmen Performans Değerlendirme Sisteminin Incelenmesi
1254TurkishMehmet Akif HelvacıMehmet Akif Helvacı, Ömer FalakConsideration Of 2016 Teachers’ Performance Evaluation System According To The Views Of Teachers And Administrators2016 Yılı Öğretmen Performans Değerlendirme Sisteminin Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
2143TurkishZuleyha Ertan KantosZuleyha Ertan Kantos, Turan KantosPerception Of Turkish Students, Class Teachers And School Management Of Migrant StudentsMülteci Öğrencilerle Ilgili Sınıf Arkadaşları, Sınıf Öğretmenleri Ve Okul Yöneticilerinin Algıları

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Erzurumlu İbrahim Hakkı
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Engin Karadağ
Vice-Chair: Assoc. Prof. Idris Şahin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
414TurkishIdris ŞahinIdris ŞahinThe Perceptions On Mother Tongue Education Of The Students That They Were Postgraduate Students In Educational Sciences Institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Anadilde Eğitime Ilişkin Algıları
1385TurkishIdris ŞahinFatma Kesik, Idris Şahin, Fatih KesikThe Opinions Of Educationalists About The Compulsory Religious Culture And Ethics CourseEğitimcilerin Zorunlu Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri
1499TurkishAyhan UralAyhan UralTemel Eğitim Politikalarına İlişkin Eleştirel Bir ÇözümlemeTemel Eğitim Politikalarına Ilişkin Eleştirel Bir Çözümleme
1655TurkishMehmet Selman KayanSevilay Şahin, Gökçe Özdemir, Mehmet Selman KayanDevlet Okullarındaki Öğretmenlerin Özerkliğine İlişkin Bir Karma Yöntem AraştırmasıDevlet Okullarındaki Öğretmenlerin Özerkliğine Ilişkin Bir Karma Yöntem Araştırması

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Hasan Kale
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Gülsün Atanur Baskan
Vice-Chair: Assist. Prof. Neslin Ihtiyaroğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
669TurkishNeslin IhtiyaroğluNeslin IhtiyaroğluAnalyses Of The Effects Of Teacher Candidates' Occupational Anxiety Levels On Positive Emotional LevelsÖğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Pozitif Duygu Düzeylerine Etkisinin Incelenmesi
1119TurkishFeyza GünFeyza Gün, Tuğba Turabik, Gülsün BaskanThe Relationship Between Academic Procrastination And Academic Self-efficacy: A Study On Teacher CandidatesAkademik Erteleme Ile Akademik Özyeterlik Arasındaki Ilişki: Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma
1181TurkishAdem A. YamanAdem A. YamanAs A Higher Education Institution “corporate Academies, Corporate Universities”Yükseköğretim Kurumu Olarak “kurumsal Akademiler-şirket Üniversiteleri”
2190TurkishAdem YamanAdem Yaman, Mehmet Altay, Hakan Süleyman Köse, Işık Gürsoy, Cengiz AndiçiMetaphoric Analyze Investigation Of Teachers Facing With Special Talented Students.Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Güçlüklerin Metafor Analizi Yoluyla Incelenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
İspir Kalesi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Şenay Sezgin Nartgün
Vice-Chair: Dr. Adem Çilek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1336TurkishSabiha DulayMikail Yalçın, Sabiha DulayThe Gap Between Theory And Practice In Educational Researches: A Review In Eyes Of Educational AdministratorsEğitim Araştırmalarında Kuram Ve Uygulama Arasındaki Boşluk: Eğitim Yöneticilerinin Gözünden Bir Inceleme
1742TurkishMurat DemirkolTuncay Yavuz Özdemir, Murat Demirkol, Hakan PolatAn Analysis Of School Commitment Of Higher Education Students According To Student OpinionsYükseköğretim Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin Okul Bağlılığının Incelenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Kandilli
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Zekeriya Nartgün
Vice-Chair: Assist. Prof. Mustafa Ilhan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
477TurkishMelehat GezerMelehat Gezer, Mustafa IlhanAdaptation Of Climate Change Knowledge Test Into Turkish: Validiy And Reliability StudyIklim Değişikliği Bilgi Testinin Türkçe’ye Uyarlanmasi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişmasi
529TurkishMustafa IlhanMustafa Ilhan, Ismail KinayTurkish Adaptation Of The Teacher’s High Stakes Testing Survey Merkezi Sinavlara Ilişkin Öğretmen Inançlari Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanmasi
1854TurkishÖnder YıldırımYiğit Emrah Turgut, Alper Aslan, Engin Kurşun, Idris Göksu, Önder YıldırımInvestigation Of Turkey Addressed Internet Risk ScalesTürkiye Kaynakli Internet Risklerine Yönelik Geliştirilen Ölçeklerin Incelenmesi
2014TurkishAyşenur ErdemirAyşenur Erdemir, Esra Oyar, Görkem Ceyhan, Serpil ÇeliktenInvestigation Of Scores Obtained Through The Subscore Estimation Methods With Cluster AnalysisAlt Puan Kestirim Yöntemleri Ile Elde Edilen Puanların Kümeleme Analizi Ile Incelenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Konaklı
SCIENCE EDUCATION
Chair
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Doğru
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
799TurkishEsra GeçikliEsra Geçikli, Yusuf IçenDevelopment Of A Project Culture Scale For Science Teachers: A Study Of Validity And ReliabilityFen Bilgisi Öğretmenleri Için Proje Kültürü Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
851TurkishHakkı Ilker KoşturHakkı Ilker Koştur, Hasan ÖzcanInvestigation Of Learning Outcomes Of The Current Science Curriculum In Terms Of Special Purposes And Field Specific Skills In The CurriculumFen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Bulunan Kazanımların Özel Amaçlar Ve Alana Özgü Beceriler Açısından Incelenmesi
1045TurkishAli ÇetinAli Çetin, Mustafa KahyaoğluThe Effects Of Stem Activities On Pre-service Teachers’ Science, Mathematics, Engineering And 21. Century Skills AttitudesStem Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Fen, Matematik, Mühendislik Ve 21. Yüzyıl Becerileri Tutumlarına Etkisi
1273TurkishAyşe Gül ÖzbilenAyşe Gül ÖzbilenTeacher Opinions And Awareness Levels About Stem EducationStem Eğitimine Yönelik Öğretmen Farkindalik Düzeyi Ve Görüşlerinin Belirlenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Kongre Binası
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Hakan Şevki Ayvaci
Vice-Chair: Assist. Prof. Oylum Çavdar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
765TurkishŞeyma ÇalıklarŞeyma Çalıklar, Ümit ŞimşekThe Effect Of Team-game-tournament And Student Teams Achievement Divisions Methods On Undergraduate Students’ Epistemological Beliefs And Opinions About MethodsTakım-oyun-turnuva Ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Öğrencilerin Epistemolojik Inançları Üzerine Etkisi Ve Yöntemler Ile Ilgili Görüşleri
994TurkishHüsne GedikliHüsne Gedikli, Serkan BuldurThe Effect Of The Formative Assessment Practices In Science Education On Students' Metacognitive Awareness LevelsFen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerine Etkisi
1896TurkishTürkan SungurEser Ültay, Türkan Sungur, Nilgün Açici, Hamide Köse, Ümmügülsüm BıyıklıMetaphorical Perceptions Of Primay Teacher Candidates Towards The Concept Of Environmental PollutionSınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Kirliliği Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
1898TurkishŞeyma ÇalıklarNilüfer Okur Akçay, Oylum Çavdar, Şeyma ÇalıklarThe Influence Of Jigsaw Method In Teaching Force And Motion To Scientific Teacher CandidatesKuvvet Ve Hareket Konusunun Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Öğretilmesinde Jigsaw Yönteminin Etkisi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Köprüköy Kaplıcaları
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Soner Yıldırım
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Şahin Bülbül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
673TurkishAbdulkerim AydinAbdulkerim Aydin, Rabia Meryem YılmazAn Investigation Flexible Thinking And Self-regulation Ability Of University Students Using Technology Actively Teknolojiyi Aktif Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Esnek Düşünme Ve Öz Düzenleme Becerilerinin Incelenmesi
1378TurkishHamza PolatHamza PolatFaculty Of Education Students’ Views About Adaptation Of Web 2.0 Tools In Future Classrooms Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Gelecekteki Sınıflarında Kullanmaya Yönelik Görüşleri
1809TurkishEvren ŞumuerEvren Şumuer, Soner YildirimCoding Education: Hope Or Hype?Kodlama Eğitimi: Umut Mu Aldatmaca Mı?
2123TurkishAbdulkerim AydinAbdulkerim Aydin, Selçuk KaramanDetermination Of Design Principles For Distance Vocational EducationUzaktan Eğitim Ile Yapılan Meslek Edindirme Eğitimlerine Yönelik Tasarım Ilkelerin Belirlenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Lala Mustafa Paşa
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Seyfullah Hizarcı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Kemal Özgen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
254TurkishKemal ÖzgenKemal ÖzgenExamining The Views Of Prospective Teachers On The Question Design For Mathematical LiteracyÖğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığına Yönelik Soru Tasarımına Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi
918TurkishNazlı AkarFiliz Tuba Dikkartın Övez, Nazlı AkarErrors And Misconceptions About Graphs Of 7th And 8th Grade Students In Elementary SchoolOrtaokul 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Grafikler Konusundaki Hata Ve Kavram Yanılgıları
1345TurkishMuhammet AricanMuhammet AricanExamining Preservice Middle School Teachers’ Proportional Reasoning And Mathematical Modelling Abilities Ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Ve Matematiksel Modelleme Becerilerinin Incelenmesi
1776TurkishÇiğdem Iş GüzelÇiğdem Iş Güzel, Elif DemirciThe Investigation Of The Factors Affecting Mathematics Achivement Of Turkish Students In Trends In International Mathematics And Science Study (timss) 2015Türk Öğrencilerin Uluslararası Matematik Ve Fen Eğilimleri Araştırması (timss) 2015 Matematik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Narman Peribacaları
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Esra Bukova Güzel
Vice-Chair: Assoc. Prof. Alper Çiltaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1332TurkishFatma CumhurFatma Cumhur, Bülent GüvenConceptual Framework Proposal To Facilitate Of Questioning And Interaction Skills In Mathematics TeachingSoru Sorma Ve Etkileşim Becerisinin Matematik Öğretiminde Kullanılmasını Kolaylaştıracak Kavramsal Çerçeve Önerisi
1418TurkishHilal GülkilikHilal Gülkilik, Hatice Aydan Kaplan, Nida EmülExamining The Relation Between Argumentation And Proof By Focusing On RepresentationsArgümantasyon Ve Ispat Arasındaki Ilişkinin Temsiller Açısından Incelenmesi
1669TurkishMehmet Fatih ÖçalMehmet Fatih Öçal, Gürsel Güler, Tuğrul Kar, Alper ÇiltaşInvestigation Of Pre-service Mathematics Teachers’ Problem Solving Skills Based On Students’ Grade LevelMatematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenci Sınıf Düzeyine Göre Problem Çözme Becerilerinin Incelenmesi
2012TurkishFatma CumhurFatma CumhurModifying Routine Questions In Mathematics Education: Conceptual QuestioningMatematik Eğitiminde Rutin Soruların Modifiye Edilmesi: Kavramsal Soru Sorma

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Oltu Kalesi
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Mehmet Fatih Özmantar
Vice-Chair: Assist. Prof. Yılmaz Zengin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
417TurkishSelda ÖzdişçiYasemin Kaba, Selda ÖzdişçiThe Relationship Between Middle School Students’ Perceptions Of Visual Math Literacy Self-efficacy And Attitude Towards Geometry Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları Ile Geometriye Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişki
1795TurkishMerve KarakayaElif Açil, Merve Karakaya Comparison Of Mathematical Language Attitudes Of Students With Different Native Language Teaching StudentsAnadili Türkçe Olan Öğrenciler Ile Anadili Farklı Olan Öğrencilerin Matematiksel Dile Ilişkin Tutumlarının Karşılaştırılması

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Palandöken
PHYSICS EDUCATION
Chair Professor Ahmet Ilhan Şen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ali Yildiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
222TurkishAli YildizAli YildizElementary Education Students’ Understanding Levels Of Vectors And Instructors’ Predictions About Their ResponsesSınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Vektörleri Anlama Düzeyleri Ve Öğretim Elemanlarının Onların Cevaplarına Dair Tahminleri
460TurkishGökhan ÇalgıcıGökhan Çalgıcı, Feral Ogan-bekiroğluLongitudinal Study On Metacognitive Awareness Of Students’ In Different Grade LevelsFarklı Sınıf Seviyelerindeki Öğrencilerin Üst Bilişsel Farkındalıklarının Boylamsal Olarak Incelenmesi
703TurkishHasan Şahin KizilcikHasan Şahin Kizilcik, Yasin Ünsal, Derya YarimkayaContent Analysis Of Physics Education Congress That Are Organized In Turkey In 2013, 2015 And 2017Türkiye’de Düzenlenen 2013, 2015 Ve 2017 Fizik Eğitimi Kongrelerinin Içerik Analizi
2191TurkishMustafa Şahin BülbülMustafa Şahin BülbülBig Data Studies In Physics EducationFizik Eğitiminde Büyük Veri Çalışmaları

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Tortum Kalesi
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Çağlayan Dinçer
Vice-Chair: Assist. Prof. Selda Aras
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1493TurkishNaşide Nur KaramanNaşide Nur Karaman, Çağlayan DinçerHow Do Parent Attitudes Affect Prosocial Behaviour Of Preschool Period Children?Ebeveyn Tutumları Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Prososyal Davranışlarını Nasıl Etkilemektedir?
1571TurkishMerve AyvallıMerve Ayvallı, Emine Ela KökScaling Of The Types Of In-class Activities Carried Out By The Pre-service Preschool Teachers With Rank-order JudgmentsOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Içi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi
1806TurkishFeyza AydinYunus Günindi, Feyza Aydin, Hatice Gözde Ertürk Kara, Hatice KorukInvestigation Of The Studies In Social Skills For Early Childhood PeriodErken Çocukluk Dönemine Yönelik Sosyal Beceri Alaninda Yapilan Çalişmalarin Incelenmesi
1899TurkishHatice Gözde Ertürk KaraHatice Gözde Ertürk KaraThe Investigation Of Parents' Support At Home In Terms Of Children's Early Litearcy And Math SkillsOkul Öncesi Dönemde Çocuğa Evde Sunulan Desteğin Okuma Yazmaya Hazırlık Ve Matematik Becerileri Bağlamında Incelenmesi
1974TurkishEsra Karabağ KöseŞenil Ünlü Çetin, Esra Karabağ KöseEarly Childhood Educators' Perceptions Of Leader ChildOkul Öncesi Öğretmenlerinin Lider Çocuk Algısı

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Tortum Şelalesi
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Abdulhak Halim Ulaş
Vice-Chair: Assist. Prof. Halil Uzun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1066EnglishNazire Burcin HamutoğluNazire Burcin Hamutoğlu, Gözde Sezen Gültekin, Şule Yilmaz Özden, Merve SavaşçiInvestigating The Effect Of Academic Achievement On Attitudes Toward Teaching Profession
1219TurkishMetin ŞardağMetin Şardağ, Mustafa Tüysüz, Alper DurukanA Mentoring Process For Professional Development Of Pre-service Science TeachersFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Yönelik Bir Mentorluk Uygulaması
1735TurkishSerkan KeleşoğluSerkan Keleşoğlu, Zeki ÖzenMentor Teacher Profiles As Perceived By Teacher Candidates: Master-apprentice Or Boss-worker?Öğretmen Adaylarının Gözünden Uygulama Öğretmeni Profilleri: Usta-çırak Mı, Patron-işçi Mi?
2108TurkishHalil UzunHalil Uzun, Nezahat Hamiden Karaca, Mehmet DalkılıçAn Investigation Of The Pre-service Pre-school Teachers’ Attitudes Towards Physical Education And Play Teaching CourseOkul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Dersine Ilişkin Tutumlarinin Incelenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Rüstem Paşa Kervansarayı
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Mücahit Dilekmen
Vice-Chair: Assist. Prof. Yavuz Yaman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
429TurkishFatih YazıcıMustafa Sözbilir, Fatih Yazıcı, Şeyda GülAn Material Design For Teaching Of “metamorphosis In Frogs And Butterflies” Subject To 6th Grade Visually Impaired Students6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere “kurbağalarda Ve Kelebeklerde Başkalaşım” Konusunun Öğretimine Yönelik Materyal Tasarımı
1000TurkishMustafa TüysüzMustafa Tüysüz, Ümmüye Nur TüzünThe Effect Of Chemistry Enrichments Via Astronomy Integrated Chemistry Thought Experiments Based On Argumentation Learning Approach On Critical Thinking Skills Of Gifted StudentsAstronomi Entegreli Kimya Düşünce Deneyleri Temelli Argümantasyon Öğrenme Yaklaşımının Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi Yoluyla Onların Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi
2039TurkishHalil Ibrahim YildirimHalil Ibrahim Yildirim, Erhan CeylanMetaphorical Perceptions Of Pre-service Special Education Teachers Towards ScienceÖzel Eğitim Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine Yönelik Metaforik Algıları
2152TurkishYavuz YamanYavuz Yaman, Serap EmirThe Effect Of Brain Based Science Teaching On Academic Success And Attİtude Of Gifted And Non-gifted StudentsBeyin Temelli Fen Öğretiminin Özel Yetenekli Olan Ve Olmayan Öğrencilerin Akademik Başarilarina Ve Tutumlarina Etkisi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Üç Kümbetler
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Gürhan Can
Vice-Chair: Assist. Prof. Ismail Ay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
700TurkishGülzade Avcı ÇayirGülzade Avcı Çayir, Seher Balcı ÇelikAdaptation Of Authenticity In Relationships Scale To Turkish: A Validity And Reliability StudyIlişkilerde Otantiklik Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
749TurkishAynur Karabacak ÇelikAynur Karabacak Çelik, Hatice KumcağizAnalyzing The Relationships Between Obsessive Compulsive Disorder, Cognitive Flexibility And Emotion RegulationObsesif Kompülsif Bozukluk, Bilişsel Esneklik Ve Duygu Düzenleme Ve Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi
791TurkishGürcan ŞekerGürcan ŞekerCareer Planning In Transition To High School: Role Of Hope And Family SupportLiseye Geçişte Kariyer Planlaması: Umut Ve Aile Desteğinin Rolü
1991TurkishIsmail AyIsmail AyAn Analysis Of The Relation Between The Cognitive Flexibility And Mindfulness Of The University Students With Self-regulationÜniversite Öğrencilerinde Bilişsel Esneklik Ve Bilinçli Farkındalıklarının Öz Düzenleme Ile Ilişkisinin Incelenmesi

2nd Session Thursday 10:15-11:15
Yakutiye Medresesi
SOCIAL STUDIES EDUCATION
Chair Professor Ali Meydan
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Yılmaz Keskin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
422TurkishSüleyman AslanSüleyman Aslan, Zafer Çakmak, Birol Bulut6.grade Investigation Of The Effects Of Digital Citizens On Social Studıes Course Of Activities Of Students In Interval Interior Behavior6.sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Dijital Vatandaşlık Konulu Etkinliklerin Öğrencilerin Çevirimiçi Ortamlardaki Davranışlarına Etkiliklerinin Incelenmesi
672TurkishYılmaz KeskinSerhat Zaman, Yılmaz Keskin, Alperen KayseriliSpatial Habits In The Minds Of Prospective Social Studies TeachersSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Zihinlerindeki Mekânsal Alışkanlıklar
1145TurkishAdem UzunAdem Uzun, Turhan ÇetinAuthentic Learning Based Evaluation Of 5th Grade Social Studies Textbooks Prepared According To 2005 And 2017 Social Studies Curricula2005 Ve 2017 Yılı Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına Göre Hazırlanan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Otantik Öğrenme Temelli Değerlendirilmesi
2064TurkishAli MeydanAli Meydan , Abdulkadir UzunözThe Other From Values Education PerspectiveDeğerler Eğitimi Perspektifinden Öteki
2nd Session Thursday 10:15-11:15
Yedigöller
LIFELONG LEARNING
Chair Professor Emine Akyüz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1TurkishYasemin Karaman KepenekciYasemin Karaman KepenekciBook Presentation Ceremony Of “ A Gift To Prof. Dr. Emine Akyüz ”Prof. Dr. Emine Akyüz'e Armağan Kitap Takdim Töreni Yapılacaktır.
792TurkishNazire Burçin HamutoğluDuygu Gür Erdoğan, Gülden Kaya Uyanık, Özlem Canan Güngören, Nazire Burçin HamutoğluTeacher Candidates’ Lifelong Learning Trends According Learning ApproachesÖğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
1631TurkishAyşe DönmezAyşe Dönmez, Sabiha Dulay, Özge Öztekin BayırCompulsory Education In The Perspective Of Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Zorunlu Eğitim
1852TurkishOsman SamanciEbru Ocakci, Osman SamanciThe Prediction Of Lifelong Learning Tendency And Teacher’s Self-efficacy For Employment HopeYaşam Boyu Öğrenme Eğiliminin Ve Öğretmenlik Özyeterliğinin Öğretmen Adaylarında Iş Umudunu Yordama Durumu
3rd Session Thursday 11:30-12:30
Abdurrahman Gazi
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Berrin Akman
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Kök
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
380EnglishZeynep TemizZeynep Temiz, Esra BalgalmışPreparing Data Representation Activities For Young Learners
383EnglishZeynep TemizZeynep Temiz, Firdevs Melis CinFormation Of Gender Stereotypes Based On Culture
731TurkishFatime Sabahat IşıktekinerFatime Sabahat Işıktekiner, Ege AkgünSelective Mutism In Early Childhood Education: A Presentation Of The FactOkul Öncesinde Seçici Konuşmazlık: Bir Olgu Sunumu
753TurkishAslı BalcıAslı Balcı, Zeynep Nur Aydın Kılıç, Didem Türkoğlu, Mehmet KökExamination Of Pre-school Teachers’ Views About Field Trip ActivitiesOkul Öncesi Öğretmenlerinin Alan Gezisi Etkinliğine Yönelik Görüşlerinin Incelenmesi
1353TurkishZehra Saadet FiratMehmet Kök, Zehra Saadet Firat, Aslı BalciViews Of Primary School Teachers On Children Who Start School Having Learned How To Read And WriteOkuma Yazma Bilerek Ilkokula Başlayan Çocuklar Hakkında Ilkokul Öğretmenlerinin Görüşleri
1520TurkishBanu AkbaşYunus Günindi, Banu AkbaşThe Analysis Of Researches On "sexual Development, Sexual Education And Sexual Abuse" In The Studies Of Pre-school EducationOkul Öncesi Eğitim Alanında Yapılan Çalışmalarda “cinsel Gelişim, Cinsel Eğitim Ve Cinsel Istismar” Konulu Içeriklerin Analizi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Aziziye Tabyaları
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Zeynep Hamamcı
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Aksüt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
640TurkishSüleyman ÇifçiSüleyman Çifçi, Hatice KumcağizThe Relationship Between High School Students’ Eating Attitude And Depression LevelLise Öğrencilerinde Yeme Tutumu Ve Depresyon Düzeyi Arasındaki Ilişki
785TurkishYavuz KoşanYavuz KoşanReflections On The Use Of Social Networking Sites By University Students On Their Romantic Relationships; A Phenomenological StudyÜniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitesi Kullanımının Romantik Ilişkilerine Yansımaları; Fenomenolojik Bir Çalışma
824TurkishMehmet AksütMehmet Aksüt, Onur Er, Gülser AksütThe Role Of Latent Learning In Delayed Speech TherapyGecikmiş Konuşma Terapisinde Gizil Öğrenmenin Rolü
1236TurkishBeria ToptaşBeria Toptaş, Deniz YekelerThe Effect Of Peer Supervision Groups On The Level Of Job Satisfaction And Burnout Of School CounselorsAkran Süpervizyon Gruplarının Rehber Öğretmenlerin Iş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
1297TurkishOrhan YoncalıkOrhan Yoncalık, Adnan KanThe Effect Of Grit, Happiness And Hopelessness On Life Satisfaction And Academic Achievement In High School StudentsLise Öğrencilerinde Azim, Mutluluk Ve Umutsuzluğun Yaşam Doyumları Ve Akademik Başarılarına Etkisi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Çifte Minareli Medrese
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Ahmet Saban
Vice-Chair: Assoc. Prof. Akın Efendioğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
776TurkishBerrin Cefa SariBerrin Cefa Sari, Melis Akdoğan Gündoğdu, Ergül DemirPredictors Of University Preparation Class Students’ English Language Profficiency Level Depending On In-class MeasurementÜniversite Hazırlık Sınıflarında Ingilizce Dil Yeterliliğinin Sınıf Içi Ölçme Sonuçlarına Dayalı Yordayıcıları: Tobb Etü Örneği
1170TurkishÖzlem GöktaşÖzlem Göktaş, Eyup Izci, S. Nihat Şad, Niyazi ÖzerEducational Outcomes Of Including 5th Grade In Secondary School With The Implementation Of 4+4+4 Education System Based On Teachers’ Views4+4+4 Uygulaması Ile 5. Sınıfın Ortaokul Kapsamına Alınmasının Eğitsel Sonuçlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Incelenmesi
1370TurkishAli AteşAli AteşDetermination Of Teachers' Digital Competence LevelsÖğretmenlerin Dijital Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi
2161TurkishŞefika Sümeyye ÇamŞefika Sümeyye Çam, Gürcü Erdamar KoçTechnological Pedagogical Content Knowledge Practices On Higher EducationYükseköğretimde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları
2203TurkishAkın EfendioğluPınar Akyol, Akın EfendioğluEvaluation Of Activities In School Excitement Theme At Elementary School Third-grade Life Science Course Regarding Cross Curriculum Objectives And Teachers’ ViewsIlkokul Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Okul Heyecanım Temasında Yer Alan Etkinliklerin Ara Disiplin Kazanımları Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Çobandede Köprüsü
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Gürbüz Ocak
Vice-Chair: Assist. Prof. Ceyhun Ozan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
744TurkishÖmer Faruk AbideÖmer Faruk Abide, Gürcü Erdamar KoçThematic Analysis Of Doctoral Dissertations Written In The Educational Programs And Department Of Teaching Of The Institute Of Educational Sciences Of Gazi University Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Analizi
1524TurkishAhmet Salih ŞimşekOkan Kuzu, Osman Çil, Ahmet Salih ŞimşekA Review Of The Knowledge And Cognitive Process Dimensions Of Objectives Of 2017 Elementary National Mathematics Curriculum In TurkeyTürkiye 2017 Ilköğretim Ulusal Matematik Öğretim Programındaki Kazanımların Bilgi Ve Bilişsel Süreç Boyutlarının Incelenmesi
1713TurkishIlke Evin GencelIlke Evin GencelStudents’ Opinions On Flipped Learning Applied In The Graduate-level Course Of Curriculum DevelopmentYüksek Lisans Program Geliştirme Dersinde Uygulanan Ters-yüz Edilmiş Öğrenmeye Ilişkin Öğrenci Görüşleri
1761TurkishCeyhun OzanNilay Çelik Ercoşkun, Ceyhun Ozan, Remzi Y. KincalUniversity Students' Attitudes Towards Social Media And Their Expectations Of SuccessÜniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Karşı Ilgileri Ve Başarı Beklentilerinin Incelenmesi
2003TurkishMerve SertMerve Sert, Kerim Gündoğdu, Ruken Akan VuralCurriculum Development Studies In Turkey: Yesterday, Today, TomorrowTürkiye'de Program Geliştirmenin Dünü, Bugünü, Yarını

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Erzurum Kalesi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Ayşe Demirbolat
Vice-Chair: Assoc. Prof. S. Tunay Kamer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1067EnglishGözde Sezen GültekinGözde Sezen Gültekin, Nazire Burçin Hamutoğlu, Merve Savaşçi, Şule Yilmaz ÖzdenThe Effects Of Academic Achievement And Classroom Management Course Grade On Classroom Management Competency Levels
1263TurkishCaner CereciCaner Cereci, Remzi Burçin ÇetinOpinions Of School Principals On Responsibilities Arising From Occupational Health And Safety LegislationOkul Müdürlerinin Iş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına Ilişkin Görüşleri
2005TurkishS. Tunay KamerS. Tunay Kamer First National Education Council And Participating TeachersBirinci Milli Eğitim Şurasi Ve Katilan Öğretmenler
2027TurkishNüket BozkurtŞükrü Ada, Nüket BozkurtVisits Of Leadership Styles Of School Administrators In Secondary School TeachersOkul Yöneticilerinin Eğitimsel Liderlik Davranışları(orta Okul)
2033TurkishFatmanur UğurluŞükrü Ada, Fatmanur UğurluInvestigations On The Context Of Participation In The Context Of Decisions By School Administrators Of Secondary School TeachersOrtaokul Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Karar Verme Sürecine Katilim Durumlarinin Incelenmesi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Erzurumlu İbrahim Hakkı
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Emin Karip
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ergün Recepoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1335TurkishMuammer ErgünMuammer Ergün, Mustafa Öztürk Akcaoğlu, Naim ÜnverUniversity Students' Sense Of School BelongingÜniversite Öğrencilerinde Aidiyet Duygusu
1340TurkishMuammer ErgünMuammer Ergün, Naim ÜnverReputation UniversityÜniversite Itibarı
1601TurkishErgün RecepoğluErgün Recepoğlu, Serpil Recepoğlu, Natike RecepoğluAnalyzing The Relationship Between Humor Styles And Coping Styles Of High School Students Ortaöğretim Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ile Mizah Tarzları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
2082TurkishFeyza GünFeyza Gün, Hatice Inal, Tuğba TurabikThe Educational Systems Of Usa, Finland, Japan, England And Turkey In Comparative Perspective In The Context Of Equality Of Educational OpportunityEğitimde Firsati Eşitliği Bağlaminda Abd, Finlandiya, Japonya, Ingiltere Ve Türkiye'nin Eğitim Sistemlerinin Karşilaştirmali Analizi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Hasan Kale
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Kürşad Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
793TurkishNazire Burçin HamutoğluNazire Burçin Hamutoğlu, Özlem Canan Güngören, Gülden Kaya Uyanık, Duygu Gür ErdoğanExamining Digital Literacy Levels And Social Network Usage Purposes Of Prospective Teachers In Terms Of Different VariablesÖğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Ve Sosyal Ağ Kullanma Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi
858TurkishKürşad YılmazKürşad Yılmaz, Oktay Şahbaz, Vehbi Onur Demirciler, Uğur Alıç, Mestan KocaA Qualitative Research Related To The Students’ Absenteeism ReasonsÖğrencilerin Devamsızlık Yapma Sebepleri Ile Ilgili Nitel Bir Araştırma
1600TurkishZiyaeddin Halid IpekMurat Taşdan, Sabri Güngör, Ziyaeddin Halid IpekThe Determination Of High School Administrators’ Opinions About Innovation In EducationLise Okul Yöneticilerinin Eğitimde Inovasyona Ilişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
1660TurkishCemil KurtCemil Kurt, Özlem GörürPerceptions Of National Education Directorate Employees Regarding Organizational Justice (example Of Provincial National Education Directorate)Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Adalete Ilişkin Algıları (il Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği)
2146TurkishZuleyha Ertan KantosZuleyha Ertan Kantos, Turan KantosQulitative Study Of Migrant Students Learning Reading And Writing In TurkishMülteci Öğrencilere Türkçe Okuma Yazma Öğretimi Ile Ilgili Bir Çalışma

3rd Session Thursday 11:30-12:30
İspir Kalesi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mustafa Zülküf Altan
Vice-Chair: Assist. Prof. Gamze Sart
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
219TurkishMustafa Zülküf AltanMustafa Zülküf AltanEducation In The Changing World: Who Are On Top Of Education Systems?Değişen Dünyada Eğitim: Eğitim Sistemlerinin Tepesinde Kimler Var?
1131EnglishGamze SartGamze Sart, Ercan SarıdoğanWhat Are The Internal And External Challenges Of The Higher Education In Turkey To Improve R&d?
1894TurkishReyhan AğçamRamazan Yirci, Reyhan Ağçam, Şerife KalaycıTürk Üniversitelerinin Nitelikli Bilim İnsanı Yetiştirme Görevi, Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm ÖnerileriÖğretim Üyeleri Ve Lisansüstü Öğrenci Görüşlerine Göre Türk Üniversitelerinin Nitelikli Bilim Insanı Yetiştirme Görevi, Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
2047TurkishDeniz ÖzelDeniz Özel, Habib ÖzganExamination Of Teachers' Perceptions Of Organizational VirtuousnessÖğretmenlerin Örgütsel Erdemliliğe Ilişkin Algılarının Incelenmesi
2089TurkishElif Beste VeysellerElif Beste VeysellerÖğretmenlerin Gözünden Dedikodu YönetimiÖğretmenlerin Gözünden Dedikodu Yönetimi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Kandilli
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Hamide Ertepınar
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Seda Okumuş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
447TurkishMustafa AlyarSeda Okumuş, Mustafa Alyar, Kemal DoymuşThe Effect Of Seven Principles And Learning Together Method On Pre-service Science Teachers’ Conceptual Understandings Related To The Particulate Nature Of Matter TopicFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunu Kavramsal Anlamalarına Yedi Ilke Ve Birlikte Öğrenme Yönteminin Etkisi
1373TurkishAlper DurukanAlper Durukan, Atilla Temur, Hüseyin Artun, Mustafa Tüysüz, Metin ŞardağReflections From The Virtual Reality Assisted Laboratory Applications In The Education Of Pre-service Science TeachersFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Sanal Gerçeklik Destekli Laboratuvar Uygulamalarından Yansımalar
1503TurkishCennet UçarCennet Uçar, Huriye Deniş ÇelikerThe Impact Of Argumentation Based Learning On Students' Inquiry Learning Skills

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Konaklı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Metin Orbay
Vice-Chair: Assist. Prof. Emine Hatun Diken
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
697TurkishEmine Hatun DikenTülin Hündür, Emine Hatun Diken, Şeyda GülThe Investigation Of The Opinions Of Science Teachers Regarding The Existing Examination System (teog) In Terms Of Some Variables Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mevcut Sınav Sistemine (teog) Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi
1643TurkishSevinç KaçarSevinç Kaçar, Ali Günay BalimSecondary Students’ Views About The Use Of Argument-driven Inquiry In The Science CoursesOrta Okul Öğrencilerinin Fen Derslerinde Argümantasyona Dayali Öğrenme Modeli Kullanimina Ilişkin Görüşleri
1646TurkishÜmmühan OrmancıSalih Çepni, Ümmühan Ormancı, Bestami Buğra ÜlgerAn Examination Of Teachers' Context-based Questioning Skills In The Science Literacy Course For Science TeachersFen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Fen Okuryazarlık Kursunda Öğretmenlerin Yaşam Temelli Soru Yazma Becerilerinin Incelenmesi
1719TurkishMuhammed Akif KurtuluşKadir Bilen, Mücahit Köse, Muhammed Akif KurtuluşThe Evaluation Of 5th Class’s Textbook Of Science Which Was Prepared According To New Teaching Programme With Considering The Views Of Teachers: Example Of AntalyaYeni Öğretim Programına Göre Hazırlanan Ortaokul 5.sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Antalya Ili Örneği
1819TurkishMuhammed Akif KurtuluşMücahit Köse, Kadir Bilen, Muhammed Akif KurtuluşThe Gifted Students’ Mental Models Of The Shape Of The EarthÜstün Yetenekli Öğrencilerin Dünya’nın Şekline Ilişkin Zihinsel Modelleri

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Kongre Binası
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Sait Yücel
Vice-Chair: Assist. Prof. Cüneyt Ulu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
513TurkishFulya ZorluFulya Zorlu, Yusuf ZorluInvestigation Of The Relationships Among Learning Styles And Multiple Intelligence Fields Of Preservice Elementary Science TeachersFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ile Çoklu Zeka Alanları Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi
696TurkishCüneyt UluCüneyt UluInvestigation Of The Effect Of Argumentation Based Inquiry Approach On Conceptual Learning Through Two-tier Multiple-choice TestArgümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Kavram Öğrenmeye Etkisinin Iki Aşamalı Teşhis Testiyle Incelenmesi
1772TurkishAdem AkkusAdem Akkus, Kemal Doymuş, Hatice TürközEffect Of Learning Together And Subject Jigsaw Methods On Laboratory Attitude Birlikte Öğrenme Ve Konu Birleştirme Yöntemlerinin Laboratuara Karşı Tutuma Etkisi
1780TurkishCüneyt UluCüneyt UluThe Relationship Between The Quality Of The Argument And Modal Representations In Argument Based Inquiry ApproachArgümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımında Öğrenciler Tarafından Oluşturulan Argümanların Kalitesi Ile Kullandıkları Modsal Betimlemeler Arasındaki Ilişki
2120TurkishPelin YıldırımPelin Yıldırım, Kemal DoymuşThe Relation Between The Attitudes, The Autonomy Beliefs Of 6th, 7th And 8th Grade Students In Secondary Schools Regarding Science Class And Their Success Ortaokul 6., 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları, Özerklik Algıları Ile Başarıları Arasındaki Ilişki

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Köprüköy Kaplıcaları
FINE ARTS EDUCATION
Chair Professor Vedat Özsoy
Vice-Chair: Dr. Fatma Miralay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
160TurkishEsra YildirimEsra YildirimMetaphorical Perceptions Of Students From Science Art Center Art Department About Fine Arts High Schools (rize Case)Bilim Sanat Merkezi Resim Alanı Öğrencilerinin Güzel Sanatlar Lisesi Kavramına Ilişkin Metaforik Algıları (rize Ili Örneği)
755TurkishFatma MiralayFatma Miralay, Ebru GünsaldıThe Examination Of The Gifted Students’ Visual Arts Teaching Program According To Teachers’ ViewsTürkiye'de Eğitim Alan Üstün Zekâlı Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
1044TurkishSelma Karaahmet BalcıSelma Karaahmet BalcıThe Role Of Visual Arts Education In Consumerist SocietiesTüketim Toplumlarında Görsel Sanatlar Eğitiminin Rolü
1459TurkishSevda Ceylan DadakoğluSevda Ceylan DadakoğluThe Effect Of Digital Applications In Visual Arts EducationGörsel Sanatlar Eğitiminde Dijital Uygulamaların Etkisi
1979TurkishMelike Bakar FındıkcıMelike Bakar Fındıkcı, Sevda CeylanInvestigation Of Secondary School Students' Viewpoint Of İmmigrant İmage In Social Media In Terms Of Visual CultureOrtaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Medyada Yer Alan Göçmen Imgesine Bakış Açılarının Görsel Kültür Bağlamında Incelenmesi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Lala Mustafa Paşa
CHEMISTRY EDUCATION
Chair Professor Filiz Kabapinar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
956TurkishAyşe Yalçın ÇelikAyşe Yalçın ÇelikPre-service Teachers’ Opinions About Augmented Reality MaterialsÖğretmen Adaylarının Artırılmış Gerçeklik Materyalleri Hakkındaki Görüşleri
958TurkishAyşe Yalçın ÇelikAyşe Yalçın Çelik, Nusret KavakAn Educational Game Designed For Teaching Laboratory Materials Laboratuvar Malzemelerinin Öğretimi Amaçlı Bir Eğitsel Oyun
1194TurkishPelin ÇalışFiliz Kabapınar, Pelin ÇalışPublic Understanding Of Science: Toplumun Fen Kavramlarını Gündelik Yaşamda Kullanımdan Kesitler:
1778EnglishFaik Özgür KarataşFaik Özgür Karataş, Sevil Akaygün, Kübra Sezer, Şule Merve UludüzDetermination Of Perceptions Of Chemistry Teachers For Using Analogies In Teaching Chemistry

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Narman Peribacaları
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Keziban Orbay
Vice-Chair: Dr. Betül Arisoy
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
425TurkishBetül ArısoyBetül Arısoy, Birsel AybekThe Effects Of Content-based Critical Thinking Teaching On Students’ Critical Thinking Skills In Mathematics Lesson Konu Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Matematik Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
1800TurkishAyşe ÖzbenElif Açıl, Ayşe ÖzbenMentally Disabled Student Works In Turkey To Some Variables Of The Field Investigation Of Mathematics BeZihinsel Engelli Öğrencilere Matematik Öğretimi Alaninda Türkiye`de Yapilan Çalişmalarin Bazi Değişkenler Açisindan Incelenmesi
1822TurkishNesrin HürriyetoğluElif Açil, Nesrin HürriyetoğluTeaching Style Scale Adaptation To Classroom Teachers Development And Implementation Study: Validity And Reliability Elif Açıl, Faculty Of Education, Mustafa Kemal University Faculty Of Education, Hatay/antakya Nesrin Hürriyetoğlu* Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Öğretme Stili Ölçeği Uyarlama Geliştirme Ve Uygulama Çalışması: Geçerlik Ve Güvenirlik Elif Açıl, Eğitim Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hatay/antakya Nesrin Hürriyetoğlu*
1985TurkishGülşah Özdemir BakiGülşah Özdemir Baki, Ahmet IşıkDevelopment Of Teachers’ Student Recognition Knowledge Of Secondary School Mathematics: Lesson Study ModelOrtaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin Gelişimi: Ders Imecesi Modeli

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Oltu Kalesi
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Mehmet Fatih Özmantar
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Fatih Öçal
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1420TurkishHilal GülkilikHilal GülkilikStudents’ Views On Using 3d Anaglyph Applets And Glasses To Foster Spatial Reasoning In Mathematics InstructionÖğrencilerin Matematik Öğretiminde Uzamsal Muhakemeyi Teşvik Etmek Amacıyla Kullanılan 3 Boyutlu Anaglif Uygulamalar Ve Gözlükler Ile Ilgili Görüşleri
1469TurkishZüleyha YildirimZüleyha YildirimThe Subject Qualification Levels Of Middle School Mathematics Teachers On Transformational GeometryOrtaokul Matematik Öğretmenlerinin Dönüşüm Geometrisi Konusundaki Yeterlik Düzeyleri
1497TurkishZüleyha YildirimZüleyha YildirimTeachers' Views Towards The Program Change In The Transformational Geometry Sub-learning AreaÖğretmenlerin Dönüşüm Geometrisi Alt Öğrenme Alanındaki Program Değişikliğine Ilişkin Görüşleri
1696TurkishMehmet Fatih ÖçalMehmet Fatih Öçal, Serkan KapucuArea Calculations Of Geometric Shapes With The Help Of SmartphoneAkıllı Telefon Yardımıyla Geometrik Şekillerin Alan Hesaplamaları

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Palandöken
BIOLOGY EDUCATION
Chair Professor Ahmet Gürses
Vice-Chair: Assist. Prof. Hülya Aslan Efe
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
566TurkishYasemin AşkınYasemin Aşkın, Sinem BerberAnalysis Of The Impact Of Using Web 2.0 Tools On Teaching Academic Success And Biology In Teaching Reproductive UnitÜreme Ünitesinin Öğretilmesinde Web 2.0 Araçları Kullanmanın Öğrenci Akademik Başarısına Ve Biyoloji Dersine Yönelik Tutumuna Etkisinin Incelenmesi
698TurkishEmine Hatun DikenBülent Keskin, Esra Özay Köse, Emine Hatun DikenBarriers To The Active Use Of Interactive Boards In EducationEtkileşimli Tahtaların Eğitimde Aktif Olarak Kullanılmasının Önündeki Engeller
933TurkishAyşenur EryılmazAyşenur Eryılmaz, Tahir AtıcıThe Level Of High School Biology Course Readiness Of 8th Grade Students Ilköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Lise Biyoloji Dersine Hazır Bulunuşluk Seviyesi
1201TurkishHülya Aslan EfeHülya Aslan Efe, Rıfat EfeA Comparison Of Learning Outcomes In 2013, 2017 And 2018 Nine Grade Biology Program According To The Revised Bloom Taxonomy2013, 2017 Ve 2018 Yılı 9.sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Tortum Kalesi
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Mustafa Ergün
Vice-Chair: Assist. Prof. Halil Uzun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1085TurkishHalil UzunHalil Uzun, Yakup Doğan, Figen Yildirim, Durmuş Burak, Zeynel Amaç, Sadik DuranAn Investigation Of Intercultural Understanding Levels Of Primary And Middle School Teachers According To Some VariablesIlk Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Kültürlerarası Anlayış Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi
1432EnglishSelda ArasSelda Aras, Başak AlsarTeacher Portfolio: A Guide For Self-assessment And Professional Development Plans Of Early Childhood TeachersOkul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmen Portfolyosu Ile Öz-değerlendirme Ve Mesleki Gelişim Planlama Süreçleri
1592TurkishSıddıka DemirtaşSıddıka Demirtaş"good Teachers" Metaphors Of Classroom Teacher CandidatesSinif Öğretmeni Adaylarinin “iyi Öğretmen” Metaforlari
1756TurkishZeynel BoynukaraAlper Durukan, Mustafa Tüysüz, Metin Şardağ, Zeynel BoynukaraInconsistencies, Challenges, And Solution Proposals Referring Corecourse Plans: A Self And Peer Assessment StudyCore Ders Planına Bağlı Konu Anlatımlarında Yaşanılan Uyuşmazlıklar, Güçlükler Ve Çözüm Önerileri: Bir Öz Ve Akran Değerlendirmesi Çalışması
1986TurkishGökhan ArikanGökhan Arikan, Seval OrakThe Effect Of Stem Trainer Training On Stem's Awareness And AwarenessStem Eğitici Eğitiminin Stem’e Yönelik Bilinç Ve Farkındalığa Etkisi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Tortum Şelalesi
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Cemil Öztürk
Vice-Chair: Assist. Prof. Lili Hurioğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
34TurkishÖzlem UralÖzlem Ural, Eda DemirProfessional Development Of Teachers And Erasmus Plus Projects – A Case Study Of Keystones Of Fantastic Learning Project Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Ve Erasmus Projeleri: Kfl Projesi Durum Incelemesi
126TurkishAli OrhanAli Orhan, Aslıhan Kuyumcu VardarA Comparative Study: Teaching Practice Period Of Foreign Language Teacher Education In Finland And TurkeyKarşılaştırmalı Bir Çalışma: Finlandiya Ve Türkiye’deki Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Sisteminde Okul Uygulaması
1830TurkishMuhammed EkenMeltem Yalın Uçar, Lütfi Saraç, Muhammed EkenA New Approach To Teacher Education Process: Deliberative PedagogyÖğretmen Eğitimi Sürecinde Yeni Yaklaşım: Müzakereci Pedagoji
2114TurkishLili HurioğluLili Hurioğlu, Ahmet DoğanayThe Effect Of Feedback On Pre-service Teachers' Teaching Practice And Lesson Plan Preparing Skills Along With Self- Efficacy Levels During The Process Of Teaching ExperienceÖğretmenlik Uygulamasi Dersinde Dönüt-düzeltmenin Öğretmen Adaylarinin Öğretimi Planlama Ve Uygulama Becerileri Ile Öz-yeterlik Düzeylerine Etkisi
2179TurkishYusuf ErkuşCenk Keşan, Yusuf Erkuş, Dilek IzgiolTechnology Integration Practices In Pre-service Mathematics Teacher EducationHizmet Öncesi Matematik Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu Uygulamaları

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Rüstem Paşa Kervansarayı
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Assoc. Prof. Cengiz Şahin
Vice-Chair: Research Assistant Ayça Saraç Dengiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
214TurkishAyça Saraç DengizSümbül Yalnızca Yıldırım, Ayça Saraç DengizPsychological Counseling Skills And Empathy Levels Of Students Taking The Course Of Individual Psychological Counseling PracticesBireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersini Alan Öğrencilerin Psikolojik Danışma Becerileri Ve Empati Düzeyleri
663TurkishGülzade Avcı ÇayirGülzade Avcı Çayir, Hatice KumcağızA Set Of Factors Related To Internet Addiction Among AdolescentsErgenlerde Internet Bağımlılığı Ile Ilişkili Bazı Faktörler
779TurkishSümbül Yalnızca YıldırımFulya Cenkseven Önder, Sümbül Yalnızca YıldırımSense Of Coherence And Hope As Predictors Of University Students' Subjective Well-beingÜniversite Öğrencilerinde Öznel Iyi Olmanın Yordayıcıları Olarak Bütünlük Duygusu Ve Umut
1412TurkishSümbül Yalnızca YıldırımFulya Cenkseven Önder, Sümbül Yalnızca YıldırımLife Satisfaction As A Mediator Of The Link Between Emotional Intelligence And AggressionpurposeDuygusal Zeka Ve Saldırganlık Arasındaki Ilişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü
1422TurkishAynur Karabacak ÇelikEsma Adigüzel, Aynur Karabacak ÇelikThe Investigation Of The Relationship Between Mindfulness And Cognitive Flexibility With Structural Equation ModelBilgece Farkindalik Ve Bilişsel Esneklik Arasindaki Ilişkinin Yapisal Eşitlik Modeli Ile Incelenmesi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Üç Kümbetler
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Soner Yıldırım
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Yılmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
682TurkishZeynep TuranZeynep Turan, Birgül Akdağ ÇimenThe Use Of Flipped Classroom Method In The Teaching Of English As A Foreign Language: A Review Of The LiteratureTers Yüz Sınıf Yönteminin Ingilizce Öğretiminde Kullanımı: Alanyazın Incelemesi
733TurkishMelike AydemirMelike AydemirThe Effect Of Metacognition Education On Metacognitive Level Of Students At Distance Education Uzaktan Eğitimde Üstbiliş Eğitiminin Üstbilişsel Seviyeye Etkisi
996TurkishRabia Meryem YilmazRabia Meryem Yilmaz, Mehmet YilmazUndergraduate Students’ Views Towards Using Online Mind Maps Based On Their ExperienceLisans Öğrencilerinin Çevrimiçi Zihin Haritalarını Kullanma Deneyimlerine Yönelik Görüşleri
1620TurkishEvren ŞumuerEvren Şumuer, Çağlar Yildirim, Soner YildirimThe Mobile Phone Affinity Scale: The Validity And Reliability Of The Turkish FormMobil Telefon Çekicilik Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirliği
1807TurkishVeysel ÇoşğunVeysel Çoşğun, Ümit Çimen ÇoşğunExamining Problem Solving Skills And Programming Achievements Of University StudentsÜniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Ile Programlama Başarılarının Incelenmesi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Yakutiye Medresesi
Karma
Chair Professor Songül Tümkaya
Vice-Chair: Assist. Prof. Bilge Kuşdemir Kayiran
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
232TurkishÜstün TürkerÜstün Türker, Özgür BostancıComparison Of Faculty Of Sport Sciences Students' Learning Style Models And PreferencesSpor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili Modelleri Ve Tercihlerinin Karşılaştırılması
401TurkishSongül TümkayaSongül TümkayaCheating In The Exams Attitudes, Opinions And Self- Esteem Of Classroom Teachers' StudentsSınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Kopya Çekme Tutumları, Görüşleri Ve Benlik Saygısının Incelenmesi
804TurkishBilge Kuşdemir KayıranMelike Özyurt, Bilge Kuşdemir Kayıran, Burcu AyExamining The Reading Habits Of Primary School StudentsIlkokul Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Incelenmesi
1536TurkishMeryem ÖzdemirMeryem Özdemir, Engin Kurşun, Mine Yıldız, Melike AydemirAn Analysis Of The Studies Dealing With The Phonic Instruction And The Whole Language Method In Teaching Early Literacy: A Meta-synthesis StudyIlkokuma-yazma Öğretiminde Cümle Yöntemi Ile Ses Temelli Cümle Yönteminin Ele Alındığı Çalışmaların Analizi: Bir Meta-sentez Çalışması
1781TurkishAyşegül Akinci CoşgunAyşegül Akinci Coşgun, Şükran Kiliç, Ramazan Çeken, Hasret KöklüExamining Graduate Studies Focused On Children’s Literacy In Early Childhood EducationTürkiye’de Okul Öncesi Döneme Yönelik Çocuk Edebiyatı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Incelenmesi

3rd Session Thursday 11:30-12:30
Yedigöller
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION
Chair Professor Idris Kadioğlu
Vice-Chair: Inst. Dr. Ferah Burgul Adigüzel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1043TurkishIdris KadıoğluIdris KadıoğluOn Child Education In Ahlak-ı Alai Ahlâk-ı Alâî’de Çocuk Terbiyesi Üzerine
1579TurkishMülkiye Ezgi IskenderFatih Veyis, Mülkiye Ezgi IskenderA Study On Turkish Language And Literature Teachers' Interactive Board Use QualificationsTürk Dili Ve Edebiyati Öğretmenlerinin Akilli Tahta Kullanim Yeterlikleri Üzerine Bir Inceleme
1585TurkishFatih VeyisFatih Veyis, Ayşegül KayarThe Place Of Divan Literature In Turkish Language And Literature Teaching Programs Between 1992-20171992-2017 Yılları Arasında Uygulanan Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Divan Edebiyatının Yeri
2052TurkishFerah Burgul AdigüzelFerah Burgul AdigüzelSituations Of Turkish Language And Literature Teachers’ Use Of Creative Drama Method In Their Lessons Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Derslerinde Kullanma Durumları
3rd Session Thursday 11:30-12:30
Fuaye Alanı
Karma
Chair Assoc. Prof. Mustafa Durmuşçelebi
Vice-Chair: Instructor Zeynep Turan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
81TurkishZeynep TuranZeynep Turan, Neşe Şekerci To Examine The Contribution Of The Students Who Took The Application Course In Pre-primary Education Institutions To The Field Knowledge Of Observing By The Instructors And Pre-school TeachersOkul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama Dersini Alan Öğrencilerin Öğretim Elemanları Ve Okul Öncesi Öğretmenleri Tarafından Gözlemlenmesinin Alan Bilgisine Katkısını Incelemek
416TurkishDevrim TanrıverdiDevrim Tanrıverdi, Ruhi Eroğlu, Uğur TüreAn Overview Of Turkey's History Of Education With Caricatures (1923-2017)Karikatürlerle Türkiye'nin Eğitim Tarihine Bir Bakiş (1923-2017)
1193EnglishCeren KaraatmacaCeren Karaatmaca, Fahriye Altınay, Gökmen DağlıThe Role Of Community Service Applications In Higher Education
1404TurkishNaciye KayaNaciye KayaWe Put Our Hearts In The Art Project : Primary School Visual Arts Education Practices Sanata Yürek Kattık: Ilkokul Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulamaları
1405TurkishEmine Irmak ErsinEmine Irmak Ersin, Çağatay Ersin, Kezban Ilkem KarakülahAttitudes Of Gifted Students To The Polling System With The Fingerprint ReaderÜstün Yetenekli Öğrencilerinin Parmak Izi Okuyucu Ile Yoklama Sistemine Karşı Tutumları
1950TurkishCenk HatipoğluCenk Hatipoğlu, Cevdet DuranGerald Weinstein And Mario Fantini's Humanist Program Planning Model.Gerald Weinstein Ve Mario Fantini'nin Insancıl Program Planlama Modeli.
4th Session Thursday 16:15-17:30
Abdurrahman Gazi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Abbas Türnüklü
Vice-Chair: Assist. Prof. Serkan Denizli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
262TurkishÜmre KaynakÜmre Kaynak, Seda Sevgili Koçak, Semih KaynakFear Of Missing Out And Mindfulness Among University StudentsÜniversite Öğrencilerinde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Bilinçli Farkındalık
588TurkishSerkan DenizliSerkan Denizli, Ece EkenInvestigation Of Smartphone Addiction Among University Students In Terms Of Academic Achievement, Academic Procrastination, Smartphone Usage Behaviors And Some Demographic VariablesÜniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Akademik Başarı, Akademik Erteleme Davranışı, Akıllı Telefon Kullanım Davranışları Ve Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından Incelenmesi
761TurkishFulya TürkFulya Türk, Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü, Mustafa TercanIntergroup Emphathy Levels Of Turkish And Syrian Primary School Students From The Perspective Of School Psychological CounselorsOkul Psikolojik Danışmanlarının Penceresinden Türk Ve Suriyeli Ilkokul Öğrencilerinin Gruplararası Empati Düzeylerinin Incelenmesi
1558TurkishAhmet Rıfat KayişAhmet Rıfat Kayiş, Seydi Ahmet SaticiMediating Role Of School Attachment On The Relationship Between Shyness And Academic Motivation In AdolescentsErgenlerde Okula Bağlanmanın Utangaçlık Ve Akademik Güdülenme Arasındaki Ilişkideki Aracılık Rolü
1589TurkishMurat KonukMurat Konuk, Ahmet Rıfat Kayiş, Ahmet AbakayEvaluation Of Psychological Counseling And Guidance Undergraduate Program Based On Views Of School CounselorsOkul Psikolojik Danışmanlarının Görüşlerine Göre Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Lisans Programlarının Değerlendirilmesi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Aziziye Tabyaları
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Mücahit Dilekmen
Vice-Chair: Assist. Prof. Ezgi Özeke Kocabaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
187TurkishAhmet KaraNilüfer Özabaci, Ahmet Kara, Serdar Körük, Kadir Burak Salimoğlu, Safiye Yilmaz DinçExperiences Of Professionals Related To The Psychological Counseling Process: A Qualitative StudyProfesyonellerin Psikolojik Danışma Sürecine Ilişkin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma
261TurkishSerdar KörükNilüfer Özabacı, Serdar Körük, Ahmet KaraThe Development Of The Scale Of The Meaning Of Marriage (smm): A Study Of Validity And ReliabilityEvliliğe Yüklenen Anlam Ölçeğinin (eyaö) Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
459TurkishYahya AktuYahya Aktu, Mücahit DilekmenKemal Sunal's Psychobiography Based On Levinson's Life Structure TheoryLevinson’un Yaşam Yapısı Kuramı Açısından Kemal Sunal’ın Psikobiyografisi
1731EnglishAyşe Meltem Üstündağ BudakEzgi Özeke Kocabaş, Ayşe Meltem Üstündağ BudakDialectical Behavioral Therapy Skills Training For University Students: A Preventive Model
2019TurkishErdeersin Ersin YılmazErdeersin Ersin YılmazAn Investigation Of The Violence Levels Of Bursa Yonder School Teachers In Terms Of Variable VariablesBursa Yönder Okulları Öğretmenlerinin Yılmazlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Çifte Minareli Medrese
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Ahmet Ok
Vice-Chair: Assist. Prof. Ismail Şan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
560EnglishÖzge AydinÖzge Aydin, Ahmet OkThe Evaluation Of Academic Writing Skills Course At A Foundation University Via Bellon & Handler’s Evaluation Framework
1227EnglishNeslihan Gök AyyildizNeslihan Gök Ayyildiz, Meral AksuPeer Feedback On Efl Writing Skills In Higher Education In Turkey, 2006-2017: A Systematic Review
1501EnglishGizem KoçakIsmail Şan, Gizem Koçak7th Grade Students' Views On Flipped Learning
1812EnglishIsmail ŞanIsmail Şan, Ayfer SülüAre We Exploiting Active Learning? A Critical View On Student Presentations
2050TurkishFerhat BahçeciFerhat Bahçeci, Gamze DoğanTÜrkİye’de EĞİtİm Bİlİmlerİ Alaninda YayinlanmiŞ Olan YÜksek Lİsans Tezlerİnİn İncelenmesİ: İÇerİk Analİzİ ÇaliŞmasiTürkiye’de Eğitim Bilimleri Alaninda Yayinlanmiş Olan Yüksek Lisans Tezlerinin Incelenmesi: Içerik Analizi Çalişmasi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Çobandede Köprüsü
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Aytunga Oğuz
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Yildirim
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
471TurkishBüşra AksoyBüşra Aksoy, Esra TöreInvestigation Of The Problem-based Learning Studies By The Content Analysis MethodProbleme Dayali Öğrenme Konusunda Yapilmiş Çalişmalarin Içerik Analizi Yöntemi Ile Incelenmesi
474TurkishBuket Turhan TürkkanBuket Turhan Türkkan, Memet Karakuş, Betül Karaduman, Nihan Arslan NamlıA Study On Developing An Interdisciplinary Curriculum For Gender EqualityToplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Disiplinlerarası Bir Öğretim Programı Geliştirme Çalışması
857TurkishIlke Evin GencelIlke Evin GencelThe Effects Of Experiential Learning On Use Of Motivated Strategies For Learning, Reflective Thinking And Teacher Self-efficacyDeneyimsel Öğrenmenin Güdülenme Ve Öğrenme Stratejileri Kullanımı, Yansıtıcı Düşünme Ve Öğretmen Özyeterliğine Etkisi
1244TurkishGülçin Çeliker ErcanZühal Çubukçu, Gülçin Çeliker ErcanThe Problems That Teachers Faced While Implementing Secondary School English Language CurriculumOrtaokul Ingilizce Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştıkları Problemler
1623TurkishSevilay Çirak-kurtSevilay Çirak-kurt, Ibrahim YildirimPre-service And In-service Math Teachers’ Metaphorical Perceptions Of Student, Mathematics Curriculum, Teaching Mathematics, And Teacher Ilköğretim Matematik Öğretmen Adayı Ve Öğretmenlerinin Öğrenci, Matematik Öğretim Programı, Matematik Öğretmek Ve Öğretmenlik Kavramları Üzerine Metaforik Algıları
1673TurkishSevilay Çirak-kurtSevilay Çirak-kurtDeveloping A School Image ScaleOkul Imaji Ölçeği Geliştirme Çalişmasi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Erzurum Kalesi
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Chair Professor Mustafa Ergün
Vice-Chair: Assoc. Prof. S. Tunay Kamer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
724TurkishAyhan DirekAyhan Direk, Hüseyin Dilek, Hasan YalılıA Model Proposal For Educational Programs For The Children Of Seasonal Agricultural Workers: Mevsimlik Tarım Işçilerinin Çocuklarına Yönelik Eğitim Programlarına Ilişkin Bir Model Önerisi “akçakoca Sosyal Destek Merkezleri Örneği”
1306TurkishBetül ÖzkulBetül ÖzkulExamining Parental Attitudes Of Father In Social Context During Early Childhood PeriodErken Çocukluk Döneminde Babanın Ebeveynlik Tutumlarının Toplumsal Bağlamda Incelenmesi
1431TurkishAhmet KaysılıAhmet Kaysılı, Mustafa SeverThe Hinges Of School Culture: Cultural Capital Of Students And Its Forms Of Bonding At SchoolOkul Kültürünün Menteşeleri: Öğrencilerin Kültürel Sermayeleri Ve Okulda Tahvil Edilme Biçimleri
2026TurkishS. Tunay KamerS. Tunay KamerHalide Edip’s Views On CoeducationHalide Edip’in Karma Eğitimle Ilgili Görüşleri

4th Session Thursday 16:15-17:30
Erzurumlu İbrahim Hakkı
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Bekir Buluç
Vice-Chair: Assist. Prof. Şenol Sezer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
625EnglishDerya GüvercinDerya Güvercin, Murat ÖzdemirThe Effect Of School Principals’ Social Justice Leadership Behaviours On High School Students’ Intention To Drop Out
866TurkishŞenol SezerŞenol SezerProspective Teachers’ Opinion On Realization Level Of The Main Aims Of Turkish National EducationÖğretmen Adaylarının Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyine Ilişkin Görüşleri
2049TurkishEce BalçıkEce Balçık, Aydan OrduThe Effect Of School Culture On Psychological Empowerment According To Teachers' PerceptionsÖğretmen Algılarına Göre Örgüt Kültürünün Psikolojik Güçlendirme Üzerine Etkisi
2051TurkishMelike TemurMelike Temur, Şükrü AdaTeachers' Views On The Management Of Administrative Discussions On The Secondary School Of Gifted StudentsOrtaokul Düzeyinde Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sinif Ortaminda Sergiledikleri Davranişlarin Yönetilmesi Yönlendirilmesine Ilişkin Öğretmen Görüşleri
2184TurkishBetül DemirBetül Demir, Şükrü AdaPre-school Visitors And Teachers 'visits Problems Of School Administration By Surface (bursa City)betül Demir , Şükrü Ada Okul Öncesi Kurumlarinda Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yönetiminin Sorunlari (bursa Ili Örneği) Betül Demir , Şükrü Ada

4th Session Thursday 16:15-17:30
Hasan Kale
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Kürşad Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Süheyla Bozkurt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
856TurkishKürşad YılmazKürşad YılmazAn Evaluation Of Some Of The Data Collection Tools Used In The Educational Administration ResearchesEğitim Yönetimi Araştırmalarında Kullanılan Bazı Veri Toplama Araçlarının Kullanımı Ile Ilgili Bir Değerlendirme
1667TurkishCuma GülcüEsef Hakan Toytok, Cuma GülcüThe Relationship Between Informal Communication Levels And Political Skill Levels Of TeachersÖğretmenlerin Informel Iletişim Düzeyleri Ile Politik Beceri Düzeyleri Arasındaki Ilişki
1832TurkishRamazan CansoyRamazan Cansoy, Mahmut PolatcanÇok Boyutlu Liderlik Öz-yeterliği Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalışmasıÇok Boyutlu Liderlik Öz-yeterliği Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
2073EnglishMustafa ÖztürkMustafa ÖztürkIntroduction Of A Project Awarded European Quality Label In 2017 Etwinning As A Project For European School Partnerships Under Erasmus+2017 Yili Avrupa Kalite Etiketli "en Çok Sevdiğim Hayvan" Erasmus+ Projesinin Eğitim Yönetiminin Niteliğine Etkisinin Incelenmesi
2205TurkishSüheyla BozkurtSüheyla Bozkurt, Filiz BezciRelationship Between Burnout Levels Of School Administrators And Authority Usage Anxiety Levels And CausesOkul Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Ile Yetki Kullanımı Kaygı Düzeyleri Ve Nedenleri Arasındaki Ilişki

4th Session Thursday 16:15-17:30
İspir Kalesi
Karma
Chair Professor Esmahan Ağaoğlu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ergün Recepoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
120TurkishHakan UlumSongül Tümkaya, Hakan UlumInvestigating Of Organizational Commitment Of Teachers According To Some Variables: A Meta-analysis StudyÖğretmenlerde Örgütsel Bağlılığın Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması
643TurkishEmine DağlıFatma Kalkan, Emine DağlıSecondary School Students’ Cognitive Constructs Related To Ideal Teacher Qualifications: A Phenomenological Analysis Based On Repertory Grid TechniqueOrtaokul Öğrencilerinin Ideal Öğretmen Niteliklerine Ilişkin Bilişsel Kurguları: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Fenomenolojik Çözümleme
1127TurkishGizem ÇevikGizem Çevik, Aslan GülcüDevelopment Of Computer Assisted Mathematic Learning Objects In Fetemm: The Case Of FractionsFetemm Etkinlikleri Kapsamında Bilgisayar Destekli Matematik Öğrenme Nesnelerinin Geliştirilmesi: Kesirler Örneği
1674TurkishEmine DağliEmine Dağli, Temel ÇalikExamination Of School Administrators' Opinions Related To Socialization Process Of Immigrant ChildrenGöçmen Çocukların Sosyalleşme Süreci Ile Ilgili Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin Incelenmesi
1787TurkishErgün RecepoğluErgün Recepoğlu, Esra AvanoğluAnalyzing The Relationship Between Teachers’ Communication Skills And Their MoralsÖğretmenlerin Iletişim Becerileri Ile Moralleri Arasında Ilişkinin Incelenmesi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Kandilli
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Duygu Anil
Vice-Chair: Assist. Prof. Gizem Uyumaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
981TurkishNükhet DemirtaşlıNükhet Demirtaşlı, Seher Yalçın, Emrah Gül, Cansu Ayan, Gizem Uyumaz, Merve Şahin Kürşad, Gözde Sırgancı, Ömer KamışDevelopment Of Item Bank Based On Item Response Theory For Motor Vehicle Driver Trainees Theoretical (written) Exam*Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Teorik (yazılı) Sınavı Için Madde Tepki Kuramı’na Dayalı Soru Bankası Geliştirme Çalışması*
1102TurkishGizem ÇevikRifat Ramazan Berk, Gizem Çevik, Mete Yusuf UstabulutUsing Information Technologies As A Measurement Tool In Teaching Turkish As A Foreign Language: Kahoot Sample Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinin Ölçme Aracı Olarak Kullanılması: Kahoot Örneği
1220TurkishEsra OyarEsra Oyar, Serpil Çelikten, Ayşenur Erdemir, Oya Erdinç AkanChecking The Assumptions Of T-test And AnovaT-testi Ve Anova’da Varsayım Kontrollerinin Incelenmesi
1238TurkishÜmmühan OrmancıSalih Çepni, Ümmühan Ormancı, Mustafa Çağrı Gürbüz, Rabia Özen UyarViews And Understandings Of Phd Students' Scale Development And Adaptation StudiesDoktora Öğrencilerinin Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama Çalışmalarına Ilişkin Görüş Ve Anlayışları
1758TurkishSedat ŞenSedat Şen, Ibrahim Yıldırım, Mehmet Fatih KaracabeyThe Comparison Between Average-based Analysis And Value-added Analysis Model For The Assessment Of School EffectivenessOkul Etkililiğinin Değerlendirmesinde Kullanılan Katma-değerli Değerlendirme Yaklaşımı Ile Ortalamaya Dayalı Yaklaşımın Karşılaştırılması

4th Session Thursday 16:15-17:30
Konaklı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Hakan Şevki Ayvaci
Vice-Chair: Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1016TurkishEmine BilgeEmine Bilge, Hakan Şevki AyvacıDetermination Of Methods And Techniques Preferred By Science Teachers During In The LessonFen Bilimleri Öğretmenlerinin Ders Sürecinde Tercih Ettikleri Yöntem Ve Tekniklerin Belirlenmesi
1018TurkishEmine BilgeEmine Bilge, Hakan Şevki Ayvacı7th Grade Students Of Middle Evaluation Of The Level Associated With Their Daily Life: Context Of Change Of MatterOrtaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Günlük Hayat Ile Ilişkilendirilme Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Maddenin Hal Değişimi Bağlamı
1034EnglishMeltem IrmakMeltem Irmak, Özgül Yılmaz Tüzün, Nejla YürükPre-service Science Teachers’ Overarching Conceptions Of Technology Integration And Their Technology Integration Plans Into Socioscientific Issues Teaching
1512TurkishCennet UçarCennet Uçar, Huriye Deniş ÇelikerThe Effects Of Argumentation Based Learning On Entrepreneurship Skills Of Students
1658TurkishAyşe KılınçAyşe Kılınç, Burçin Turan Bektaş, Faik Özgür Karataş, Haluk ÖzmenDeveloping Pre-service Science Teachers’ Laboratory Safety QualificationsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliğine Yönelik Yeterliklerinin Geliştirilmesi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Kongre Binası
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Telhat Özdoğan
Vice-Chair: Assist. Prof. Oylum Çavdar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
197TurkishSeda OkumuşSeda Okumuş, Kemal DoymuşThe Effect Of Implementing “the Seven Principles For Good Practice” Using With Cooperative Learning And Models On Academic Achievement In ScienceIyi Bir Eğitim Ortamı Için Yedi Ilkenin Işbirlikli Öğrenme Ve Modellerle Birlikte Uygulanmasının Fen Başarısına Etkisi
449TurkishOylum ÇavdarOylum Çavdar, Kemal DoymuşThe Using Of Cooperative Learning Method With Seven Principles For Good Practice And Models In Compounds And Their Formulas SubjectBileşikler Ve Formülleri Konusunda Işbirlikli Öğrenme Yönteminin Iyi Bir Eğitim Ortamı Için Yedi Ilke Ve Modellerle Kullanılması
621TurkishEmre YıldızEmre Yıldız, Gülşen Koçak, Nesrin Ürün Arıcı, Ümit ŞimşekThe Effect Of Cooperative Learning And Writing To Learn Studies On Prospective Teachers’ Physics Laboratory Achievements And Writing To Learn SkillsIşbirlikli Öğrenme Ve Öğrenme Amaçlı Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvar Başarılarına Ve Öğrenme Amaçlı Yazma Becerilerine Etkisi
1531TurkishEmre YıldızEmre Yıldız, Gülşen Koçak, Nesrin Ürün Arıcı, Asiye Pınar Köksal, Ümit ŞimşekThe Opinions Of Teacher Candidates Using Writing To Learn In The Internship Reports About WritingStaj Raporlarinda Öğrenme Amaçli Yazmayi Kullanan Öğretmen Adaylarinin Yazma Hakkinda Görüşleri

4th Session Thursday 16:15-17:30
Köprüköy Kaplıcaları
FINE ARTS EDUCATION
Chair Professor Ali Osman Alakuş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Aygül Aykut
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
341TurkishAygül AykutAygül AykutCreating And Researching Visuals: An Example Of A Workshop ApplicationGörseli Yaratmak Ve Araştırmak: Bir Atölye Uygulaması Örneği
445TurkishOğuz DilmaçOğuz Dilmaç, Sehran DilmaçThe Research Trends In The Field Of Visual Arts ( Painting- Vocational) Training In Turkey: The Content Analysis Of The Articles Of The Period Of 2000-2016 Türkiye’de Görsel Sanatlar Ve Resim-iş Eğitimi Alanindaki Araştirma Eğilimleri: 2000-2016 Dönemi Makalelerinin Içerik Analizi
1221TurkishEzgi Merve ErtanEzgi Merve Ertan, Ibrahim Halil TürkerBauhaus School Basic Art Teaching And Practice WorkshopsBauhaus Okulu Temel Sanat Öğretisi Ve Uygulama Atölyeleri
1427TurkishFatma Evren DaşdağFatma Evren DaşdağInvestigation Of The Methods Used In The Ceramic Design Courses In The School Of Fine Arts Based On Academicans ViewÖğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Güzel Sanatlar Fakültelerinde Seramik Tasarımı Ile Ilgili Derslerde Uygulanan Yöntemlerin Incelenmesi
2138TurkishAli Osman AlakuşAli Osman Alakuş, Dilek Güneş EginProgram Differentiation In Visual Arts Courses In Science And Art Center StudentsBilim Ve Sanat Merkezi Öğrencilerine Görsel Sanatlar Dersinde Program Farklılaştırma

4th Session Thursday 16:15-17:30
Lala Mustafa Paşa
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Ahmet Işık
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Aydin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
122TurkishHakan UlumPerihan Dinç Artut, Hakan UlumPrimary School Teachers’ Beliefs About Teaching And Learning MathematicsSınıf Öğretmenlerinin Matematiğin Öğretimi Ve Öğrenimi Hakkındaki Inanışları
353TurkishAnıl ÖzbeyTimur Koparan, Anıl ÖzbeyResearch Of The Opinions Of Candidate Math Teachers On The Process Of Developing Concrete MaterialsMatematik Öğretmeni Adaylarının Somut Materyal Geliştirme Sürecine Yönelik Görüşlerinin Incelenmesi
1388TurkishMehmet AydinMehmet AydinDecision-making Situations Of Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Karar Verme Durumları
1636TurkishMehmet AydınMehmet Aydın, Ismail Keskin, Ismail Kınay, Behçet Oral, Taha Yazar, Mesut BütünExpectations Of Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Beklentileri
1749TurkishTuba ÖzTuba Öz, Ahmet IşikInvestigation Of The Possibilities For Mathematical Reasoning Skills Preservice Mathematics Teachers Offer Their Students Öğretmen Adaylarının Öğrencilere Sundukları Matematiksel Akıl Yürütme Beceri Fırsatlarının Incelenmesi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Narman Peribacaları
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Keziban Orbay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1299TurkishEmine TayanEmine Tayan, Solmaz Damla Gedik, Ömer DemirciThe Effect Of A Dynamic Mathematics Software On The Success Of Teaching FractionsDinamik Bir Matematik Yazılımının Kesirler Konusunun Öğretiminde Başarıya Etkisi
1300TurkishEmine TayanEmine Tayan, Ömer Demirci, Solmaz Damla GedikExamining Preservice Teachers’ Opinions About The Use Of A Dynamic Software In Teaching The Concept Of VectorsVektörler Konusunun Öğretiminde Dinamik Bir Yazılımın Kullanımı Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Incelenmesi
1309TurkishDemet DenizDemet Deniz, Betül Küçük DemirInvestigation Of Pedagogical Content Knowledge For Student Mistakes Of Mathematics Teachers And Mathematics Teacher Candidates Regarding Perimeter And Area RelationMatematik Öğretmenlerinin Ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Çevre Ve Alan Ilişkisi Bakımından Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin Incelenmesi
1614TurkishEmine TayanEmine Tayan, Nilgün Kaya, Alper Cihan KonyalıoğluThe Impact Of “learning Approach By Teaching: From Children To Parents” On Childrens’ Mathematics AchievementÇocuktan Ebeveyne Öğreterek Öğrenme Yaklaşımının Çocukların Matematik Başarısına Etkisi
1621TurkishEmine TayanEmine Tayan, Nilgün Kaya, Alper Cihan KonyalıoğluLearning Approach By Teaching: From Children To The Parents” In Light Of Parents’ OpinionsEbeveyn Görüşleri Doğrultusunda Çocuktan Ebeveyne Öğreterek Öğrenme Yaklaşımı

4th Session Thursday 16:15-17:30
Oltu Kalesi
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Pınar San Bayhan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Kök
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
61TurkishSüleyman ÜnalSüleyman Ünal, Merve ÜnalEvaluation Of Value Teaching In Pre-school Education: A Qualitative StudyOkul Öncesi Eğitiminde Değerler Eğitiminin Değerlendirilmesi
1457TurkishHatice KorukHatice Koruk, Havva KostakExamination Of Pre-school Teacher Candidates' Beliefs Towards Mathematics Teaching And Learning According To Some VariablesOkul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Ve Öğrenimine Yönelik Inançlarının Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi
1802TurkishŞengül PalaŞengül Pala, Merve Gangal, Şerife EraslanThe Examination Of Illustrated Children's Books On Behavioral ProblemsDavranış Problemi Ile Ilgili Resimli Çocuk Kitaplarının Incelenmesi
1811TurkishAyşegül Akinci CoşgunMerve Gangal, Ayşegül Akinci Coşgun, Şengül PalaThe Examination Of Pre-school Children's Opinion About PovertyOkul Öncesi Çocuklarının Yoksulluk Ile Ilgili Görüşlerinin Incelenmesi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Palandöken
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Mehmet Gültekin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Lütfi Üredi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
206TurkishPelin KöseceLütfi Üredi, Pelin KöseceInvestigating The Ethical Leadership Behaviors Of Teachers In Terms Of Classroom Management Öğretmenlerin Etik Liderlik Davranışlarının Sınıf Yönetimi Açısından Incelenmesi
216TurkishNihat KotlukNihat Kotluk, Serhat KocakayaCultural Challenges Faced By Teachers In Turkey: Teachers' Efficacy Perceptions And The Need For Culturally Relevant/responsive PedagogyTürkiye'de Öğretmenlerin Karşılaştığı Kültürel Zorluklar: Yeterlik Algıları Ve Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim Ihtiyacı
1550TurkishVolkan Lütfi PanHakan Akdağ, Volkan Lütfi PanEvaluation Of Pre-service Teachers’ Views Related To Time ManagementÖğretmen Adaylarinin Zaman Yönetimi Hakkindaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
1814TurkishDurmuş BurakMehmet Gültekin, Durmuş Burak, Ecmel YaşarThe Occupational Identity Of Academic Staff Of Education Faculty: A Q Methodological ResearchEğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Mesleki Kimlikleri: Q Metodolojik Bir Araştırma
2133TurkishFiliz VarolFiliz Varol, Sinem Ipek, Gülsemin YıldırımTeacher Candidates’ Imaginary Perspectives Towards TechnologyÖğretmen Adaylarinin Teknoloji Kavramina Ilişkin Imgesel Algilari

4th Session Thursday 16:15-17:30
Pasinler Kaplıcaları
Karma
Chair Professor Mehmet Güçlü
Vice-Chair: Assist. Prof. Özlem Alagül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
141TurkishSerdar SamurSerdar SamurFutbol Yönetimi SistemiFutbol Yönetim Sistemi
1237TurkishHaluk SaçakliHaluk Saçakli, Türker BiyikliThe Effect Of 3 Months Exercise And Diet Programs On Fat Levels Of Women And Men3 Aylik Egzersiz Ve Diyet Programinin Kadin Ve Erkek Bireylerinin Yag Seviyesi Üzerindeki Etkisi
1566TurkishÖzlem AlagülÖzlem Alagül, Ferda Gürsel"the Other Side Of The Coin": Working Conditions Roles While Physical Education Teachers' Learn To Teach Pedagogical Innovation Madalyonun Diğer Yüzü: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pedagojik Yeniliği Öğretmeyi Öğrenme Süreçlerinde Çalışma Koşullarının Rolü
1733TurkishIhsan MetinnamIhsan Metinnam, Serkan KeleşoğluBeing A Creative Drama Teacher In A Private School: Result-oriented Practitioners Of A Process-oriented DisciplineÖzel Okulda Yaratıcı Drama Öğretmeni Olmak: Süreç Odaklı Bir Disiplinin Sonuç Odaklı Uygulayıcıları
1762TurkishAynur YilmazAynur Yilmaz Attitudes Towards Physical Education Course And Extracurricular Sportive Activities Of ParentEbeveynlerin Beden Eğitimi Dersi Ve Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Tortum Kalesi
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Zeynep Hamamcı
Vice-Chair: Assist. Prof. Alev Girli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
435TurkishFatih YazıcıMustafa Sözbilir, Şeyda Gül, Fatih YazıcıThe Teaching ‘sexual Reproduction In Flowery Plants’ Subject To 6th Grade Students With Visual Impairments6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere “çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme” Konusunun Öğretimi
1065TurkishAlev GirliSıla Doğmaz, Alev GirliDescriptive Analysis Of Research On Mathematic Learning Disabilities (dyscalculia) In TurkeyTürkiye’de Matematik Öğrenme Güçlüğü (diskalkuli)’ne Ilişkin Yapılan Araştırmaların Betimsel Analizi
1277TurkishMerve ÇinarMerve Çinar, Nurdan Cankuvvet AykutAn Overlooked Point In Education: Classroom AcousticsEğitı̇mde Gözden Kaçabilen Bı̇r Nokta: Sınıf Akustı̇ği
1595TurkishErhan ÇetinErhan Çetin, Bahadır Inan, Ergül DemirÖzel Eğitim Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Ve Kullanma Durumlarının İncelenmesiÖzel Eğitim Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Ve Kullanma Durumlarının Incelenmesi
1726TurkishAbdul Samet YalvaçMurat Çalışoğlu, Abdul Samet Yalvaç, Mesut KayaResearch On The Working Conditions Of External Teachers Working In Rehabilitation CentersRehabilitasyon Merkezlerinde Çalişan Alan Dişi Öğretmenlerin Çalişma Koşullari Hakkinda Görüşleri

4th Session Thursday 16:15-17:30
Tortum Şelalesi
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Süleyman Sadi Seferoğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Zeynep Turan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
788TurkishZeynep TuranZeynep Turan, Birgül Akdağ ÇimenThe Impact Of Gamification In Teaching English As A Foreign Language On Vocabulary AcquisitionIngilizce Öğretiminde Oyunlaştırma Yönteminin Kullanımının Kelime Öğrenmeye Etkisi
988TurkishRabia Meryem YilmazRabia Meryem Yilmaz, Zeynep TuranAn Examination Of University Students’ No Mobile Phone Phobia In Education Faculty Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkularının Incelenmesi
1379TurkishVeysel ÇoşğunVeysel ÇoşğunInvestigation Of Artificial Intelligence And Educational PracticesYapay Zeka Ve Eğitim Uygulamalarının Incelenmesi
1722TurkishÜmit Çimen ÇoşğunÜmit Çimen Çoşğun, Veysel ÇoşğunThe Effect Of Programming Instruction On Self-regulation Strategies And Motivational Beliefs Of Middle School StudentsProgramlama Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri Ve Motivasyonel Inançları Üzerindeki Etkisi
1766TurkishAli GündüzÖmer Koçak, Ali Gündüz, Yüksel GöktaşWhat Factors Affects Academic Achievement In Meta-analyses?Meta Analizlere Göre Akademik Başarıyı Neler Etkiler?

4th Session Thursday 16:15-17:30
Rüstem Paşa Kervansarayı
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Assoc. Prof. Muhammet Baştuğ
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayten Arslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
243TurkishAyten ArslanAyten ArslanThe Effect Of Cooperative Learning Model On Attitudes Of Class Teacher Candidates To Science ExperimentsIşbirlikli Öğrenme Modelinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Deneylerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
904EnglishMerve GeçikliMeryem Özdemir, Merve GeçikliPrimary Education Rps’ Introductions In Turkish L1 Context: Rhetoric Of Research Domain Variation Or Problematique Of Establishing Theoretical Framework?
1245TurkishBeyhan Nazlı Koçbeker EidBeyhan Nazlı Koçbeker Eid, Ahmet Saban, Sebahat TürkyılmazEthical Dilemmas Experienced By Primary TeachersSınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Etik Ikilemler
1357TurkishZülfiye Melis DemirMehmet Gültekin, Zülfiye Melis DemirScience Teaching With Art In Elementary SchoolIlkokulda Sanat Yoluyla Fen Öğretimi
1679TurkishMerve ÜlkerÖzlem Kaf, Merve ÜlkerReviewing Of Social Studies Book For Values In The Third Grade Of Primary SchoolIlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabının Değerler Açısından Incelenmesi

4th Session Thursday 16:15-17:30
Üç Kümbetler
DESIGN AND TECNOLOGY EDUCATION
Chair Professor Aslan Gülcü
Vice-Chair: Assist. Prof. Ahmet Oğuz Akçay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1316TurkishArda AtanArda AtanAkademik Stem Öğretim Programı Uygulama ÖrneğiAkademik Stem Öğretim Programı Modeli
1409TurkishGülümser Şentürk AkkoyunGülümser Şentürk AkkoyunProblem Situations And Technology Design Education Studies In The Changing WorldDeğişen Dünyada Problem Durumları Ve Teknoloji Tasarım Eğitimi Araştırmaları
1553TurkishAhmet Oğuz AkçayAhmet Oğuz Akçay, Engin KarahanÖĞrencİlerİn MÜhendİslİk Tasarim SÜreÇlerİnde İzledİklerİ StratejİlerÖğrencilerin Mühendislik Tasarim Süreçlerinde Izledikleri Stratejiler
2090TurkishYavuz YamanYavuz Yaman, Burak ŞişmanThe Academic Differences Between Students In Robotics Programs And Students Not Involved In Robotics ProgramsRobotik Eğitimi Alan Öğrenciler Ile Almayan Öğrenciler Arasindaki Akademik Farkliliklar

4th Session Thursday 16:15-17:30
Yakutiye Medresesi
TURKISH EDUCATION
Chair Professor Firdevs Güneş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
72TurkishMehmet FidanMehmet FidanEvaluation Of The Effect Of Students Writing Skills Text TypesMetin Türlerinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisinin Değerlendirilmesi
796TurkishMelike AydemirMelike Aydemir, Yasemin Kurtlu, Sevda KüçükThe Effect Of Activities Designed By Metacognitive Strategies On Secondary School Students’ Vocabulary Learning And Metacognitive AwarenessÜstbiliş Stratejileriyle Hazırlanan Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Kelime Öğrenmelerine Ve Üstbiliş Farkındalıklarına Etkisi
865TurkishFirdevs GüneşFirdevs Güneş, A. Derya IşikExamination Of The Syllables In Turkish In Terms Of Mental Dictionary DevelopmentTürkçedeki Hecelerin Zihinsel Sözlük Geliştirme Yönünden Incelenmesi
867TurkishFirdevs GüneşFirdevs Güneş, A. Derya IşikProperties Of Turkish Words And Development Of Mental DictionaryTürkçe Kelimelerin Özellikleri Ve Zihinsel Sözlük Geliştirme
2215TurkishMuhammet Yusuf KoçpınarMuhammet Yusuf KoçpınarCreative Drama As A MethodBir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama
4th Session Thursday 16:15-17:30
Yedigöller
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION
Chair Professor Gölge Seferoğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Gülçin Mutlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
405EnglishGözde BalıkçıGözde Balıkçı, Gölge SeferoğluCan Conversation Analysis Help Preservice Teachers In Practice Teaching?
524EnglishOgün IlterOgün Ilter, Savaş YeşilyurtStudents' Reflection On Flipped Classroom Syllabus For English For Pharmacy: A Metaphor Analysis*
1376EnglishOktay YağızOktay Yağız, Rabiye Ötügen, Elif SarıA Qualitative Investigation Of The Pronunciation Anxiety In A Foreign Language
1563EnglishVeysel KarsliVeysel Karsli, Meva Bayrak KarsliVirtual Reality Applications As A Tool In Teaching And Learning A Foreign Language
5th Session Thursday 17:45-19:00
Atatürk Evi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Erdoğan Başar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Kasım Kiroğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1333TurkishMirac Furkan BayarMirac Furkan Bayar, Murat KurtThe Effects Of Mobile Assisted Learning Students On Academic Achievement In Science Course And Views On The CourseMobil Destekli Öğrenmenin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersinde Akademik Başarılarına Ve Derse Ilişkin Görüşlerine Etkisi
1699TurkishEsra ŞahinMustafa Akdağ, Esra ŞahinThe Future Of Teacher Education For TurkeyTürkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği
1794TurkishMelike ÇetinkayaMelike Çetinkaya, Mehmet Taşpınar, Mehmet Çağatay ÖzdemirThe İnvestigation Of The Mathematical Analogies Developed By The 7th Grade Students According To Analogy Types7. Sınıf Öğrencilerinin Geliştirdikleri Matematiksel Analojilerin Analoji Türlerine Göre Değerlendirilmesi
1813TurkishMelike ÇetinkayaMelike Çetinkaya, Rukiye Gökce, Ayşe Şimşek, Sibel TaşçıThe Effects Of The Usıng Interactıve Board In Mathematics On Academıc Success Of 7th StudentsMatematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
2048TurkishFerhat BahçeciLeyla Uşengül, Hakan Polat, Ferhat BahçeciEğitim Fakültesi Öğrencileri Ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiEğitim Fakültesi Öğrencileri Ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

5th Session Thursday 17:45-19:00
Kazım Karabekir
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Mehmet Gültekin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Cavide Demirci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
571TurkishGüzün IğciCavide Demirci, Güzün IğciContent Analysis And Tendencies Of The Field Of Curriculum And InstructionEğitim Programları Ve Öğretim Alanının Içerik Analizi Ve Eğilimleri
1177TurkishDidem ÖzsırkıntıDidem Özsırkıntı, Tuğba Yanpar Yelken, Cenk AkayThe Teacher Vıews On The Implementatıon Of Parent Engagement Practıces Presented In 2013 For Pre-school Educatıon2013 Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Aile Katılımı Çalışmalarının Uygulanma Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri
1183TurkishDidem ÖzsırkıntıDidem Özsırkıntı, Cenk Akay, Tuğba Yanpar YelkenAnalyzıng Pre-school Teachers’ Competencıes In Inclusıve PractıcesOkul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Incelenmesi
1462TurkishSedef ÖzetSedef Özet, Tuğba Yanpar Yelken, Figen KılıçDetermination Of Pre-school Teachers' Views On And Plan Format Renewed In Pre-school Educatİon Program 2013 And Their Use Of PlansOkul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programiyla Yenilenen Plan Formati Hakkinda Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Plani Kullanim Durumlari
1560TurkishSedef ÖzetSedef Özet, Figen Kılıç, Tuğba Yanpar YelkenNew Applications In Pre-school Education Instutions: Kids ClubsOkul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Yeni Uygulamalar: Çocuk Kulüpleri

5th Session Thursday 17:45-19:00
Nene Hatun
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Assoc. Prof. Cengiz Şahin
Vice-Chair: Assist. Prof. Ahmet Salih Şimşek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
374TurkishIsmail YelpazeIsmail YelpazePsychological Help Seeking From Counseling Students: A Qualitative Study
870TurkishAhmet Salih ŞimşekAhmet Salih Şimşek, Ezel TavşancılDetermination Of Vocational Interests Of High School Students: Adaptation Of Skills Confidence Inventory In TurkishOrtaöğretim Öğrencilerinin Mesleki Ilgilerinin Belirlenmesi: Becerilere Güven Mesleki Ilgi Envanterinin Türkçe'ye Uyarlanması
961TurkishAlev GirliAlev GirliOpinions Of Students With Autism Spectrum Disorder And Special Learning Disability About School Experience And School Guidance ServicesOtizm Spektrum Bozukluğu Ve Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencilerin Okul Yaşantıları Ve Okul Rehberlik Hizmetleri Hakkındaki Görüşleri
1001TurkishGizem UyumazEnver Sarı, Gizem UyumazAn Investigation Of The Solution-focused In Terms Of Predictive Variables And Demographic CharacteristicsÇözüm Odaklılığın Yordayıcı Değişkenler Ve Demografik Özellikler Açısından Incelenmesi
1138TurkishIsmail YelpazeIsmail Yelpaze, Deniz GülerThe Relationship Between Attitudes Towards Asylum Seekers And Compassion Levels Of University StudentsÜniversite Öğrencilerinin Sığınmacılara Yönelik Tutumları Ile Duyarlık Düzeyleri Arasındaki Ilişki

5th Session Thursday 17:45-19:00
Abdurrahman Gazi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Mücahit Dilekmen
Vice-Chair: Assist. Prof. Zekeriya Çam
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
155TurkishSinem Evin AkbaySinem Evin Akbay, Aygül Tunç AksanPredicting Authenticity In University StudentsÜniversite Öğrencilerinde Otantikliğin Yordanması
457TurkishYahya AktuYahya Aktu, Mücahit DilekmenResearches About Individual Life Structure:a Meta Synthesis Study Bireysel Yaşam Yapısıyla Ilgili Yapılan Araştırmalar: Bir Meta Sentez Çalışması
789EnglishMehmet Akif KaramanMehmet Akif Karaman, Seda Altınok, Şeyma Mızrak, Ayşe AyazPerfectionism And Self-efficacy As Predictors Of 8th Grade Students' Academic Motivation
2115TurkishZekeriya ÇamZekeriya ÇamAnalysis Of School Burnout Of University Students In Terms Of Social Cognitive TheoryÜniversite Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Sosyal Bilişsel Kuram Açısından Incelenmesi
2163TurkishZekeriya ÇamZekeriya ÇamMeaning In Life And School Burnout: An Existential PerspectiveYaşamda Anlam Ve Okul Tükenmişliği: Varoluşsal Bakış Açısı

5th Session Thursday 17:45-19:00
Aziziye Tabyaları
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Esmahan Ağaoğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Hasan Kavgaci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
900TurkishZehra Keser ÖzmantarDilek Karataşoğlu, Zehra Keser ÖzmantarExpectations And Satisfaction Of Middle Class Related To Secondary Education In The Context Of Neoliberal Education Policies Neoliberal Eğitim Politikalari Bağlaminda Orta Sinifin Ortaöğretim Kurumlarina Ilişkin Beklenti Ve Memnuniyetleri
1050TurkishAli ÇetinAli Çetin, Esef Hakan ToytokChildren University In The Views Of Their StudentsÖğrencilerinin Gözünde Çocuk Üniversitesi
1320TurkishErhan DolapciHasan Kavgaci, Erhan Dolapci, Serdar Arpaci, Fatih ÖzkanThe Problems Encountered In The Education Of Refugee Students In Turkey: An Examination Through The Eyes Of School Administrators And TeachersTürkiye’deki Mülteci Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Gözünden Bir Değerlendirme
1437TurkishEsra Kaya AticiMuhammed Turhan, Esra Kaya AticiViews Of Graduate Students About The Effectiveness Of Graduate CoursesLisansüstü Öğrencilerin Lisansüstü Derslerin Etkililiğine Ilişkin Görüşleri
2035TurkishMehmet Akif EroğluIbrahim Enes Öner, Ibrahim Arpaci, Mehmet Akif EroğluInvestigation Of The Relationship Between Teachers’ Transformational Capacity And Institutional Change CapacityÖğretmenlerin Değişime Açıklığı Ile Kurumların Değişim Kapasitesi Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

5th Session Thursday 17:45-19:00
Çifte Minareli Medrese
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Burhanettin Dönmez
Vice-Chair: Assist. Prof. Mikail Yalçin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1576TurkishAyşe DönmezMikail Yalçın, Ayşe Dönmez, Çiğdem OktarThe Role Of Organizational Justice In The Formation Of An Effective School CultureEtkili Bir Okul Kültürü Oluşumunda Örgütsel Adaletin Rolü
1594TurkishHatice KilinçNecati Cemaloğlu, Hatice KilinçIn Turkey In The Field Of Education And Training "woman" Multi-dimensional Analysis Of Graduate Education ThesesTürkiye’de Eğitim Ve Öğretim Alanında Yazılmış “kadın” Konulu Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Incelemesi
1905TurkishGizem UyumazTevfik Uzun, Gizem UyumazThe Effect Of Communication Skills Of Academic Staff On Academic Satisfaction Of Students: The Mediator Role Of University Belonging Akademik Personelin Iletişim Becerilerinin Öğrencilerinin Akademik Doyumlarına Etkisi: Üniversiteye Aidiyetin Aracı Rolü
2013TurkishNurcan ÇakırNurcan Çakır, Şükrü AdaOkul Müdürlerinin Klasik Ve Neo-klasik Yönetim Yaklaşımlarını Uygulama Biçimleri (bursa İl Örneği)Okul Müdürlerinin Klasik Ve Neo-klasik Yönetim Yaklaşımlarını Uygulama Biçimleri (bursa Il Örneği)
2021TurkishÜmit SavaşÜmit Savaş Forms Of Evaluation Of Working Times Of School Principals In Private And Public Middle Schools Özel Ve Resmi Ortaokullarda Okul Müdürlerinin Çalışma Zamanını Değerlendirme Biçimleri

5th Session Thursday 17:45-19:00
Çobandede Köprüsü
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Engin Karadağ
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Gül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
861TurkishMüge BakioğluMüge BakioğluA Critical View Of The National Teacher Strategy Document 2017-2023Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi(2017-2023)’ne Eleştirel Bir Bakış
908TurkishIbrahim GülIbrahim Gül, Yaşar ÇelikEvaluation Of The Effect Of Teaching Practice Lessons In The Context Of New RegulationsYeni Düzenlemeler Bağlamında Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
911TurkishEsra KayaEsra Kaya, Kamuran AydinTeacher Mentorship Practices In The WorldDünya’da Öğretmen Mentörlüğü Uygulamaları
1651TurkishEsef Hakan ToytokEsef Hakan Toytok, Abdullah AcarThe Relationship Between Political Competence (skill) And Organizational Commitment On SchoolsOkullardaki Politik Yeti(beceri)ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki Ilişki
1856TurkishEngin KaradağEngin Karadağ, Selin Bozalp, Suat AnarDönüşümcü Ve Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-analiz ÇalışmasıDönüşümcü Ve Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması

5th Session Thursday 17:45-19:00
Erzurum Kalesi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mehmet Korkmaz
Vice-Chair: Dr. Adem Çilek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
562TurkishCemal Bilge KapçakBertan Akyol, Cemal Bilge KapçakSchool Administrators As Parents Veli Olarak Okul Yöneticileri
637TurkishNurbaki ÇakmakCevat Elma, Nurbaki ÇakmakThe Relationship Between The Locus Of Control Of Elementary School Teachers And Their Readiness For Change LevelsIlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Denetim Odağı Ile Değişime Hazır Olma Düzeyleri Arasındaki Ilişki
1688TurkishNermin KaratepeSeval Orak, Adem Çilek, Nermin KaratepeMathematical Literacy With Agriculture Practices And Improvİng Scientific Process Skills For Primary SchoolIlkokulda Tarim Uygulamalarinin Matematik Okuryazarliği Ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Etkisi
2009TurkishGülden YılmazHasan Demirtaş, Gülden YılmazThe Factors Causing Deviation From The Purpose At SchoolsOkullarda Amaçtan Sapmaya Neden Olan Etkenler

5th Session Thursday 17:45-19:00
Erzurumlu İbrahim Hakkı
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Zekeriya Nartgün
Vice-Chair: Assist. Prof. Recep Serkan Arık
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
606TurkishMelike GürdoğanMelike Gürdoğan, Hüseyin BağAcademic Achievement Test Development: Human And Environmental Relations UnitAkademik Başarı Testi Geliştirilmesi: Insan Ve Çevre Ilişkileri Ünitesi
1046TurkishRecep Serkan ArıkRecep Serkan Arık, Ayşe Okur Özdemir, Beyza InceçamAdaptation Of Academic Boredom Scale Into Turkish Language: Examination Of Validity And ReliabilityAkademik Bıkkınlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirliğin Incelenmesi
1465TurkishIbrahim UysalAbdullah Faruk Kılıç, Ibrahim Uysal, Nuri DoğanThe Effect Of Replication Number On Generated Data Sets In Simulation StudiesSimülasyon Çalışmalarında Replikasyon Sayısının Üretilen Veri Setlerine Etkisi
1936TurkishIbrahim UysalAbdullah Faruk Kiliç, Ibrahim UysalThe Effect Of Number Of Random Generated Correlation Matrix On Parallel Analysis ResultsParalel Analizde Random Üretilen Korelasyon Matrisi Sayısının Analiz Sonucuna Etkisi
2213TurkishMirac Furkan BayarMirac Furkan Bayar, Abdullah Kaplan, Osman BuranMethodological Trends In The Thesis Towards Education In Turkey Between The Years Of 1994-2018 Posted Visually Impaired People: A Content AnalysisTürkiye’de 1994-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Görme Engelli Bireylerin Eğitimine Yönelik Tezlerdeki Yöntemsel Eğilimler: Bir Içerik Analizi

5th Session Thursday 17:45-19:00
Hasan Kale
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Ali Yıldırım
Vice-Chair: Assist. Prof. Nazihan Ursavaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
748TurkishMurat IşbaraliMurat Işbarali, Ataman Karaçöp, Tufan InaltekinThe Investigation Of The Effects Of Family Involvement On The Secondary School Students’ Achievements Regarding The Light Unit And Home-based Science Learning ActivitiesAile Katılımının Ortaokul Öğrencilerinin Işık Ünitesindeki Ve Ev Temelli Fen Öğrenme Etkinliklerindeki Başarılarına Etkisinin Incelenmesi
1460TurkishCüneyt ÇaprazCüneyt Çapraz, Ali Yıldırım, Fatih BoynikoğluDetermination Of Needs Of Science Teaching For Students With İntellectual DisabilitiesZihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Fen Öğretimine Ilişkin Ihtiyaçların Tespiti
1920TurkishNazihan UrsavaşNazihan Ursavaş, Elif KaralScience Teachers' Views Toward Life Skills And Their ApplicationFen Bilgisi Öğretmenlerinin Yaşam Becerilerine Ve Uygulanmasına Yönelik Görüşleri
1961TurkishNazihan UrsavaşNazihan Ursavaş, Elif KaralAssessment Of Science Teachers' Current Situations Graduated From Different Programs In Terms Of Some Variables Alan Dışı Fen Öğretmenlerinin Mevcut Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
2059TurkishMerve EkerAyşe Savran Gencer, Serkan Sevim, Merve EkerNext Generation Science Standarts Reflect On The Science Curriculum In Turkey Gelecek Nesiller Bilim Standartlarının Türkiye’deki Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yansımaları

5th Session Thursday 17:45-19:00
İspir Kalesi
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Hakan Şevki Ayvaci
Vice-Chair: Assoc. Prof. Özgecan Taştan Kırık
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
746TurkishÖzgecan Taştan KırıkYeliz Kasar, Özgecan Taştan KırıkThe Effect Of Socioscientific Issues In Nature Of Science Instruction On Preservice Science Teachers’ Nature Of Science Conceptions Bilimin Doğası Öğretiminde Sosyobilimsel Konuların Kullanılmasının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Ilişkin Anlayışlarına Etkisi
767TurkishHakan Şevki AyvacıHakan Şevki Ayvacı, Ayşe DurmuşProblems Experienced In The Project Devising Processes At Science And Arts Centers, And The Views Of The Teachers About The Solutions To Such ProblemsBilim Ve Sanat Merkezlerinde Proje Üretme Sürecinde Yaşanan Sorunlar Ve Sorunların Çözümüne Yönelik Öğretmen Görüşleri
834TurkishHakan Şevki AyvaciHakan Şevki Ayvaci, Sinan BülbülDetermination Of Secondary School Students' Skills Needed In Modeling ProcessOrtaokul Öğrencilerinin Modelleme Sürecinde Ihtiyaç Duydukları Becerilerinin Belirlenmesi
1369TurkishÇiğdem ŞenyiğitÇiğdem Şenyiğit, Fatih Önder, Ilhan SılayThe Examination Of Teacher Candidates' Inquiry Skills According To Academic Achievement And Branch VariablesÖğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin Akademik Başarı Ve Branş Değişkenlerine Göre Incelenmesi
2060TurkishPelin YıldırımPelin Yıldırım, Kemal DoymuşThe Role Of Motivation And Self-efficacy Of 6th, 7th And 8th Grade Students In Secondary Schools Concerning Science Class On Metacognitive Skill Of Prediction Ortaokul 6., 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyon Ve Öz Yeterliğin Bilişüstü Beceriyi Yordamadaki Rolü

5th Session Thursday 17:45-19:00
Kandilli
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Leman Tarhan
Vice-Chair: Assist. Prof. Fulya Zorlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
387TurkishYusuf ZorluYusuf Zorlu, Fulya ZorluActivity Products Of Preservice Elementary Science Teacher Based On Modelling With Respect To "motion On Frictional And Frictionless Surfaces"Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ‘‘sürtünmeli Ve Sürtünmesiz Yüzeylerde Hareket’’ Konusunda Modellemeye Dayalı Etkinlik Ürünleri
501TurkishGökhan SontayGökhan Sontay, Orhan Karamustafaoğlu6-sigma Activity On 'movements And Stages Of The Moon' And Teacher's Views‘ay’ın Hareketleri Ve Evreleri’ Konusunda 6-sigma Etkinliği Ve Öğretmen Görüşleri
617TurkishGökhan SontayGökhan Sontay, Orhan KaramustafaoğluTeaching Of 'heat And Temperature' With 6-sigma Method6-sigma Yöntemi Ile ‘isı Ve Sıcaklık’ Konusunun Öğretimi
1718TurkishMehmet AltınNilgün Yenice, Mehmet Altın, Asuman Seda SaracaloğluInvestigation Of The Relationship Among Science Teachers' Self-efficacy Beliefs In Science Teaching, Critical Thinking Trends And Teacher CompetenciesFen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Öğretimindeki Öz-yeterlik Inançları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Öğretmen Yeterlikleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1933TurkishAyşe KilinçAyşe Kilinç, Nedim AlevExamining Master And Doctoral Dissertations On Learning Styles In The Field Of Science, Physics, Chemistry And Biology Education In TurkeyFen Bilgisi, Fizik, Kimya Ve Biyoloji Eğitimi Alanında Öğrenme Stilleri Ile Ilgili Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Incelenmesi

5th Session Thursday 17:45-19:00
Konaklı
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Ahmet Işık
Vice-Chair: Assoc. Prof. Tuğrul Kar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
284TurkishEmrullah ErdemEmrullah Erdem, Burçin Gökkurt ÖzdemirKalem Ve Kâğıtla Yapılan Hesabın Zihinde Resmedilmesi Stratejisi Ve Alternatif StratejilerKalem Ve Kâğıtla Yapılan Hesabın Zihinde Resmedilmesi Stratejisi Ve Alternatif Stratejiler
816TurkishTuğrul KarTuğrul Kar, Gürsel Güler, Ali Sabri Ipek, Tuğba ÖçalThe Investigation Of An Activity For Addition In The Pre-school Books In The Context Of Learning-teachingOkul Öncesi Kitaplarinda Yer Alan Toplama Işlemine Yönelik Bir Etkinliğin Öğrenme-öğretme Açisindan Incelenmesi
1842TurkishBurcu DurmazBurcu Durmaz, Şirin ÇetinAn Examination Of Rasch Model Analysis For An Achievement Test Of Root NumbersGeliştirilen Bir Köklü Sayılar Başarı Testi Için Rasch Modeli Analizinin Denenmesi
1993TurkishTuğrul KarTuğrul Kar, Mehmet Fatih Öçal, Ali Sabri Ipek, Alper ÇiltaşGifted Students’ Problem Posing Abilities In The Context Of Creativity: Fluency And FlexibilityÜstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Kurma Becerilerinin Yaraticilik Bağlaminda Incelenmesi: Akicilik Ve Esneklik
2096TurkishElif ÇelikElif Çelik, Ahmet IşıkInvestigation Of Learning Processes Of Secondary School Students In Algebra Learning Field Applied To Problem – Based Collaborative Learning ModelProbleme Dayalı Işbirlikli Öğrenme Modelinin Uygulandığı Cebir Öğrenme Alanında Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Süreçlerinin Incelenmesi

5th Session Thursday 17:45-19:00
Kongre Binası
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Esra Bukova Güzel
Vice-Chair: Assist. Prof. Hatice Kübra Güler
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
242TurkishKübra ÇakırKübra Çakır, Ismail YıldırımThe Processes Experienced By Students In Developmental Fields With Versatile Developmental Mathematics TeachingÇok Yönlü Gelişimsel Matematik Öğretimiyle Öğrencilerin Gelişim Alanlarına Dair Yaşadıkları Süreçler
932TurkishHatice Kübra GülerHatice Kübra GülerExamination Of The Activities Written By Prospective Primary Teachers In The Context Of Realistic Mathematics EducationSınıf Öğretmeni Adaylarının Yazdıkları Etkinliklerin Gerçekçi Matematik Eğitimi Bağlamında Incelenmesi
1680TurkishHülya Elmas BaydarYasin Kurak, Hülya Elmas Baydar, Bülent GüvenInvestigation Of Mathematical Reasoning Abilities Of 8th Grade Students With Gifted Intelligence According To Triple Intelligence TheoryÜstün Yetenekli Tanısı Konulmuş 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Yeterliliklerinin Üçlü Zekâ Kuramına Göre Incelenmesi
2044TurkishEsra YemenliAbdulkadir Erdoğan, Esra YemenliParenting Styles In Mathematical ScaffoldingMatematik Öğrenme Desteğinde Ebeveynlik Stilleri
2174TurkishEsra YemenliAbdulkadir Erdoğan, Esra YemenliTeaching The Concept Of Fraction Within The Framework Of The Theory Of Didactical Situations Didaktik Durumlar Teorisi Çerçevesinde Kesir Kavramı Öğretimi

5th Session Thursday 17:45-19:00
Köprüköy Kaplıcaları
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Melis Minisker
Vice-Chair: Assist. Prof. Yılmaz Zengin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
362TurkishYılmaz ZenginYılmaz ZenginThe Construction Of Proof Of The Chain Rule In A Dynamic Mathematics Environment Zincir Kuralı’nın Ispatının Dinamik Matematik Ortamında Yapılandırılması
1051TurkishBuket Turhan TürkkanBuket Turhan TürkkanA Content Analysis Study On Problem Posing Research PapersProblem Kurma Araştırmalarına Yönelik Bir Içerik Analizi Çalışması
1158TurkishEce GülEce Gül, Melis MiniskerAppropriateness Of Project Homeworks Given By Marhematics Teachers Based Upon The Project Based Learning ModelOrtaokul Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Öğretim Sürecinde Verdikleri Proje Ödevlerine Ilişkin Görüşlerinin Proje Tabanlı Öğrenmeye Uygunluğu
1663TurkishAysun Yeşilyurt ÇetinAysun Yeşilyurt Çetin, Ramazan DikiciExamination Of Pre-service Mathematics Teachers’ Ability To Make Algebraic ProofMatematik Öğretmeni Adaylarının Cebirsel Ispat Yapabilme Durumlarının Incelenmesi
1689TurkishZeynep ÇiftciZeynep Çiftci, Levent AkgünA Conceptual Framework For Determining The Mathematical Reasoning TypesMatematiksel Akıl Yürütme Türlerini Belirlemeye Yönelik Kavramsal Bir Çerçeve

5th Session Thursday 17:45-19:00
Lala Mustafa Paşa
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Pınar San Bayhan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
290TurkishCansu TutkunCansu Tutkun, Fatma Tezel ŞahinThe Effect Of The Program For Distinctive Fathers Education (pdfe) On The Relations Of Fathers With Their ChildrenFark Yaratan Babalar Eğitim Programının (fayab) Babaların Çocuklarıyla Ilişkilerine Ve Baba Katılımına Etkisi*
922TurkishFatma Tezel ŞahinFatma Tezel Şahin, Cansu TutkunThe Expectations Of Male And Female Teachers Working In Preschool Education Institutions Over The Social Skills Of ChildrenOkul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Kadın Ve Erkek Öğretmenlerin Çocukların Sosyal Becerilerine Yönelik Beklentileri
1287TurkishMerve GangalMerve Gangal, Şengül PalaExamination Of Pre-school Teacher Candidates' Views On Problem Behavior Management ProcessOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Davranışların Yönetim Sürecine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi
1720TurkishMerve GangalŞengül Pala, Şerife Eraslan, Merve GangalInvestigation Of Parental Attitudes Of Fathers According To Different Life ConditionsBabaların Ebeveynlik Tutumlarının Farklı Yaşam Koşullarına Göre Incelenmesi
1893TurkishÖmer KoçakÖmer Koçak, Yüksel GöktaşTelevision And Cartoons: Viewing Habits Of Preschool Children And Their ParentsTelevizyon Ve Çizgi Film: Okul Öncesi Çocukların Ve Ebeveynlerinin Izleme Alışkanlıkları

5th Session Thursday 17:45-19:00
Narman Peribacaları
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assist. Prof. Süleyman Arslantaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
412TurkishRecep SüslüÇetin Tan, Veysi Bozkurt, Erdal Güzel, Recep SüslüSınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik RolleriSinif Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri
1289TurkishDemet DenizBetül Küçük Demir, Demet Deniz Examination Of Teacher Candidates' Learning Styles In Terms Of Different VariablesÖğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi
1428EnglishSercan SağlamSercan Sağlam, Ilknur YükselAre Preservice Teachers Competent Enough? A Cross-sectional Analysis Of Elt Pre-service Teachers’ Perceived Teacher Competences.
1684TurkishElif Akşan KiliçaslanElif Akşan Kiliçaslan, Adnan BakiThe Reflections Of The Teachers’ Beliefs On The In-class Geometry PracticesÖğretmenlerin Sahip Oldukları Inançlarının Sınıf Içi Geometri Uygulamalarına Yansımaları
1823TurkishSüleyman ArslantaşSüleyman Arslantaş, Ahmet Kurnaz, Saim AkmanEvaluation Of Prospective Teachers’ Observation Regarding Practicum Teachers’ Classroom Management And Activity Management And Their Reflections On StudentsÖğretmen Adaylarının, Uygulama Rehber Öğretmenlerinin Sınıf, Etkinlik Yönetimi Ve Öğrencide Yansımaları Ile Ilgili Gözlemlerinin Değerlendirilmesi

5th Session Thursday 17:45-19:00
Oltu Kalesi
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Ahmet Ok
Vice-Chair: Assist. Prof. Hatice Hatice Cilsalar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
294EnglishYeliz YaziciYeliz Yazici, Naile Erdoğan, Alev ErenlerTeacher Needs In 4.0 Digital Age
561EnglishÖzge AydinÖzge Aydin, Ahmet OkAn Exploration On Mentoring Process In Elt Practicum: Perspectives Of Student Teachers, Cooperating Teachers, And Supervisors
1075EnglishHatice ÇilsalarHatice ÇilsalarTechnology Integration Of Preservice Teachers As Both Teacher And Student
1638EnglishAyşegül Tarkin ÇelikkiranAyşegül Tarkin ÇelikkiranLearning How To Apply Technology Into Chemistry Teaching
1983EnglishIsmail ŞanIsmail Şan, Ali Kış, Nuri ErdemirScale For Five Minds For The Future: Development, Validity And ReliabilityGeleceği Inşa Edecek Zihin Tipleri Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliği Ve Güvenirliği

5th Session Thursday 17:45-19:00
Palandöken
SPECIAL EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Şerife Işik
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayten Düzkantar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
144TurkishCeyda Sayınalp AlataşCeyda Sayınalp AlataşThe Evaluation Of Future Skills Needs On The Third Sector - Futur3Üçüncü Sektörde Gelecekte Gereksinim Duyulacak Becerilerin Değerlendirilmesi - Futur3
1213TurkishAyten DüzkantarAyten DüzkantarSpecİal Educatİon Teacher Candidate's Views Related To Sexual Development CourseÖzel Eğitim Öğretmeni Adaylarinin Cinsel Gelişim Dersine Ilişkin Görüşleri
1362TurkishOlcan Kırık SayınerOlcan Kırık Sayıner, Mukaddes Sakallı DemirokComparison Of The Effects Of Different Environment Adjustments In Advancing Language Skills In A Child With Autism Spectrum DisordersOtizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocukta Dil Becerilerinin Kazandırılmasında Farklı Ortam Düzenlemelerinin Etkilerinin Karşılaştırılması
1491TurkishEsma YadaFatih Yilmaz, Mehmet Demirkol, Esma YadaParent’s Views On The Applicability Of Reverse Inclusive EducationTersine Kaynaştirma Eğitiminin Uygulanabilirliğine Ilişkin Veli Görüşleri
1888TurkishZühal ÖzduralZühal Özdural, Serap Taşdemir Bozbek, Zeynep Tanyildiz, Derya YağciViews Of Basic Education Teachers On Support Educational RoomTemel Eğitim Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

5th Session Thursday 17:45-19:00
Tortum Kalesi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Adil Türkoğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Nihal Tunca Güçlü
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
610TurkishGülçin ZeybekGülçin Zeybek, Hülya YıldızlıThe Effect Of Formative Assessment On Academic AchievementBiçimlendirici Değerlendirmenin Akademik Başarıya Etkisi
850TurkishMelis Yeşilpınar UyarNihal Tunca, Melis Yeşilpınar Uyar, Senar Alkın-şahinAnalysis Of The Learning Outcomes Of The Elementary Teacher Education Curriculum In Terms Of Categories And Levels Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrenme Kazanımlarının Kategorileri Ve Düzeyleri Açısından Incelenmesi
1115TurkishNihal TuncaNihal Tunca, Melis Yeşilpınar Uyar, Senar Alkın-şahinThe Scale Of Disposition To Be Open To Learning (higher Education Student Form): Validity And Reliability Study Öğrenmeye Açık Olma Eğilimi Ölçeği (yükseköğretim Öğrencisi Formu): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1198TurkishGülnur ÖzbekGülnur Özbek, Erdoğan KöseInvestigation Of Mathematical Modeling Processes Of Gifted StudentsÖzel Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Modelleme Süreçlerinin Incelenmesi
1547TurkishMustafa Öztürk AkcaoğluMustafa Öztürk Akcaoğlu, Zeki ArsalThe Effect Of Classroom Management Course On Pre-service Teachers' Classroom Management Attitudes And BeliefsSınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Tutum Ve Inançları Üzerindeki Etkisi

5th Session Thursday 17:45-19:00
Tortum Şelalesi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Yücel Gelişli
Vice-Chair: Dr. Pınar Bilasa
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1303TurkishYücel GelişliYücel Gelişli, Oğuz TunçInvestigation Of Turkish Language And Literature Textbooks In Terms Of National Identity ValuesTürk Dili Ve Edebiyatı Dersi Kitaplarının Milli Kimlik Değerleri Açısından Incelenmesi
1314TurkishBüşra Görkaş KayabaşiBüşra Görkaş Kayabaşi, Gürcü Erdamar KoçPedagogical Entrepreneurship: Reflections On The Curricula Of Primary EducationPedagojik Girişimcilik: Ilkokul Programlarına Yansımaları
1554TurkishPınar BilasaPınar BilasaOpinions Of Foreign Language Education Department Teacher Candidates Regarding Their Undergraduate Programs (gazi University Example)Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Okudukları Lisans Eğitim Programına Ilişkin Görüşleri (gazi Üniversitesi Örneği)
1764TurkishYücel GelişliYücel Gelişli, Lazura KazyhankyzyExamining Secondary School English Textbooks For Grades 6, 7 And 8 In Terms Of National IdentityOrtaokul 6,7,8. Sınıf Ingilizce Ders Kitaplarının Milli Kimliği Oluşturan Özellikler Açısından Incelenmesi
1915TurkishAbdulkadir KurtAbdulkadir Kurt, Adile Değirmenci, Erdoğan KöseAnalysis Of English Course Books Used In Secondary Schools Of Turkey In Terms Of Cultural ElementsTürkiye’de Ortaöğretim Kurumlarında Kullanılan Yabancı Dil Ders Kitaplarının Kültürel Öğeler Açısından Incelenmesi
2220EnglishLazura KazykhankyzyLazura Kazykhankyzy, Nuray AlagözlüComparison Of Turkish And Kazakhstani Elt Student-teachers’ In Terms Of L2 Motivational Selves

5th Session Thursday 17:45-19:00
Rüstem Paşa Kervansarayı
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Ahmet Saban
Vice-Chair: Assist. Prof. Emel Güvey Aktay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1027TurkishAhmet SabanAhmet Saban, Beyhan Nazlı Koçbeker Eid, Neşe UygunThe Missing Piece Of A Puzzle Or An Unwanted Child: Perceptions Of Primary Teachers About Inclusions StudentsYapbozun Eksik Parçası Mı? Istenmeyen Çocuk Mu?: Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Algıları
1517TurkishSeyithan HasSeyithan Has, Ali Fuad YasulProblems Of Classroom Teachers Are Faced In Applying Methods And Techniques In Life Science CourseSınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Yöntem Ve Teknikleri Uygularken Karşılaştıkları Sorunlar
1927TurkishHasan BağHasan Bağ, Muammer ÇalıkExamining The 2017 Science Curriculum In Terms Of Scientific Habits Of Mind2017 Fen Bilimleri Öğretim Programının Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarına Yönelik Incelenmesi
2101TurkishSerhat YaşarŞerife Dilek Belet, Şengül Saime Anagün, Serhat Yaşar21st Century Learning Practice Scale: Validity Reliability Study21. Yüzyil Öğrenme Deneyimleri Ölçeği Geçerlilik Güvenilirlik Çalişmasi
2157TurkishEmel Güvey AktayEmel Güvey AktayTale Writing As A Written Expression Activity: Digital Tales With The StoryjumperYazılı Anlatım Etkinliği Olarak Masal Yazma: Storyjumper Ile Dijital Masallar

5th Session Thursday 17:45-19:00
Üç Kümbetler
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Osman Samancı
Vice-Chair: Assist. Prof. Didem Karakaya Cirit
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
99TurkishHatice GürsesHatice Gürses, Mehmet YılmazSome Opınıons Of Prımary School’s Students Related To “gıvıng A Speech In Front Of Publıc” Ilkokul Öğrencilerinin “topluluk Karşısında Konuşma” Ile Ilgili Çeşitli Görüşleri
1383TurkishAslı Elgün CevizAslı Elgün Ceviz, Cavide ÇiftciExclusion In Primary SchoolIlkokulda Dışlanma
1386TurkishFatih AydoğduFatih Aydoğdu, Mücahit Dilekmen, Ali Fuad YasulExamining The Opinions Of Parents, Whose Children Are Attending Elementary School, About Sexual AbuseÇocuğu Ilkokulda Öğrenim Gören Ebeveynlerin Cinsel Istismar Konusundaki Görüşlerinin Incelenmesi
1387TurkishAli Fuad YasulAli Fuad Yasul, Mücahit Dilekmen, Fatih AydoğduExamining Social Exclusion Levels Of Immigrant And Non-immigrant AdolescentsGöçmen Aileye Sahip Olan Ve Olmayan Ergenlerin Sosyal Dışlanma Düzeylerinin Incelenmesi

5th Session Thursday 17:45-19:00
Yakutiye Medresesi
Karma
Chair Professor Engin Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Murat Şengül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
827TurkishSeda BütünSeda Bütün , Banu Yücel ToyA Needs Analysis For Curriculum Development Of Turkish As Foreign Language Course For Children Between 7-11 Ages7-11 Yaş Arasındaki Çocuklar Için Geliştirilen Yabancı Dil Olarak Türkçe Dersi Öğretim Programına Yönelik Ihtiyaç Analizi
1325TurkishÇiğdem Aydin YilmazÇiğdem Aydin Yilmaz, Nazire BaştürkGender In Turkish NovelTürk Romanında Toplumsal Cinsiyet
1482TurkishMete Yusuf UstabulutRifat Ramazan Berk, Mete Yusuf Ustabulut, Selahattin TokelDetection Of Spelling Mistakes Of A2 Level Students In Learning Turkish As A Foreign Language: Afghanistan Sample Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen “a2” Seviye Öğrencilerin Yazım Yanlışlarının Belirlenmesi: Afganistan Örneği
1556TurkishIhsan MetinnamIhsan Metinnam, Ömer NayciHow Do Teachers Describe Creative Drama? (we Have Already Done These For Years!)Öğretmenler Yaratıcı Dramayı Nasıl Tanımlıyor? (biz Bunları Zaten Yıllardır Yapıyoruz!)
2053TurkishMurat ŞengülMurat ŞengülThe Attitudes Of Turkish Teachers Towards Using Student-centered Instruction Methods And TechniquesTürkçe Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntem Ve Tekniklerini Kullanmaya Yönelik Tutumları
5th Session Thursday 17:45-19:00
Yedigöller
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION
Chair Professor Mustafa Zülküf Altan
Vice-Chair: Assist. Prof. Reyhan Ağçam
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
32TurkishInan TekinAli Orhan, Inan TekinA Study On Technology Efficacy Of English InstructorsIngilizce Okutmanlarının Teknoloji Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma
221EnglishŞüra TekinŞüra TekinEncouraging Extensive Reading In The English Preparatory Program In A Pilot School
233EnglishMustafa Zülküf AltanMustafa Zülküf AltanMbti For Identifying Effective Teacher Personality Trait: A Case Of Pre-service Elt Teachers
1686EnglishReyhan AğçamReyhan AğçamTo Teach Or Not To Teach: Academic Writing In Turkish Higher Education
1710EnglishMerve GeçikliMerve Geçikli, Savaş YeşilyurtGeneric Density Of Method Sections In Elt Research Articles Of Turkish Academics*
6th Session Friday 09:00-10:00
Atatürk Evi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Hasan Bacanlı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Arif Özer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
899TurkishHatice OdaciHatice Odaci, Fatih AydinDoes Counseling Self-efficacy And Self-esteem Predict Subjective Well-being In Counselor Candidates?Psikolojik Danışman Adaylarında Psikolojik Danışma Öz-yeterliği Ve Benlik Saygısı Öznel Iyi Oluşu Yordar Mı?
1269TurkishOsman ZorbazOsman Zorbaz, Arif ÖzerStudent And School Level Factors Affecting Dropout Risks Of High School StudentsLise Öğrencilerinin Okul Terk Risklerini Etkileyen Öğrenci Ve Okul Düzeyindeki Faktörler
1272TurkishOsman ZorbazOsman Zorbaz, Selen Demirtaş-zorbaz, Özlem UlaşPredictors Of School Dropout Risk Among High School Students Lise Öğrencilerinde Okul Terki Riskinin Yordayıcıları

6th Session Friday 09:00-10:00
Kazım Karabekir
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Alev Doğan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ömer Saylar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
365TurkishMehmet Altan KurnazUtku Kaya, Mehmet Altan KurnazDesigning A Learning Environment For The Pre-school Period In Which The Moon Can Be Seen In Different Shapes At Day And NightOkul Öncesi Dönemde Ay’ın Gece-gündüz Ve Farklı Şekillerde Görülebileceğine Yönelik Öğrenme Ortamı Tasarımı
980TurkishBüşra Gülin BuyranÖmer Saylar , Büşra Gülin BuyranEffect Of Stem Activity On Water Awareness Behaviors Of 7th Grade StudentsStem Aktivitesinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Su Farkındalığı Konusundaki Davranışlarına Etkisi
983TurkishMerve KutluerÖmer Saylar , Merve KutluerDetermination Of Attitudes And Awareness Levels Of Classroom Teachers Towards Environment And Environmental IssuesSınıf Öğretmenlerinin Çevre Ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
991TurkishHande ErtikÖmer Saylar , Hande ErtikAnalysis Of Misconceptions Of 6th, 7th And 8th Grade Students About Environmental Pollution By Concept CaricaturesOrtaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Kirliliği Ile Ilgili Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürleri Ile Analizi

6th Session Friday 09:00-10:00
Nene Hatun
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Mehmet Taşpinar
Vice-Chair: Assist. Prof. Yavuz Bolat
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
299TurkishSerdar YeşilSerdar Yeşil, Remzi Yavaş KıncalThe Appropriateness Of Social Studies Teachers' Exam Questions To Measure Critical Thinking Ability Of StudentsSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınav Sorularının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmedeki Uygunluğu
1528TurkishGürol YokuşFuat Serkan Say, Gürol YokuşInvestigation Of Preservice Classroom Teachers Learning Approaches For Science CoursesSınıf Öğretmen Adaylarının Fen Derslerine Yönelik Öğrenme Yaklaşımlarının Incelenmesi
1629TurkishTuncay ÖzsevgeçTuncay Özsevgeç, Büşra Eroğlu, Samet Turan, Hasan Tasan, Nihal Tokali, Tupba MazlumTeacher Candidates' Views On Value EducationÖğretmen Adaylarının Değer Öğretimine Ilişkin Görüşleri
2091TurkishYavuz BolatYavuz Bolat, Sami PektaşDetermining The Relationship Between Life Skills And Social Values Of Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Yaşam Becerileri Ile Sosyal Değerleri Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi

6th Session Friday 09:00-10:00
Abdurrahman Gazi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Meral Güven
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Hüseyin Şahan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
622TurkishCeyda ÖzçelikCeyda Özçelik, Ali ArslanThe Effect Of Self Regulated Jigsaw On Mathematics Anxiety And Student Views Öz Düzenlemeli Jigsaw Tekniğinin Matematik Dersinde Öğrencilerin Matematik Kaygısına Etkisi Ve Öz Düzenlemeli Jigsaw Tekniğine Ilişkin Öğrenci Görüşleri
1235TurkishÖzden DemirÖzden Demir, Halil Ibrahim KayaThe Effect Of Cognitive Coaching Design On The Values Of Teacher Profession And Metacognition Level Of Teacher CandidatesBilişsel Koçluk Tasarımın Öğretmen Adaylarının Bilişsel Farkındalık Becerilerine Ve Öğretmenlik Mesleki Değerlerine Etkisi
1604TurkishÖzlem Gökçe TekinÖzlem Gökçe Tekin, Ismail ŞanScale For Stem Awareness Of Preservice Teachers: Development, Validity, And ReliabilityÖğretmen Adaylarına Yönelik Stem Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması
1843TurkishAlev Ateş ÇobanoğluAlev Ateş ÇobanoğluSelf-metaphors Of Pedagogical Formation Students About Describing Themselves As TeachersPedagojik Formasyon Öğrencilerinin Kendilerini Öğretmen Olarak Betimlemelerine Yönelik Metaforları

6th Session Friday 09:00-10:00
Aziziye Tabyaları
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Nilay T. Bümen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ebru Gülbuğ Erol
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
318TurkishNilay T. BümenSelvin Üstünlüoğlu, Nilay T. Bümen, Tuncay ÖğretmenAdaptation Of The Self-efficacy Scale For English To University StudentsIngilizce Ile Ilgili Özyeterlik Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması
498TurkishEbru Gülbuğ ErolEbru Gülbuğ ErolTeacher Model As A Leader In The Class: A Review Of The Leading Teachers In The "dead Poets Society" And "whiplash" FilmsSınıfta Bir Lider Olarak Öğretmen Modeli: “dead Poets Society” Ve “whiplash” Filmlerinde Yer Alan Lider Öğretmenler Üzerine Bir Inceleme
1246TurkishGürol YokuşGürol Yokuş, Hakan AkdağIdentifying Scientific Research Quality Criteria Which Are Adopted By Scientific Community: Investigating Academicians’ ViewsBilimsel Bir Yayının Kalitesini Belirlemeye Yönelik Bilim Topluluğu Tarafından Kabul Görebilecek Ölçütlerin Belirlenmesi: Akademisyenlerin Görüşlerinin Incelenmesi
2080TurkishNazlı DönmezNazlı Dönmez, Gürbüz OcakOrtaokul İngilizce Öğretim Programının DeğerlendirilmesiOrtaokul Ingilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi

6th Session Friday 09:00-10:00
Çifte Minareli Medrese
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Songül Altınışık
Vice-Chair: Assist. Prof. Aygul Oktay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
970TurkishIsmet KayaIsmet Kaya, Hüseyin Fazlı Ergül, Behçet Oral, Cemal AküzümDisciplinary Approaches Scale: Validity And Reliability StudyDisiplin Yaklaşımları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1507TurkishEsra Kaya AticiMuhammed Turhan, Esra Kaya AticiFaculty Members’ Views On Reflection Of Educational Research Into Educational Practice Eğitim Araştirmalarinin Uygulamaya Yansimasina Ilişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri
1941TurkishOsman Yücel AktürkOsman Yücel Aktürk, Özge HacıfazlıoğluExperiences Of Private School Administrators On Gifted And Talented StudentsÖzel Okul Yöneticilerinin Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrencilere Ilişkin Deneyimleri
1998TurkishAdem YurdunkuluAdem Yurdunkulu, Aygül OktayAnalysis Of Primary School Teachers’ Conflict Management Strategies And Their Conflict CasesIlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Çatışma Durumları Ve Çatışma Yönetimi Stratejilerinin Incelenmesi

6th Session Friday 09:00-10:00
Çobandede Köprüsü
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Kürşad Yilmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Kadir Beycioğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
203TurkishBaşak CoşkunBaşak Coşkun, Mehmet ÇanakThe Role Of Teachers’ Organizational Justice Perceptions On Organizational Citizenship BehaviorsÖğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi
448TurkishErtuğ CanErtuğ CanAnalyzıng Partıcıpatıon Levels Of Women In Hıgher Educatıon ProgramsKadınların Yükseköğretim Programlarına Katılım Düzeylerinin Incelenmesi
634EnglishMustafa ÖztürkMustafa ÖztürkDeficiencies Of Turkish Education System From The Perspectives Of Student Teachers
1929EnglishAziz YağanAziz YağanEvaluation Of Block Scheduling At Middle Shools In Diyarbakır

6th Session Friday 09:00-10:00
Erzurum Kalesi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mehmet Korkmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Esra Töre
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
304TurkishEsra TöreEsra Töre, Zeynep AteşSchool Health Practices In Primary Schools: A Qualitative Study On Teachers’ And Administirative Workers’ OpinionsIlkokullardaki Okul Sağliği Uygulamalari: Öğretmen Ve Idari Çalişan Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalişma
734TurkishMehmet KorkmazMehmet Korkmaz, Ömer YaşarThe Readiness Level Of Schools And Teachers For Organizational Change In The High School ExamLiseye Geçiş Sinavinda Okullarin Ve Öğretmenlerin Örgüt Değişimine Hazir Bulunuşluk Düzeyi
1064TurkishAhmet BaştanAhmet Baştan, Şeref Kıldıran, Hasan Özçelik, Ergen Çelebi, Ayşe Erdoğan, Yusuf ŞenufukTeacher Sholuld Choose The HeadmastersOkul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Müdürü Öğretmen Değerlendirsin
1971TurkishAybüke ÇakırayAybüke Çakıray, Servet Özdemir, Ferudun SezginA Holistic Approach To Values Education: An Action ResearchDeğerler Eğitiminde Bütüncül Yaklaşım: Bir Eylem Araştırması

6th Session Friday 09:00-10:00
Erzurumlu İbrahim Hakkı
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Selahattin Gelbal
Vice-Chair: Assist. Prof. Recep Gür
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1525TurkishSelma ŞenelSelma Şenel, Bülent Pekdağ, Serpil GünaydinChemistry Teachers’ Experiences In Measurement And EvaluationKimya Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Deneyimleri
1774TurkishRecep GürRecep Gür, Hamide Deniz GülleroğluThe Effect Of The Test Length On The Test Security In Successful And Unsuccessful Groups Başarılı Ve Başarısız Gruplarda Test Uzunluğunun Test Güvenliğine Etkisi
1786TurkishRecep GürRecep Gür, Hamide Deniz GülleroğluComparison Of Item Exposure Control Methods According To Sample Sizes In Computerized Adaptive TestsBilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerde Madde Kullanım Sıklığı Kontrol Yöntemlerinin Örneklem Büyüklüklerine Göre Karşılaştırılması
2155TurkishIsmail ÖzsarıIsmail ÖzsarıA Scale Development Study “examination For Teacher Appointments” Towards Teacher Candidate’s AnxietyÖğretmen Adaylarının “öğretmenlik Merkezi Sınavı” Kaygılarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

6th Session Friday 09:00-10:00
Hasan Kale
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Ahmet Gürses
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Zafer Balbağ
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1285TurkishMustafa Zafer BalbağMustafa Zafer Balbağ, Beyza Şeyma KoçInvestigation Of Science Teacher Candidates' Interest In AstronomyFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Ilgilerinin Incelenmesi
1288TurkishMustafa Zafer BalbağMustafa Zafer Balbağ, Dilara AynurInvestigation Of Inquiry Skills Of Science Teacher Candidates In Terms Of Some VariablesFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi
1439TurkishMustafa KahyaoğluMustafa Kahyaoğlu, Ali ÇetinInvestigation Of Middle School Students’ Cognitive Structures Related To Concepts Of Science-technology-engineering-mathematics (stem)Ortaokul Öğrencilerinin Fen-teknoloji-matematik-mühendislik Kavramlarına Ilişkin Bilişsel Yapılarının Incelenmesi
1771TurkishMustafa KahyaoğluMustafa Kahyaoğlu, Esef Hakan ToytokSecondary School Students’ Intuitive Perceptions Related To Concept Of The Science And Scientist: A Metaphor AnalysisOrtaokul Öğrencilerinin Bilim Ve Bilim Insanı Kavramlarına Ilişkin Sezgisel Algıları: Bir Metafor Analizi
2017TurkishAyşegül KarapinarAli Günay Balim, Ayşegül KarapinarInvestigation Of Teacher Candidates' Readiness For Mobile Learning In Terms Of Determining Some VariablesÖğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının Belirlenerek Bazı Değişkenler Bakımından Incelenmesi

6th Session Friday 09:00-10:00
İspir Kalesi
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Ahmet Ilhan Şen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Fatma Şaşmaz Ören
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
985TurkishEbru Nur DamlaÖmer Saylar , Ebru Nur Damla , Aylin NasıroğluLaboratory Studies Of Science Teacher Candidates And Their Attitudes Towards Fish DissectionFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Çalışmaları Ve Balık Diseksiyonuna Yönelik Tutumlarının Incelenmesi
1934TurkishÖzlem AteşÖzlem Ateş, Fatma Şaşmaz ÖrenThe Effect Of Concept Cartoons And Concept Maps On Retention Of The Electricity UnitElektrik Konusunu Hatırda Tutma Üzerine Kavram Karikatürleri Ile Kavram Haritalarının Etkisi
1945TurkishBurcu SolakBurcu Solak, Ünsal Umdu TopsakalEffect Of Out Of School Learning Environments On Awareness Of Seventh Graders: Diabetes Hospital TripOkul Dışı Öğrenme Ortamlarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Farkındalıklarına Etkisi: Diyabet Hastanesi Gezisi
2111TurkishHilmi DoğanHilmi Doğan, Ayşe Savran Gencer, Kadir BilenComparison Of Stem Attitudes Of Primary School Students In Different Countries Farklı Ülkelerdeki Ilköğretim Öğrencilerinin Stem Tutumlarının Karşılaştırılması

6th Session Friday 09:00-10:00
Kandilli
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Selçuk Karaman
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Turan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
809TurkishŞahin GökçearslanŞahin Gökçearslan, Mustafa Serkan GünbatarCondition Of Lifelong Learning Through Mobile Devices In Elderly AdultsYaşlı Bireylerde Mobil Cihazlar Ile Hayat Boyu Öğrenme Durumunun Incelenmesi
877TurkishYasemin TopuzYasemin Topuz, Nesrin Özdener DönmezVirtual Reality Applications In Education: The Case Of The Faculty Of MedicineEğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları: Tıp Fakültesi Örneği
1055TurkishMehmet TuranMehmet Turan, Eyüp BozkurtOpinions Of Secondary School Students Regarding Tablets Distributed Under The Scope Of The Fatih ProjectOrtaöğretim Öğrencilerinin Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Tabletlere Ilişkin Görüşleri
1444TurkishŞirin Nur KaptanoğluBahar Baran, Şirin Nur Kaptanoğlu, Murat Öcal, Diğdem Müge Siyez“online Infertility Prevention Education” Website: Usability Study*“çevrimiçi Infertiliteyi Önleme Eğitimi” Sitesi: Kullanılabilirlik Çalışması*

6th Session Friday 09:00-10:00
Konaklı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Sönmez Girgin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Çelikler
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
286TurkishGülşah UluayGülşah Uluay, Alev DoğanThe Effect Of Digital Games On Motivation Levels Of 7th Grade Middle School StudentsOrtaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fene Ilişkin Motivasyon Düzeylerine Dijital Oyunların Etkisi
421TurkishBurak KalınBurak Kalın, Bahadır NamdarInvestigating The Effect Of Preservice Training Program On Preservice Science Teachers’ Classroom Images Of Technology Supported Argumentation Bir Hizmet Öncesi Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Argümantasyon Kullanılan Sınıf Imajlarına Etkisinin Incelenmesi
1372TurkishErhan CeylanErhan Ceylan, Sibel Güzel Yüce, Yasemin KoçScience Learning And Teaching Process On Teaching Path: A Case StudyÖğretmenlik Yolunda Fen Öğrenme Ve Öğretme Süreci: Bir Durum Çalışması
1522TurkishDilek ÇeliklerDilek Çelikler, Zeynep Aksan, Ayhan YılmazI’m Learning The Recycling With The CaricatureKarikatür Ile Geri Dönüşümü Öğreniyorum

6th Session Friday 09:00-10:00
Kongre Binası
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Abdullah Kaplan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Recai Akkuş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
50TurkishNur SirmaciNur Sirmaci, Tuba YilmazThe Investigation Of The Relationship Between Elementary School Student’s Metacognitions Skills And Attitudes Toward Mathematical Problem SolvingOrtaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri Ile Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik Tutumlari Arasindaki Ilişkinin Incelenmesi
852TurkishRecai AkkuşRecai AkkuşWill You Hang Me For I Did It Wrong? Who Decides What Knowledge Is Right?Yanlış Yaptım Diye Idam Mı Edeceksiniz? Bir Bilginin Doğru Olduğuna Kim Karar Verir?
1390TurkishHülya Elmas BaydarHülya Elmas Baydar, Zeynep Medine Özmen, Bülent GüvenExamination Of The Effect Of Learning Environment Based On Predict-observe-explain Strategies With Simulations On Students’ Sampling Distributions AchievementSimülasyon Destekli Tahmin-gözlem-açıklama Stratejisine Dayalı Bir Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Örnekleme Dağılımını Anlamalarına Etkisinin Incelenmesi

6th Session Friday 09:00-10:00
Köprüköy Kaplıcaları
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assoc. Prof. Alper Çiltaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
456EnglishFatma Nur AktaşFatma Nur Aktaş, Esra Selcen Yakıcı Topbaş, Ziya ArgünExamination Of Teacher Competencies In Inclusive Math Class: What And How Do Teachers Notice?
1308TurkishMustafa AkayMustafa Akay, Alper ÇiltaşStem And Mathematical Modeling In Mathematics EducationMatematik Eğitiminde Stem Ve Matematiksel Modelleme
1318TurkishNur DemirNur Demir, Sertel AltunInvestigation Of Middle School Students' Mathematics PerceptionOrtaokul Öğrencilerinin ‘ders Olarak Matematik’ Kavramına Yönelik Algılarının Incelenmesi
1607EnglishBaşak Erdem KaraGözde Kaplan, Başak Erdem KaraRelationship Between Motivational Constructs And Students’ Mathematics Achievement: A Case Of Timss 2015

6th Session Friday 09:00-10:00
Lala Mustafa Paşa
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Yasin Soylu
Vice-Chair: Assist. Prof. Zuhal Ünan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
298TurkishÖmer ŞahinÖmer Şahin, Yasin Soylu Prospective Mathematics Teachers' Knowledge Of Understanding Students Regarding The Term ConceptÖğretmen Adaylarının Terim Kavramlarıyla Ilgili Öğrenci Bilgi Düzeyleri
811TurkishZuhal ÜnanZuhal ÜnanAn Analysis On The Geometry Teaching With The Viewpoint Of Maths Teaching Candidates; Its Past, Present And FutureMatematik Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Geometri Öğretiminin Bir Analizi: Dünü Bugünü Ve Yarını
901TurkishZuhal ÜnanZuhal ÜnanThe Skills Of Maths Teaching Candidates To Designate The Correct And Effective Material In Making The Objectives Comprehended: The Sample Of SphereMatematik Öğretmen Adaylarının Verilen Kazanımları Kavratmada Doğru Ve Etkili Materyali Belirleyebilme Becerileri: Küre Örneği
1763TurkishDeniz EroğluHalil Önal, Deniz EroğluThe Effects Of Using Concept Cartoons On Student Achievement: Teaching “time Measurement”Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Öğrencilerin Başarıları Üzerine Etkisi: “zaman Ölçme”nin Öğretimi

6th Session Friday 09:00-10:00
Narman Peribacaları
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Çağlayan Dinçer
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Ibrahim Can Gözüm
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1167TurkishAli Ibrahim Can GözümAli Ibrahim Can Gözüm, Adalet KandırReliability Study Of Five Year Old Children’s Frankfurter Concentration Test (ftf-k) (frankfurter Test Für Funjahrige Konzentration)Beş Yaş Çocuklar Için Frankfurter Konsantrasyon Testi’nin (frankfurter Test Für Funjahrige Konzentration- Ftf-k) Güvenirlik Çalışması
1249TurkishAli Ibrahim Can GözümAli Ibrahim Can Gözüm, Adalet Kandır, Didem TürkoğluContent Analysis Of Digitigal Games Played By Pre-school Children In Terms Of EducationOkul Öncesi Çocukların Oynadıkları Dijital Oyunların Eğitimsel Yönden Içerik Analizi
1445TurkishElveda KuyucakElveda Kuyucak, Nilüfer ÇekenCommunication Skills Of Child Development StudentsÇocuk Gelişimi Öğrencilerinin Iletişim Becerileri
1871EnglishSara Beth ToursSara Beth Tours, Ahmet SimsarLiterature Review Of Kindergarten And Teachers Beliefs

6th Session Friday 09:00-10:00
Oltu Kalesi
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Yahya Akyüz
Vice-Chair: Assist. Prof. Ersin Türe
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
574TurkishBurcu GürkanBurcu Gürkan, Fikriye Kanatli ÖztürkPrimary And Secondary School Teachers’ Investigative Identities And The Description Of Their Academic Publishing InclinationsIlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Araştırmacı Kimlikleri Ve Akademik Yayın Yapma Eğilimlerinin Betimlenmesi
1549TurkishMelis Yeşilpınar UyarFatma Karakuş, Melis Yeşilpınar UyarPerceptions Of The Preservice Elementary Teachers On The Group Work ProcessSınıf Öğretmeni Adaylarının Grupla Çalışma Sürecine Ilişkin Algıları
1750EnglishMelek ÇakmakMelek Çakmak, Mustafa SarikayaAn Analysis Of The Correlation Between Effective Teaching, Anxiety Over Teaching And Problem-solving Skills In Student Teachers
2007TurkishErsin TüreErsin Türe, Hüseyin Hüsnü Bahar, Halil Han AktaşBeing A Teacher Candidate Who Studies In A Pedagogical Formation Program: A Phenomenological Study Pedagojik Formasyon Eğitiminde Öğretmen Adayı Olmak Üzerine Görüngü Bilim Yaklaşımına Dayalı Bir Çalışma

6th Session Friday 09:00-10:00
Palandöken
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION
Chair Professor Mehmet Takkaç
Vice-Chair: Assist. Prof. Deniz Küzeci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
239EnglishSüleyman ÜnalSüleyman Ünal, Zeynep Banu Koçoğlu, Irfan SariLanguage Learning Autonomy From The Perspectives Of Elt Teachers And Elt Learners
409EnglishHatice KaraaslanHatice KaraaslanAdvising Strategies: Reframing Attributions To Embrace Growth Needs
650EnglishGökhan ÖztürkGökhan ÖztürkUncovering The Reasons Of Foreign Language Speaking Anxiety Among Pre-service Efl Teachers: A Qualitative Study
1599TurkishŞeyma ŞahinŞeyma Şahin, Deniz KüzeciUse Of Foreign Language Learning Strategies For Speaking Skills Acquisition In Foreign LanguageYabancı Dilde Konuşma Becerisinin Kazanımında Yabancı Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı

6th Session Friday 09:00-10:00
Pasinler Kaplıcaları
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
Vice-Chair: Assist. Prof. Zülfikar Deniz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1071TurkishPelin MetePelin MeteThe Views Of Inclusion Students On The Course Learning Process In Secondary EducationOrtaöğretimde Öğrenim Gören Kaynaştirma Öğrencilerinin Ders Öğrenim Sürecine Ilişkin Görüşleri
2065TurkishNihal ŞenNihal Şen, Sedat Şen Calculation Of Effect Size In Single-subject Research: Examination Of Non-regression Based MethodsTek Denekli Deneysel Çalışmalarda Etki Büyüklüğü Hesaplanması: Regresyona Dayalı Olmayan Yöntemlerin İncelenmesi
2072TurkishNihal ŞenHakan Sarı, Nihal ŞenThe Effectiveness Of Methods Used In Skill Teaching By Individuals With Mental Disability: Descriptive Evaluation And Meta-analysisZihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Beceri Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkililiği: Betimsel Değerlendirme Ve Meta-analiz
2113TurkishAdile Gülşah SaranlıAdile Gülşah Saranlı, Kaan Zülfikar Deniz, Ayşegül Aracı IyiaydınEğitim Programımızdaki Yenilikçi Yönlere Öğrenci Bakışı Araştırması : Sınıflarımızda Zevkli, İlgi Çekici, Sınırları Zorlayıcı Ve Öğrencilere Seçme Şansı Taşıyan Etkinlikler Var (mi)?Eğitim Programımızdaki Yenilikçi Yönlere Öğrenci Bakışı Araştırması : Sınıflarımızda Zevkli, Ilgi Çekici, Sınırları Zorlayıcı Ve Öğrencilere Seçme Şansı Taşıyan Etkinlikler Var (mi)?

6th Session Friday 09:00-10:00
Tortum Kalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Assoc. Prof. Şerife Işik
Vice-Chair: Assist. Prof. Serkan Denizli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
265TurkishSare Terzi IlhanSare Terzi Ilhan, Şerife IşikThe Marriage Life Experiences On The Early Years Of The Marriage: A Qualitative ResearchEvliliğin Ilk Yıllarında Evlilik Yaşamı Deneyimi: Nitel Bir Çalışma
511TurkishSüleyman DoğanSüleyman Doğan , Zeynep Cihangir-çankaya, Serkan Denizli, Ismet Koç, Betül Meydan, Burcu PamukçuInvestigating The Views Of School Counselors About Counseling And Guidance Services In Schools: The Case Of Izmir Okul Psikolojik Danışmanlarına Göre Okul Psikolojik Ve Rehberlik Hizmetlerinin Durumu: Izmir Ili Örneği
1126TurkishÖzge KınıkHatice Odacı, Özge KınıkAttitudes Of University Students To Seeking Psychological Help: Effective Factors And Correlation With Self-control And Self-esteemÜniversite Öğrencilerinde Psikolojik Yardım Arama Tutumu: Etkileyen Faktörler Ve Öz Denetim Ve Benlik Saygısı Ile Ilişkisi
1502TurkishEmine TunçEmine Tunç, Zahide TongaExamining The Relation Between The Levels Of Married Individuals’ Relational Resilience And Self-disclosure To The Spouse Evli Bireylerin Ilişkisel Yılmazlık Düzeyleri Ile Eşe Kendini Açma Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1665TurkishGüldener AlbayrakGüldener AlbayrakExamination Of Guidance And Psychological Counseling Students’ Perceptions About The Concept Of Career Psychological CounselingPsikolojik Danışma Ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin Kariyer Psikolojik Danışmanı Kavramına Ilişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Incelenmesi

6th Session Friday 09:00-10:00
Tortum Şelalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Feride Bacanlı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Aysel Esen Çoban
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
483TurkishSabiha ErenSabiha Eren, Tülay Ilhan, Aysel Esen ÇobanThe Importance Of Locus Of Control In The Anger Expression Of Married CouplesEvli Çiftlerin Kızgınlıklarını Ifade Etmede Kontrol Odağının Önemi
898TurkishFatih AydinFatih Aydin, Hatice OdaciRelationships Between Self-esteem, Academic Procrastination, Depression, Anxiety And Stress Levels Of University StudentsÜniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Akademik Erteleme Ve Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri Arasındaki Ilişkiler
1262TurkishKübra EroğluKübra Eroğlu, Hatice OdacıThe Relationship Between The Social Anxiety With Self-esteem, Parental Attitudes, Perfectionism Traits Of Seventh And Eighth Grade Students In Secondary SchoolOrtaokul Yedinci Ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Kaygıları Ile Benlik Saygısı, Anne-baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki Ilişki
1448TurkishAyşe Fikriye SarsıkoğluAyşe Fikriye Sarsıkoğlu, Feride BacanlıCareer Aspiration Of Turkish University StudentsTürk Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Umuları

6th Session Friday 09:00-10:00
Rüstem Paşa Kervansarayı
Karma
Chair Professor Mehmet Güçlü
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ayşegül Oğuz Namdar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
554TurkishÖzlem Özel AcarÖzlem Özel Acar, Sinan AyanThe Effect Of Using Smart Board On The Attitude Of High School Students In Physical Education And Sports LessonAkıllı Tahta Kullanımının Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Olan Tutumuna Etkisi
993TurkishMehmet Berkay ÖzünlüMehmet Berkay Özünlü, Semih KaynakInvestigation Of The Relation Between Cycling Motivation Sources And Well-beingBisiklet Kullanımına Ilişkin Motivasyon Kaynakları Ile Iyi Oluş Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
995TurkishSemih KaynakSemih Kaynak, Mehmet Berkay ÖzünlüDevelopment Of Cycling Motivation Sources Scale Bisiklet Kullanımına Ilişkin Motivasyon Kaynakları Ölçeğinin Geliştirilmesi
1619TurkishAyşegül Oğuz NamdarAyşegül Oğuz Namdar, Sinem Çol, Mustafa SarikayaTeachers Learning To Teach Their Lesson Through Creative Drama: A Qualitative Evaluation Of A Scientific Research ProjectÖğretmenler Derslerini Yaratıcı Drama Yöntemiyle Işlemeyi Öğreniyor: Bir Bap Projesinin Nitel Değerlendirmesi

6th Session Friday 09:00-10:00
Üç Kümbetler
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Feridun Merter
Vice-Chair: Assist. Prof. Birsel Aybek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
159TurkishSerkan AslanSerkan Aslan, Birsel AybekAn Examination Of The Views And Drawings Of The Primary School 4th Grade Students Towards The Value Of HelpfulnessIlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yardımseverlik Değerine Yönelik Görüşlerinin Ve Çizimlerinin Incelenmesi
611TurkishNur Leman BalbağNur Leman Balbağ, Aslı Gündoğan, Gökhan DemirhanElementary School Teachers' Perceptions Of Multicultural Education, And Their Classroom PracticesSınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ve Sınıf Içine Yansımaları
1542TurkishGülbahar ÇalGülbahar Çal, Feridun Merter What Are Teacher Opinions About Using Adjacent Inclined Letters And Upright Basic Letters?Bitişik Eğik Harfler Ile Dik Temel Harflerin Kullanımına Ilişkin Öğretmen Görüşleri Nelerdir?
1789TurkishÖzge KütükÖzge Kütük, Umut Şükran ErgeneÜlkem, Okulum, DilimÜlkem, Okulum, Dilim

6th Session Friday 09:00-10:00
Yakutiye Medresesi
TURKISH EDUCATION
Chair Professor Muhsine Börekçi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
234TurkishMetin AltunkaynakZekiye Çağimlar, Metin AltunkaynakLanguage, Content And Printing Specifications Of The Text BooksMasal Kitaplarinin Dil, Içerik Ve Basim Biçim Özellikleri
235TurkishMetin AltunkaynakZekiye Çağimlar, Metin AltunkaynakOpinions And Recommendations Of Classroom Teachers On Efficient Use Of Turkish Course Teaching MethodsTürkçe Dersinde Öğretim Yöntemlerinin Etkin Kullanimina Ilişkin Sinif Öğretmenlerinin Görüşleri Ve Önerileri
1996TurkishCanan Nimet Mert DuranCanan Nimet Mert DuranThe Effect Of Collaborative Learning's Questioning Ability Of Turkish Teacher CandidatesIşbirlikli Öğrenmenin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Becerisine Etkisi
2001TurkishGizem ÇevikRifat Ramazan Berk, Gizem Çevik, Mete Yusuf UstabulutEffects Of Augmented Reality Technology Usage On Students' Motivation And Success Of Word Learning In Teaching Turkish As A Foreign LanguageYabancilara Türkçe Öğretiminde Artirilmiş Gerçeklik Teknolojisi Kullaniminin Kelime Öğrenme Başarisi Ve Motivasyona Etkisi
6th Session Friday 09:00-10:00
Yedigöller
BEST PRACTICES FOR TEACHERS
Chair Professor Hayati Akyol
Vice-Chair: Assist. Prof. Kemal Köksal
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
35TurkishEsra Dağ ÖrünEsra Dağ Örün, Yağmur KocakarınAn Applied Course Plan Desıgned By Coding Within The Scope Of Education 4.0Eğitim 4.0 Kapsamında Kodlama Ile Tasarlanmış Uygulamalı Bir Ders Planı
117TurkishEsra Dağ ÖrünEsra Dağ Örün, Burcu Merih Çiftyürek, Ülkü GüneşThe Activity Plan For 3rd Grade Science Lessons Designed According To Differentiated Learning Methods And Gems Activities Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemleri Ve Gems Aktiviteleri Ile Tasarlanmış 3.sınıf Fen Bilimleri Dersi Etkinlik Planı
1648TurkishSevinç KaçarSevinç Kaçar, Erkan Özcan, Ümmühan Ormanci, Ali Günay Balim, Osman UrhanThe Impact Of Teacher Preservices' Views On Contemporary Approaches Education In Science EducationFen Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Etkisi
2092TurkishMustafa AlperMustafa Alper, Inci Erdem ArtanA Study On The Stated Issue The Effect Of The Organizational Culture On The Relation Between Whistleblowing And Organizational SilenceWhistleblowing Ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki Ilişkiye Örgüt Kültürünün Etkisi Ve Araştırma
7th Session Friday 10:15-11:15
Abdurrahman Gazi
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Duygu Anil
Vice-Chair: Assist. Prof. Süleyman Arslantaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
984TurkishBaşak Erdem KaraBaşak Erdem Kara, Osman TatAn International Comparison On Educational Resources Efficiency Eğitim Kaynaklarının Kullanım Etkinliği Üzerine Bir Uluslararası Karşılaştırma
1703TurkishTuba GündüzTuba Gündüz, Serpil Çelikten, Mehtap ÇakanComparison Of Item Difficulties Of Test Forms With Different Orders Of ItemsTestteki Maddelerin Farklı Sıralanmalarının Madde Güçlük Indeksleri Açısından Incelenmesi
1712TurkishTuba GündüzTuba Gündüz, Bayram ÇetinEquating Of Mathematics Scores Of Visually Impaired (never Seen) Students And Other Students With Tucker Linear Equating MethodGörme Engelli (hiç Görmeyen) Öğrenciler Ve Diğer Öğrencilerin Matematik Puanlarının Tucker Doğrusal Eşitleme Yöntemi Ile Eşitlenmesi
1799TurkishAhmet KurnazAhmet Kurnaz, Rengin Temel, Süleyman ArslantaşValidity And Reliability Study Of The Affective Characteristics Scale For Visual ArtsGörsel Sanatlar Dersine Yönelik Duyuşsal Özellikler Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

7th Session Friday 10:15-11:15
Aziziye Tabyaları
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assist. Prof. Ercan Atasoy
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
55TurkishEmine Nur Ünveren BilgiçEmine Nur Ünveren Bilgiç, Ziya ArgünSecondary School Mathematics Teachers’ Perceptions Of Teaching Materials And The Materials They ProduceOrtaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Materyalleri Hakkındaki Anlayışları Ve Ürettikleri Materyaller
921TurkishMelisa KarakayaMelisa Karakaya, Recai AkkuşExamining The Pedagogical Structure Of A Mathematics Teacher In Different Grade LevelsBir Matematik Öğretmeninin Farklı Sınıf Seviyelerindeki Pedagojik Yapısının Incelenmesi
1265TurkishErcan AtasoyYavuz Karpuz, Ercan AtasoyInvestigation Of Geometric Shape Apprehension Processes Of 9th Grade Students9. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Şekilleri Algı Süreçlerinin Incelenmesi
1952TurkishDefne YabaşDefne Yabaş, Sertel AltunCognitive Demand And Mathematical Task Enactment: In-class ReflectionsMatematiksel Görevlerin Uygulanması Sürecinde Bilişsel Talep Kavramı: Sınıf-içi Yansımalar

7th Session Friday 10:15-11:15
Çifte Minareli Medrese
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Mustafa Ergün
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Durmuşçelebi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
157TurkishSerkan AslanSerkan AslanAn Examination Of Secondary School Students' Learning Styles In Terms Of Several VariablesOrtaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
373TurkishErgün ArıkErgün Arık, Mustafa Durmuşçelebi, Hasan BozgeyikliEvaluation Of High School Teachers’ “behaviors Of Supporting Critical Thinking”Ortaöğretim Öğretmenlerinin “eleştirel Düşünmeyi Destekleme Davranışlarının” Değerlendirilmesi
624TurkishCeyda ÖzçelikCeyda Özçelik, Ali ArslanThe Effect Of Self Regulated Jigsaw On Students' Academic Achievement And Self-efficacy Beliefs In MathematicsÖz Düzenlemeli Jigsaw Tekniğinin Matematik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Öz Yeterlilik Inançlarına Etkisi
2087TurkishErsin TüreErsin TüreDiscussion Of The Instructor’s Courses And The Village Teacher's School Experience In The Context Of Schwab's Approach To The Curriculum ApproachSchwab’ın Eğitim Programı Yaklaşımı Bağlamında Eğitmen Kursları Ve Köy Öğretmen Okulu Deneyimlerinin Tartışılması

7th Session Friday 10:15-11:15
Çobandede Köprüsü
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Aytunga Oğuz
Vice-Chair: Assist. Prof. Ömer Nayci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
539TurkishEsen Turan ÖzpolatEsen Turan ÖzpolatEvaluation Of The Classroom Teachers' Views On Recent Changes In Curriculum (adıyaman Province) Öğretim Programlarında Yapılan Son Değişikliklere Ilişkin Sınıf Öğretmeni Görüşlerinin Değerlendirilmesi (adıyaman Ili Örneği)
619TurkishCansev KarakuşCansev Karakuş, Caner OkutkanAn Analysis Of Achievement Goals Of Vocational School StudentsMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Amaçlarının Incelenmesi
2069TurkishÖmer NayciÖmer NayciIdeal Student Perceptions Of Teachers In Different Levels Of TeachingFarklı Öğretim Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Ideal Öğrenci Algıları
2169TurkishIpek ÖnalIpek Önal, Abdulkadir KurtThe Effect Of Pedagogical Formation Training On Teacher Self-efficacy And Teaching Motivation Of Teacher CandidatesPedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterliği Ve Öğretme Motivasyonları Üzerindeki Etkisi

7th Session Friday 10:15-11:15
Erzurum Kalesi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Sebahattin Arıbaş
Vice-Chair: Assist. Prof. Özlem Tokgöz Güneş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
684TurkishCenk HatipoğluCenk Hatipoğlu, Cevdet DuranAxiology And Hidden Program; A Philosophical Analysis Of The New Curriculum.Aksiyoloji Ve Öğretim Programı; Yeni Öğretim Programlarına Ilişkin Felsefi Bir Analiz.
849TurkishÖzlem Tokgöz GüneşÖzlem Tokgöz GüneşPreschool Teacher Candidates’ Views On The Necessity Of Education For Children's Rights And Democracy (kocaeli University)Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Hakları Ve Demokrasi Eğitiminin Gerekliliğine Ilişkin Görüşleri (kocaeli Üniversitesi Örneği)
1166TurkishPınar KızılhanPınar KızılhanAn Action Research On The Course Of Education, Culture And DemocracyEğitim, Kültür Ve Demokrasi Dersi Üzerine Eylem Araştırması
1546TurkishPınar KızılhanPınar KızılhanOpinions Of Secondary School Students On Basic Elements And Functioning Of The Educational SystemEğitim Sisteminin Temel Öğeleri Ve Işleyişi Üzerine Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri

7th Session Friday 10:15-11:15
Erzurumlu İbrahim Hakkı
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Burhanettin Dönmez
Vice-Chair: Assist. Prof. Muhammet Hanifi Ercoşkun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
601TurkishMuhammet Hanifi ErcoşkunAdnan Delen, Muhammet Hanifi ErcoşkunA Quantitative Investigation Of The Refugee Foreign Students’ Undesirable Student Behaviors At The Primary Schools*Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Bulunduğu Ilkokullarda Istenmeyen Öğrenci Davranışlarının Nicel Açıdan Incelenmesi*
886TurkishCanan Demir YıldızCanan Demir Yıldız, Burhanettin DönmezThe Views Of The School Stakeholders Related To The Physical Venues Of SchoolsOkul Paydaşlarinin Okullarin Fiziki Mekanlarina Ilişkin Görüşleri
971TurkishIsmet KayaFırat Kıyas Birel, Ismet KayaInstructional Dissent Behaviors Of College Students And Their ReasonsÜniversite Öğrencilerinin Öğretimsel Muhalefet Davranışları Ve Nedenleri
1096TurkishMuhammed ÖzMuhammed Öz, Yasir ArmağanAn Attempt To Read Competitive Climate In Education With Bourdieu's Maxwell’s Demon MetaphoreEğitimde Rekabet Iklimini Bourdieu’nün Maxwell Cini Metaforuyla Okuma Denemesi

7th Session Friday 10:15-11:15
Hasan Kale
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mehmet Korkmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Özcan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1205TurkishMehmet ÖzcanMehmet ÖzcanInvestigation Of Teacher Candidates’ Social Intelligence LevelÖğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Düzeylerinin Incelenmesi
1207TurkishMehmet ÖzcanMehmet ÖzcanInvestigation Of Teacher Candidates’ Attitudes Towards Scientific ResearchEğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Incelenmesi
1291TurkishErhan BozdemirErhan Bozdemir, Hasan ArslanAssessment Of The Effectiveness Of The Trojects Made At Tubitak Science Fairs On The StudentsTubitak Bilim Fuarlarında Yapılan Projelerin Öğrenciler Üzerindeki Etkililiğinin Değerlendirilmesi
1734TurkishHüseyin Can ŞenelHüseyin Can ŞenelMeasuring Student LoyaltyÖğrenci Sadakatinin Ölçülmesi

7th Session Friday 10:15-11:15
İspir Kalesi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Münevver Yalçınkaya
Vice-Chair: Assist. Prof. Şenol Sezer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
319TurkishMehmet MihçiMehmet Mihçi, Murat Gürkan GülcanThe Study Of The Examination Of The Teachers’ Opinions On Safe School By Some Demographic VariablesGüvenli Okula Ilişkin Öğretmen Görüşlerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre Incelenmesi
868TurkishŞenol SezerŞenol Sezer, Ertuğ CanSchool Happiness Scale: A Validity And Reliability StudyOkul Mutluluğu Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1091TurkishKübra YenelFatih Şahin, Kübra Yenel, Necati CemaloğluThe Relationship Between School Climate In Secondary Education Institutions With Self-efficacy Perceptions And Self-handicapping Behaviours Of Last Grade Students In Secondary Schools Ortaöğretim Kurumlarında Okul Iklimi Ile Bu Kurumlardaki Son Sınıf Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları Ve Kendini Engelleme Davranışları Arasındaki Ilişki
1864TurkishFerah Güçlü YıllmazFerah Güçlü Yıllmaz, Öznur Şahin, Gül ŞahinQuality Management Trainings In Local GovernmentsYerel Yönetimlerde Kalite Yönetimi Eğitimleri

7th Session Friday 10:15-11:15
Kandilli
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Aslan Gülcü
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Yılmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
403TurkishAli OlukAli Oluk, Özgen KorkmazOpinions Of Information Technology Teachers Towards Using Robotics In EducationBilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Eğitimde Robot Kullanımına Yönelik Görüşleri
431TurkishÖzlem BaydaşÖzlem Baydaş, Mustafa Serkan Abdüsselam, Mehmet YılmazThe Perception Scale Towards Instructional Feedback Of Students: Validity And Reliability StudyÖğrencilerin Öğretimsel Geribildirim Almalarına Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1374TurkishOsman Gazi YildirimOsman Gazi Yildirim, Nesrin Özdener, Soner KotanEvaluation Of Instructional Simulations In Educational Informatics Network In Terms Of DirectionsEğitim Bilişim Ağında (eba) Yer Alan Eğitsel Simülasyonların Yönergeler Açısından Değerlendirilmesi
1642TurkishYusuf Islam BolatYusuf Islam Bolat, Aslan GülcüUse Of Dynamic Learning Objects In Stem Education Applications In The Context Of Mathematics LessonMatematik Dersi Bağlamında Stem Eğitimi Uygulamalarında Dinamik Öğrenme Nesnelerinin Kullanımı

7th Session Friday 10:15-11:15
Konaklı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Alev Doğan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Fatma Şaşmaz Ören
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
883TurkishCansu ÇetinkayaAlev Doğan, Cansu ÇetinkayaInvestigation Of Akademic Achievements Of The 5th Grade Students In The Unit Mystery Of The Earth's Crust Of Science Course Supported By Visual Literacy5.sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma-yazma Içeriğiyle Destekli Fen Bilimleri Dersi Yer Kabuğunun Gizemi Ünitesinde Akademik Başarılarının Araştırılması
1709TurkishAlev DoğanAlev Doğan, Fitnat KöseoğluImplementing Scientific Demonstrations Through Constructivist Teaching Strategy To Support Student’ Outcomes: Evidences From A Science Festivals Bilimsel Gösteri Etkinliklerinin Bilim Festivallerinde Yapılandırıcı Öğretim Stratejileriyle Uygulanması Ve Öğrenci Kazanımları
1973TurkishDeniz BüyükDeniz Büyük, Ünsal Umdu TopsakalThe Impact Of Stem (science, Technology, Engineering And Mathematics) Applications On The Motivation Of Students In The Science LessonsStem (fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik) Uygulamalarının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Motivasyonuna Etkisi
2024TurkishAyşegül KarapinarAyşegül Karapinar, Fatma Şaşmaz ÖrenThe Impact Of Inquiry-based Learning Environment On Scientific Process Skills, Inquiry Skills And Scientifik Reasoning Skills Of Pre-service TeachersSorgulamaya Dayalı Öğrenme Ortamının Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri, Sorgulama Becerileri Ve Bilimsel Düşünme Yetenekleri Üzerindeki Etkisi

7th Session Friday 10:15-11:15
Kongre Binası
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Celal Bayrak
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Altan Kurnaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
5TurkishMehmet Altan KurnazÖmer Volkan Yaz, Mehmet Altan KurnazThe Examination Of The 2017 Science Curriculum2017 Fen Bilimleri Öğretim Programinin Incelenmesi
558TurkishElif ParıldarElif Parıldar, Şaduman Bahar Pazar, Sevilay Karamustafaoğlu, Recep ÇakırThe Effect Of Drama Method On Creative Thinking Skills And Academic SuccessDrama Yönteminin Yaratıcı Düşünme Becerileri Ve Akademik Başarıya Etkisi
559TurkishŞaduman Bahar PazarŞaduman Bahar Pazar, Elif Parıldar, Sevilay Karamustafaoğlu, Recep Çakır The Effect Of Computer Supported Science Teaching On Reflective Thinking Skills Towards Problem Solving And Academic Success: Force And MovementBilgisayar Destekli Fen Öğretiminin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri Ve Akademik Başarıya Etkisi: Kuvvet Ve Hareket
1334TurkishŞengül AtasoyŞengül Atasoy, Osman Şinasi YücaAn Analysis Of The Students' Arguments About The Local Socioscientific Issues (ssi) Through Concept Cartoons Based On Argumentation: Green Road Example [1] Öğrencilerin Argümantasyona Dayalı Kavram Karikatürleri Yoluyla Yerel Sosyobilimsel Konular (sbk) Hakkındaki Argümanlarının Incelenmesi: Yeşil Yol Örneği [1]

7th Session Friday 10:15-11:15
Köprüköy Kaplıcaları
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Tuncay Özsevgeç
Vice-Chair: Assoc. Prof. Zehra Özdilek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
544TurkishBahadır NamdarBahadır Namdar, Sebahat PehlivanlarSeventh Grade Students’ Modeling Practices On Factors Affecting Electrical Resistance Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektriksel Direnci Etkileyen Faktörlere Yönelik Modelleme Pratikleri
2105TurkishMunise Seçkin KapucuMunise Seçkin Kapucu, Hasan GünaydınScience And Technology Design Course Integration: The Evaluation Of Secondary School Students’ Design Process And Their ProductsFen Bilimleri Ve Teknoloji Tasarim Dersi Entegrasyonu: Ortaokul Öğrencilerinin Tasarim Süreçlerine Ve Ortaya Çikan Ürünlere Yönelik Değerlendirme
2206TurkishZehra ÖzdilekZehra ÖzdilekApplication Of Stem Education At Secondary School LevelStem Eğitiminin Ortaokul Düzeyinde Uygulanması

7th Session Friday 10:15-11:15
Lala Mustafa Paşa
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Yüksel Dede
Vice-Chair: Assoc. Prof. Alper Çiltaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1003TurkishAlper ÇiltaşAlper Çiltaş, Rabia Nur ÖndeşThe Impact Of Micro-teaching Method On Professional Knowledge And Skills Of Elementary Mathematics Teacher CandidatesMikro-öğretim Yönteminin Ilköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Bilgi Ve Becerilerine Etkisi
1087TurkishSibel BilgiliSibel Bilgili, Alper ÇiltaşA Multi-variable Study Of Primary School Mathematics Candidate Teachers' Abilities To Generate And Solve Mathematical Modelling Activities Ilköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarinin Matematiksel Modelleme Etkinliği Kurma Ve Çözme Becerilerinin Farkli Değişkenler Açisindan Incelenmesi
1267TurkishErcan AtasoyErcan Atasoy, Lokman Baynazoğlu , Mehmet Emre KonyalıhatipoğluInvestigation Of Middle School 6th Grade Students’ Argumentation Skills About AnglesOrtaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Argümantasyon Düzeylerinin Belirlenmesi
1572TurkishMustafa AkayMustafa Akay, Alper ÇiltaşStem Sample Lesson Plan: We Know Your Shoe NumberStem Örnek Ders Planı: Ayakkabı Numaranızı Biliyoruz

7th Session Friday 10:15-11:15
Narman Peribacaları
FINE ARTS EDUCATION
Chair Professor Nur Gökbulut
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ayşegül Oğuz Namdar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
496TurkishMehmet Ali GökdemirAlev Kuru Çakmakoğlu, Mehmet Ali GökdemirExamination Of Events Applied In The Basis Of Art History Education Over The Impact Of The Students’ Attitudes And Perceptions Towards Visual Arts Lesson Sanat Tarihi Eğitimine Dayalı Olarak Uygulanan Etkinliklerin Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarına Ve Algılarına Etkisinin Incelenmesi
1123TurkishAyşegül Oğuz NamdarAyşegül Oğuz Namdar, Betül Yaylı, Aynur Kılıç, Esra ÇifçiTrends Of Thesis Conducted On Arts And Drama And Views Of Academicians Türkiye’de Sanat Ve Drama Ile Ilgili Yapılan Tezlerin Eğilimleri Ve Akademisyen Görüşleri
1328TurkishHatice Kübra ÖzalpHatice Kübra Özalp, Selma ÖzdemirStructural And Cultural Evaluation Of The Understanding Of Art Education In South KoreaGüney Kore Sanat Eğitimi Anlayışının Yapısal Ve Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi
1476TurkishAhmet KurnazAhmet Kurnaz, Rengin TemelGörsel Sanatlar Dersine Yönelik Benlik Ve Görev Algısı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalışmasıGörsel Sanatlar Dersine Yönelik Benlik Ve Görev Algısı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

7th Session Friday 10:15-11:15
Oltu Kalesi
BIOLOGY EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Ömer Saylar
Vice-Chair: Assist. Prof. Yakup Doğan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
453TurkishYakup DoğanYakup Doğan, Ahmet SimsarInvestigation Of Preservice Early Childhood Teachers’ Knowledge Related To Basic Environmental ConceptsOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Başlıca Çevre Kavramlarına Ilişkin Sahip Oldukları Bilgi Durumlarının Incelenmesi
593TurkishYakup DoğanYakup Doğan, Özge ÇiçekExamination Of Pre-service Teachers’ Environmental Identities In Terms Of Various VariablesÖğretmen Adaylarının Çevre Kimliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
986TurkishAylin NasıroğluÖmer Saylar , Aylin Nasıroğlu , Ebru Nur DamlaKnowledge And Attitudes Of Science Teacher Candidates About Biodiversity ConceptsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitlilik Kavramları Ile Ilgili Bilgi Ve Tutumları
1200TurkishHülya Aslan EfeHülya Aslan Efe, Rıfat EfeThe Analysis Of The Outcomes Of The 9th Grade Biology Program According To The Revised Bloom Taxonomy. 9.sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
1360TurkishAbdurrahman SefalıBilge Öztürk, Abdurrahman SefalıDetermination Of Prospective Science Teachers' Understanding Of Basic Biology ConceptsFen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Temel Biyoloji Kavramlarıyla Ilgili Sahip Oldukları Anlamaların Belirlenmesi
1951TurkishNur KocaÖmer Saylar, Beran Firidin, Nur Koca, Zeynep YılmazThe Determination Of The Effect Of The Faculty Studied And The Gender Upon The Noise Pollution Levels Of The University StudentsÜniversite Öğrencilerinin Gürültü Kirliliği Düzeylerinin Belirlenmesinde Öğrenim Görülen Fakülte Ve Cinsiyet Etkisinin Incelenmesi

7th Session Friday 10:15-11:15
Palandöken
PHYSICS EDUCATION
Chair Professor Refik Dilber
Vice-Chair: Assist. Prof. H.asuman Küçüközer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
454TurkishElif TanElif Tan, Refik DilberEffect Of Peer Instruction Method On Academic Achievement Of 7th Grade StudentsAkran Öğretimi Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
1452TurkishRefik DilberFatma Nur Büyükbayraktar Ersoy, Refik DilberInformal Learning Activity: The Topic Of Object’s Magnetic CharacteristicDerslik Dışı Eğitim Etkinliği: Maddenin Manyetik Karakteristiği Konusu
1569TurkishZeynep DülgerZeynep Dülger, Feral Ogan-bekiroğluHigh School Students’ Expert And Novice Problem Solving Skills In Physics And Their Metacognitive AwarenessLise Öğrencilerinin Fizik Dersindeki Uzman Ve Acemi Problem Çözme Becerileri Ve Üst Biliş Farkındalıkları
1666TurkishH. Asuman KüçüközerH. Asuman KüçüközerA Look At The Use Of Photographs In High School Physics TextbooksLise Fizik Ders Kitaplarında Fotoğrafların Kullanımı Üzerine Bir Bakış

7th Session Friday 10:15-11:15
Pasinler Kaplıcaları
MUSIC EDUCATION
Chair Professor Alaattin Canbay
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sabahat Burak
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
86TurkishŞevki Özer AkçayŞevki Özer AkçayAn Examination On The Thinking Styles Of Music Teacher CandidatesMüzik Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stilleri Üzerine Inceleme
1654TurkishÖzlem SatılmışÖzlem SatılmışProfessional Music Education Problems In Visiual Disabilities In University Piano Education (ankara Provincial Sample)Üniversitelerde Mesleki Müzik Eğitimi Alan Görme Engellilerde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar (ankara Ili Örneği)
1882TurkishSabahat BurakSabahat Burak, Oğuzhan Atabek, Günseli OrhonRelationships Between Musical Behaviors And Psychological Status Of Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Müziksel Davranışları Ile Psikolojik Durumları Arasındaki Ilişkiler

7th Session Friday 10:15-11:15
Tortum Kalesi
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Pınar San Bayhan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sinan Koçyiğit
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
310TurkishTülay IlhanAysel Esen Çoban, Tülay IlhanProfessional Identity Development Of Preschool Teacher CandidatesOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kimlik Gelişimi
322TurkishÜmmügülsüm TümerHatice Gözde Ertürk Kara, Ümmügülsüm TümerThe Examination Of The Relationship Between Pre-school Education Teachers' Self-efficacy Beliefs And Occupational Burnout LevelsOkul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik Inançları Ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1847TurkishSinan KoçyiğitTürker Sezer, Sinan KoçyiğitParental Attitudes, Self Perception And Social Problem Solving Skills Of 48-72-month-old Children: A Mediation Analysis48-72 Aylık Çocukların Ebeveyn Tutumları, Benlik Algıları Ve Sosyal Problem Çözme Becerileri: Bir Arabuluculuk Analizi
1908TurkishÜmmügülsüm AtaşHatice Gözde Ertürk Kara, Ümmügülsüm AtaşThe Examination Of The Relationship Between Early Childhood Education Teachers’ Depression Levels And Occupational Burnout Levels Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Depresyon Düzeyleri Ile Mesleki Tükenmişlikleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

7th Session Friday 10:15-11:15
Tortum Şelalesi
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Başaran Gençdoğan
Vice-Chair: Assist. Prof. Sercan Sağlam
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
324TurkishBaşaran GençdoğanBaşaran Gençdoğan, Arzu GülbahçeInvestigation Of The Inovasional Thoughts Of Educational Faculty StudentsEğitim Fakültesi Öğrencilerinin Inovasyonel Düşünme Durumlarinin Incelenmesi
760TurkishSevda Gülşah YıldırımSevda Gülşah Yıldırım, Hatice Kübra GülerDefining Teachers' Values Under The Perception Of Professional Ethics Öğretmenlerin Meslek Etiği Algısı Altında Yatan Değerlerin Belirlenmesi
1239TurkishKürşat KarasolakKürşat Karasolak, Özler Çakır, Devrim Özdemir AlıcıA Proposal Of Curriculum In Training Teacher Candidates: (teacher Training In Turkey)Öğretmen Adaylarinin Eğitiminde Bir Ders Programi Önerisi: (türkiye’de Öğretmen Yetiştirme)
1526TurkishVolkan Lütfi PanVolkan Lütfi Pan, Fuat Serkan SayInvestigation Of Reflective Thinking Tendency Of Preservice Classsroom TeachersSınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Incelenmesi

7th Session Friday 10:15-11:15
Rüstem Paşa Kervansarayı
BEST PRACTICES FOR TEACHERS
Chair Assoc. Prof. Mehmet Turan
Vice-Chair: Assist. Prof. Eyüp Bozkurt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
439TurkishTonguç ÖzdaşTonguç Özdaş, Ozgur AkasSeen With Other Eyes A Community Involvement Project Görme Engelli Öğrenciler Için Matematik Eğitimi Ve Fazlası
880EnglishÖzlem CanaranÖzlem Canaran , Ismail Hakkı MiriciA Case Study On Efl Teachers’ Reflection On Lesson Planning And Implementing Phase In Team Teaching
1384TurkishTuncay KarataşTuncay Karataş, Demet Murat, Hilal Karaoğlu Küçük, Muhammet Yilmaz, Recep Durmuş “students On The Move” The Project For The Solution Of The Educational Problems Of Seasonal Migrants’ ChildrenMevsimlik Göç Kapsamındaki Ailelerin Çocuklarının Eğitim Sorunlarının Çözümü Için Gerçekleştirilmiş “tek Öğrenci Iki Okul” Projesi

7th Session Friday 10:15-11:15
Üç Kümbetler
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Feride Bacanlı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Bozgeyikli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
798TurkishSeraceddin Levent ZorluoğluMustafa Sözbilir, Seraceddin Levent Zorluoğlu, Aydın KizilaslanDevelopment Of Scientific Process Skills Of Students With Visual Impairment: Example Of Matter And Heat UnitGörme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi: Madde Ve Isı Ünitesi Örneği
800TurkishSeraceddin Levent ZorluoğluSeraceddin Levent Zorluoğlu, Mustafa SözbilirAnalysis Of “maddenin Tanecikli Yapısı” Ünite Öğretim Programının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
1122TurkishKıymet SararMustafa Durmuşçelebi, Hasan Bozgeyikli, Kerem Çiçekçe, Kıymet SararOpinions Of Special Education Teachers Working With Children With Autism Spectrum Disorder Regarding The Problems They Have And Their Solutions The Sample Of KayseriOtizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarla Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlar Ve Sorunların Çözümüne Ilişkin Görüşleri Kayseri Ili Örneği
1704TurkishOnur BalıPelin Ertekin, Onur Balı, Burhanettin DönmezInvestigating Gifted Students’ Images Of LeadershipÜstün Yetenekli Öğrencilerin Liderliğe Ilişkin Imgelerinin Incelenmesi

7th Session Friday 10:15-11:15
Yakutiye Medresesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
Vice-Chair: Assist. Prof. Ezgi Özeke Kocabaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
518TurkishOğuz AkkayaFikret Konca, Mutlu Cantaş, Oğuz AkkayaUse Of Web 2.0 Technologies For Guidance And Counseling Services Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetlerinde Web 2.0 Teknolojilerinin Kullanımı
1408TurkishMustafa Bilgehan KaynarCan Akyürek, Merve Doğan, Mustafa Bilgehan Kaynar, Cemre Erten TatlıProblematic Internet Use In Adolescence: A Cognitive Behavioral ProgramErgenlik Döneminde Problemli Internet Kullanımı: Bilişsel Davranışçı Temelli Bir Program
1455TurkishEzgi Özeke KocabaşZeynep Eda Sun Selışık, Ezgi Özeke KocabaşA Pilot Study: The Effectiveness Of The Single-session Dance Movement Workshop On Mood Level Of University StudentsTek Oturumluk Dans Ve Hareket Temelli Atölye Çalışmasının Üniversite Öğrencilerinin Duygu Durum Değişiklikleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma
1682TurkishGüldener AlbayrakGüldener AlbayrakExamination Of Young Adults’ Depression Levels In Terms Of Self-efficacy And Subjective Happiness Genç Yetişkinlerin Depresyon Düzeylerinin Öz Yeterlik Ve Öznel Mutluluk Değişkenleri Açısından Incelenmesi
1939TurkishSelen Demirtaş-zorbazSelen Demirtaş-zorbaz, Mustafa Alperen Kursuncu, Bilge Tarım, Ömer KaramanHigher Education Orientation: Maladjustment Of Students Or Maladjustment Of University?Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyonu: Uyumsuz Öğrenciler Mi Uyumsuz Üniversite Mi?
7th Session Friday 10:15-11:15
Yedigöller
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Gürhan Can
Vice-Chair: Assist. Prof. Yasin Aydin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
101TurkishTuğba TürkkanTuğba Türkkan, Hatice OdacıInvestigation Of The Relationships Between Cognitive Distortions And Loneliness Levels With Childhood Abuse Experiences Of High School StudentsLiseli Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ile Bilişsel Çarpıtma Ve Yalnızlık Eğilimleri Arasındaki Ilişkiler
1023EnglishYasin AydinYasin Aydin, Gökçen AydinEffectiveness Of Group Counseling Based On Acceptance And Commitment Therapy On Test Anxiety
1478TurkishAhmet AyazRamin Aliyev, Ahmet AyazDevelopment Of Turkish Grit Scale For University Students: Reliability And Validity StudiesÜniversite Öğrencilerine Yönelik Türk Azim Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları
1514EnglishYasin AydınYasin Aydın, Oya Yerin-güneriCollege Adjustment Process With Regard To Psychological Flexibility: A Phenomenological Study
8th Session Friday 11:30-12:30
Abdurrahman Gazi
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Selçuk Karaman
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Yılmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
468TurkishAli OlukAli Oluk, Recep ÇakırInvestigating Teachers’ Computational Thinking Skills Based On Different VariablesÖğretmenlerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
1264TurkishSevda KüçükSevda Küçük, Özlem BaydaşA Model Suggestion For The Use Of Youtube Videos In The Process Of Procedural Learning Of Information TechnologiesBilişim Teknolojileri Alanının Prosedürel Öğrenme Sürecinde Youtube Videolarının Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi
1368TurkishOsman Gazi YildirimFeride Karaca, Osman Gazi Yildirim, Taibe KulaksizValidity And Reliability Study Of The Social Network Addiction ScaleSosyal Ağ Bağımlılığı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1613TurkishIbrahim Enes ÖnerIbrahim Enes Öner, Ibrahim ArpaciA Canonical Correlation Analysis Of Teachers’ Ict Skills And Their Technology AcceptanceÖğretmenlerin Bilgi Ve Iletişim Teknolojileri Becerileri Ile Bilişim Teknolojilerini Kabulleri Arasındaki Ilişkinin Kanonik Korelasyon Ile Incelenmesi
1792TurkishYusuf Islam BolatMurat Yalman, Yusuf Islam Bolat, Bülent BaşaranContribution Of Education Faculties To Technology Integration Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Entegrasyonuna Katkısı

8th Session Friday 11:30-12:30
Aziziye Tabyaları
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Adil Türkoğlu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sinan Koçyiğit
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
508TurkishBerrak KocamanGürbüz Ocak, Berrak KocamanComparing The Adaptation Of Attainment And Content Elements In 2015 And 2017 Primary School Math Course Curricula2015 Ile 2017 Ilkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarındaki Kazanım Ve Içerik Uyumunun Bloom’un Revize Edilmiş Taksonomisine Göre Incelenmesi
1413TurkishNazlı DönmezAytunga Oğuz, Nazlı DönmezOrtaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Düşünme Dostu Sınıf Özelliklerine İlişkin Görüşleri Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Ile Düşünme Dostu Sınıf Özelliklerine Ilişkin Görüşleri
1473TurkishSinan KoçyiğitGüler Akkiliç, Sinan KoçyiğitThe Effect Of Six Thinking Hats Technique On Critical Thinking And Self-efficacy Of High School StudentsAltı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Ve Akademik Öz Yeterliliklerine Etkisi
1768TurkishMehmet ÇolakMustafa Güçlü, Mehmet ÇolakOpinions Of Secondary School Teachers About Science Classes’ Effects On Students Abilities On Use Of Information, Media And TechnologyOrtaokul Fen Bilimleri Dersinin Bilgi, Medya Ve Teknoloji Becerilerini Kazandırmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
1793TurkishMehmet ÇolakMustafa Güçlü, Mehmet ÇolakObstacles That Are Faced In Science Classes While Equipping Students With 21st Century SkillsFen Bilimleri Dersinin 21. Yüzyıl Becerilerini Kazandırmasını Engelleyen Faktörler

8th Session Friday 11:30-12:30
Çifte Minareli Medrese
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Ahmet Doğanay
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Hüseyin Şahan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
103TurkishNimet AtabekNimet AtabekInternational S21 Science And Actuarial High School Configuration, Feasibility And Investment Research“uluslararası S21 Bilim Ve Aktuerya Lisesi” Modeli
231TurkishHande KuzucuHande Kuzucu, Hasan Bozgeyikli, Mustafa DurmuşçelebiThe Relationship Of Pedagogical Formation Students’ Between Their Life Long Learning Sufficiency Perceptions And Their Attitudes For TechnologyPedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Algıları Ile Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişki
329TurkishMünevver AkyarHasan Bozgeyikli, Mustafa Durmuşçelebi, Münevver Akyar, Ibrahim ÇakırgözThe Relatıonshıp Between The Secondary School 8th Grade Students’ Interest Towards Fetemm(stem) And Theır Competency In Professıon Decısıon-makıngOrtaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fetemm (fen , Teknoloji, Matematik, Mühendislik) Mesleklerine Yönelik Ilgileri Ile Meslek Kararı Verme Yetkinlikleri Arasındaki Ilişki
492TurkishÖzden Dilek DemirAhmet Doğanay, Özden Dilek DemirAn Investigation Of Metacognition, Self-regulation, And Social Intelligence In Predicting Pre-service Teachers’ Life-long Learning TendenciesBilişsel Farkındalık, Öz Düzenleme Ve Sosyal Zeka Durumunun Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimini Yordama Düzeyinin Incelenmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
Çobandede Köprüsü
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Melek Çakmak
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hale Sucuoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
719TurkishÖzgür Osman DemirRamin Aliyev, Özgür Osman Demir, Özlem Üzümcü , Şule KavakValues Education Program - Sample Of Gaziantep ProvinceDeğerler Eğitimi Programı / Gaziantep Ili Örneği
1317TurkishYasemin KarsantıkEsed Yağcı, Yasemin KarsantıkTeachers’ Perspectives On Implications Of Curriculum Change For Teacher EducationProgram Değişikliklerinin Öğretmen Eğitimine Yansımalarına Ilişkin Öğretmen Görüşleri
1692TurkishHale SucuoğluMeltem Gökdağ Baltaoğlu, Vesile Yıldız Demirtaş, Hale Sucuoğlu, Neşe ÖzkalThe Only Time Children Gets A Breather: Recess (what Do They Ask For? / What Do They Do?)Çocuklarin Nefes Aldiklari Zamanlar: Teneffüsler (ne Istiyorlar? / Ne Yapiyorlar?)
2134TurkishFiliz VarolFiliz Varol, Sinem Ipek, Gülsemin YıldırımInvestigation Of Android Applications Designed For Young ChildrenOkul Öncesi Çocukları Için Tasarlanan Android Uygulamaların Değerlendirilmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
Erzurum Kalesi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Burhanettin Dönmez
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Gül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
279TurkishCanan Demir YıldızCanan Demir Yıldız, Burhanettin DönmezEvaluation Of Phyisical Venues Of Anatolian High Schools In Terms Of Ministry Of National Education Educational Buildings Minimum Design Standards (the Sample Of Gaziantep)Anadolu Liselerinin Fiziki Mekânlarinin Milli Eğitim Bakanliği Eğitim Yapilari Asgari Tasarim Standartlari Açisindan Değerlendirilmesi (gaziantep Ili Örneği)
1095TurkishRamazan ÖzkulBurhanettin Dönmez, Ramazan Özkul Contribution Of Teacher Oath To The Teaching Professional ValuesÖğretmen Andının Öğretmenlik Mesleki Değerlerinin Kazandırılmasına Katkısı
1399TurkishMurat DemirkolTuncay Yavuz Özdemir, Yusuf Celal Erol, Murat Demirkol, Muhammed TurhanInvestigation Of Collective Teacher Competence Though Teachers’ PerspectivesKolektif Öğretmen Yeterliliklerinin Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi
1407TurkishMehmet Nusret ÖztürkHüseyin Aslan, Mehmet Nusret ÖztürkThe Levels Of Teachers’ Participation In Decision-makingÖğretmenlerin Karar Sürecine Katılma Düzeyleri
1942TurkishMeral ÖzertürkIbrahim Gül, Meral ÖzertürkPerception Of Glass Ceiling Syndrome In The Presence Of Women Of Education EmployeesEğitim Çalışanı Kadınların Yönetici Olmalarının Önündeki Cam Tavan Sendromuna Yönelik Algıları

8th Session Friday 11:30-12:30
Erzurumlu İbrahim Hakkı
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Irfan Erdoğan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1147TurkishKübra YenelKübra Yenel, Fatih Şahin, Necati CemaloğluProfile Research On Teachers And Principals Working At Bilecik Provincial National EducationBilecik Ili Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Ve Yönetici Profili Araştırması
1506TurkishSerap KeleşSerap Keleş, Cüneyt BelenkuyuEducation In The Printed Media And Decisions In The19th National Education CouncilYazılı Basında Eğitim Ve 19. Eğitim Şurası Kararları
1691TurkishMetin KırbaçOnur Balı, Burhanettin Dönmez, Metin KırbaçAnalysis Of The Exam Questions Of Teaching Profession Courses In Terms Of Revised Bloom TaxonomyÖğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
1808TurkishOnur BalıSüleyman Nihat Şad, Burhanettin Dönmez, Onur Balı, Niyazi ÖzerUse Of Mobile Technologies In Seamless Educational Management: The Case Of Whatsapp ApplicationKesintisiz Eğitim Yönetiminde Mobil Teknolojilerin Kullanımı: Whatsapp Uygulaması Örneği

8th Session Friday 11:30-12:30
Hasan Kale
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Nezahat Güçlü
Vice-Chair: Assist. Prof. Mevlut Ersoy
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
987TurkishIsmail ÇimenIsmail Çimen, Feyyat GökçeExpectations Of Students From Master Programs Of Educational Administration: The Case Of Uludag UniversityEğitim Yönetimi Tezli Ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Ilişkin Öğrenci Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği
1129TurkishMevlüt ErsoyMevlüt Ersoy, Emine AruğaslanSuggestions For Using Sensors In Classroom EnvironmentSınıf Ortamlarında Algılayıcıların Kullanımına Yönelik Bir Öneri
1389TurkishÜ. Gülsüm DinçÜ. Gülsüm Dinç, Necati Cemaloğluİlkokul Yöneticilerinin Mizah Kullanma Tarzları Ile Öğretmenlerin Stres Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesiIlkokul Yöneticilerinin Mizah Kullanma Tarzları Ile Öğretmenlerin Stres Yaşama Düzeyleri Arasındaki Ilişki Ve Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi
1784TurkishHakan SevimliHakan SevimliPsychological Good Release With Organizational Commitment Variables Between Relationship Between Investigation In.Örgütsel Bağlılık Ile Psikolojik Iyi Olma Arasındaki Ilişkinin Değişkenler Açısından Incelenmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
İspir Kalesi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Engin Karadağ
Vice-Chair: Assist. Prof. Aygul Oktay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
576TurkishBarış KarataşMukadder Boydak Özan, Efraim Öztürk, Barış KarataşImpact Of Administrative Power Resources Used By School Principals On School Climate According To Teachers' ViewsÖğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Kullandıkları Yönetsel Güç Kaynaklarının Okul Iklimine Etkisi
685TurkishGüler ÇetinMustafa Çetin, Güler ÇetinCurricular Integration Of 21st Century Skills: A Critical Analysis Of Turkish Early Childhood Education Curriculum 21. Yüzyıl Becerilerinin Eğitim Programı Ile Bütünleşmesi: Meb Okul Öncesi Eğitim Programının Eleştirel Bir Analizi
1302TurkishAygül OktayAygül OktayThe Opinions Of Teacher Candidates About Undesirable Student’s Behavior And Managing Strategies In Practice SchoolsÖğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Istenmeyen Davranışlar Ve Yönetme Stratejilerine Ilişkin Görüşleri
1695TurkishSeda DiribaşZülfü Demirtaş, Seda DiribaşThe Relationship Between Teachers' Academic Optimism And Organizational Silence PerceptionsÖğretmenlerin Akademik Iyimserlik Ve Örgütsel Sessizlik Algıları Arasındaki Ilişki

8th Session Friday 11:30-12:30
Kandilli
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Zekeriya Nartgün
Vice-Chair: Assist. Prof. Betül Karakoç Alatli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
820TurkishHakan SarıçamHakan Sarıçam, Ismail ÇelikThe Validation And Reliability Study Of The Turkish Version Rotterdam Emotional Intelligence Scale (reis) Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1230TurkishSelma ŞenelSelma Şenel, Hüseyin Can ŞenelUniversal Design For Computer Based Testing: Test Accommodations For Students With Special Needs Bilgisayar Tabanlı Testlerde Evrensel Tasarım: Özel Gereksinimli Öğrenciler Için Test Düzenlemeleri
1337TurkishMirac Furkan BayarOsman Buran, Mirac Furkan BayarInvestigation Of Anxiety Levels Introduction Exam High School Of 8th Grade StudentsLiselere Geçiş Sınavı (lgs) Ile Ilgili 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin Incelenmesi
1796TurkishSami PektaşSami Pektaş, Elif Gökçen DoğanAn Examination Of The Undergraduate Students’ Performances In Mathematics And Philosophy Courses According To Their Gender And Departments In Terms Of Item BiasLisans Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Bölüm Değişkenlerine Göre Matematik Ve Felsefe Derslerindeki Performanslarının Madde Yanlılığı Açısından Incelenmesi
2078TurkishSami PektaşHasan Tabak, Sami PektaşExamination Of Some Factors Affecting Student Achievement According To Pisa 2015 DataÖğrenci Başarısını Etkileyen Bazı Faktörlerin Pisa 2015 Verilerine Göre Değerlendirilmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
Konaklı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Filiz Kabapinar
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Delen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
929TurkishHayriye AkarMustafa Yadigaroğlu, Hayriye Akar, Gökhan Demircioğlu, Hülya DemircioğluThe Perceptions Of “sac (science And Art Centers)” Students About “stem”-based Science ActivitiesBilsem Öğrencilerinin Stem Eğitimi Temelli Geliştirilen Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
1356TurkishBilge ÖztürkBilge Öztürk, Kemal DoymuşImpact Of Cooperative Learning Methods Supported By Seven Principles For A Good Education Environment And Models On Academic Achievement Of StudentsIyi Bir Eğitim Ortamı Için Yedi Ilke Ve Modellerle Desteklenen Işbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
1416EnglishIbrahim DelenIbrahim Delen, Salih Uzun, Tom BielikSupporting Pre-service Teachers Modeling Practice Using An Innovative Online Modeling Tool
1458TurkishAbdurrahman SefaliAbdurrahman Sefali, Esra Özay KöseBiophilic Levels Of Science Student Teachers Against SnakesFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yılanlara Karşı Biyofili Düzeyleri
1889TurkishMerve EkerAyşe Savran Gencer, Serkan Sevim, Merve Eker, Zeynep Betül DemirExample Of Propeller Activity Prepared For Next Generation Science StandardsGelecek Nesil Fen Standartlarına Göre Hazırlanmış Fen Bilimleri Dersi Etkinlik Örneği: Pervane

8th Session Friday 11:30-12:30
Kongre Binası
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Sönmez Girgin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Fatma Şaşmaz Ören
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
220TurkishPelin MetePelin MeteA Case Study Of The Problems Faced By The Physics-chemistry-biology Teachers In The Course Of Science EducationFizik-kimya-biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması
437EnglishYurdagül BoğarYurdagül BoğarDevelopment Of 6th Grade Students' Scientific Epistemological Beliefs Through Scientific Argumentation-based Teaching
1997TurkishFatma Şaşmaz ÖrenFatma Şaşmaz Ören, Özlem AteşEvaluation Of Micro Teaching Practices Performed By Using Analogies Through Concept MapsAnaloji Kullanılarak Yapılan Mikro Öğretim Uygulamalarının Kavram Haritaları Yoluyla Değerlendirilmesi
2023TurkishSönmez GirginÇınar Kılıç, Sönmez GirginComparison Of The 8th Grade Students' Attitudes Towards The Environment Using 2-mev (two Factors Model Of Environmental Values) Attitude Scale According To Their Gender2-çdm (iki Faktörlü Çevresel Değerler) Tutum Ölçeği Kullanılarak 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

8th Session Friday 11:30-12:30
Köprüköy Kaplıcaları
Karma
Chair Professor Giray Topal
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Çelikler
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
143TurkishGülşah AtilaGülşah Atila, Mustafa SözbilirThe Problems Faced By A Science Teacher In A Special School For Visually ImpairedBir Fen Bilimleri Öğretmeninin Görme Engelliler Okulunda Karşılaştığı Sorunlar
688EnglishTürkan Aybike AkarcaMustafa Ergun, Türkan Aybike Akarca, Kazım Alat, Şirin ÇetinProfession Choosing Reasons And Entrepreneurship Characteristics Of Prospective Science Teachers Based On Different Variables
770TurkishÖzge Özyalçın OskayÖzge Özyalçın Oskay, Zuhal OdabaşıThe Effect Of Prospective Teachers’ Metacognitive Awareness Levels On Achievement In An Online CourseOnline Eğitimde Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Seviyelerinin Başarıya Etkisi
2032TurkishNisa YenikalaycıZeynep Aksan, Dilek Çelikler, Nisa YenikalaycıThe Determination On The Science Teaching Candidates’ Awareness About The Recycling Fen Bilgisi Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Konusundaki Farkındalıklarının Belirlenmesi
2116TurkishHilmi DoğanAyşe Savran Gencer, Hilmi Doğan, Kadir Bilen, Bilge CanIntegrated Stem Education Models Bütünleşik Stem Eğitim Modelleri

8th Session Friday 11:30-12:30
Lala Mustafa Paşa
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Berrin Akman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
258TurkishHasan Uğur SerdaroğluHasan Uğur Serdaroğlu, Hatice BekirAnalyzing Perception Of Games In 5 Year Old Syrian Children With Their DrawingsSuriyeli 5 Yaş Çocukların Oyunla Ilgili Algılarının Çizdikleri Resimlerle Analizi
738TurkishMine Koyuncu ŞahinMine Koyuncu Şahin, Aysel Esen Çoban, Aysel KorkmazPerceptions And Beliefs Of Pre-school Teacher Candidates About Gender EqualityOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Algı Ve Inançları
1453TurkishMüleyke Sadiye Burgazlı OsanmazMüleyke Sadiye Burgazlı Osanmaz, Berrin AkmanExamination Of Assessment Dimensions Of Pre-school Teachers' Schedules Used In Educational ProgramsOkul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Programları Içerisinde Kullandıkları Planlardaki Değerlendirme Boyutlarının Incelemesi
1454TurkishMüleyke Sadiye Burgazlı OsanmazMüleyke Sadiye Burgazlı Osanmaz, Merve Dal, Fatma BayrakExamination Of The Relationship Between Pre-school Teacher Candidates’ Academic Procrastination Tendency And Type A Personality TraitsOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Düzeyleri Ile A Tipi Kişilik Özellikleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
Narman Peribacaları
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Ahmet Işık
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Kepceoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
102TurkishPınar ErcanIbrahim Kepceoğlu, Pınar ErcanInvestigation Of Eba Activities According To Spatial Ability ComponentsEba Etkinliklerinin Uzamsal Yetenek Bileşenlerine Göre Incelenmesi
1069TurkishAhmet IşıkAhmet Işık, Ayşe Özer, Ayten YücelAnalysis Of Strategies To Solve The Problem Of Correct Proportion And Inverse Proportion Of Middle School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Doğru Orantı Ve Ters Orantı Problemlerini Çözme Stratejilerinin Incelenmesi
1176TurkishAyşenur YürekliAhmet Işık, Ayşenur Yürekli, Arzu KaracaköylüDetermination Of Learning Situations On The Simplification Of The Fraction Of 6th Graders Students In Secondary SchoolOrtaokul 6.sınıf Öğrencilerinin Kesirlerde Çarpma Işleminde Sadeleştirme Konusundaki Öğrenme Durumlarının Tespiti
1298TurkishRabia KoçakAhmet Işık, Rabia KoçakDetermining The Relation Between Mathematical Success And Mathematical Operational Skills Of 8th Grade Students8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları Ile Matematiksel Işlem Becerileri Arasındaki Ilişkinin Tespit Edilmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
Oltu Kalesi
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Zülbiye Toluk Uçar
Vice-Chair: Assist. Prof. Muhammet Doruk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
781TurkishElif Nur AkkaşElif Nur Akkaş, Zülbiye Toluk UçarMathematics From The Perspective Of PublicToplumun Gözünde Matematik
823TurkishMuhammet DorukMuhammet Doruk, Gül DorukMultiplication And Division Awareness And Proposition Assessment Skills Of Fifth Graders In Secondary SchoolOrtaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çarpma Ve Bölme Işlemine Yönelik Farkındalıkları Ve Önermeleri Değerlendirme Becerileri
960TurkishMuhammet DorukMuhammet DorukPrimary School Mathematics Teaching Department Students' Abilities To Select The Methods Of ProofIlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Ispatlama Yöntemlerini Seçme Becerileri
1471TurkishGülcan BayramGülcan Bayram, Asuman Duatepe-paksuSekizinci Sınıf Öğrencilerinin Paralelkenara İlişkin Oluşturdukları Örnekler Bağlamında Kavram İmajları Ve Yaptıkları Tanımlar Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Paralelkenara Ilişkin Oluşturdukları Örnekler Bağlamında Kavram Imajları Ve Yaptıkları Tanımlar
1545TurkishElif Nur AkkaşÜlkü Ayvaz, Elif Nur Akkaş, Soner DurmuşDetermining The Concepts And Subjects In Mathematics Curriculum That Primary Mathematics Teacher Candidates Have Difficulties And Examining The Reasons Matematik Öğretmen Adaylarının Ortaokul Matematik Öğretim Programında Zorlandıkları Konu Ve Kavramların Belirlenmesi Ve Nedenlerinin Incelenmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
Palandöken
VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION
Chair Professor Osman Samancı
Vice-Chair: Assist. Prof. Özcan Erkan Akgün
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
689TurkishÖzcan Erkan AkgünSelma Arikan, Özcan Erkan Akgün, Ahmet Cihan, Yeşim Güleç Aslan, Emine Ayyildiz, Beliz Canli , Fatma Işil Bilican, Antonio Silva Dias, Zdenka Vltavsky, Petia Grudeva, Fidan Özbey, Betül Dönmez Oral, Kübra ÖztürkDeveloping And Evaluating A Program For Training Supported Employment Specialists Destekli Istihdam Uzmanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi
1116TurkishEmre ÖzdemirciEmre Özdemirci, Çağatay ErsinImplementation Of Training Set For Microcontroller And Robotics Courses In Vocational And Technical EducationMesleki Ve Teknik Eğitimde Mikrodenetleyici Ve Robotik Dersleri Için Eğitim Setinin Gerçekleştirilmesi
1248TurkishMehmet Aydın SağlıkMehmet Aydın Sağlık, Necdet AykaçEvaluatıon Of Problems And Problems Of Professıonal Educatıon: A Meta-synthesıs StudyMesleki Eğitimin Sorunları Ve Çözüm Arayışlarının Değerlendirilmesi: Bir Meta-sentez Çalışması
1381TurkishNilüfer ÇekenNilüfer Çeken, Elveda KuyucakMeasurement Of Communication Skills Of University Students Reading In Health DepartmentsSağlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Iletişim Becerilerinin Ölçülmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
Pasinler Kaplıcaları
FINE ARTS EDUCATION
Chair Professor Melek Yılmaz Gökay
Vice-Chair: Assoc. Prof. Fatma Evren Daşdağ
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
494TurkishMehmet Ali GökdemirMehmet Ali Gökdemir, Meral Öner Sünkür, Fatma Evren DaşdağExamination Of The Impact Of Cognitive Apprenticeship Procedure Over 6th Class Students’ Self Sufficiency Beliefs And Attitudes For Ceramics Training In Visual Arts Lesson. Bilişsel Çıraklık Yönteminin Görsel Sanatlar Dersinde 6. Sınıf Öğrencilerinin Seramik Eğitimine Yönelik Özyeterlik Inançlarına Ve Tutumlarına Etkisinin Incelenmesi
1567TurkishMelek Gökay H. Kübra ÖzalpMelek Gökay H. Kübra ÖzalpAesthetic Preferences Of University Students In Konya-turkeyKonya (türkiye)'de Bulunan Üniversite Öğrencilerinin Estetik Tercihleri
1816TurkishBeyhan ZambakDilşad Yaman, Beyhan Zambak, Özcan Elzem Şengül, Ezel Öykü ŞengülIncreasing The Attitudes Of The Art Ability Group Of The Arts And Sciences Art Center To Educate Students About Value Education Through Stamp Art Bilim Sanat Merkezi Resim Yetenek Grubu Öğrencilerine Pul Sanatı Aracılığıyla Değerler Eğitimine Ilişkin Tutumlarının Arttırılması
1848TurkishHatice Nilüfer SüzenHatice Nilüfer SüzenMeaning And Perception In Visual ArtsGörsel Sanatlarda Anlam Ve Algılama Becerisi

8th Session Friday 11:30-12:30
Tortum Kalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Assoc. Prof. Şerife Işik
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayşe Sibel Demirtaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
264TurkishSemih KaynakSemih Kaynak, Ümre Kaynak, Seda Sevgili KoçakFear Of Missing Out And Mindfullness Among High School StudentsLise Öğrencilerinde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Bilinçli Farkındalık
309TurkishSare Terzi IlhanŞerife Işik, Sabire Kiliç, Nazife Üzbe Atalay, Sare Terzi Ilhan, Ümre KaynakInvestigation Of Character Strengths In 100 Fundamental Literary Works Recommended To Primary School Students Ortaokul Öğrencileri Için Önerilen 100 Temel Eserde Karakter Güçlerinin Incelenmesi
1156EnglishAyşe Sibel DemirtaşAyşe Sibel DemirtaşOptimism And Mental Well-being: The Serial Mediation Of Emotion Regulation And Self-esteemOptimism and Mental Well-being: the Serial Mediation of Emotion Regulation and Self-esteem
1305TurkishMustafa EşkisuMustafa Eşkisu, Emine Gül KapçıThe Evaluation Of The Efficay Of A Parent Training Program For Reducing The Problem Behaviors Of Children Between Three-six AgeDavranış Sorunları Olan 3-6 Yaş Çocuğa Sahip Anababalar Için Geliştirilen “anababalık Destek Programının” Etkililiği
1989TurkishSabire KiliçSabire Kiliç, Galip YükselSchema Therapy Trends In Turkey: Investigation Of Dissertations Based On Schema Therapy In The Fields Of Psychology And Guidance And Psychological Counseling Türkiye’de Şema Terapi Yönelimi: Psikoloji Ve Pdr Alanında Şema Terapi Yaklaşımı Odağında Yapılan Tezlerin Incelenmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
Tortum Şelalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Başaran Gençdoğan
Vice-Chair: Assist. Prof. Ferhat Kardaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
509TurkishCafer KiliçCafer Kiliç, Zahide TongaInternal Validity Of The Psychological Counseling And Guidance DissertationsPsikolojik Danışma Ve Rehberlik Doktora Tez Çalışmalarında Iç Geçerlik
1029TurkishFulya TürkFulya TürkDetermination Difficulties Encountered By Psychological Counselors During Individual Psychological Counseling Psikolojik Danışmanların Bireysel Psikolojik Danışma Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi
1250TurkishFerhat KardaşFerhat Kardaş, Ilhan YalçınTesting A Model On The College Students: Interaction Of Positive Feelings And Personal ResourcesÜniversite Öğrencilerinde Bir Model Sınaması: Pozitif Duyguların Ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi
1310TurkishKasım KarataşKasım Karataş, Nuraydın SönmezInvestigations On The Relationship Between Guidance Services And School Counselor: A Metaphoric AnalysisLise Öğrencilerinin Rehberlik Hizmetlerine Ve Rehber Öğretmene Ilişkin Algilarinin Incelenmesi: Metaforik Bir Analiz
1884TurkishCafer KılıçBaşak Kubin Mete, Cafer KılıçWomen And Depression In The Mental Health Framework: Self-silencing TheoryRuh Sağlığı Çerçevesinde Kadın Ve Depresyon: Suskunluk Kuramı

8th Session Friday 11:30-12:30
Rüstem Paşa Kervansarayı
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Mete Alım
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hakkı Kontaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
342TurkishElif MeralMete Alım, Ibrahim Fevzi Şahin, Elif MeralGeography Prospective Teachers’ ( Pedagogical Formation) Perceptions Of The Concept Of TeacherCoğrafya Öğretmen Adaylarinin (pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramina Ilişkin Algilari
1137TurkishYasemin TürkYasemin Türk, Adnan BakiExamining The Effects Of The “lesson Study” Studies On The Noticing Of Conceptual Learning Of Preservice TeachersDers Imecesi Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Kavramsal Öğrenme Ile Ilgili Farkındalıklarına Etkisinin Incelenmesi
1561TurkishAli ÜnişenAli Ünişen, Hüseyin Polat, Hakkı KontaşAn Examination Of The Reasons Directing Teachers And Teacher Candidates To Basic Education Programs As The Second Teaching CareerTemel Eğitim Programını Ikinci Öğretmenlik Olarak Tercih Eden Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarını Yeni Programına Yönlendirilen Nedenlerin Incelenmesi
1982TurkishRafet AydınRafet Aydın, Mustafa Kılınç, Cennet Sümeyra Bozkurt, Sultan AltıntaşExamination Of Teacher Candidates’ Profiles And Educational BeliefsÖğretmen Adayı Öğrenci Profilleri Ile Eğitim Inançlarının Incelenmesi
2002TurkishArzu Derya DaşcıAdnan Küçükoğlu, Arzu Derya DaşcıContribution Of Master Degree Education On General Professional Competencies Of TeachersLisansüstü Eğitimin Öğretmenlerin Mesleki Genel Yeterliklerine Katkısı

8th Session Friday 11:30-12:30
Üç Kümbetler
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Pınar San Bayhan
Vice-Chair: Assist. Prof. Sabri Güngör
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1470TurkishSabri GüngörSabri Güngör, Şenay Özen Altınkaynak, Nur AksoyCommunication Obstacles In Preschool Education InstitutionsOkul Öncesi Eğitim Kurumlarında Iletişim Engelleri
1570TurkishÜmran GülerÜmran Güler, Evren Makar, Elif Değermenci, Hidayet Karaevli, Ayşegül ErözyürekObservation Of The Views Of The Students Attending At Vocational High Schools’ Child Development Department And Their Traineeship Consultant Teachers’Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Ile Staj Danışmanı Öğretmenlerinin Görüşlerinin Incelenmesi
1580TurkishHidayet KaraevliHidayet Karaevli, Ümran Güler, Arzu Aydın, Fevziye Köylü, Selma KavazInvestigation Of The Relationship Between Child-loving Levels And Communication Skills On Pre-school Teachers (ordu And Adana Sample)Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeyleri Ile Iletişim Becerileri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi (ordu Ve Adana Örneği )
1606TurkishSümeyra Arzu Oral PaksoySümeyra Arzu Oral Paksoy, Emel ArslanExamınatıon Of Research Related To Vısual Perceptıon ın Turkey Between The Years 2007-200172007-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Görsel Algı Ile Ilgili Araştırmaların Incelenmesi
1645TurkishHidayet KaraevliHidayet Karaevli, Bülent Inan, Selin Ayhan, Çetin Şengün, Özge ÇağlarEğitimde Oyun Etkinlikleri Kursunun 36-71 Aylık Çocukların Oyun Davranışına Ve Aile Çocuk İlişkilerine Etkisinin İncelenmesiEğitimde Oyun Etkinlikleri Kursunun 36-71 Aylık Çocukların Oyun Davranışına Ve Aile Çocuk Ilişkilerine Etkisinin Incelenmesi

8th Session Friday 11:30-12:30
Yakutiye Medresesi
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Günseli Orhon
Vice-Chair: Assist. Prof. Oğuz Gürbüztürk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1190TurkishNuran ÇalışOğuz Gürbüztürk, Nuran ÇalışInvestigation Of Self-efficacy Beliefs Related To Family Involvement Studies Of Student Pre- School Teachers (example Of Inonu University)Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Çalışmalarına Ilişkin Öz-yeterlik Inançlarının Incelenmesi (inönü Üniversitesi Örneği)
1568TurkishOğuz KoçÜmit Polat, Oğuz Koç, Meltem KıvrakdalA Research On Occupational Expectations Of Future Teachers In Nigde Province For The FutureNiğde Ilinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
1625TurkishMustafa Zafer BalbağFatma Karakuş, Betül Karaduman, Mustafa Zafer BalbağMotivation Of The Secondary School Students Towards Science Learning: A Mixed Method StudyOrtaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları: Bir Karma Yöntem Çalışması
1693TurkishNur Leman BalbağNur Leman Balbağ, Ömür Gürdoğan BayirReflection Of Schools’ Socioeconomic Levels Upon Childrens’ RightsOkulların Sosyoekonomik Düzeylerinin Çocuk Hakları Öğretimine Yansıması
1960TurkishOğuzhan AtabekOğuzhan Atabek, Günseli Orhon, Sabahat BurakPsychological Opportunities In Pedagogical Formation TrainingPedagojik Formasyonda Psikolojik Fırsatlar
8th Session Friday 11:30-12:30
Yedigöller
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Gürhan Can
Vice-Chair: Assist. Prof. Erol Esen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
505TurkishOsman HatunAhmet Şirin, Osman HatunThe Role Of Family Support In Coping And Adaptation Process In Dİsabled Veterans*Malül Gazilerin Başetme Ve Uyum Sürecinde Aile Desteğinin Rolü*
598TurkishErol EsenBarışcan Öztürk, Erol Esen, Yelda Dilek Kağnıcı, Ender Siyez, Diğdem Müge SiyezReflections Of Conducting Pilot Studies Prior Infertility Prevention Psychoeducation Program: Sharing ExperiencesInfertiliteyi Önleme Psiko-eğitim Programı Pilot Uygulamasının Asıl Uygulamaya Yansımaları: Deneyim Paylaşımı
605TurkishErol EsenErol Esen, Barışcan Öztürk, Yağmur SoyluInvestigating Psychological Counselors’ Homophobia Levels In Terms Of Different VariablesPsikolojik Danışmanların Homofobi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
1414TurkishMurat AğırkanMustafa Eşkisu, Murat Ağırkan, Namık Kemal HaspolatExamining The Relationship Between Attitude Toward Gender Roles And Multicultural Personality Traits Of Candidate Psychological Counselors.Psikolojik Danışman Adaylarında Çok Kültürlü Kişilik Özellikleri Ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1747TurkishNamik Kemal HaspolatMustafa Eşkisu, Namik Kemal Haspolat, Murat AğirkanThe Effect Of Psycho-educational Program Based On Social Cognitive Career Theory On Psychological Counselor Candidates' Vocational Self-efficacy And Outcome Expectancy LevelsSosyal Bilişsel Kariyer Kuramı Temelli Psikoeğitim Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Mesleki Yetkinlik Ve Mesleki Sonuç Beklentisi Düzeylerine Etkisi
9th Session Friday 16:15-17:30
Abdurrahman Gazi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Serap Nazlı
Vice-Chair: Assist. Prof. Uğur Doğan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
432TurkishSerap NazliSerap NazliThe Effects Of Positive Psychology Based Conference On The Life Satisfaction Of AdultsPozitif Psikoloji Temelli Konferansın Yetişkinlerin Yaşam Doyumuna Etkisi
433TurkishSerap NazliSerap Nazli, Cem DönmezoğullariMeta Competencies-oriented Peer Counseling Program: Pilot StudyMeta Yeterlikler Odaklı Akran Danışmanlığı Programı: Pilot Uygulama
1311TurkishKasım KarataşKasım Karataş, Mustafa BaloğluThe Threat Of Acculturative Stress Among Syrian Students Suriyeli Öğrenciler: Kültürleşme Stresi Yaşama Kıskacında
1972TurkishUğur DoğanUğur Doğan, Arca AdigüzelFear Of Negative Evaluation In Relation To The Use Of Social Media And Social Appearance And Loneliness: Mediation AnalysisSosyal Medya Kullanımı Ile Sosyal Görünüş Kaygısı Ilişkisinde Olumsuz Değerlendirme Korkusu Ve Yalnızlık: Aracılık Analizi
1994TurkishIhsan Çağatay UlusIhsan Çağatay Ulus, Ramazan GökThe Opinions Of School Administrators Regardİng To School Counseling ServicesOkul Yöneticilerinin Okul Psikolojik Danişmanlik Hizmetlerine Ilişkin Görüşleri

9th Session Friday 16:15-17:30
Aziziye Tabyaları
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Abdullah Kaplan
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Kepceoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
283TurkishIbrahim KepceoğluZeyneb Betül Kaya, Ibrahim Kepceoğlu Metacognitive Failures In Problem Solving Process Of Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Problem Çözme Sürecindeki Üstbilişsel Başarısızlıkları
307TurkishMurat DuranMurat Duran, Abdullah Kaplan, Neslihan KaplanExamination Of Pedagogical Content Knowledge Of High School Mathematics Teachers In The Context Of Curriculum And Knowledge Of Assessment And EvaluationLise Matematik Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğretim Programi Ve Ölçme-değerlendirme Bilgileri Bağlaminda Incelenmesi
381TurkishMurat DuranMurat Duran, Abdullah KaplanPedagogical Content Knowledge Regarding The Derivatives Of Absolute Value And Closed Functions Of High School Mathematics TeachersLise Matematik Öğretmenlerinin Mutlak Değer Ve Kapali Fonksiyonlarin Türevlerine Yönelik Pedagojik Alan Bilgileri
1630TurkishDeniz EroğluDeniz EroğluHow Do Prospective Teachers Write A Script Between A Teacher And The Students About Geometry Concepts?Öğretmen Adayları Geometrik Kavramlarla Ilgili Öğretmen Ve Öğrenci Arasında Nasıl Bir Senaryo Oluşturmuştur?
1753TurkishMuhammed Ömer KüçükkahveciMuhammed Ömer Küçükkahveci, Ahmet KaçarInvestigation Of Multi Problem Solving Ways Of Secondary Education StudentsOrta Öğretim Öğrencilerinin Çoklu Problem Çözme Yollarinin Incelenmesi

9th Session Friday 16:15-17:30
Çifte Minareli Medrese
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Aslan Gülcü
Vice-Chair: Dr. Serkan Dinçer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
659TurkishMünevver GündüzMünevver Gündüz, Özgür Kalafat, Ilknur Resioğlu, Yüksel GöktaşContent Analysis Of Studies On Academic AchievementAkademik Başarıya Odaklanan Çalışmaların Içerik Analizi
1319TurkishAli GündüzAli Gündüz, Meltem Koçak, Yüksel GöktaşAn Evaluation Of Mental Rotation Skills Based On Genders And Academic LevelsZihinsel Döndürme Becerisinin Cinsiyet Ve Sınıf Seviyesine Göre Değişiminin Incelenmesi
1922TurkishSerkan DincerSerkan DincerBarriers To Technology Integration In Education: Technology Literacy In Teacher EducationEğitimde Teknoloji Entegrasyonun Önündeki Engel: Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Okuryazarlığı
2158TurkishSerkan DinçerSerkan Dinçer, Meral ŞekerUsers’ Preferences In Designing Video Libraries As A New Information Source Yeni Bilgi Kaynağı Video Kütüphanelerinin Tasarlanmasında Kullanıcı Tercihleri

9th Session Friday 16:15-17:30
Çobandede Köprüsü
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Altay Eren
Vice-Chair: Assist. Prof. H. Şenay Şen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
158TurkishSerkan AslanSerkan AslanAn Analysis Of Secondary School Students' Attitudes Towards Environmental Education In Terms Of Several VariablesOrtaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
171TurkishGüler ÇetinGüler Çetin, Altay ErenLinking Professional Goals To Beliefs About The Attainability Of Them Through Teacher Identity And Possible SelvesMesleki Amaçlarla Bunların Ulaşılabilirliğine Ilişkin Inançların Öğretmen Kimliği Ve Olası Benlikler Aracılığıyla Bağlanması
1326TurkishH. Şenay ŞenH. Şenay ŞenPreservice Teachers’ Learning Approaches And Metacognitive Reading AwarenessÖğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları Ve Üst Bilişsel Okuma Farkındalıkları
1845TurkishIlker ÇobanoğluIlker Çobanoğlu, Alev Ateş ÇobanoğluInvestigating Preservice Information And Communication Technologies Teachers’ Perceived Self-regulation SkillsBilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Algıladıkları Öz Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
1981TurkishDerya Göğebakan YildizDerya Göğebakan YildizGlobal Citizenship And Global Issues From The Perspective Of Prospective TeachersÖğretmen Adaylarının Perspektifinden Küresel Vatandaşlık Ve Küresel Sorunlar

9th Session Friday 16:15-17:30
Erzurum Kalesi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Çavuş Şahin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hakkı Kontaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
161EnglishIrfan SariSüleyman Ünal, Irfan Sari, Banu Yücel ToyAn Instructional Design: Communicative Based Aviation English Course Based On Collaborative Learning
1047TurkishIrfan ŞimşekIlkim Ecem Emre, Mehmet Bütün, Veli Özcan Budak, Murat Selçuk, Irfan ŞimşekAnalysis Of Virtual Reality Applications In Education In Terms Of Developed Software And Platforms Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Geliştirilen Yazılımlar Ve Platformlar Açısından Incelenmesi
1737TurkishHakkı KontaşZeynal Abidin Turan, Hakkı KontaşExamining Occupational Self-efficacy Perceptions Of English Teachers According To Having English Prep Class EducationIngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Öz Yeterlik Algılarının Ingilizce Hazırlık Sınıfı Okuma Değişkenine Göre Incelenmesi
1911TurkishOğuz BalOğuz BalThe Values In The 9th, 10th, 11th & 12th Grades' English Course Student's Books, Workbooks And Teacher's Books9.,10.,11.,12. Sinif Ingilizce Dersi Öğrenci Kitaplari, Öğrenci Çalişma Kitaplari Ve Öğretmen Kitaplarinda Yer Alan Değerler
2006TurkishSelda ÖzerSelda ÖzerAnalysis Of Attitude, Motivation And Anxiety Levels Of Students Studying At Faculty Of Tourism Towards Vocational English Course In Terms Of Different VariablesTurizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Ingilizce Dersine Yönelik Tutum, Motivasyon Ve Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi

9th Session Friday 16:15-17:30
Erzurumlu İbrahim Hakkı
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Günseli Orhon
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hale Sucuoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
179TurkishAysel ArslanAysel ArslanExamination Of Reading Anxieties And Metacognitive Reading Strategies Of Secondary School Students In Terms Of Various VariablesOrtaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygıları Ve Üstbilişsel Okuma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
1678TurkishHale SucuoğluHale Sucuoğlu, Vesile Yıldız Demirtaş, Neşe Özkal, Meltem Gökdağ BaltaoğluIf Children Formed Curricula …Programları Çocuklar Yapsa…
1895TurkishGünseli OrhonGünseli Orhon, Oğuzhan Atabek, Sabahat BurakRelationships Between Pedagogical Formation Students’ Humor Styles, Coping With Humor And Their Stress, Anxiety And DepressionPedagojik Formasyon Öğrencilerinin Mizah Tarzlari Ve Mizahla Başa Çikma Davranişlarinin Stres, Kaygi Ve Depresyonla Ilişkisi
2122TurkishBetül Özaydın ÖzkaraBetül Özaydın ÖzkaraTrends In 2017 Ulakbim Educational Sciences Journals2017 Ulakbim Eğitim Bilimleri Dergilerinde Eğilimler
2201TurkishErel ErdaloğluErel Erdaloğlu, Şenay KasapSözcükler İsyandaSözcükler Isyanda

9th Session Friday 16:15-17:30
Hasan Kale
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Nilay T. Bümen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Kasım Kiroğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
419TurkishMerve GökmenMerve Gökmen, Mustafa Durmuşçelebi, Hasan BozgeyikliThe Level Of Getting Ethical ValuesEtik Değerleri Edindirme Düzeyi Nasıldır?
440TurkishAli CinAli Cin, Tuğba Yanpar YelkenTeacher And Student Opinions About The Problems And Suggested Solutions In The Usage Of The Words That Taken From Foreign LanguagesYabancı Dillerden Alınmış Kelimelerin Türkçe Kullanımlarında Yaşanılan Sorunlar Ve Yaşanılan Sorunlara Çözüm Önerileri Hakkında Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri
742TurkishNilay T. BümenDilek Canlıer, Nilay T. BümenThe Analysis Of Foreign Language Intensive Fifth Grade English Language Curriculum In Terms Of Principles Of Curriculum DesignYabancı Dil Ağırlıklı Beşinci Sınıf Ingilizce Dersi Öğretim Programının Program Tasarım Ilkeleri Açısından Analizi
1110TurkishMünevver AkyarSemra Demir Başaran, Münevver AkyarA Qualitative Research That Looks Into Stem Education ApplicationsStem Eğitimi Uygulamalarının Incelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

9th Session Friday 16:15-17:30
İspir Kalesi
Karma
Chair Professor Erdoğan Başar
Vice-Chair: Assist. Prof. Faruk Manav
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
583TurkishFatih SezekFatih Sezek, Uluhan Kurt, Mehmet YılmazThe Effects Of The Educational Level Of The Parents Of The Students In The Boarding Region Secondary Schools On School Success And Education Life ExpectationsYatılı Bölge Ortaokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Ebeveynlerinin Eğitim Düzeyinin Okul Başarısına Ve Eğitim Hayatı Beklentisine Etkisi
584TurkishFatih SezekFatih Sezek, Uluhan KurtAn Examination Of The Education Life Expectancy Of The Students At The Boarding Regional Secondary Schools, According To GenderYatılı Bölge Ortaokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Hayatı Beklentisinin Cinsiyet Açısından Incelenmesi
693TurkishHasret KöktenHasret KöktenPhilosophİcal Inquİry In Education: Socratic Method And Dialectical Thinking RelationshipEğitimde Felsefi Sorgulama: Sokratik Yöntem Ve Diyalektik Düşünme Ilişkisi
1790TurkishŞevki IşıklıEbru Demir, Şevki IşıklıPhilosophy Of Education Of Current CurriculumsGüncel Öğretim Programlarinin Eğitim Felsefesi
2216TurkishMirac Furkan BayarMirac Furkan Bayar, Osman BuranScientific Publication Performances Of Teachers In TurkeyTürkiye’de Öğretmenlerin Bilimsel Yayın Performansları

9th Session Friday 16:15-17:30
Kandilli
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mualla Bilgin Aksu
Vice-Chair: Assist. Prof. Esen Altunay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
413TurkishEsen AltunayEsen Altunay, Nadire UğurluComparison Of Primary School Teachers’ Perceptions About Attaching Importance Level Of Values And Students' Acquisition Level Of Values For Knowledge SocietyIlkokul Öğretmenlerinin Bilgi Toplumuna Yönelik Değerlere Önem Verme Düzeyi Ile Öğrencilere Kazandırma Düzeylerine Ilişkin Algılarının Karşılaştırılması
1038TurkishFunda Eryılmaz BallıFunda Eryılmaz BallıLeadership Roles Of Twenty-first Century School Principals According To Perceptions Of Middle School Students: A Metaphor Analysis StudyOrtaokul Öğrencilerinin Algılarına Göre Yirmi Birinci Yüzyıl Okul Müdürlerinin Liderlik Rolleri: Bir Metafor Analizi Çalışması
1652TurkishSelçuk YiğitelSelçuk Yiğitel, Leyla Yiğitel, Süleyman ÜnalThe Examination Of Relationship Between Leadership Styles And Organizational Commitment: The Example Of Teachers And AcademiansLiderlik Tarzları Ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi: Öğretmenler Ve Akademisyenler Örneği
1672TurkishFunda UysalNuray Kısa, Funda Uysal, Yüksel KavakStudent-centered Learning Dimension Of Bologna Process: Reflections To Curriculums Of Education FacultiesBologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar
2000TurkishÖmür DeliveliÖmür Deliveli, Kısmet DeliveliAssessment Of The Auditing Mechanisms In Edecational InstitutionsEğitim Kuruluşlarındaki Denetim Mekanizmalarının Değerlendirilmesi

9th Session Friday 16:15-17:30
Konaklı
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Erdal Toprakçi
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Ali Akin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
394TurkishMehmet Ali AkinMehmet Ali AkinAnalysis Of The Relationship Between Teacher Candidates' Value Orientations And Empathy TrendsÖğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri Ile Empati Eğilimleri Arasındaki Ilişkinin Analizi
577TurkishBarış KarataşMukadder Boydak Özan, Zülküf Nanto, Barış KarataşTeacher And School Heads Opinions On Change Process In Primary SchoolsIlkokullarda Değişim Sürecine Yönelik Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri
1228TurkishMuhammet Hanifi ErcoşkunMuhammet Hanifi ErcoşkunAn Investigation Into Media And Television Literacy-addiction Levels Of Pre-service TeachersÖğretmen Adaylarının Medya Ve Televizyon Okuryazarlık-bağımlılık Düzeylerinin Incelenmesi
1668TurkishFırat MukMuhamet Cevat Yıldırım, Fırat MukRethinking On Teacher Training System: Pre-service And In-serviceÖğretmen Yetiştirme Sistemi Üzerine Yeniden Düşünmek: Hizmet Öncesi Ve Hizmetiçi

9th Session Friday 16:15-17:30
Kongre Binası
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Engin Karadağ
Vice-Chair: Assist. Prof. R. Şamil Tatık
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
339TurkishDerya BozkurtMünevver Çetin, Ismail Karsantık, Derya BozkurtA Qualitative Research For Determining Teachers' Destructive Leadership BehaviorsÖğretmenlerin Yıkıcı Liderlik Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
589TurkishHilal ÇalmaşurAysel Arslan, Hilal ÇalmaşurOpinions Of School Administrators On Multicultural Education Attitudes And Democratic Attitudes: A Mixed Method StudyOkul Yöneticilerinin Çokkültürlü Eğitim Tutumlarına Ve Demokratik Tutumlarına Ilişkin Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması
1006TurkishIsmail ÇimenMikail Yalçın, Ismail Çimen, Fatih BektaşTrend In Educational Research: An Overview From The Perspective Of Practitioners Eğitim Araştırmaları Eğilimi: Uygulayıcıların Gözünden Bir Değerlendirme
1169TurkishOğuz KoçOğuz Koç, Süleyman Gezici, Buket Ertuğrul Akyol, Bayram Doğan, Ömer Adıyaman , Hüseyin EkinayInvestigation Of The Opinions Of The Teachers Working In The Central District Of Niğde Province On Organizational CultureNiğde Ili Merkez Ilçede Görev Yapan Öğretmenlerin Örgüt Kültürüne Yönelik Görüşlerinin Incelenmesi
1534TurkishRamazan Şamil TatıkMurat Polat, Ramazan Şamil TatıkThe Views Of Academicians Related To Being University Administrators Of Academicians In The Field Of Educational AdministrationEğitim Yönetimi Alanındaki Öğretim Üyelerinin Üniversite Yöneticisi Olmaları Konusunda Öğretim Üyelerinin Görüşleri

9th Session Friday 16:15-17:30
Köprüköy Kaplıcaları
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Songül Altınışık
Vice-Chair: Assist. Prof. Ramazan Gök
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
188TurkishKadriye Begüm Doğruyol-aladakKadriye Begüm Doğruyol-aladak, Hasan Basri Gündüz, Said TaşThe Impact Of The “social Change Leaders” Education Program On The Leadership Perceptions Of University Students“sosyal Değişim Liderleri” Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Algılarına Etkisi
512TurkishSeda DiribaşSeda Diribaş, Zülfü DemirtaşA Quantitative Study To Determine Levels Of Being A Learning Organization Of KindergartensAna Okullarının Öğrenen Örgüt Olma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Nicel Bir Araştırma
822TurkishAyşe SezginSıddıka Gizir, Ayşe SezginAn Investigation Of The Relationship Between The Individual Values Owned By The Teachers And Their Attitudes Towards Teaching ProfessionÖğretmenlerin Sahip Oldukları Bireysel Değerler Ile Mesleklerine Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1468TurkishÖzlem UralÖzlem Ural, Şöheyda Göktürk Supportive Education Participant Students’ Criterion On Choosing Courses And TeachersDestekleme Ve Yetiştirme Kurslarına Katılan Öğrencilerin Ders Ve Öğretmen Seçimindeki Ölçütleri
1965TurkishRamazan GökRamazan GökMerit Based Administrator TrainingLiyakat Esaslı Eğitim Yöneticiliği

9th Session Friday 16:15-17:30
Lala Mustafa Paşa
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Selahattin Gelbal
Vice-Chair: Assist. Prof. Ahmet Kurnaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
694TurkishIlhan KoyuncuIlhan KoyuncuInvestigation Of Trend Affective Domain Variables Related To Mathematics Literacy In Pisa 2003 And 2012 With Artificial Neural NetworksYapay Sinir Ağları Ile Pisa 2003 Ve 2012 Uygulamalarındaki Matematik Alanı Ortak Duyuşsal Değişkenlerinin Incelenmesi
1533TurkishIlhan KoyuncuBaşak Erdem Kara, Ilhan KoyuncuInvestigation Of The Measurement Invariance Of The Students' Collaborative Problem Solving Tendency Model By GenderÖğrencilerin Işbirlikçi Problem Çözme Eğilimi Modelinin Ölçme Değişmezliğinin Cinsiyete Göre Incelenmesi
1656TurkishBetül Karakoç AlatlıBetül Karakoç AlatlıInvestigation Of Measurement Invariance Of Science Literacy Test In The Programme For International Student Assessment (pisa-2015)Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (pisa-2015) Fen Okuryazarlığı Testinin Ölçme Değişmezliğinin Incelenmesi
1995TurkishSeyhan SarıtaşSeyhan Sarıtaş, Ismail KarakayaInvestigation Of The Agreement Between Student’s And Teacher’s Ratings For The Assessment Of Problem Solving Skills With Many-facet Rasch Measurement Model Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesinde Öğrenci Puanlarının Öğretmen Puanlarıyla Uyumunun Çok Yüzeyli Rasch Modeli Ile Incelenmesi
2094TurkishSeyhan SarıtaşSeyhan Sarıtaş, Fatma KızıltoprakInvestigation Of Researches Related To Timss 1999-2015 Mathematical EvaluationsTimss 1999-2015 Matematik Değerlendirmelerine Ilişkin Araştırmaların Incelenmesi

9th Session Friday 16:15-17:30
Narman Peribacaları
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Alev Doğan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Çelikler
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
543TurkishGülşah UluayAlev Doğan, Gülşah UluayThe Effect Of Digital Games On Reaching Learning Outcomes Of 7th Grade Middle School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Hedef Kazanımlara Ulaşmalarında Dijital Oyunların Etkisi
1076TurkishFazilet Seçil GökAlev Doğan, Fazilet Seçil GökThe Effect Of Visual Reading Skills On The Success Of The Subject Of The Systems In Our Body Of The 7th Grade Students' Science Course 7.sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Vücudumuzdaki Sistemler Konusu Başarılarına Görsel Okuma Becerilerinin Etkisi
1109TurkishNisa YenikalaycıSibel Demir Kaçan, Nisa Yenikalaycı, Dilek ÇeliklerThe Review On The Scientific Process Skills And The Levels To Create A Graphic: The Sample On Science Teaching Candidates Bilimsel Süreç Becerileri Ve Grafik Oluşturabilme Düzeylerinin Incelenmesi: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği
1189TurkishCansu ÇetinkayaAlev Doğan, Cansu ÇetinkayaInvestigation Of Academic Achievements Of The 5th Grade Students In The Unit Change Of Matter Of Science Course Supported By Visual Literacy5.sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma-yazma Içeriğiyle Destekli Fen Bilimleri Dersi Maddenin Değişimi Ünitesindeki Akademik Başarılarının Araştırılması
1603TurkishFazilet Seçil GökAlev Doğan, Esra Benli Özdemir, Fazilet Seçil GökAn Analysis Of The Relationship Between Intellectual Risk Taking Behaviors And Science Course Academic Achievement Of Middle School Students In Terms Of Variable VariablesOrtaokul Öğrencilerinin Zihinsel Risk Alma Davranışları Ile Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarıları Arasındaki Ilişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi

9th Session Friday 16:15-17:30
Oltu Kalesi
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Tuncay Özsevgeç
Vice-Chair: Assoc. Prof. Canan Laçin-şimşek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
924TurkishBüşra EroğluBüşra Eroğlu, Tuncay ÖzsevgeçTeaching Of Star-planetary-meteor-comet Stars Concepts With Augmented RealityArtırılmış Gerçeklik Uygulamaları Ile Yıldız-gezegen-meteor-kuyruklu Yıldız Kavramlarının Öğretimi
1077TurkishUğur OruçUğur OruçThe Comparison Of The Effects Of Environmental Education On The Ecological Footprint And The Carbon Usage Amount In Universities And Departments Çevre Eğitiminin Üniversiteler Ve Bölümleri Arasi Ekolojik Ayak Izi Ve Karbon Kullanim Etkilerinin Karşilaştirilmasi
1509TurkishAhmet TaşdereAhmet Taşdere, Tuncay ÖzsevgeçInvestigating Pre-service Science Teachers’ Views On The Nature Of Science Through Case Studies Based On History Of ScienceBilim Tarihine Dayali Örnek Olaylar Araciliğiyla Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Bilimin Doğasina Yönelik Görüşlerinin Incelenmesi
1596TurkishFeray SağdiçFeray Sağdiç, Canan Laçin Şimşek, Mustafa Talha SoysalHomework And Parental Involvement In Homework From Students' ViewpointÖğrencilerin Gözünden Ev Ödevleri Ve Ailelerin Ödevlere Katılım Durumları
2045TurkishMelahat ÇelikMelahat Çelik, Mustafa DoğruExamination Of Teacher Candidates' Opinions About Autonomous Learning In The Faculty Of EducationEğitim Fakültesinde Yüksek Lisans Yapan Öğretmen Adaylarının Özerk Öğrenme Hakkındaki Görüşlerinin Incelenmesi

9th Session Friday 16:15-17:30
Palandöken
CHEMISTRY EDUCATION
Chair Professor Filiz Kabapinar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Aziz Yağan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
274EnglishTürkan Aybike AkarcaTürkan Aybike Akarca, Mustafa ErgunExamining The Effects Of Augmented Reality Applications With Group Concept Maps On Chemistry Achievements Of Freshmen Science Education Students
400TurkishAyşegül AslanAyşegül Aslan, Gökhan DemircioğluThe Effect Of Interactıve Out-of-class Chemistry Environment On The Levels Of Students’ Associating Chemistry With Daily Life And Their Attitudes Of Chemistry Ayşegül Aslan, Karadeniz Technical University, Fatih Faculty Of Education, Math And Science Education, Chemistry Education, Söğütlü/ Trabzon Gökhan Demircioğlu, Karadeniz Technical University, Fatih Faculty Of Education, Math And Science Education, Chemistry Education, Söğütlü/ TrabzonEtkileşimli Sınıf Dışı Kimya Ortamının Öğrencilerin Kimyayı Günlük Hayatla Ilişkilendirme Ve Kimya Tutumları Üzerine Etkisi Ayşegül Aslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Eğitimi Bölümü, Kimya Eğitimi, Söğütlü/ Trabzon Gökhan Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Eğitimi Bölümü, Kimya Eğitimi, Söğütlü/ Trabzon
783TurkishEmirhan KeskinEmirhan Keskin, Zafer Karagölge, Ilhami CeyhunThe Effects Of Scıence Festıvals On Students’ Attitudes Towards Science Lessons And Project WorksBilim Şenliklerinin Öğrencilerin Fen Dersleri Ve Proje Ödevlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
846TurkishSuat ÇelikSuat ÇelikThe Impact Of A Contextual, Explicit And Reflective Teaching Approach On The Pre-service Chemistry Teachers’ Understandings Of The Nature Of ScienceIçerik Bağlamlı Açık Ve Yansıtıcı Öğretimin Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi
1924EnglishAziz YağanAziz Yağan, Zeynel DoğruyolEvaluation Of The Renewed Science Curriculum

9th Session Friday 16:15-17:30
Pasinler Kaplıcaları
RELIGIOUS CULTURE AND MORALS EDUCATION
Chair Professor Samih Bayrakçeken
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Durmuşçelebi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
743TurkishHasan SözenHasan Sözen, Vahdeddin ŞimşekReligious Education Approach And Practices İn Waldorf SchoolsWaldorf Okullarında Din Eğitimi Yaklaşımı Ve Uygulamaları
990TurkishVahdeddin ŞimşekVahdeddin Şimşek, Hasan SözenTeaching 3 Major Religions In British Public SchoolsIngiliz Devlet Okullarında 3 Büyük Dinin Öğretimi
1057TurkishMuammer DemirelMuammer Demirel, Sevda Gülşah Yıldırım, Sabri BecerikliSocial Studies Teachers’ Views On Value Of AbstemiousnessSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kanaatkârlık Değeri Üzerine Görüşleri
1070TurkishMustafa DurmuşçelebiMustafa Durmuşçelebi, Sine TemircanThe Examination Of Stem Education With The Teachers ViewsFetemm Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Incelenmesi
1582TurkishSümeyra ArıcanYasemin Ipek, Sümeyra ArıcanA Comparative Evaluation Of 2018 Religious Education Course Curriculum With 2010 Version (4 To 8 Grades)2018 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programının 2010 Öğretim Programı Ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi (4-8. Sınıflar Için)

9th Session Friday 16:15-17:30
Tortum Kalesi
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Kürşat Yenilmez
Vice-Chair: Assist. Prof. Ferhat Öztürk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
629TurkishTuba KavuncuKürşat Yenilmez, Tuba KavuncuInvestigation Of Difficulties Of The Fifth Grade Students In The Fraction Problems5. Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemleri Konusunda Karşılaştıkları Güçlüklerin Incelenmesi
982TurkishZeynep ÖzelAhmet Işık, Tuğba Baran Kaya, Zeynep ÖzelThe Analysis Of Level Of Achievements And Opinions Towards Linear Algebra Course Of Elementary Mathematics Teaching Students Ilköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Lineer Cebir Dersine Yönelik Başarı Düzeyi Ve Görüşlerinin Incelenmesi
1078TurkishFerhat ÖztürkFerhat Öztürk, Ahmet IşıkA Study On The Processes Of Activity Design Of Prospective Primary Mathematics Teachers Ilköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Hazırlama Süreçlerinin Incelenmesi
1107TurkishKürşat YenilmezKürşat Yenilmez, Hilmiye Gülnur YenilmezInvestigation Of High School Students’ Conceptual Knowledge Of Basic Probability ConceptsLise Öğrencilerinin Temel Olasılık Kavramlarına Ilişkin Kavramsal Bilgilerinin Incelenmesi
1352TurkishFerhat ÖztürkFerhat Öztürk, Ahmet IşıkA Study On The Processes Of Activity Implementation Of Prospective Primary Mathematics TeachersIlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Uygulama Süreçlerinin Incelenmesi

9th Session Friday 16:15-17:30
Tortum Şelalesi
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Yüksel Dede
Vice-Chair: Assist. Prof. Reyhan Tekin Sitrava
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
446EnglishSeher AvcuRamazan Avcu, Seher AvcuThe Effectiveness Of Teacher Education Programs: Are Senior Prospective Mathematics Teachers Ready To Teach Fractions?
450EnglishSeher AvcuRamazan Avcu, Seher AvcuAn Analysis Of Definitions Presented In School Mathematics Textbooks: The Case Of A Rectangle
526EnglishReyhan Tekin SitravaReyhan Tekin SitravaInvestigation Of 4th Grade Primary Students’ Problem Posing Abilities
1281EnglishSeher AvcuRamazan Avcu, Seher AvcuMiddle School Mathematics Teachers’ Selection Of Exam Tasks To Measure Their Students’ Conceptual And Procedural Knowledge Of Integers
2046EnglishSeher AvcuRamazan Avcu, Seher AvcuAnalyzing Correctness Of Prospective Teachers’ Personal Concept Definitions: The Case Special Quadrilaterals

9th Session Friday 16:15-17:30
Rüstem Paşa Kervansarayı
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Çağlayan Dinçer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
145TurkishSemih AkkayaSemih Akkaya, Mustafa GüçlüInvestigations Of The Researches Evaluating The Problems In Inclusive Education In Pre-school Period According To Teacher’s OpinionsOkul Öncesi Dönem Kaynaştırma Eğitiminde Yaşanan Sorunları Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiren Araştırmaların Incelenmesi
620TurkishKoray KasapoğluÖzgün Uyanık Aktulun, Koray KasapoğluPreschool Children’s Perceptions Of The School Garden: A Phenomenological StudyOkul Öncesi Çocuklarının Okul Bahçesine Ilişkin Algıları: Bir Fenomenolojik Çalışma
808TurkishSabiha ErenSabiha Eren, Menekşe BozChildren’s Mothers’ Perception Of Play In Early Childhood EducationErken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Annelerinin Oyun Algısının Incelenmesi
963TurkishSemih AkkayaSemih Akkaya, Semra Demir BaşaranExamination The Effects Of Pre-school Education On Primary Education In Terms Of Function, Importance, Contribution To Readiness And CoordinationOkul Öncesi Eğitimin Ilköğretime Etkilerinin Işlev, Önem, Hazırbulunuşluğa Katkı Ve Koordinasyon Açısından Incelenmesi
1461TurkishCeren Gül TektaşCeren Gül Tektaş, Ali Çöp, Burcu Olgunsoy Ortancıl, Eylem Güven, Fatma KılıçThe Perception Of Forgettenness Of Pre-school Teachers Who Work At Primary SchoolsIlkokullarda Görev Yapmakta Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Unutulmuşluk Algıları

9th Session Friday 16:15-17:30
Üç Kümbetler
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Melek Çakmak
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ali Ünişen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1466EnglishIlknur BayramIlknur Bayram, Fatma BıkmazThe Planning Phase Of Lesson Study And Its Implications For Efl Teachers' Professional Development
1486TurkishGörsev Sönmez BoranGörsev Sönmez Boran, Burcu Gürkan, Nuri Can AksoyIdentification Of Teacher Quality In Turkey In Accordance With Stakeholders' OpinionsPaydaş Görüşleri Doğrultusunda Türkiye’deki Öğretmen Niteliklerinin Belirlenmesi
1557TurkishAli ÜnişenAli Ünişen, Hikmet Yıldırım CelkanThe First Participation In An Educational Sciences Congress Of Ankara Government Before Proclamation Of The RepublicCumhuriyetin Ilanından Önce Ankara Hükümeti Adına Bir Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresine Ilk Katılım
1783TurkishZafer TangülüUğur Doğan, Zafer Tangülü, Sabahattin DenizTeacher Efficacy, Multidimensional Efficacy And Stress Of Preservice Teacher: Model TestÖğretmen Adaylarında Mesleki Yetkinlik, Çok Boyutlu Yetkinlik Ve Stres: Model Denemesi
2208TurkishMelek ÇakmakMelek Çakmak, Mustafa SarıkayaÖğretmen Adaylarının Öğretmenlik Bölümünü Seçme Nedenleri Ile Öğretime İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin AraştırılmasıÖğretmen Adaylarının Öğretmenlik Bölümünü Seçme Nedenleri Ile Öğretime Ilişkin Görüşleri Arasındaki Ilişkinin Araştırılması

9th Session Friday 16:15-17:30
Yakutiye Medresesi
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Abbas Türnüklü
Vice-Chair: Assist. Prof. Seraceddin Levent Zorluoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
623TurkishDilek TekeDilek Teke, Mustafa SözbilirHow To Teach Energy In Living Systems To A Visually Impaired Students In An Inclusive Classroom?Görme Yetersizliğinden Etkilenen Bir Kaynaştırma Öğrencisine Canlılarda Enerji Konusu Nasıl Öğretilebilir?
805TurkishMustafa SözbilirMustafa Sözbilir, Aydın Kizilaslan, Seraceddin Levent ZorluoğluEffects Of Science Activities Developed According To Outcomes On The Academic Achievement Of Students With Visual ImpairmentKazanım Odaklı Geliştirilen Fen Etkinliklerinin Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
891TurkishTahsin FiratTahsin Firat, Emrullah ErdemViews Of Primary School Teachers Regarding Primary School Students With Difficulties In Learning MathematicsIlkokulda Matematik Öğrenmede Güçlük Yaşayan Öğrencilere Ilişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
1552TurkishTahsin FiratTahsin Firat, Cevriye Ergül3d Strategy In Improving Reading Comprehension Skills Of Students With Learning DisabilityÖğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirilmesinde 3d Stratejisi
1574TurkishGülay ÇelikBanu Altunay Arslantekin, Gülay ÇelikAttitudes Of Thevisually Impared Students’ Normally Developed Peers, These Peers’ Families Towards The Visually Impared Students In Inclusive ClassroomsKaynaştırma Sınıflarında Bulunan Görme Engelli Öğrencilerin Normal Gelişim Gösteren Akranlarının Ve Bu Akran Ailelerinin Görme Engelli Öğrencilere Yönelik Tutumları
9th Session Friday 16:15-17:30
Yedigöller
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Chair Professor Mehmet Güçlü
Vice-Chair: Assist. Prof. Serdar Özçetin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
592TurkishSerdar ÖzçetinSerdar Özçetin, Mualla Bilgin AksuUplifting Leadership: Factors, Indicators And EffectsCanlandırıcı Liderlik: Etmenleri, Göstergeleri Ve Etkileri
1700TurkishAlperen AkbulutMustafa Altınkök, Serdar Özçetin, Bahadır Demir, Alperen Akbulut, Sinem ÖzküçükThe Analysis Of The Satisfaction Level Of Students' Free Time At Sports FacultySpor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmini Düzeylerinin Incelenmesi
1773TurkishSerdar ÖzçetinMustafa Altınkök, Alperen Akbulut, Serdar Özçetin, Bahadır Demir, Sinem ÖzküçükInvestıgatıon Of Pessımıst Propertıes Of Sport Scıences Faculty Students By DepartmentsSpor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlere Göre Pesimist Özelliklerinin Incelenmesi
1804TurkishAlperen AkbulutMustafa Altınkök, Serdar Özçetin, Alperen Akbulut, Sinem Özküçük, Bahadır DemirInvestıgatıon Of Optimism Propertıes Of Sport Scıences Faculty Students By DepartmentsSpor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlere Göre Optimist Özelliklerinin Incelenmesi
10th Session Friday 17:45-19:00
Atatürk Evi
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Assoc. Prof. Ömer Yilar
Vice-Chair: Assist. Prof. Cüneyt Akar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
434TurkishCüneyit AkarCüneyit Akar, Asli Gündoğan, Zeynep MetinHow Happy Is The Primary School Children In School?Ilkokul Çocukları Okulda Ne Kadar Mutlu?
467TurkishIsmail SarikayaIsmail Sarikaya, Ömer YılarAdaptation Of The 6+1 Analytic Writing And Assessment Scale: A Study Of Reliability And Validity6+1 Analitik Yazma Ve Değerlendirme Ölçeğinin Uyarlanması: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması
969TurkishIsmail SarikayaIsmail Sarikaya, Rabia YılarExamination Of The Primary School Teachers’ Opinions Towards Written Evaluation: The Bayburt SampleSınıf Öğretmenlerinin Yazılı Değerlendirmeye Yönelik Görüşlerinin Incelenmesi: Bayburt Örneği
1541TurkishHande TosikHande Tosik, Feridun MerterWhat Are The Views Of Teachers In The Removal Of Handwriting?El Yazısının Kaldırılmasında Öğretmen Görüşleri Nelerdir?
1841TurkishÖmer YılarÖmer Yılar, Ismail Sarıkaya A General Overview Into The Criticisms Over The Methods Of Teaching Primary Reading And Writing Application In TurkeyTürkiye'de Uygulanan Ses Temelli Ilkokuma Yazma Öğretim Yöntemine Ilişkin Eleştirilere Genel Bir Bakış

10th Session Friday 17:45-19:00
Kazım Karabekir
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Feridun Merter
Vice-Chair: Assist. Prof. Ömür Gürdoğan Bayır
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
462TurkishVahit Ağa YıldızDurmuş Kılıç, Vahit Ağa YıldızThe Evaluation Of The Students’ School Commitment According To The Motivation Level Of Teachers And Various Factors Relating To ThemÖğrencilerin Okula Bağlılığının Öğretmen Motivasyon Düzeyi Ve Öğretmene Ilişkin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
490TurkishSemra YelkenSemra YelkenMasal Kahramanlariyla ÖĞrenİyoruzMasal Kahramanlariyla Öğreniyorum
915TurkishPerihan Cengiz ÖzgençPerihan Cengiz Özgenç, Rumiye ArslanQualified Children Books In Terms Of Developing Reading Skill And Meta-cognitive Thinking SkillsOkuma Becerisi Ve Üst-bilişsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi Açısından Nitelikli Çocuk Kitapları
1532TurkishSeda ÇarıkçıZeliha Nurdan Baysal, Seda Çarıkçı, Burcu YaşarEvaluation Of The Opinions Of Primary School Teacher Candidates Regarding The Thinking And The Qualifications To Use The Thinking SkillsSınıf Öğretmeni Adaylarının Düşünme Ve Düşünme Becerilerini Kullanma Yeterliklerine Ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
1867TurkishÖmür Gürdoğan BayirÖmür Gürdoğan BayirHow Should Democracy And Children's Rights Be Given In Primary Schools According To Inservice Primary School Teachers?Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Ilkokullarda Demokrasi Ve Çocuk Hakları Nasıl Kazandırılmalıdır?

10th Session Friday 17:45-19:00
Nene Hatun
SOCIAL STUDIES EDUCATION
Chair Professor Yücel Kabapınar
Vice-Chair: Assist. Prof. Hıdır Karaduman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
713TurkishHıdır KaradumanE. Özlem Yiğit, Hıdır KaradumanCitizenship Conceptions Of Social Studies Teachers Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık Kavramına Yönelik Bakış Açısı
745TurkishElif EsmerElif Esmer, Yücel KabapinarIntegrating Cooperative Learning To "teaching Social Studies" Course: "one For All, All For One" “sosyal Bilgiler Öğretimi” Dersine Işbirlikli Öğrenme Yöntemini Eklemlemek: “hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz Için”
845TurkishHıdır KaradumanHıdır Karaduman, Ümran Alan, E. Özlem YiğitBack To The Reality: 3 Dimensional Printed Artifacts Museum Gerçekliğe Dönüş: 3 Boyutlu Yazdırılmış Eserler Müzesi
1467TurkishSüleyman DostSüleyman Dost, Ömer Çelikkol, Rümeysa Pektaş“you Have Right, Children!” Project As An Active-learning Based Teaching ModelAktif Öğrenme Temelli Bir Öğretim Modeli Olarak “hak’lısınız Çocuklar” Projesi
1564TurkishCemal Gökhan OlYücel Kabapınar, Gül Tuncel, Cemal Gökhan OlGazete Haberlerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanımı: Sosyal Sorunların Analiz Sürecine Öğrenciyi KatmakGazete Haberlerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanımı: Sosyal Sorunların Analiz Sürecine Öğrenciyi Katmak

10th Session Friday 17:45-19:00
Abdurrahman Gazi
Karma
Chair Professor Ali Sinan Bilgili
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
207TurkishAli Osman EnginAli Osman Engin, Muhammed Çağatay Engin, Gökhan Yazici, Sümeyye Aysima EnginA Research Organized On Turkish Historical Consciousness And Understanding Of History Of Numeric And Verball High Schooll Eleventh Class Students (turkey-kars City Examplee)Sayısal Ve Sözel Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Türk Tarihi Algı Ve Bilinci Üzerine Bir Araştırma (türkiye Kars Ili Örneğii)
616TurkishTuba SağirTuba Sağir, Tülay Sağir ÜlgerGörme Engelli Öğrencilerde ‘’umut’’ Kavramına Yönelik Metaforik AlgılarıGörme Engelli Öğrencilerin ‘’umut’’ Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
2142TurkishAli Sinan BilgiliAli Sinan Bilgili, Fatih KılıçRepublic Of Iraq A History Textbook In Ottomans /turks ImageIrak Cumhuriyeti Bir Tarih Ders Kitabinda Osmanli/türk Imaji

10th Session Friday 17:45-19:00
Aziziye Tabyaları
TURKISH EDUCATION
Chair Professor Ali Göçer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
151TurkishHuriye AksuHuriye AksuAnalyzing The Effects Of The Language Used In Social Media On The Standard LanguageSosyal Medya Paylaşim Ağlarinda Kullanilan Dilin Ölçünlü Dile Etkilerinin Incelenmesi
398TurkishŞerife ŞahinŞerife ŞahinTarkan Şarkılarıyla Söz Varlığımızın ÖğretimiTarkan Şarkılarıyla Söz Varlığımızın Öğretimi
444TurkishAli GöçerAli GöçerRelation Of Basic Language Skills To One Another And The Importance Of The Individual's Universe In Terms Of Formation And DevelopmentTemel Dil Becerilerinin Birbirleriyle Ilişkisi Ve Bireyin Anlam Evreninin Oluşumu Ve Gelişimi Açısından Önemi
935TurkishŞerife ŞahinŞerife ŞahinTeaching Vocabulary With Tarkan's SongsTarkan Şarkılarıyla Söz Varlığımızın Öğretimi
1260TurkishGülşah BulutGülşah BulutAn Example Of Linguistic Text Analysis In The Context Of Turkish EducationTürkçe Eğitimi Bağlamında Dilbilimsel Bir Metin Çözümleme Örneği

10th Session Friday 17:45-19:00
Çifte Minareli Medrese
TURKISH EDUCATION
Chair Professor Engin Yilmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hülya Yazici Okuyan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
272TurkishEngin YılmazEngin YılmazEvaluataions On The Turkish Dictionary Of Primary SchoolsIlköğretim Okulları Türkçe Sözlük Üzerine Değerlendirmeler
352TurkishBuse AydinBuse AydinAn Example Of Usıng Workplace NamesIş Yeri Adlarının Kullanımlarına Örnek Bir Çalışma
441TurkishAli CinAli CinThe Views Of Teachers And Students Related To Using Turkish In The Context Of Language AwarenessDil Bilinci Bağlamında Öğretmen Ve Öğrencilerin Türkçenin Kullanımına Ilişkin Görüşleri
653TurkishMuhsine BörekçiMuhsine Börekçi, Zeynep Cin ŞekerA Comparative Model Proposal For The Use Of Semiotic Text Analysis Method In Secondary School Turkish CoursesGöstergebilimsel Metin Çözümleme Yönteminin Ortaokul Türkçe Derslerinde Kullanımına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Model Önerisi
2226TurkishBetül AbalıHülya Yazıcı Okuyan, Betül Abalı, Ayşe Nur ŞirinA Review Of Environmental Consciousness And Responsiveness In Children's BooksÇocuk Kitaplarında Çevre Bilinci Ve Duyarlılığı Üzerine Bir Inceleme

10th Session Friday 17:45-19:00
Çobandede Köprüsü
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION
Chair Professor Günseli Orhon
Vice-Chair: Assist. Prof. Mine Yildiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
363EnglishYeliz YaziciPelin Hayta, Yeliz YaziciPlanning A Digital And Paper-based Interacted Learning In Vocabulary Teaching
528EnglishMustafa ÖztürkMustafa ÖztürkTracking Expected Learning Outcomes For Tertiary Level Students At Intensive Foreign Language Programs: A Longitudinal Needs Analysis
651EnglishElçin Ölmezer-öztürkElçin Ölmezer-öztürkExploring Pre-service Efl Teachers’ Opinions Regarding Their Practice Teaching Experiences
968EnglishMine YildizMine YildizUse Of First Language In Efl/esl Classes: Meta-synthesis Of Qualitative Studies
1423TurkishCumali YeşilCumali Yeşil, Caner CereciThe Use Of Common German Vocabulary In Turkey As A Teaching Method In The Gaining Of Pronunciation Skills In The 9th Grade Of High School EducationOrtaöğretim 9. Sınıflarda Almanca Telaffuz Becerisinin Kazandırılmasında Ülkemizde Yaygın Kullanılan Almanca Sözcüklerin Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılması
1875EnglishSerra TuramberkSerra Turamberk , Günseli OrhonUsing Web 2.0 Tools Effectively In English Language Teaching

10th Session Friday 17:45-19:00
Erzurum Kalesi
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION
Chair Professor Mustafa Volkan Coşkun
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Durmuşçelebi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
491TurkishÖzge GençMustafa Durmuşçelebi, Özge GençWhy Can’t We Learn English?Neden Yabancı Dil Öğrenemiyoruz?
585TurkishYusuf ŞahinYusuf ŞahinSpeculations On Foreign Language Learning-teachingYabancı Dil Öğrenimi-öğretimi Üzerine Spekülasyonlar
722TurkishNurcan ÇalışkanNurcan Çalışkan, Ekrem SolakExamining The Views Of 5th And 6th Grade Students And English Teachers Towards Interactive Boards In Language ClassesOrtaokul 5. Ve 6.sınıf Öğrencilerinin Ve Ingilizce Öğretmenlerinin Ingilizce Öğretiminde Etkileşimli Tahtaya Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi
1012TurkishNilüfer AydinNilüfer AydinDil Öğreniminde Tiyatro Yönteminin KullanılmasıDil Öğreniminde Tiyatro Metodunun Kullanilmasi
1323TurkishMustafa DurmuşçelebiMustafa Durmuşçelebi, Hasan Bozgeyikli, Merve ÇetinkayaThe Investigation Of High School Students’ Academic Success And Attitudes Towards English Lesson By Using Interactive BoardLise Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımlarının Ingilizce Dersine Yönelik Tutumları Ile Akademik Başarılarının Incelenmesi

10th Session Friday 17:45-19:00
Erzurumlu İbrahim Hakkı
LIFELONG LEARNING
Chair Professor Ahmet Şimşek
Vice-Chair: Assoc. Prof. Suat Çelik
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
573TurkishSeçil YücelyiğitSeçil Yücelyiğit, Neriman AralThe Parental Dimension Of The Technology Use Of Children Showing A Special Interest In Science And Technology   Bilim Ve Teknolojiye Meraklı Çocukların Teknoloji Kullanımlarının Ebeveyn Boyutu 
736TurkishNursel GülcüNursel GülcüAdult Education In Antalya At The First Years Of The RepublicCumhuriyetin Ilk Yıllarında Antalya'da Yetişkin Eğitimi
1195TurkishLeila AssadzadehLeila Assadzadeh, Gülgün Bangir AlpanLifelong Learning Tendency Of Primary School Teachers In Iran And TurkeyTürkiye Ve Iran’daki Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
1472EnglishGamze SartGamze Sart, Ercan SarıdoğanLife Long Learning Universities To Boost Research And Development And Innovation In Turkey
1609EnglishFaik Özgür KarataşFaik Özgür Karataş, Burçin Turan Bektaş, Pelin Yılmaz, Canan Cengiz, Fatih Orçan, Sevil Akaygün, Suat ÇelikRedefining Scientific Literacy In The 21st Century: Comparison Of Expert Opinions

10th Session Friday 17:45-19:00
Konaklı
Karma
Chair Assoc. Prof. Fulya Topçuoğlu Ünal
Vice-Chair: Assist. Prof. Ümit Polat
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
530TurkishFulya Topçuoğlu ÜnalFulya Topçuoğlu Ünal, Muharrem Kürşad YangilThe Effect Of The Empathy Technıque On The Attıtude Of SpeakıngEmpati Tekniğinin Konuşma Tutumu Üzerindeki Etkisi
532TurkishMuharrem Kürşad YangilMuharrem Kürşad Yangil, Fulya Topçuoğlu ÜnalThe Effect Of Persuasion Technique On The Attitude Of SpeakingIkna Etme Tekniğinin Konuşma Tutumu Üzerindeki Etkisi
1084TurkishMümine AkcaalanAli Arslan, Ceren Yıldırım, Mümine AkcaalanThe Effect Of Prospective Teachers’ Teacher Motivation On Attitudes And Self-efficacy BeliefsÖğretmen Adaylarının Öğretmenlik Motivasyonlarının Tutumlarına Ve Öz Yeterlik Inançlarına Etkisi
1086TurkishMümine AkcaalanAli Arslan, Tuba Demir, Mümine AkcaalanThe Relationship Between Achievement Goal Orientations And Epistemological Beliefs Of Vocational StudentsMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Amaç Yönelimleri Ile Epistemolojik Inançları Arasındaki Ilişki
2100TurkishÜmit PolatÜmit Polat, Sadık Yüksel Sıvacı, Fırat ÇöplüExamining The Relationship Between Academic Self-efficacy And Creativity Levels Of The Preservice TeachersÖğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlik Düzeyleri Ile Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
10th Session Friday 17:45-19:00
Kongre Binası
Karma
Chair Assoc. Prof. Kasım Kiroğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
655TurkishHande Gülbağcı DedeHande Gülbağcı Dede, Zuhal Yılmaz, Hatice Akkoç, Damla DenizExamining The Change In Secondary Pre-service Teachers’ Definitions And Concept Images Of FunctionOrtaöğretim Matematik Öğretmen Adayların Fonksiyona Ilişkin Kavram Tanımı Ve Kavram Imajlarının Değişiminin Incelenmesi
1992TurkishHande Gülbağcı DedeHande Gülbağcı DedeA Proposal Of A Course Module For Developing Preservice Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Of FunctionsMatematik Öğretmen Adaylarının Fonksiyon Kavramına Dair Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Ders Modülü Önerisi
2037TurkishEsra Bozkurt AltanEsra Bozkurt Altan, Nurhan ÖztürkViews Of Pre-service Science Teachers Who Experince Stem Education: Needs, SuggestionsStem Eğitimi Deneyimine Sahip Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarinin Görüşleri Ile Stem Eğitimi: Ihtiyaçlar, Öneriler
11th Session Saturday 09:00-10:00
Erzurum
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Zeynep Hamamcı
Vice-Chair: Assist. Prof. Esra Töre
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
305TurkishEsra TöreEsra Töre, Berna ElvanInvestigation Of Multiple Cultural Perspectives Of State School Teachers According To Various Variables Devlet Okullarinda Çalişan Öğretmenlerin Çok Kültürlülük Algilarinin Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi
636TurkishHatice ÖzgenHatice Özgen, Ismail SeçerThe Analysis Of The Relation Between School Burnout And The Need For Psychological Help Of University StudentsÜniversite Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği Ile Psikolojik Yardım Ihtiyacı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
642TurkishHatice ÖzgenHatice Özgen, Ismail SeçerDetermınıng The Awareness Levels Of Chıld Abusıng For Teachers And School Managers: A Phenomenologıcal Study Öğretmen Ve Okul Idarecilerinin Çocuk Istismarı Ile Ilgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Olgubilim Çalışması
1586TurkishMehmet AslanMehmet Aslan, Tayfun Eroğlu, Fatma Aslan, Zülal EroğluInvestigation Of The Relationship Between Stress, Anxiety And Depression Disorders And School Burnout In Primary School Students In KonyaKonya’da Ilkokul Öğrencilerinde Stres, Anksiyete Ve Depresyon Bozuklukları Ve Okul Tükenmişliği Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

11th Session Saturday 09:00-10:00
Atatürk Evi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Başaran Gençdoğan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Bilgin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
815TurkishMehmet BilginMehmet Bilgin, Asena BaykaraSociometric Analysis Of Social Network UsageSosyal Ağ Kullanımının Sosyometrik Olarak Incelenmesi
1253TurkishFerhat KardaşFerhat Kardaş, Zekeriya Çam, Mustafa Eşkisu, Sedat GeliboluExamining Predictive Levels Of Gratitude, Hope, Optimism And Satisfaction With Life On Psychological Well –being Via Multiple Regression AnalysisŞükran, Umut, Iyimserlik Ve Yaşam Doyumunun Psikolojik Iyi Oluşu Yordama Düzeylerinin Çoklu Regresyon Analizi Ile Incelenmesi
2018TurkishTûba Akyol KoçoğluTûba Akyol Koçoğlu, A.sena Sezgin, Özcan Erkan Akgün, Osman SezginThe Impact Of Integrative School Climate On The Development Of Communication Skills And The Reduction Of Behavior Problems Of A Student With Autism Spectrum DisorderBütünleştirici Okul Ikliminin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Öğrencinin Iletişim Becerilerinin Gelişmesi Ve Problem Davranışlarının Azalması Üzerindeki Etkisi
2084TurkishHadiye KüçükkaragözHadiye Küçükkaragöz, Kıymet ÖzsoyThe Attitude Perceptions Of The University Students Having Broken Family About Their Parents, And Cognitive Distortions Parçalanmış Aileye Sahip Üniversite Öğrencilerinin Ilişkilerle Ilgili Bilişsel Çarpıtmaları

11th Session Saturday 09:00-10:00
Kazım Karabekir
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Isa Korkmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Hüseyin Şahan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
618TurkishTürkü PayzaTürkü Payza, Asuman Seda SaracaloğluGender Roles In Fifth Grade Turkish TextsBeşinci Sınıf Türkçe Ders Metinlerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri
884TurkishŞule Firat DurdukocaŞule Firat DurdukocaExamination Of Teacher Opinions On The Necessity Of Content Of Curriculum Development Course In Teachers’ Professional Life Program Geliştirme Dersi Kapsamının Mesleki Yaşamdaki Gerekliliği Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Incelenmesi
885TurkishŞule Firat DurdukocaŞule Firat DurdukocaAnalyze Of Teacher Candidates’ Cognitive Awareness And Profiency Perception On Curriculum Development According To Different VariablesÖğretmen Adaylarinin Program Geliştirmeye Ilişkin Bilişsel Farkindalik Düzeylerinin Ve Yeterlik Algilarinin Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi
2198TurkishBurcu DönmezBurcu Dönmez, Fazilet Başdaş, Asuman Seda Saracaloğlu, Selami UysalA Study On Teacher Candidates’ Information Literacy Levels And Critical ThinkingÖğretmen Adaylarinin Bilgi Okuryazarlik Düzeyleri Ve Eleştirel Düşünme Tutumlari Üzerine Bir Araştirma

11th Session Saturday 09:00-10:00
Nene Hatun
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Behçet Oral
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Yildirim
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
645TurkishMehmet BaşaranMehmet Başaran, Ibrahim YıldırımThe Effect Of Stem Education On Inquiry-based Teaching Self-efficacy And Stem Awareness Of TeachersStem Eğitiminin Öğretmenlerin Sorgulamaya Dayalı Öğretim Özyeterlikleri Ve Stem Farkındalıkları Üzerine Etkisi
920TurkishMehmet BaşaranMehmet Başaran, Erdal BayThe Processes And The Steps Of A Stem [science, Technology, Engineering, Mathematics] Teacher Training Program For A Pre-school Education Institution*Bir Okul Öncesi Eğitim Kurumu Için Stem [fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik] Eğitici Eğitimi Süreci Ve Basamakları *
1100TurkishYasemin Cengiz DemirYasemin Cengiz Demir, Ali ArslanPerceptions Of The Guidance Activities Of High School StudentsOrtaöğretim Öğrencilerinin Rehberlik Dersi Çalışmalarına Yönelik Algıları
1103TurkishYasemin Cengiz DemirYasemin Cengiz Demir, Ali ArslanPerceptions Of The Guidance Course Of High School StudentsOrtaöğretim Öğrencilerinin Rehberlik Dersi Algıları

11th Session Saturday 09:00-10:00
Abdurrahman Gazi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Çavuş Şahin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ilke Evin Gencel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
396TurkishErcan GürültüYavuz Erişen, Ercan Gürültü, Cüneyt BildikThe Evaluation Of Digital Competence By Information Technology Teachers In Turkey In The Context Of 21 Century Skills And The Quality Framework Of Ministry Of Education21. Yüzyıl Becerileri Ve Milli Eğitim Kalite Çerçevesi Bağlamında Türkiye’deki Dijital Yetkinliğin Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi
1149TurkishCeyhun OzanMeltem Koçak, Ceyhun Ozan, Duygu Ileritürk, Osman Buran, Yasin Soylu, Remzi Yavaş KıncalIncreasing Students’ Mathematic Learning Via Lesson Study ApproachDers Araştırması Yaklaşımıyla Öğrencilerin Matematik Öğrenme Düzeylerinin Artırılması
2004EnglishSemra DemirçaliSemra Demirçali, Selda DemirçaliAnalysis Of The 5th Grade Science Textbook For Model And Modelling5. Sinif Fen Bilimleri Ders Kitabinin Bilimsel Model Ve Modellemeler Bakimindan Analizi

11th Session Saturday 09:00-10:00
Aziziye Tabyaları
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Erdal Toprakçi
Vice-Chair: Assist. Prof. Rezzan Uçar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
778TurkishRezzan UçarRezzan Uçar, Cemalettin IpekThe Relationship Between School Culture And Teacher MotivationOkul Kültürü Ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki Ilişki
947TurkishMünevver ÇetinMünevver Çetin, Fatih BaydarThe Role Of The Educational Leader In The Online World; Technology Responsibility, Ethics And Security Of StudentsÇevirimiçi Dünyada Eğitim Liderinin Rolü; Öğrencilerin Teknoloji Sorumluluğu, Etiği Ve Güvenliği
1551TurkishRezzan UçarRezzan Uçar, Asiye Parlak RakapMetaphorical Perceptions Of Pre-service Teachers On Class, Teacher At The Class And Student At The Class ConceptsÖğretmen Adaylarının Sınıf, Sınıfta Öğretmen Ve Sınıfta Öğrenci Kavramlarına Ilişkin Metaforik Algıları
1943TurkishMehmet Ali YoldaşMehmet Ali YoldaşThe Examination Of The Relation Between Secondary School Teachers’ Organizational Commitment And Burnout LevelOrtaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları Ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

11th Session Saturday 09:00-10:00
Çifte Minareli Medrese
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Songül Altınışık
Vice-Chair: Assoc. Prof. Gülay Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1114TurkishZafer KirazZafer KirazExamination Of The Views Of Students On The "management, Inspection, Planning And Economics Of Education" Postgraduatebranch Which They AttendEğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Devam Ettikleri Yüksek Lisans Programına Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi
1178TurkishGülay AslanGülay AslanExploring The Relationshıp Between Students’ Academic Achievement And Schools’ Leadership Capacity:an Analysis On Secondary Schools Öğrencilerin Akademik Başarısı Ile Okulların Liderlik Kapasitesi Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi: Ortaokular Üzerine Bir Analiz
1214TurkishMehmet TurhanMehmet Turhan, Hasan Basri MemduhoğluTeacher Turnover As A Chronic Problem In Turkey: A Q AnalysisKronik Bir Sorun Olarak Türkiye’de Öğretmen Sirkülasyonu: Q Analiz*
1676TurkishBurcu Yavuz TabakBurcu Yavuz Tabak, Nazife Üzbe AtalayCauses, Prevention And Resolution Of Student Discipline Problems: School Administrators Ve School Counselors OpinionsÖğrenci Disiplin Sorunlarının Nedenleri, Önlenmesi Ve Çözülmesi: Okul Yöneticisi Ve Psikolojik Danışman Görüşleri

11th Session Saturday 09:00-10:00
Çobandede Köprüsü
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Türkan Argon
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Gül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
424TurkishIbrahim GülIbrahim Gül, Fatma HallaçlıThe Diffculties Faced In The Integration Period Of The Syrian Students To The Turkish Education SystemSuriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunda Yaşanan Sıkıntılar
1313TurkishTürkan ArgonTürkan Argon, Didem Çelik YılmazThe Relationship Between Teachers’ Opinions About Occupational Professionalism And Teacher LeadershipMesleki Profesyonellik Ile Öğretmen Liderliğine Yönelik Öğretmen Algıları Arasındaki Ilişki
1339TurkishNazire BaştürkNazire Baştürk, Servet ŞekeroğluOpinions Of School Administrators Working At High Schools On Relevant Disciplinary QuestionsOrtaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Idarecilerinin Karşılaştıkları Disiplin Sorunlarına Ilişkin Görüşleri
2074TurkishSerdar HalisSalih Korucu, Serdar Halis, Bayram Arslanoğlu, Seniye Fulya KabarOkul Yöneticilerinin Uyguladıkları Çatışma Yönetimi Stilleri Okul Yöneticilerinin Uyguladıkları Çatışma Yönetimi Stilleri (ankara Il Örneği )

11th Session Saturday 09:00-10:00
Erzurum Kalesi
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Osman Çardak
Vice-Chair: Assoc. Prof. Elvan Sahin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1377EnglishElvan SahinElvan Sahin, Ceren Oztekin , Umut AlperNationwide Study On Science Teacher Candidates’ Knowledge Of Environmental Issues
1724EnglishElvan ŞahinMurat Berat Uçar, Elvan ŞahinA Review On Assessment Of Technological Pedagogical Content Knowledge For Pre-service Science Teachers
1923TurkishHasan BağHasan Bağ, Muammer ÇalıkDevelopment Of A Scientific Habits Of Mind Scale For The Properties Of MatterMaddenin Özellikleri Ünitesine Yönelik Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi
2038TurkishMehmet KarabalMehmet Karabal, Izzet KaraEffect Of Common Knowledge Construction Model In Teaching Socioscientific Issues On Teacher Candidates’ Decision Making DispositionsOrtak Bilgi Yapılandırma Modelinin Sosyobilimsel Konuların Öğretiminde Öğretmen Adaylarının Karar Verme Eğilimlerine Etkisi

11th Session Saturday 09:00-10:00
Erzurumlu İbrahim Hakkı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Refik Dilber
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Kahyaoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
888TurkishAdem KoçAdem Koç, Beran Firidin Interaction Levels Of Science Teacher Teacher Candidates In 3d Design Environments And Investigation Of Relations Between Thinking Sites And Spatial CapabilitiesFen Bilgisi Bölümü Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Tasarım Ortamlarındaki Etkileşim Düzeyleri Ve Düşünme Sitilleri Ile Uzamsal Yetenekleri Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi
1208EnglishSelda DemirçalıSelda Demirçalı, Semra DemirçalıAssessing 7th Class Students’ Creativity

11th Session Saturday 09:00-10:00
Hasan Kale
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Telhat Özdoğan
Vice-Chair: Assist. Prof. Önder Şensoy
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
914TurkishHalil Ibrahim YildirimHalil Ibrahim Yildirim, Önder ŞensoyThe Effect Of Science Fairs On The 6th Grade Students' Motivation Levels Toward Science LearningBilim Şenliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi
1111TurkishÖnder ŞensoyÖnder Şensoy, Halil Ibrahim YıldırımEffect Of Technological Pedagogical Content Knowledge Based Training Programs Used In Astronomy Classes On Attitudes Toward Astronomy Of Teacher CandidatesAstronomi Derslerinde Kullanılan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Tutumlarına Etkisi
1275TurkishAdem YilmazAdem Yilmaz, Seyit AydinDetermination Of Quality Standards For Management And Administrative Services In Science Education Teacher Training ProgramsFen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarında Yönetim Ve Idari Hizmetlere Yönelik Kalite Standartlarının Belirlenmesi
1543TurkishSerap BilenSerap Bilen, Seçil CengizoğluInvestigating Middle School Students’ Knowledge And Awareness On Recycling Of Organic Wastes Within The Scope Of Tubİtak 4004 Science And Society ProjectTübitak 4004 Doğa Ve Bilim Okulları Projesi Kapsamında Ortaokul Öğrencilerinin Organik Artıkların Geri Dönüşümüne Yönelik Bilgi Ve Farkındalıklarının Incelenmesi

11th Session Saturday 09:00-10:00
İspir Kalesi
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Kürşat Yenilmez
Vice-Chair: Assist. Prof. Emrullah Erdem
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
587TurkishÜmmü Gülsüm ArslanÜmmü Gülsüm Arslan, Hatice Yıldız DurakInvestigation Of The Effect Of Flipped Learning Approach To Academic Achievement In Mathematics EducationMatematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisinin Incelenmesi
661TurkishÜmmü Gülsüm ArslanÜmmü Gülsüm Arslan, Hatice Yıldız DurakInvestigation Of The Effect Of Flipped Learning Approach On Attitudes Towards Mathematics And Academic Self-efficacy In High School StudentsTers Yüz Öğrenme Yaklaşımının Lise Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutum Ve Akademik Özyeterliğe Etkisinin Incelenmesi
905TurkishFatih CaferoğluFatih Caferoğlu, Abdulkadir Tuna, Feyza AliustaoğluInvestigation Of Technological Pedagogical Content Knowledge Of Mathematics Teachers In Terms Of Some Variables (kastamonu Province Sample)Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi ( Kastamonu Ili Örneği)
1153TurkishMustafa AlbayrakMustafa Albayrak, Mertkan Şimşek, Nurullah YazıcıLevels Of Pre-school Teacher Candidates' Ability To Associate Pre-school Mathematics Goals And Indicators With Primary / Secondary School GoalsOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Matematik Kazanım Ve Göstergelerini Ilkokul/ortaokul Kazanımlarıyla Ilişkilendirebilme Düzeyleri

11th Session Saturday 09:00-10:00
Kandilli
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Yasin Soylu
Vice-Chair: Assist. Prof. Ruhşen Aldemir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
550TurkishMeltem KoçakMeltem Koçak, Yasin SoyluThe Examination Of The Knowledge Of Understanding Students And Assessment - Evaluation Of Prospective Mathematics Teachers About Geometric Objects: Example Of Teaching PracticeÖğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Öğrencilerin Anlamalarını Bilme Ve Ölçme- Değerlendirme Bilgilerinin Incelenmesi; Öğretmenlik Uygulaması Örneği
977TurkishRuhşen AldemirRuhşen Aldemir, Derya KarakuşInvestigation Of Prospective Teachers Views And Designed Materials In Geogebra 3d And Geometric Objects WorkshopGeogebra 3d Ile Geometrik Cisimler Çalıştayı Kapsamında Öğretmen Adayı Görüşlerinin Ve Tasarlanan Materyallerin Incelenmesi
1136TurkishMeltem KoçakMeltem Koçak, Yasin Soylu, Ali YıldızPerceptions Of Elementary Mathematics Prospective Teachers Of Velocity And Speed Quantities Ilköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Hız Ve Sürat Niceliklerine Ilişkin Algıları
1716TurkishRamazan GürelRamazan Gürel, Deniz EroğluExamining The Prospective Teachers’ Process For Solving Non-routine ProblemsÖğretmen Adaylarının Rutin Olmayan Problemi Çözme Süreçlerinin Incelenmesi

11th Session Saturday 09:00-10:00
Konaklı
VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION
Chair Professor Adil Türkoğlu
Vice-Chair: Dr. Adem Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
361TurkishYeliz YaziciAlev Erenler, Naile Erdoğan, Yeliz YaziciDefining The Technology Education Efficacy Among Textile Students And WorkersTekstil Çalişanlarinin Ve Öğrencilerinin Teknoloji Eğitimi Yeterliliğinin Belirlenmesi
769TurkishYeliz YazıcıNaile Erdoğan, Yeliz Yazıcı, Alev ErenlerUpdates At Vocational Education And A Sample Of Meta-analysisMesleki Eğitim Güncellemeleri Ve Meta-analiz Örneği
1279TurkishCumhur TorunCumhur Torun, Adem Yilmaz, Tuğra Karademir, Cihan Gülgün, Burcu YılmazThe Effect Of The Use Of 3d Printers In Academic Achievement And Academic Attitude Of Students In Vocational EducationMesleki Eğitimde 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Akademik Tutumuna Etkisi
1367TurkishEsra KızılırmakMehmet Ali Seven, Özlem Topçuoğlu, Esra KızılırmakApplication Of Transition To Vocational Schools: Instructor's Opinions: (the Example Of Atatürk University)Meslek Yüksekokullarına Sınavla Geçiş Uygulaması: Öğretim Elemanı Görüşleri ( Atatürk Üniversitesi Örneği)

11th Session Saturday 09:00-10:00
Kongre Binası
MUSIC EDUCATION
Chair Professor Alaattin Canbay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
943TurkishKamil Onur KarataşKamil Onur KarataşThe Point Of Wiev Of A Academic Member Concerning Electronic Organ Training CourseElektronik Org Eğitimi Dersine Ilişkin Öğretim Elemanı Görüşleri
1573TurkishAlaattin CanbayAlaattin CanbayIn-formal Education Model For Relıgıous Offıcers 'music EducationDin Görevlilerinin Müzik Eğitimi Talebine Yönelik Hizmet-içi Eğitim Modeli
2124TurkishTaner ÇalmaşurTaner Çalmaşur, Arzu GülbahçeThe Examination Of Communication Levels Of The Students Receiving Education In Departments Of Music And Pre-school Students In Terms Of Musican Different VariablesMüzik Eğitimi Ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Iletişim Düzeylerinin Müzik Ve Farkli Değişkenler Açisindan Incelenmesi

11th Session Saturday 09:00-10:00
Köprüköy Kaplıcaları
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Berrin Akman
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sinan Koçyiğit
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
928EnglishAynur ErenNurhan Ünüsan, Pınar Erdoğan, Aynur ErenThe Effect Of Parents 'perception, Attitudes And Cognitive Development On Early Childhood During Nutrition
1032TurkishHilal YılmazRengin Zembat, Hilal Yılmaz, Gülşen Ilçi KüsmüşInvestigation Of The Relationship Between Temperament Characteristics And Social Skills Of Preschool ChildrenOkul Öncesi Dönem Çocuklarının Mizaç Özellikleri Ile Sosyal Becerileri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1036TurkishGülşen Ilçi KüsmüşRengin Zembat, Gülşen Ilçi Küsmüş, Hilal YılmazInvestigation Of The Relationship Between Preschool Teachers' Creative Thinking Tendencies And Classroom Management SkillsOkul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1956TurkishEsra Ayeş AslanIsmail Çelik, Esra Ayeş AslanAn Assessment Of The Awareness Level Of Preschool Teachers On Child Abuse.Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Istismarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

11th Session Saturday 09:00-10:00
Lala Mustafa Paşa
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Alipaşa Ayas
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sevgi Aydin Günbatar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
486EnglishAyşegül Tarkın ÇelikkıranAyşegül Tarkın Çelikkıran, Betül Ekiz Kıran, Sevgi Aydın Günbatar, Elif Selcan KutucuPreservice Chemistry Teachers’ Views On Stem Activities
657EnglishSevgi Aydın GünbatarSevgi Aydın Günbatar, Elif Selcan Kutucu, Ayşegül Tarkın Çelikkıran, Betül Ekiz KıranHow Should Pck For Stem Be Developed In Pre-service Teacher Education? Lessons Learned From An Elective Stem Course
1350EnglishBetül Ekiz KıranBetül Ekiz Kıran, Sevgi Aydın Günbatar, Elif Selcan Kutucu, Ayşegül Tarkın ÇelikkıranInvestigating The Effect Of A Stem Course On Pre-service Chemistry Teachers’ Views On Engineering
1593EnglishElif Selcan KutucuElif Selcan Kutucu , Ayşegül Tarkın Çelikkıran, Betül Ekiz Kıran, Sevgi Aydın GünbatarProviding Science, Technology, Engineering, And Mathematics (stem) Applications For Pre-service Chemistry Teachers: An Example Of A Stem Application Course

11th Session Saturday 09:00-10:00
Narman Peribacaları
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Ahmet Ok
Vice-Chair: Assist. Prof. Fatih Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
772TurkishEsra SavaşanArzu Yüksel, Esra Savaşan, Sonnur ÖzelThe Effect Of “school Adaptation Training” Program On The Information Level And Perceptions Of Teachers About Preparing O School Adaptation Program“okula Uyum Programı” Eğitiminin Öğretmenlerin Okula Uyum Programı Hazırlamaya Yönelik Bilgi Düzeyi Ve Algıları Üzerine Etkisi
1120TurkishFatih YılmazFatih Yılmaz, Yücel Pekgenç, Mehmet DemirhanOpinions Of The Teacher Candidates Related To The Teacher Profession Competence Areas: Evaluation In Terms Of Attitude And ValuesÖğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Yeterlilik Alanlarına Ilişkin Görüşleri: Tutum Ve Değerler Açısından Değerlendirilmesi
1202TurkishMeral GüvenMeral Güven, Bülent AlanCompetence Or Competency? An International Conceptual ConfusionYeterlik / Yeterlilik: Uluslararası Bir Kavram Karmaşası
1324TurkishAyşegül AslanAyşegül Aslan, Ayşegül Sağlam ArslanAnalysis Of Teachers’ In-class Teaching Applications Öğretmenlerin Sinif Içi Öğretim Uygulamalarinin Analizi

11th Session Saturday 09:00-10:00
Oltu Kalesi
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Hasan Karal
Vice-Chair: Assist. Prof. Muhammet Berigel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1222TurkishLeila AssadzadehGülgün Bangir Alpan, Leila AssadzadehThe Use Of Instructional Materials By Primary School Teachers In Turkey And IranTürkiye Ve Iran’daki Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Materyali Kullanma Durumları
1449TurkishEsma Esgin GünderEsma Esgin GünderDistance Education Practices Transferred From Letters To Instruction To Virtual Classroom: Sample Of Manisa Celal Bayar UniversityMektupla Öğretimden Sanal Sınıf Ortamına Taşınan Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örnekleminde
1746TurkishMeltem ArslanMeltem Arslan, Mecit AslanExamining The Teachers’ Technological And Pedagogic Knowledge According To Different VariablesÖğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi
2128TurkishMuhammet BerigelMuhammet Berigel, Ekrem BahçekapiliEffectiveness Of Distance Training Tools On Ict CoursesUzaktan Eğitim Araçlarinin Bilişim Derslerinin Öğrenimine Etkisi
2140TurkishMuhammet BerigelMuhammet Berigel, Muharrem Aydın, Nursel Uğur, Selçuk AkyıldırımDistance Education Applications For K-12 SchoolsK-12 Okulları Için Uzaktan Eğitim Uygulamaları

11th Session Saturday 09:00-10:00
Tortum Kalesi
BIOLOGY EDUCATION
Chair Professor Musa Dikmenli
Vice-Chair: Assist. Prof. Banuçiçek Özdemir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
701EnglishMusa DikmenliMusa Dikmenli, Osman ÇardakAnalysis Of Analogies In The 9th Grade Biology Textbook (2017)
752EnglishMusa DikmenliMusa Dikmenli, Osman ÇardakExamination Of Science Teacher Candidates' Ideas About Cell Division By Drawing
2194TurkishBanuçiçek ÖzdemirBanuçiçek ÖzdemirDetermination Of Common Perceptions Of Students In Different Universities In Dna-chromosome Mental ImageryFarklı Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dna-kromozom Zihinsel Imgelerindeki Ortak Algılarının Belirlenmesi
2197TurkishBanuçiçek ÖzdemirBanuçiçek ÖzdemirApplicability Of Flipped Learning System In General Biology CourseGenel Biyoloji Dersinde Ters Yüz Sınıf Sisteminin Uygulanabilirliği

11th Session Saturday 09:00-10:00
Tortum Şelalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Gürhan Can
Vice-Chair: Assist. Prof. Suat Kiliçarslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
182TurkishSuat KılıçarslanSuat Kılıçarslan, Yasemin YavuzerExamination Of Married Individuals’ Couple Relationships Through GenogramEvli Bireylerin Çift Ilişkilerinin Genogram Aracılığıyla Incelenmesi
774TurkishYunus Emre AydınYunus Emre Aydın, Ramazan Çok, Güney Dengiz, Erhan TunçInvestigation Of Peer Relationships Among Gifted High School Students And Normal Developing High School StudentsÜstün Yetenek Tanısı Almış Ve Normal Gelişim Gösteren Lise Öğrencilerinin Akran Ilişkilerinin Incelenmesi
1052TurkishZeynep SetZeynep SetInternalized Homophobia And Coming-out Process In Adolescence: A Case StudyErgenlik Döneminde Içsel Homofobi Ve Açılma Süreci: Bir Vaka Çalışması
1661TurkishGökçen AydınCemre Erten Tatlı, Nazlı Büşra Akçabozan, Gökçen AydınA Methodological Evaluation Of Phd Dissertations Of Psychological Counseling And Guidance Field In The Last Five Years In TurkeyTürkiye'de Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Alanında 2013-2017 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin Yöntemsel Eğilimleri

11th Session Saturday 09:00-10:00
Rüstem Paşa Kervansarayı
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Assoc. Prof. Cengiz Şahin
Vice-Chair: Assist. Prof. Güldener Albayrak
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1312TurkishMehmet Ali PadırÖzgür Erdur Baker, Yezdan Boz, Mehmet Ali PadırViolence Towards Teachers And Its Relations To Job Satisfaction And School ClimateÖğretmene Yönelik Şiddet, Mesleki Doyum Ve Okul Iklimi
2063TurkishMehmet Ali PadırÖzgür Erdur Baker, Yezdan Boz, Mehmet Ali PadırVoilence Towards Teachers: Its Nature, Appearance, Causes, And Consequences Doğası, Türü, Nedenleri Ve Sonuçlarıyla Öğretmene Yönelik Şiddet
2224TurkishCengiz ŞahinCengiz ŞahinPredicting Candidate Psychological Counselors’ Social Media Addication In Terms Of Religious Beliefs And HopelessnessPsikolojik Danışman Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Dini Inanç Ve Umutsuzluk Düzeylerine Göre Yordanması

11th Session Saturday 09:00-10:00
Üç Kümbetler
HISTORY EDUCATION
Chair Professor Ismail Demircioğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
384TurkishSeval TopcuSeval TopcuPredictions Of The Gifted Students About Turkey’s Strategic Vision 2023 Project And Turkey Özel Yetenekli Öğrencilerin Öngörüsünde Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi Ve Türkiye
614TurkishIsmail Hakkı DemircioğluIsmail Hakkı Demircioğlu, Ebru DemirciığluTurkish History In The Textbook Of History I In The Period Of AtaturkAtatürk Dönemi Tarih I Ders Kitabında Türk Tarihi
972TurkishAhmet ŞimşekAhmet ŞimşekPerceptions Of History Students Of Pedagogical Formation Course About Education And Science In The Ottoman EmpirePedagojik Formasyon Kursu Tarih Öğrencilerinin Osmanlı’da Eğitim Ve Bilime Ilişkin Algıları
1073TurkishEbru DemircioğluEbru Demircioğlu, Samet KantekinExamination Of History Pedagogy Program Students ' Beliefs About The Concept Of History Through Metaphor Analysis Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerinin Tarih Kavramına Ilişkin Inançlarının Metafor Analizi Yoluyla Incelenmesi

11th Session Saturday 09:00-10:00
Yedigöller
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION
Chair Professor Mehmet Takkaç
Vice-Chair: Dr. Hatice Karaaslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
358EnglishSüleyman ÜnalSüleyman Ünal, Irfan Sarı, Selçuk YiğitelWhat Makes Good Education: Perspectives Of Learners
1082EnglishMehmet Emin UsluMehmet Emin Uslu, Zühal ÇubukçuIntegrated Or Separated? Comparing Two Ways Of Explicit Strategies-based Listening Instruction
1928EnglishMehmet TakkaçMehmet Takkaç, Ahmet Selçuk AkdemirEfl Learners' Perceptions On Learning English: A Metaphor Analysis
2172EnglishGülçin MutluGülçin Mutlu, Ali YıldırımThe Development And Validation Of A Persistence Scale In Efl Learning
11th Session Saturday 09:00-10:00
Fuaye Alanı
Karma
Chair Dr. Adem Çilek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
208TurkishBora KarademirBora KarademirUsing Online Mindmaps During Creative Writing Lessons In Primary School 3rd Classes Abstract:Ilkokul 3. Siniflarda Yaratici Yazi Atölyesi Dersinde Bilgisayar Destekli Kavram Haritalari Kullanimi
229TurkishEsen SandırazEsen SandırazStem Club International School Partnership ProjectStem Club Uluslararasi Okul Ortakliği Projesi
966TurkishHatice DoğanHatice DoğanStudent-centered And Technology Supported Practice In Primary School Third Class Social Studies Ilkokul 3.sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Öğrenci Merkezli Teknoloji Destekli Uygulama Örneği
1025TurkishAyla AtlasAyla Atlas Using Augmented Realıty In Primary School 2nd Class Socıal Studies Ilkokul 2.sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Augmented Realıty (artırılmış Gerçeklik) Kullanımı
12th Session Saturday 10:15-11:15
Atatürk Evi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Ahmet Ok
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Güner Berkant
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1365EnglishÖzge Dönmez ArikelÖzge Dönmez Arikel, Pınar Mercan KüçükakinAn Analysis Of The 4th Grade English Language Program From The Perspectives Of Educational Philosophies And Curriculum Theories
1535EnglishNuriye Batmaz DererHasan Güner Berkant, Nuriye Batmaz Derer, Özgür Kürşat DererThe Effects Of Different Types Of Written Corrective Feedbacks On Students’ Texting Mistakes
1715EnglishÖzge Dönmez ArikelÖzge Dönmez Arikel, Pınar Mercan KüçükakinA Needs Assessment Study Of The 4th Grade English Language Teaching Curriculum
1999EnglishMehmet ŞengülMehmet Şengül, Harun SerpilIntegrating The Global Competence With The Turkish Higher Education Qualifications Framework

12th Session Saturday 10:15-11:15
Kazım Karabekir
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Kerim Gündoğdu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ilke Evin Gencel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
718TurkishHasret GüvenHasret Güven, Kerim GündoğduDeveloping An In-service Education Program Design According To The Opinions Of The Primary School TeachersSınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Bir Hizmet Içi Eğitim Programı Taslağı Geliştirilmesi
1740TurkishMeltem ArslanMeltem Arslan, Mecit AslanInvestigating The Level Of Professional Devotion According To Different VariablesÖğretmenlerin Mesleğe Adanmışlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi
1779TurkishHarun SerpilHarun Serpil, Mehmet ŞengülProblems Of Sustainability In The Joint And Double Degree Programs And Suggestions For Solving ThemOrtak Ve Çift Diploma Programlarında Sürdürülebilirlik Problemleri Ve Çözüm Önerileri

12th Session Saturday 10:15-11:15
Nene Hatun
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Mehmet Taşpinar
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Yildirim
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
907TurkishHacer Koç DenizMehmet Nuri Gömleksiz, Hacer Koç DenizMathematics Teachers’ Views On Students’ Acquisiton Key Competences Defined Within Turkish Qualifications FrameworkTürkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki Anahtar Yetkinlik Alanlarının Öğrencilere Kazandırılmasına Ilişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
962TurkishTaner BiçkiRukiye Adanalı, Taner BiçkiAnalysing Of A Group Teacher's Profile As A Role Model At Teacher Training: Ibdp TeachersÖğretmen Yetiştirmede Rol Model Alınabilecek Bir Grup Öğretmen Profilinin Incelenmesi: Ubdp Öğretmenleri
1395TurkishOğuzhan TekinOğuzhan TekinThe Relation With Teachers' Social Media Addiction Levels And General Postponement BehaviourÖğretmenlerin Sosyal Medya Bağımlılık Seviyelerinin Genel Erteleme Davranışlarıyla Ilişkisi
1521TurkishIbrahim YıldırımSevilay Çırak Kurt, Ibrahim YıldırımAnalyzing Student Perceptions Of Blended Learning Through Q-methodologyHarmanlanmış Öğrenme Hakkında Öğrenci Algılarının Q Metot Aracılığı Ile Analizi

12th Session Saturday 10:15-11:15
Abdurrahman Gazi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Emin Karip
Vice-Chair: Assist. Prof. Fatma Çobanoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
654TurkishEsen AltunayEsen Altunay, Halise KardaşExamination Of Teachers' Mobility In Terms Of Knowledge Management Of SchoolsÖğretmenlerin Yer Değiştirmelerinin Okulun Bilgi Yönetimi Açısından Incelenmesi
1090TurkishUğur YürekUğur Yürek, Fatma ÇobanoğluThe Relationship Between Self-efficacy Perceptions And Leadership Styles Of Administrators Okul Yöneticilerinin Öz Yeterlik Algıları Ile Liderlik Stilleri Arasındaki Ilişki
1173TurkishSevda Seven ŞarkayaSevda Seven Şarkaya, Fatma ÇobanoğluHuman Resources Management In Turkish Education System: Teacher Training, Performance Evaluation, Award And Discipline PracticesTürk Eğitim Sisteminde Insan Kaynakları Yönetimi: Öğretmeneğitimi, Performans Değerlendirme, Ödül Ve Disiplin Uygulamaları
1174TurkishGülsüm SertelGülsüm Sertel, Fatma ÇobanoğluHuman Resources Management In Turkish Education System: Teacher Competence, Qualifications And Quantities And Selection- Assignment PracticesTürk Eğitim Sisteminde Insan Kaynakları Yönetimi: Öğretmen Yeterlilikleri, Nitelik Ve Niceliği Ve Seçme-atama Uygulamaları

12th Session Saturday 10:15-11:15
Aziziye Tabyaları
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Songül Altınışık
Vice-Chair: Assist. Prof. Çetin Tan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
285TurkishAyşegül ÇağlarAyşegül Çağlar, Songül Altınışık The Effectiveness Of Female Headmasters In Terms Of Managerial BehaviorsYönetici Davranışları Açısından Kadın Okul Yöneticilerinin Etkililiği
652TurkishNurullah AkselNurullah Aksel, Cevat ElmaSchool Managers And Teachers' Opinions About The Managers Assignment Criteria That Were Applied After 1980’s1980 Sonrası Uygulanan Yönetici Atama Ölçütlerine Yönelik Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri
723TurkishNurcan ÇalışkanNurcan Çalışkan, Halil Taş, Nazmiye Esin Şıvgın, Ali Koyuncu, Rabia DönderClassroom Teachers' Conflict With Administrators Investigation Of Relevant Opinions In Terms Of Variable VariablesSınıf Öğretmenlerinin Yöneticilerle Yaşadığı Çatışmalara Ilişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
1644TurkishÇetin TanÇetin Tan, Seval OrakTeachers' Vıews For Developıng Self-management Strategıes In Prımary SchoolsIlkokulda Kendini Yönetme Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri

12th Session Saturday 10:15-11:15
Çifte Minareli Medrese
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Şenay Sezgin Nartgün
Vice-Chair: Assist. Prof. Yüksel Gündüz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
812TurkishIbrahim ÇakalIbrahim Çakal, Şenay Sezgin NartgünThe Effects Of School Absorptive Capacity On Teacher Performance OutcomesOkulun Özümseme Kapasitesinin Öğretmen Performans Sonuçları Üzerindeki Etkileri
1059TurkishYüksel GündüzYüksel Gündüz, Talip DurduTeacher Views Regarding In-service Training ActivitiesHizmet Içi Eğitim Faaliyetlerine Ilişkin Öğretmen Görüşleri
1641TurkishGizem ÇakalGizem Çakal, Şenay NartgünOrganizational Agility And Learning Agility Perceptions Of TeachersÖğretmenlerin Örgütsel Çeviklik Ile Öğrenme Çevikliğine Ilişkin Algıları
2217TurkishŞenay Sezgin NartgünŞenay Sezgin Nartgün, Zekeriya NartgünSendika Yöneticilerinin Öğretmenleri Örgütlemede Yaşadiklari Problemler

12th Session Saturday 10:15-11:15
Çobandede Köprüsü
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Türkan Argon
Vice-Chair: Assoc. Prof. Gülay Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
46TurkishMirgul EnterievaMirgul EnterievaInstructional Leadership: Teacher Views On School Principal's Teaching And Learning Promotion BehaviorsÖğretimsel Liderlik: Okul Yöneticilerinin Öğretme Ve Öğrenmeyi Teşvik Etme Davranişlarina Ilişkin Öğretmen Görüşleri
132TurkishMirgul EnterievaMirgul Enterieva, Ferudun SezginEvaluation Of Teachers’ Views About The Effectiveness Of Instructional Time In Public Secondary SchoolsÖğretmen Görüşlerine Göre Ortaokullarda Öğretim Zamanının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
1185TurkishGülay AslanGülay AslanPolicies Carried Out In Schools For Students With Low Socio-economic Backgrounds: An Analysis In The Context Of Social JusticeOkullarda Sosyo-ekonomik Düzeyi Düşük Öğrencilere Yönelik Izlenen Politikalar: Sosyal Adalet Bağlamında Bir Çözümleme
1891TurkishMehmet ArslanMehmet Arslan, Süleyman KarataşDetermination Of Teachers’ Thoughts On Teacher Professional EthicsÖğretmenlik Meslek Etiğine Ilişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi

12th Session Saturday 10:15-11:15
Erzurum Kalesi
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Ahmet Gürses
Vice-Chair: Assist. Prof. Tuba Demirci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1031TurkishSerap BilenSeçil Cengizoğlu, Serap BilenHow The Worms Turned In Red? : Examining Middle School Students’ Drawings Within The Scope Of Vermicomposting ActivitiesSolucanlar Kırmızıya Nasıl Döndü?: Ortaokul Öğrencilerinin Vermikompostlama Ile Ilgili Etkinlikler Kapsamında Yaptığı Çizimlerin Incelenmesi
1113TurkishÖnder ŞensoyÖnder Şensoy, Halil Ibrahim YıldırımEffect Of Science Lessons Taught By Information Technologies And Applications On The Attitudes Of Students Towards ScienceBilişim Teknolojileri Ve Uygulamaları Ile Işlenen Fen Derslerin Öğrencilerin Fen Bilimlerine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi
1162TurkishHalil Ibrahim YildirimHalil Ibrahim Yildirim, Önder ŞensoyEffect Of Science Teaching Supported By Technological Practices On The Motivation Towards Science Learning Of 7th Grade StudentsTeknolojik Uygulamalarla Destekli Fen Öğretiminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi
1687TurkishSibel YilmazSibel Yilmaz, Tuba DemirciScience Teacher Candidates' Attitudes Towards Science Educations During Learning Processes And Their Opinions About Factors Affecting Their SuccessFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenim Yaşantıları Süresince Fen Derslerine Karşı Tutumlarını Ve Başarılarını Etkileyen Faktörler Hakkındaki Görüşleri

12th Session Saturday 10:15-11:15
Erzurumlu İbrahim Hakkı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Ahmet Ilhan Şen
Vice-Chair: Dr. Adem Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1209TurkishAhmet Ilhan ŞenSerkan Ekinci, Ahmet Ilhan ŞenAnalysis Of Planetarium Studies In Selected Journals By Means Of Various VariablesSeçili Dergilerdeki Planetaryum Araştırmalarının Farklı Değişkenlere Göre Analizi
1292TurkishBuket Ertuğrul AkyolBuket Ertuğrul Akyol, Adem YilmazDevelopment Of Computational Thinking Scale For Robotics And Coding Education In The Science Course: Validity And Reliability StudyFen Bilimleri Dersinde Robotik Ve Kodlama Eğitimine Yönelik Bilgi Işlemsel Düşünme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1394TurkishEbru AltunEbru AltunAssessment Of Preservice Science Teachers’ Efficiency About Creating Argumentation Based Learning EnvironmentsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona Dayalı Öğrenme Ortamı Oluşturma Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
1575TurkishBuket Ertuğrul AkyolBuket Ertuğrul Akyol, Uğur Büyük Investigation Of Robotics And Coding Studies In The Field Of Science Education With Thematic Content AnalysisFen Bilgisi Eğitimi Alanında Yapılan Robotik Ve Kodlama Çalışmalarının Tematik Içerik Analizi Ile Incelenmesi

12th Session Saturday 10:15-11:15
Hasan Kale
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Samih Bayrakçeken
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Doğru
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
60TurkishNejla AtabeyNejla Atabey, Mustafa Sami TopçuA Look At Socioscientific Issues Scenarios: A Content Analysis StudySosyobilimsel Konu Senaryolarına Bir Bakış: Bir Içerik Analizi Çalışması
1626TurkishElif ŞahinElif ŞahinEvaluation Of Experimental Application Of Cooperative Instructional Model-reading-writing-practice Technique In The Teaching Of "chemical Equilibrium" In Terms Of Academic Achievement Of Students" Kimyasal Denge" Konusunun Öğretilmesinde Işbirlikli Öğretim Modeli-okuma-yazma-uygulama Tekniğinin Deneysel Bir Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarıları Açısından Değerlendirilmesi
1767TurkishElif Pınar KuzzuElif Pınar KuzzuClosing The Conceptual Arguments Of The Concepts Of The Sun, Earth, And Moon In The 5th Grade Science Classroom Lesson5.sınıf Fen Bilimleri Dersinde Güneş, Dünya Ve Ay Ünitesinde Oluşabilecek Kavram Yanılgılarının Argümantasyon Yöntemi Ile Giderilmesi
2129TurkishMeltem DuranMeltem DuranOpinions Of Elementary Science And Technology Teachers About Teaching Methods And TechniquesIlköğretim Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem Ve Tekniklere Ilişkin Görüşleri

12th Session Saturday 10:15-11:15
İspir Kalesi
CHEMISTRY EDUCATION
Chair Professor Leman Tarhan
Vice-Chair: Assist. Prof. Yıldızay Ayyildiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1186TurkishSelin GünenFiliz Kabapınar, Selin GünenFarklı Yapılandırmacılık Anlayışına Dayalı Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin Kimyasal Bağları Öğrenmeleri Üzerine Etkisi: Kavramsal Değişim Metinleri Çürütücü Metinlere KarşıFarklı Yapılandırmacılık Anlayışına Dayalı Öğretimlerin Stratejilerinin Öğrencilerin Kimyasal Bağları Öğrenmeleri Üzerine Etkisi: Kavramsal Değişim Metinleri Çürütücü Metinlere Karşı
1307EnglishYıldızay AyyıldızYıldızay Ayyıldız, Leman TarhanEffects Of Cooperative Learning On Students’ Understanding Of “kinetic Molecular Theory And Gas Laws”Effects of Cooperative Learning On Students’ Understanding of “kinetic Molecular Theory and Gas Laws”
1354TurkishKübra GüneşKübra GüneşMisconceptions Of High School Students About "evaporation And Endothermicity"Lise Öğrencilerinin “buharlaşma Ve Endotermiklik” Kavramları Ile Ilgili Kavram Yanılgıları
1562TurkishElif ŞahinElif ŞahinThe Examination Of The Effect Of Social Aniexty Levels On The Academic Success Of High School StudentsSosyal Kaygı Düzeylerinin Orta Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerine Etkisinin Incelenmesi

12th Session Saturday 10:15-11:15
Kandilli
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Kürşat Yenilmez
Vice-Chair: Assist. Prof. Ramazan Gürel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
976TurkishRuhşen AldemirRuhşen Aldemir, Tevfik IşleyenA New Presentation For The Technological Pedagogical Content KnowledgeTeknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Için Yeni Bir Gösterim Şekli
1380TurkishRamazan GürelRamazan GürelAn Investıgatıon Of Prospective Mathematıcs Teachers’ Content Knowledge For Measures Of SpreadMatematik Öğretmen Adaylarının Yayılım Ölçülerine Ilişkin Alan Bilgilerinin Incelenmesi
1810TurkishBeyda TopanBeyda Topan, Bülent Güven, Neslihan Uzun, Adnan BakiExamination Of Students' Statistical Literacy Levels In A Flipped Classroom PracticeTers-yüz Öğrenme Ortamında Yapılan Bir Uygulamada Öğrencilerin Istatistik Okuryazarlık Seviyelerinin Incelenmesi
2016TurkishAlper YorulmazAlper Yorulmaz, Sedat Altıntaş, Sabri SidekliInvestigation Of Pre-service Teachers’ Beliefs About The Nature Of Mathematics And Their Math Literacy Self-efficacy Perceptions Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğası Hakkında Inançları Ile Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarının Incelenmesi

12th Session Saturday 10:15-11:15
Konaklı
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Yasin Soylu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Alper Çiltaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
297TurkishYasin SoyluÖmer Şahin, Yasin SoyluThe Conceptual Knowledge Of Prospective Teachers About Solving EquationsÖğretmen Adaylarının Denklem Çözmeye Yönelik Kavramsal Bilgileri
595TurkishFatih CaferoğluAbdulkadir Tuna, Feyza Aliustaoğlu, Fatih CaferoğluExamination Of Metacognitive Awareness Levels Of Prospective Teachers Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Incelenmesi
1004TurkishRabia Nur ÖndeşRabia Nur Öndeş, Alper ÇiltaşCreating Elementary Mathematics Pre-service Teachers’ Awareness About Technological Pedagogical Content Knowledge (tpack) Regarding Geometry By Applying Sample ActivitiesÖrnek Aktiviteler Ile Ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometriye Ilişkin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (tpab) Hakkında Farkındalıklarını Oluşturmak
1060TurkishMertkan ŞimşekMustafa Albayrak, Mertkan Şimşek, Nurullah YazıcıPre-school Prospective Teachers’ Awareness Related To Number And Number Concept In Pre-school EducationOkul Öncesi Eğitimde Sayma Ve Sayı Kavramı Ile Ilgili Okul Öncesi Öğretmen Adayı Farkındalıkları

12th Session Saturday 10:15-11:15
Kongre Binası
MUSEUM EDUCATION
Chair Professor Ayşe Çakır Ilhan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
711TurkishAyşe Çakir IlhanAyşe Çakir IlhanEvaluation Of The Ministry Of National Education Provincial Education History MuseumsMilli Eğitim Bakanlığı Il Eğitim Tarihi Müzeleri’nin Değerlendirilmesi
715TurkishYücel KabapınarYücel Kabapınar, Nurcan Üstündağ ŞenerIntegration Of Museum Pedagogy With Pre-service Teacher Training: A Sample StudyMüze Pedagojisini Öğretmen Adaylarının Eğitimi Ile Bütünleştirmek: Örnek Bir Uygulama
1617TurkishAhmet Ilhan ŞenAhmet Ilhan Şen, Özlem OktayTeacher Candidates’ Views On An Effective Museum VisitsÖğretmen Adaylarının Etkili Bir Müze Gezisi Hakkındaki Görüşleri
1627TurkishYücel KabapınarNurcan Üstündağ Şener, Yücel Kabapınar, Ergün AkşahinIntegration Of Museum Education With Life Studies Lessons: An Applied Study Beyond ‘look-see-pass’Hayat Bilgisi Dersine Müze Eğitimini Eklemlemek: "bak-gör-geç"i Aşabilmek Için Uygulamalı Bir Araştırma

12th Session Saturday 10:15-11:15
Köprüköy Kaplıcaları
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Hasan Karal
Vice-Chair: Assist. Prof. Ekrem Bahçekapılı
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
426TurkishSerpil KurtSerpil Kurt, Aslan GülcüThe Use Of Dynamic Mathematics Learning Objects In The Mathematics Activities In Preschool Education (digits Recognition And Addition Process)Okulöncesi Matematik Öğretiminde Dinamik Matematik Öğretim Nesnelerinin Kullanimi (toplama Işlemi)
602EnglishMustafa Serkan GünbatarMustafa Serkan GünbatarInvestigation Of Pre-service Teachers’ Computational Thinking Skills In Terms Of Their Tendency To Play Computer Games
1494TurkishAgah Tuğrul KorucuAgah Tuğrul Korucu, Ertuğrul Usta, Ahmet GüleşPedagogical Formation Teacher Candidate Problems In Material Design And ImprovementPedagojik Formasyon Alan Öğretmen Adaylarının Materyal Tasarlamada Ve Geliştirmede Yaşadığı Sorunlar
2088EnglishTuncer AkbayTuncer Akbay, Osman Erol, Lokman AkbayCost Of Performing A Test: Traditional Vs Computerized
2141TurkishMuhammet BerigelMuhammet Berigel, Hasan KaralEffectiveness Of Institution Support To Distance EducationKurum Desteğinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine Etkisi
2150TurkishEkrem BahçekapılıAdil Yıldız, Ekrem Bahçekapılı, Hasan KaralDevelopment Of A System For Determining Students' Behaviors Of Using Video-based Learning Contents In E-learning EnvironmentsE-öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Video Tabanlı Öğrenme Içeriklerini Kullanma Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Sistemin Geliştirilmesi

12th Session Saturday 10:15-11:15
Lala Mustafa Paşa
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Çağlayan Dinçer
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sinan Koçyiğit
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
912TurkishAysel KorkmazAysel Korkmaz, Aysel Esen Coban , Mine Koyuncu SahinAnalysis Of Early Childhood Pre-service Teachers’ Thoughts On Interclass Transitions Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Içi Geçişlerle Ilgili Görüşlerinin Incelenmesi
1011TurkishMustafa ÖzgenelMustafa Özgenel, Meryem ÖzenInverstigation The Drawings Of The Pre-school Children’s Towards To The Concept Of Happiness.Okul Öncesi Çocuklarin “mutluluk” Kavramina Yönelik Resimlerinin Incelenmesi
1141EnglishAhmet SimsarAhmet SimsarEarly Childhood Students’ Interests In Science Contents: Earth And Space Science, Life Science, And Physical Science
2062TurkishRaziye Günay BilaloğluRaziye Günay Bilaloğlu, Burcu Sultan Abbak KaçarAssessment Practices Of Teachers' At Prescholl Education ProgramÖğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerlendirme Uygulamaları

12th Session Saturday 10:15-11:15
Narman Peribacaları
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Salih Zeki Genç
Vice-Chair: Assist. Prof. Fevzi Dursun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
756TurkishFevzi DursunFevzi DursunDetermination Of The Teacher Candidates' Perceptions Of The Lecture Of Teaching Principles And Methods Through MetaphorsÖğretmen Adaylarının Öğretim Ilke Ve Yöntemleri Dersine Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi
759TurkishSevgi Bektaş BedirFevzi Dursun, Sevgi Bektaş BedirThe Relationship Between Metacognitive Awareness Of Reading Strategies And Self Efficacy Beliefs Of High School Student’s In EnglishLise Öğrencilerinin Ingilizce Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalıkları Ile Öz Yeterlik Inançları Arasındaki Ilişki
1099TurkishZeynep DereZeynep DereInvestigation Of The Relationship Between Personal Properties Of Pre-school Teacher Candidates And Communication SkillsOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik Özellikleri Ile Iletişim Becerileri Arasındaki Ilişkilerinin Incelenmesi
1105TurkishZeynep DereZeynep DereMetaphorical Perceptions Of Preschool Teacher Candidates Related To PlayOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyun Ile Ilgili Metaforik Algıları

12th Session Saturday 10:15-11:15
Oltu Kalesi
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Mualla Bilgin Aksu
Vice-Chair: Assist. Prof. Asude Malkoç
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
470TurkishAsude MalkoçZekiye Hande Yilmaz, Asude MalkoçTeachers' Opinions On Being Exposed To Bullying Of Students With Intellectual Disability In Inclusive Classes Kaynaştirma Sinifina Devam Eden Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Uygulanan Akran Zorbaliğina Ilişkin Öğretmen Görüşleri
1424TurkishNevin TanselZehra Şeyma Alat, Zeynel Demir, Nevin Tansel, Zuhal KaracuhaJoubert Syndrome With Special Education Perspective: A Case ReportÖzel Eğitim Bakış Açısıyla Joubert Sendromu: Bir Olgu Sunumu
1697TurkishSeda EsersinSeda Esersin, Nurdan Cankuvvet AykutEarly Period Indicators Of Language Development: Gesture DevelopmentDil Gelişiminin Erken Dönem Göstergeleri: Jest Gelişimi
1706TurkishSeda EsersinSeda Esersin, Nurdan Cankuvvet AykutA Different Perspective To The Early Diagnosis And Intervention In The Infants At Developmental Risk: Gesture DevelopmentGelişimsel Açıdan Risk Altında Olan Bebeklerde Erken Tanı Ve Müdahaleye Farklı Bir Bakış Açısı: Jest Gelişimi

12th Session Saturday 10:15-11:15
Palandöken
MUSIC EDUCATION
Chair Professor Cengiz Şengül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
757TurkishMuhammet Hanifi KervancıoğluMuhammet Hanifi KervancıoğluUsabılıty For Natıonal And Internatıonal Folk Dance Musıc In Instrument Educatıon LessonsUlusal Ve Uluslar Arası Halk Dansları Müziklerinin Çalgı Eğitimi Derslerinde Kullanılabilirliği
939TurkishCengiz ŞengülCengiz Şengül, Lütfi DursunA Study On Characterıstıc Bar March Whıch Takes Part In The Movement Structure Of Male Folk Dances That Belong To Erzurum RegıonErzurum Yöresine Ait Erkek Halk Dansları Hareket Yapısı Içerisinde Yer Alan Karakteristik Bar Yürüşü Üzerine Bir Inceleme
1769TurkishAlaattin CanbayAlaattin Canbay, Zeki NacakcıAn Assessment Towards Music Teachership In The Context Of Music Teacher EthicsMeslek Etiği Bağlamında Müzik Öğretmenliğine Yönelik Bir Değerlendirme

12th Session Saturday 10:15-11:15
Tortum Kalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Başaran Gençdoğan
Vice-Chair: Assist. Prof. Sinem Evin Akbay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
465TurkishYasemin KaygasYasemin Kaygas, Zeynep HamamcıForgıveness As A Mediator Of The Relatıonship Between Interpersonal Relatıonship Styles And Conflict ResolutıonÜniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Ilişki Tarzları Ve Çatışma Çözme Eğilimleri Arasındaki Ilişkide Affetmenin Aracı Rolü
872TurkishErhan TunçErhan Tunç, Ayşe TopakAn Investigation On Job Satisfaction, Life Satisfaction And Burnout Levels Of Teachers Working At Primary And Secondary SchoolsIlkokul Ve Ortaokulda Çalışan Öğretmenlerin Iş Doyumu Yaşam Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Incelenmesi
931TurkishSinem Evin AkbaySinem Evin Akbay, Mehtap AktaşAdaptation Of Three Couple Scales Into Turkısh Üçlü Çift Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması
1330TurkishSeda AltınokSeda Altınok, Ayşe Ayaz, Şeyma Mızrak, Gökçen AydınExamination Of The Effectiveness Of A Group Guidance Program To İncrease School Satisfaction Of 4th And 5th Grade Students4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okul Doyumunu Artırmaya Yönelik Grup Rehberliği Programının Etkililiğinin Incelenmesi

12th Session Saturday 10:15-11:15
Tortum Şelalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Serap Nazlı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Arif Özer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
586TurkishGünnur ÖzbayGünnur Özbay, Serap NazlıThe Effects Of Positive Youth Development Based Class Guidance Program On Life Skills Of Primary School StudentsPozitif Genç Gelişimi Temelli Sınıf Rehberliği Programının Ilkokul Öğrencilerinin Yaşam Becerilerine Etkisi
940TurkishArif ÖzerZakieh Asle Kandroodi, Arif ÖzerTurkish And Persian Adaptation Study Of The Quality Of Life InventoryYaşam Kalitesi Envanterinin Türkçe Ve Farsça Uyarlama Çalışması
941TurkishZakieh Asle KandroodiZakieh Asle Kandroodi, Arif ÖzerPrediction Quality Of Life: A Turkish And An Iranian Example Yaşam Kalitesinin Yordayıcıları: Türkiye Ve Iran Örneği
1344TurkishBilge Bakir AyğarBinnaz Kiran, Bilge Bakir Ayğar, Mehtap SezginThe Mediator Role Of Cognitive Flexibility Between Risk Taking Behaviors And Problematic Internet Usage Of High School StudentsLise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları Ile Problemli Internet Kullanımları Arasındaki Ilişkide Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü

12th Session Saturday 10:15-11:15
Rüstem Paşa Kervansarayı
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Assoc. Prof. Bülent Güven
Vice-Chair: Assist. Prof. Sibel Sadi Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
525TurkishNeşe Kutlu AbuNeşe Kutlu Abu, Murat GökderePeer, Self And Rater-assessments Of Prospective Teachers In Science And Technology Applications Course Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Akran, Öz Ve Puanlayıcı Değerlendirmeleri
538TurkishNeşe Kutlu AbuNeşe Kutlu Abu, Murat GökdereThe Effect Of Predict-observe-explain (poe) Strategy Conducted In Science And Technology Laboratory Lesson On Self-regulated LearningFen Ve Teknoloji Laboratuvarı Dersinde Uygulanan Zenginleştirilmiş Tahmin- Gözlem- Açıklama Yönteminin Öz Düzenlemeli Öğrenmeye Etkisi
1295TurkishBülent GüvenBülent GüvenAn Analysis On The Restrictions On Primary Education In National Education Council MeetingMilli Eğitim Şuralarinda Ilköğretime Yönelik Alinan Kararlara Ilişkin Bir Inceleme
1980TurkishSibel YilmazSibel Yilmaz, Tuba DemirciTheir Preferences Related To An Application Of Instructional Technology And Material Design Course Of Primary School Teacher Candidate StudentSınıf Öğretmeni Aday Öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersinin Uygulama Aşamasındaki Tercihleri

12th Session Saturday 10:15-11:15
Üç Kümbetler
TURKISH EDUCATION
Chair Professor Halit Dursunoğlu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Ceran
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
917TurkishDilek CeranEsra Ilhan, Dilek CeranExamples Of Activities Prepared According To Multiple Intelligence Theory In Teaching Turkish GrammarTürkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çoklu Zekâ Kuramına Göre Hazırlanmış Etkinlik Örnekleri
1280TurkishYusuf ÖzdemirYusuf Özdemir, Kasım KıroğluA Longitudinal Overview To The Development Of Reading Comprehension SkillsOkuduğunu Anlama Becerilerinin Gelişimine Uzamsal Bir Bakış
1282TurkishBahar SarıoğluBahar Sarıoğlu, Yusuf Özdemir“which One Know More Traveler Or Reader?” The Effects Of Travel Storİes On The Views Of Children About Reading And Traveling “çok Gezen Mi Bilir, Çok Okuyan Mi?” Gezi Hikâyelerinin Çocuklarin Okuma Ve Gezme Eylemlerine Ilişkin Görüşlerine Etkisi
1653TurkishDilek CeranDilek Ceran, Esra IlhanBook Assessment Study In Terms Of Turkish And Social Studies Course Outcomes: I Trought In Turkey I Book Series ExampleTürkçe Ve Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları Açısından Kitap Değerlendirme Çalışması: Levent – Türkiye’yi Geziyorum I Kitap Dizisi Örneği
12th Session Saturday 10:15-11:15
Yedigöller
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION
Chair Professor Mehmet Takkaç
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayşegül Takkaç Tulgar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1508EnglishHatice ÇeşmeFatma Kaya, Hatice ÇeşmeEnglish As A Careeer Step: Experiences, Challenges And Strategies Of Turkish Academics
1870EnglishTuğçe KılıçTuğçe Kılıç, Nilay Çatal, Reem Alimosa Jaber, Enisa MedeThe Role Of Clil In Motivating Learners In English Preparatory Programs
1925EnglishAyşegül Takkaç TulgarAyşegül Takkaç TulgarWriting Anxiety Of Foreign Learners Of Turkish
1938EnglishEda DemirEda DemirThe Use Of Communicative Language Teaching In Efl Classes In Turkey: Turkish Efl Teachers' Perceptions Of Implementing Clt
13th Session Saturday 11:30-12:30
Erzurum
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Abbas Türnüklü
Vice-Chair: Assist. Prof. Ismail Çelik
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
314EnglishNurseven KiliçAhmet Altinok, Nurseven KiliçInvestigation Of The Relationships Between Narcissism And Relationship Quality: Perceived Parental Warmth As A Moderator
725TurkishAbbas TürnüklüTarkan Kaçmaz, Fulya Türk, Mustafa Tercan, Abbas TürnüklüCrossgroup Friendship Relations Among Turkish And Syrian Primary Students Through School Psychological Counselors’ PerspectiveTürk Ve Suriyeli Ilkokul Öğrencilerinin Gruplararası Arkadaşlık Ilişkilerinin Okul Psikolojik Danışmanların Bakış Açısından Incelenmesi
1451TurkishIsmail ÇelikHakan Sariçam, Ismail ÇelikThe Psychometric Properties Of The Moral Identity Questionnaire In Turkish Emerging Adults SamplingAhlaki Kimlik Ölçeğinin Beliren Türk Yetişkin Örnekleminde Psikometrik Özellikleri
1702TurkishDavut KılınçAbdullah Mert, Davut KılınçAnalysis Of Perceptions Of Academic Self-sufficiency Of University Students According To Various VariablesÜniversitesi Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi
1949TurkishAbdullah MertAbdullah Mert, Sena Nur Duman 80/5000 Impact Of University Students' Attachment Styles On Smart Phone AddictionÜniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Akıllı Telefon Kullanımını Yordaması

13th Session Saturday 11:30-12:30
Atatürk Evi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Ahmet Doğanay
Vice-Chair: Assoc. Prof. Adnan Küçükoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
169TurkishHavva GeylanHavva Geylan Societal Curriculum- A First In Turkey Türkiye’de Bir Ilk Olarak Sosyal Müfredat: “geleceği Geçmişle Inşa Etmek”
1080TurkishMehmet MaraşlıMehmet Başaran, Mehmet MaraşlıEvaluation Of The Relationship Between Academic Success And Course Study Habits Of Secondary School StudentsOrtaöğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları Ile Akademik Başarılar Arasındaki Ilişkinin Değerlendirilmesi
1257TurkishBirsen GüneriBirsen Güneri, Ali ArslanThe Effects Of Students’ Self-efficacy Beliefs And Sources Of Self-efficacy Beliefs On Their Attitudes Towards English CourseÖğrencilerin Ingilizce Dersine Yönelik Öz Yeterlik Inançları Ve Öz Yeterlik Inancı Kaynaklarının Tutumlarına Etkisi
1261TurkishBirsen GüneriBirsen Güneri, Ali ArslanThe Effects Of Students’ Percieved Instrumentality And Engagement On Their Self-efficacy Beliefs And Attitudes Towards English CourseÖğrencilerin Ingilizce Dersine Yönelik Algılanan Araçsallıkları Ve Katılımlarının Öz Yeterlik Inançları Ve Tutumları Üzerindeki Etkisi
1304TurkishFadıl ŞirazFadıl ŞirazIn 20th Centuries, Comparative Analysis Of Curriculums In Azerbaijan And Turkey20. Yüzyilda Azerbaycan Ve Türkiye'de Eğitim Programlarinin Karşilaştirilmali Analizi

13th Session Saturday 11:30-12:30
Kazım Karabekir
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Özcan Demirel
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Güner Berkant
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
545EnglishGülçin GülmezGülçin Gülmez, Aslı Bugay, Ali YıldırımÖğrencilerde Kabul-red Algısını Yaratan öğretmen Davranışları Ve öğrencilerin öğrenme Süreçleri üzerindeki Etkileri
1584EnglishÖzgür Kürşat DererHasan Güner Berkant, Özgür Kürşat Derer, Nuriye Batmaz DererThe Investigation Of Secondary School Students’ English Vocabulary Learning Strategies
1727EnglishHasan Güner BerkantHasan Güner Berkant, Nuriye Batmaz Derer, Özgür Kürşad DererThe Examination Of Secondary School Students' Foreign Language Learning Anxieties
2106EnglishGülçin MutluGülçin Mutlu, Ali YıldırımAssociations Between Efl Learning Environment Characteristics And Persistence In Efl Learning

13th Session Saturday 11:30-12:30
Nene Hatun
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Yücel Gelişli
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Hüseyin Şahan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1079TurkishMeral TıraşErdal Bay, Mehmet Başaran, Meral TıraşA Qualitative Evaluation About The Teacher Metaphorical Perceptions Of StemÖğretmenlerin Stem'e Ilişkin Metaforik Algıları Üzerine Nitel Bir Değerlendirme
1602TurkishVeli BatdıVeli BatdıA Meta-thematic Analysis Of Mind Mapping Technique And Its Effectiveness On Prospective Teachers Taking Pedagogical Training EducationZihin Haritası Tekniğinin Meta-tematik Analizi Ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkililiği
1791TurkishVeli BatdıVeli BatdıMeta-thematic Analysis Of Micro Teaching MethodMikro Öğretim Yönteminin Meta-tematik Analizi
1844TurkishBüşra GüneyBüşra Güney, Filiz KabapinarLİse ÖĞrencİlerİnİn Tercİh Ettİklerİ ÖĞretmen Profİllerİnİn BelİrlenmesİLise Öğrencilerinin Tercih Ettikleri Öğretmen Profillerinin Belirlenmesi

13th Session Saturday 11:30-12:30
Abdurrahman Gazi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Nezahat Güçlü
Vice-Chair: Assist. Prof. Hüseyin Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
194TurkishAyşegül ErözyürekHüseyin Aslan, Ayşegül ErözyürekEvaluation Of The Attitudes Of Teachers In Secondary Education Institutions Towards Women ManagersOrtaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kadın Yöneticilere Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi,
635TurkishInci GencerInci Gencer, Ayşe DemirbolatRelationship Between Administrative Problems And Communication Problems In Primary SchoolsOkullarda Yaşanan Yönetsel Sorunların Iletişim Sorunları Ile Ilişkisi
1192TurkishNazmiye Esin ŞıvgınHüseyin Aslan, Nazmiye Esin ŞıvgınThe Solution Strategies For The Coaflicts Between Teachers And Parents According To The Views Of Primary School TeachersIlkokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğretmen Veli Arasında Yaşanan Çatışma Durumları Ve Çözüm Stratejileri

13th Session Saturday 11:30-12:30
Aziziye Tabyaları
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Türkan Argon
Vice-Chair: Dr. Adem Çilek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
256TurkishMuhammed Mehmet MazlumHasan Basri Memduhoğlu, Muhammed Mehmet Mazlum, Şehnaz Nigar ÇelikAn Alternative Approach To Transformation Of Private Education Institutions: Charter Schools And Its Applicability In TurkeyÖzel Öğretim Kurumlarının Dönüştürülmesine Alternatif Bir Yaklaşım: Sözleşmeli Okullar Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
1125TurkishMehmet IsmetoğluTürkan Argon, Mehmet IsmetoğluBranch Teachers’ Multicultural Efficiency Levels And Their Perceptions Towards Quality Of Work LifeBranş Öğretmenlerinin Çokkültürlü Yeterlik Düzeyleri Ve Iş Yaşam Kalitesine Yönelik Algıları
1670TurkishÖmür DaşÖmür Daş, Kerem Çiçekçe, Sezgin Özan, Gülsun Yıldız, Remzi Burçin ÇetinA Review On The Opinions Of Parents Of Students With Special Needs About Guidance And Research Centers’ ServicesÖzel Gereksinimli Bireylerin Velilerinin Rehberlik Ve Araştirma Merkezi Hizmetleri Ile Ilgili Görüşlerinin Incelenmesi
1732TurkishBurcu Yavuz TabakTemel Çalik, Hasan Tabak, Burcu Yavuz TabakEvaluation Of The Class Size In Education System: Evidence From The AnkaraEğitim Sisteminde Sınıf Büyüklüğünün Değerlendirmesi: Ankara Örneği
2077TurkishAdem ÇilekAdem Çilek, Nihan Çağlar, Murat Koçali, Yurdagül Ereş, Nazan ŞenerÖğretmenlerin Çatışma Yönetimi Eylem Stilleri Ve Örgütsel Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (ankara Ili örneği )Öğretmenlerin Çatışma Yönetimi Eylem Stilleri Ve Örgütsel Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (ankara Ili Örneği )

13th Session Saturday 11:30-12:30
Çifte Minareli Medrese
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mualla Bilgin Aksu
Vice-Chair: Assist. Prof. Zafer Kiraz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
11TurkishSinem KonukSinem Konuk, Hasan Basri GündüzThe Student Leadership Practices Inventory: Adaptation For Turkish Culture, Language Validity And Examination Of Factor StructureÖğrenci Liderliği Uygulamaları Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği Ve Faktör Yapısının Incelenmesi
451TurkishMuhammed Mehmet MazlumHasan Basri Memduhoğlu, Şehnaz Nigar Çelik, Muhammed Mehmet MazlumAn Application That Promotes Critical And Creative Thinking: The Views Of The Stakeholders In Education About The Feasibility Of Paideia Schools In TurkeyEleştirel Ve Yaratıcı Düşünmeyi Teşvik Eden Bir Uygulama: Paideia Okullarının Türkiye’de Uygulanabilirliğine Ilişkin Eğitim Paydaşlarının Görüşleri
1112TurkishZafer KirazFevzi Dursun, Zafer KirazExamination Of Problems And Solution Methods In Education Faculties By The View Of Teacher Candidates Öğretmen Adayı Gözüyle Eğitim Fakültelerindeki Sorunlar Ve Çözüm Yollarının Incelenmesi
2086TurkishEmine ÖzdemirEmine Özdemir, Ali Özdemir8th Grade Secondary School Students’ Opinions On The Teog Exam Applied In The Prevİous YearsOrtaokul 8. Sinif Öğrencilerinin Geçmiş Yillarda Uygulanan Teog Sinavina Ilişkin Görüşleri
2147TurkishEce Özdoğan ÖzbalKasım Karakütük, Ece Özdoğan Özbal, Anıl SağlamAdministrative And Educational Problems Faced By Elementary School Principals Because Of The Failure To Meet The Standards Of The School BuildingsIlkokul Müdürlerinin Okul Binalarının Ölçünlere (standartlara) Uymaması Nedeniyle Karşılaştıkları Yönetsel Ve Eğitimsel Sorunlar

13th Session Saturday 11:30-12:30
Çobandede Köprüsü
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Duygu Anil
Vice-Chair: Assist. Prof. Neşe Öztürk Gübeş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
469TurkishNeşe Öztürk GübeşNeşe Öztürk Gübeş, Insu Paek, Mengyao CuiInvestigating The Effects Of Sample Size And Test Length On Irt Item Parameter EstimationÖrneklem Büyüklüğünün Ve Test Uzunluğunun Mtk Madde Parametre Kestirimine Etkisinin Incelenmesi
826TurkishÇiğdem ŞenyiğitFatih Önder, Çiğdem Şenyiğit, Ilhan SılayTurkish Adaptation Of Test Of Scientific Literacy Skills Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testinin Türkçe’ye Uyarlanması
949TurkishFatma Gökçen Ayva YörüFatma Gökçen Ayva Yörü, Serap Büyükkıdık, Hakan Yavuz AtarTeog 2016 Sınavında Öğrencilerin Matematik Başarılarının Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin BelirlenmesiTeog 2016 Sinavinda Öğrencilerin Matematik Başarilarinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi
950TurkishFatma Gökçen Ayva YörüSerap Büyükkıdık, Fatma Gökçen Ayva Yörü, Hakan Yavuz AtarBreslow-day, Lojistik Regresyon, Standartlaştırma, Dönüştürülmüş Madde Güçlükleri Yöntemleri İle Seviye Belirleme Sınavı Matematik Alt Testinin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesiBreslow-day, Lojistik Regresyon, Standartlaştırma, Dönüştürülmüş Madde Güçlükleri Yöntemleri Ile Seviye Belirleme Sınavı Matematik Alt Testinin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Incelenmesi
1647TurkishHatice InalHatice Inal, Duygu AnilScaling Factors That Affect Parents’ Choice Of School For Their ChildrenAilelerin Çocuklarının Göndereceği Okulun Seçiminde Dikkat Ettikleri Faktörlerin Ölçeklenmesi
1818EnglishLokman AkbayLokman Akbay, Tuncer Akbay, Osman ErolIllegitimate Use Of Anova As A Surrogate For Manova And/or Dda

13th Session Saturday 11:30-12:30
Erzurum Kalesi
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Musa Dikmenli
Vice-Chair: Dr. Birgül Çakir Yildirim
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
612EnglishBanu Avşar ErümitBanu Avşar Erümit, Serhat ErümitExamining International Science And Math Education Instructors Both From Their Students' And From Their Own Lenses
771EnglishOsman ÇardakOsman Çardak, Musa DikmenliProspective Science Teachers’ Images Of “science Teacher”
775EnglishOsman ÇardakOsman Çardak, Musa DikmenliOpinions Of Science Teacher Candidates On The Laboratory Works
1035EnglishBirgül Çakir YildirimBirgül Çakir Yildirim, Özgül Yilmaz TüzünHow Much Pre-service Science Teachers Aware Of The Relation Between Energy Use/production/conservation And Global Warming?
1180EnglishBanu Avşar ErümitBanu Avşar Erümit, Serhat ErümitHow Does A Rural High School Teacher Use Science Classroom Discourse With His 10th Grade Biology Students?

13th Session Saturday 11:30-12:30
Erzurumlu İbrahim Hakkı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Sait Yücel
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sevgi Aydin Günbatar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
277TurkishÖzge ErdoğanÖzge Erdoğan, Ahmet BacanakThe Effects Of Robotic Education On Science Teacher CandidatesRobotik Eğitimin Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri
552EnglishDekant KıranDekant KıranScience Engagement In Different Achievement Levels: Turkish Middle Schoolers’ Case
1157EnglishSevgi Aydin GünbatarVildan Tabar, Sevgi Aydin GünbatarContent Analysis Of Turkish Stem Research: Looking At The Big Picture
1890TurkishErcan TatliErcan TatliUsing Scientific And Nonscientific Science-related Concepts Mentioned In Popular Science Fiction Movies To Teach Science: The Case Of Arog And GoraPopüler Bilim Kurgu Filmlerinde Bilimsel Olan Ve Bilimsel Olmayan Fenle Ilişkili Kavramların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması: Arog Ve Gora Örneği
1946TurkishErcan TatliErcan TatliUsing Science Fiction As An Informal Teaching Practise For Preservice Science Teachers’ Education Informal Bir Öğretim Uygulaması Olarak Bilim Kurgunun Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Kullanılması

13th Session Saturday 11:30-12:30
Hasan Kale
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Tuncay Özsevgeç
Vice-Chair: Assoc. Prof. Özgecan Taştan Kırık
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
452TurkishSezer MertoğluHüseyin Bağ, Sezer MertoğluTeaching The Unit On Human-nature Relationship To 7th Graders With The Method Of ArgumentationInsan Ve Çevre Ilişkileri Ünitesinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerine Argümantasyon Yöntemi Ile Öğretimi
841TurkishTuğçe ErgaziSeraceddin Levent Zorluoğlu, Tuğçe Ergazi, Çağrı Güven, Çağdan Zorluoğlu, Şeyma EserAnalysis And Evaluation Of Class 5 Learning Outcomes And Test Questions According To Revised Bloom Taxonomy: Black Sea ExampleYenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre 5. Sınıf Kazanımları Ve Yazılı Sorularının Analizi Ve Değerlendirilmesi: Karadeniz Örneği
1675TurkishEbru AltunEbru Altun, Tuncay ÖzsevgeçThe Nature Of The Arguments Generated By Pre-service Science TeachersFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Oluşturdukları Argümanların Doğası

13th Session Saturday 11:30-12:30
İspir Kalesi
PHYSICS EDUCATION
Chair Professor Celal Bayrak
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ibrahim Karaman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
461EnglishBekir TanuğurBekir Tanuğur, Feral Ogan-bekiroğluExamination Of Relationship Between Physics Teachers’ Attitudes Toward Assessment And Their Teaching Practices
607TurkishIbrahim KaramanIbrahim KaramanTeaching Technologies And Material Development A Study And Student Visits For The Processing Of The CourseÖğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Dersinin Işlenmesine Yönelik Bir Çalişma Ve Öğrenci Görüşleri
608TurkishIbrahim KaramanIbrahim Karaman, Emine UzunError-based Activities In Teaching Science: Pressure Concept In Class ApplicationFen Öğretiminde Hata Temelli Aktiviteler: Basinç Kavrami Sinif Içi Uygulama
938TurkishCelal BayrakCelal Bayrak, Sevim Bezen, Işıl AykutluAn Examination Of Pre-service Physics Teachers’anxiety Levels And Emotional Intelligence Concerning Micro Teaching ApplicationsFizik Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamalarına Yönelik Duygusal Zekalarının Ve Kaygı Düzeylerinin Incelenmesi
2010TurkishCelal BayrakCelal Bayrak, Ömer Ensari, Cansu KaracaA Comparison Of The Secondary School Physics Curricula Based On AcquisitionsOrtaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programlarının Kazanım Bazlı Karşılaştırılması

13th Session Saturday 11:30-12:30
Kandilli
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assoc. Prof. Lütfi Üredi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
245TurkishYelda YıldızYelda Yıldız, Adnan BakiThe Problems Experienced During The Transition Process By The Teachers Who Shift To Elementary School Mathematics Teaching By Changing Branch: A Narrative StudyBranş Değiştirerek Ilköğretim Matematik Öğretmenliğine Geçen Öğretmenlerin Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar: Öyküleyici Bir Çalışma
249TurkishPelin KöseceLütfi Üredi, Pelin KöseceThe Relationship Between Critical Thinking Skills And Mathematical Problem Solving Success Of The Secondary Education Students Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri Ile Matematik Problemi Çözme Başarıları Arasındaki Ilişki
1400TurkishOrhan MedikoğluOrhan Medikoğlu Investigation Of The Relationship Between Mathematics Self-sufficiency Resources And Mathematics Anxiety Levels Of Primary School StudentsIlkokul Öğrencilerinin Matematik Öz Yeterlik Kaynakları Ile Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1857EnglishIsmail ŞanIsmail ŞanHeutagogy Proclivity Levels Of Prospective Mathematics TeachersMatematik Öğretmen Adaylarının Hetagojiye Yatkınlık Düzeyleri

13th Session Saturday 11:30-12:30
Konaklı
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Yüksel Dede
Vice-Chair: Assist. Prof. Veysel Akçakın
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
835TurkishHacer Koç DenizMehmet Nuri Gömleksiz, Hacer Koç DenizAn Investıgatıon Of Students Interests Towards Scıence, Technology, Mathematıcs And Engıneerıng In Terms Of Several VarıablesOrtaokul Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Matematik Ve Mühendislik Ilgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
1211TurkishVeysel AkçakınVeysel Akçakın, Gürcan Kaya, Yüksel DedeExamination Of The Cognitive Profiles Of The Four Operations Skills Of Middle School Students: A Cross Sectional StudyOrtaokul Öğrencilerinin Dört Işlem Becerilerine Yönelik Bilişsel Profillerinin Incelenmesi: Bir Kesit Çalışması
1216TurkishVeysel AkçakınVeysel Akçakın, Gürcan KayaInvestigation Of Pisa Mathematics Achievement In Terms Of Secondary Education Selection ExaminationPisa Matematik Başarısının Ortaöğretim Seçme Sınavı Açısından Incelenmesi
1406TurkishZeliha DurZeliha Dur, Emel Özdemir ErdoğanStudents' Use Of Measuring Tool In Dynamic GeometryÖğrencilerin Dinamik Geometri Ortamında Ölçme Aracını Kullanımları
1850TurkishZeliha DurEmel Özdemir Erdoğan, Abdulkadir Erdoğan, Zeliha Dur, Abdullah ÖzkaleTeacher’ Scaffolding Of Students’ Mathematics Learning In Technology Based Learning Environments Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamlarında Öğretmenin Öğrencilerin Matematik Öğrenmelerini Desteklemesi

13th Session Saturday 11:30-12:30
Kongre Binası
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Berrin Akman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
124EnglishFatma Yücel DinçŞeyda Ince Sezer, Fatma Yücel DinçExamining Thoughts Of 60-72 Months Children About Philosophical Concepts In The Changing And Developing WorldDeğişen Ve Gelişen Dünyada 60-72 Ay Çocukların Felsefi Kavramlar Hakkındaki Düşüncelerinin Incelenmesi'
1144TurkishFikriye SezerFikriye Sezer, Elveda KuyucakDetermination Of Empathic Tendency Levels Of Child Development StudentsÇocuk Gelişimi Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi
1361TurkishBurak ErtekinAhmet Suat Karahan , Burak ErtekinAn Examination Of Maqam Teaching Techniques Used In Religious Music Lessons At Anatolian Religious High Schools Anadolu Imam Hatip Liselerinin Dinî Mûsikî Dersi Kapsamında Uygulanan Makam Öğretimi Yöntemlerinin Incelenmesi
1433TurkishSimge TanrikuluSimge Tanrikulu, Filiz KabapinarDetermination Of Health Lİteracy: Case StudyBireylerin Sağlik Okur-yazarliğinin Belirlenmesi: Bir Durum Çalişmasi

13th Session Saturday 11:30-12:30
Köprüköy Kaplıcaları
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Mustafa Cin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
555TurkishMustafa CinMustafa Cin, Nafız KöseThe Effect Of Nature-based Teaching Activities On Preschool Children In Learning Geometric ShapesDoğa Temelli Öğretim Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Geometrik Şekilleri Öğrenme Düzeylerine Etkisi
699TurkishEbru AyvazMehmet Toran, Ebru Ayvaz, Damla Etgüer An Analysis Of The Effects Of Early Stem Activities Enriched Preschool Education Program On Children's Competence Of School Readiness And Concept AcquisitionErken Stem Etkinlikleri Ile Zenginleştirilmiş Okul Öncesi Eğitim Programının Çocukların Okula Hazırlık Ve Kavram Edinimi Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi
1901TurkishMehmet BaşaranEsra Demir, Canan Demir Yıldız, Mehmet BaşaranMetaphorical Investigation Of Parents' Perceptions About The Concepts Of Children, Mothers And FathersEbeveynlerin Çocuk, Anne Ve Baba Kavramlarına Ilişkin Algılarının Metaforik Olarak Incelenmesi
2156TurkishMehmet BaşaranEsra Demir, Canan Demir Yıldız, Mehmet BaşaranMetaphorical Investigation Of Parents' Perceptions About Marriage InstitutionEbeveynlerin Evlilik Kurumuna Ilişkin Algılarının Metaforik Olarak Incelenmesi

13th Session Saturday 11:30-12:30
Lala Mustafa Paşa
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Alipaşa Ayas
Vice-Chair: Assist. Prof. Aysun Erginer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
919EnglishArzu Tanış ÖzçelikArzu Tanış Özçelik , Scott McdonaldPreservice Science Teachers’ Noticing In Decomposition Of A Model Teacher’s Practice Preservice Science Teachers’ Noticing in Decomposition of A Model Teacher’s Practice 
953TurkishMehtap Naillioğlu KaymakMehtap Naillioğlu Kaymak, Ferudun SezginEvaluation Of The Progression Of Teachers Candidates And Opinions On The Application Of Mentoring GuidelinesAday Öğretmenlerin Yetişme Sürecinin Değerlendirilmesi Ve Mentorluk Önerilerinin Uygulanmasına Ilişkin Görüşler
1815EnglishArzu Taniş ÖzçelikArzu Taniş Özçelik, Scott McdonaldPreservice Science Teachers Creating Lesson Plans To Elicit Students' IdeasPreservice Science Teachers Creating Lesson Plans To Elicit Students' Ideas
1966TurkishAysun ErginerAysun Erginer, Ergin ErginerObstacle In The Process Of Professionalization Of The Teaching Profession From The Viewpoints Of Prospective Teachers: Why Is Everyone Considered To Be A Teacher?Öğretmen Adayları Bakış Açısıyla Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelleşme Süreci Önündeki Engel: Neden Herkesin Öğretmen Olabileceği Düşünülür?
1969TurkishErgin ErginerErgin Erginer, Aysun ErginerObstacle In The Process Of Professionalization Of The Teaching Profession From The Viewpoints Of Prospective Teachers: Why Is Everyone Considered To Be Able To Teach?Öğretmen Adayları Bakış Açısıyla Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelleşme Süreci Önündeki Engel: Neden Herkesin Öğretmenlik Yapabileceği Düşünülür?

13th Session Saturday 11:30-12:30
Narman Peribacaları
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Gürhan Can
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayşe Tanridiler
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
251TurkishZehra KurşunZehra KurşunThe Comparİson Of Stress Levels And Copİng Styles Of Parents Who Have Chİldren Wİth Autİsm And Who Do NotOtizmli Çocuğu Olan Ve Olmayan Ebeveynlerin Stres Düzeyleri Ve Stresle Başa Çikma Yollari
1240TurkishÇiğdem IstelÇiğdem Istel, Yıldız Uzuner, Ümit Girgin, Sema Ünlüer, Güzin Karasu, Ayşe TanrıdilerExamining The Cirruculum Of Building Construction Course Applied To Hearing Loss YouthsIşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Öğretim Programının Incelenmesi
1243TurkishAyşe TanrıdilerAyşe TanrıdilerIn-depth Analysis Of Mathematical Knowledge Of Students With Hearing Loss With Balanced Mathematics Teaching With Clinical Interview TechniqueDengeli Matematik Öğretimi Ile Öğrenim Gören Işitme Engelli Öğrencilerin Matematik Bilgilerinin Klinik Görüşme Tekniğiyle Derinlemesine Incelenmesi
1701TurkishBirol SusamBirol Susam, Muzaffer Özdemir, Mehmet Kaan DemirThe Difficulties Of Teachers In Charge At Work And HouseEvde Ve Hastanede Eğitimde Görevli Öğretmenlerin Derslerinde Yaşadıkları Zorluklar

13th Session Saturday 11:30-12:30
Oltu Kalesi
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Salih Zeki Genç
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Kürşat Erümit
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
952TurkishSalih Zeki GençAyşe Akdemir, Salih Zeki GençA Comparison Between Turkey And Japan: Stem EducationTürkiye Ve Japonya Arasında Bir Karşılaştırma: Stem Eğitimi
1487TurkishVeysel Bilal ArslankaraVeysel Bilal Arslankara, Ertuğrul UstaAdaptation Of The Virtual World Risk Perception Scale (vwrps) To The Middle School LevelOrtaokul Öğrencileri Için Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeğinin (sdraö) Test Edilmesi
1490TurkishAgah Tuğrul KorucuAgah Tuğrul Korucu, Engin DoğançAnalysis Of The Effects Of Educational Environment Improved By Dynamic Web Technologies On University Students' Trust Situations On Virtual EnvironmentsDinamik Web Teknolojileri Ile Geliştirilmiş Eğitim Ortamının Üniversite Öğrencilerinin Sanal Ortam Güven Durumlarına Etkisinin Incelenmesi
2180TurkishAli Kürşat ErümitAli Kürşat Erümit, Vasif Nabiyev, Hasan Karal, Emine Selin AygünThe Gamification Process Of An Adaptive Intelligent Tutoring System Artibos: Artibos - GmBir Uyarlanabilir Zeki Öğretim Sistemi Artibos’un Oyunlaştırılması: Artibos- Gm
2183TurkishAli Kürşat ErümitAli Kürşat Erümit, Hasan Karal, Güven ŞahinReflections On Programming Lessons Designed By Ssp Teaching MethodYap Öğretim Yöntemine Göre Tasarlanan Programlama Derslerinden Yansımalar

13th Session Saturday 11:30-12:30
Tortum Kalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Feride Bacanlı
Vice-Chair: Assist. Prof. Recep Serkan Arık
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
551TurkishDekant KıranDekant KıranCalibration Of Elementary Mathematics Pre-service Teachers: A Case From History Of Science CourseIlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarında Kalibrasyon Becerisi: Bilim Tarihi Dersi Örneği
692TurkishOnour ImpramOnour Impram, Tuncay ErgeneExamination Of The Educational Model Of The Turkish Minority Living In Greece By The Minority Member And GraduateYunanistan’da Yaşayan Türk Azınlığının Eğitim-öğretim Modelinin Azınlık Mensup Ve Mezunu Tarafından Incelenmesi
1104TurkishRecep Serkan ArıkRecep Serkan Arık, Mustafa TürkmenInvestigation Of Adolescents’ Parenting Styles And Subjective Well-being Relations Independently From Self-esteem And Perceived Social Support EffectErgenlerin Anne Baba Tutumları Ve Öznel Iyi Oluşlarının Özsaygı Ve Algılanan Sosyal Destek Etkisinden Bağımsız Olarak Incelenmesi
1234TurkishAyşe ÖzkanAyşe Özkan, Feride BacanlıValidity And Reliability Studies For The Middle School Students Of Making Decisions In Everyday Life ScaleGünlük Yaşamda Karar Verme Ölçeğinin Ortaokul Öğrencileri Için Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları

13th Session Saturday 11:30-12:30
Tortum Şelalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
Vice-Chair: Assist. Prof. Gökçe Sancak Aydın
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1139EnglishGökçen AydınGökçen Aydın, Oya Yerin GüneriA Study On Turkish Adaptation Of Drexel Defusion Scale (dds)
1140EnglishGökçen AydınGökçen Aydın, Oya Yerin GüneriThe Effect Of Gender And English Language Class Level On Cognitive Test Anxiety Among English Language Preparatory School Students
1705TurkishZahide TongaZahide Tonga, Emine TunçExamining The Intolerance Of Uncertainty And Perfectionism Levels Of University Students Üniversite Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ve Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Incelenmesi
2055TurkishFeridun KayaHatice Odaci, Feridun Kaya, Meva Demir KayaThe Mediation Role Of Conscious Awareness In The Relationships Between Academic Procrastination And HopelessnessAkademik Erteleme Ve Umutsuzluk Arasındaki Ilişkide Bilinçli Farkındalığın Aracı Rolü
2061TurkishFeridun KayaFeridun Kaya, Hatice OdaciThe Effect Of A Psychoeducation Program On Noticing And Expressing Feelings Of ForgivenessDuyguları Fark Etme Ve Ifade Etme Psiko-eğitim Programının Affetme Üzerinde Etkisi

13th Session Saturday 11:30-12:30
Rüstem Paşa Kervansarayı
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Mustafa Şahin
Vice-Chair: Assist. Prof. Idil Aksöz-efe
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
766EnglishIdil Aksöz-efeIdil Aksöz-efe, Ibrahim AkmeşeRelations Among College Students’ Negative Life Events, Perceived Stress Levels And Ruminative Responses
1632EnglishNazlı Büşra AkçabozanNazlı Büşra Akçabozan, Zeynep Hatipoğlu-sümerMarital Commitment: An Examination Of Its Relationship To Some Demographic And Relational Variables
1919TurkishMustafa ŞahinMustafa Şahin, Seda Tüfekçibaşi, Yaren NadirThe Investigation Of Divorced Women’s Views On Women MurderBoşanmiş Kadinlarin Kadin Cinayetlerine Bakişinin Incelenmesi
1921TurkishMustafa ŞahinMustafa Şahin, Aleyna Öztürk, Mine ÜnverenViolence Against Women And The Role Of WomenKadına Şiddet Ve Kadının Rolü

13th Session Saturday 11:30-12:30
Üç Kümbetler
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Assoc. Prof. Mehmet Turan
Vice-Chair: Assist. Prof. Eyüp Bozkurt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
87TurkishMehmet KaraMehmet Kara, Yalçın AtliInvestigation Of The Relationship Between Democratic Attitudes Of The Third Grade Primary School Students And Various VariablesIlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi
507TurkishMehmet TuranMehmet Turan, Eyüp Bozkurt, Nisanur CanA Survey On The Recognition And Liking Of Animals By 3rd And 4th Grade Students İn Primary SchoolIlkokul 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Hayvanları Tanıma Ve Sevme Durumlarına Yönelik Bir Araştırma
1054TurkishEyüp BozkurtEyüp Bozkurt, Mehmet TuranClass Teacher’s Opinions Regarding English TeachingSınıf Öğretmenlerinin Ingilizce Öğretimine Ilişkin Görüşleri
1777TurkishMehmet TuranMehmet Turan, Erdal ZenginProblems Of Elementary Teachers In Foreign Language TeachingSınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler
2011TurkishÖzgür EkinÖzgür Ekin, Ayten Iflazoğlu SabanAn Investigation From Various Variabilities Of The First Lİteracy Teaching Self-effİcacy Of Prİmary School TeachersSinif Öğretmenlerinin Ilkokuma Yazma Öğretimi Öz Yeterlik Algilarinin Çeşitli Değişkenler Açisindan Incelenmesi
13th Session Saturday 11:30-12:30
Yedigöller
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION
Chair Professor Halit Dursunoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1559TurkishNurefşan KolikpınarOğuzhan Sevim, Nurefşan KolikpınarA Survey On The Proficiency Status Of Turkish Language And Literature Course Contents Included In Education Informatics Networks From The Point Of Meeting The Teachers’ RequirementsEğitim Bilişim Ağı’nda Yer Alan Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Içeriklerinin Öğretmenlerin Ihtiyaçlarını Karşılamadaki Yeterlik Durumları Üzerine Bir Incelenme
1639TurkishFatma AkbulutOğuzhan Sevim, Fatma AkbulutThe Examination Of Activity Studies Included In 11th Grade Course Book In Teaching Turkish Language And Literature In Terms Of Learning OutcomesTürk Dili Ve Edebiyatı Öğretiminde 11. Sınıf Ders Kitabında Yer Alan Etkinlik Çalışmalarının Kazanımlar Açısından Incelenmesi
1970TurkishHalit DursunoğluHalit DursunoğluUtilizing Singing In Grammar TeachingDil Bilgisi Öğretiminde Şarkılardan Yararlanma
14th Session Saturday 16:15-17:30
Erzurum
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Serap Nazlı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Arif Özer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
536TurkishDidem AydoğanDidem AydoğanThe Investigation Of Resilience In The Presence Of Risk Factors In The Context Of Family Protective FactorsRisk Faktörleri Karşısında Yılmazlığın Aile Koruyucu Faktörleri Bağlamında Incelenmesi
548TurkishResul Ekrem SiyrikResul Ekrem SiyrikAn Analysis Of Individual Innovativeness And Life Satisfaction Levels Of Psychological Counselor CandidatesPsikolojik Danışman Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin Incelenmesi
1355TurkishResul Ekrem SiyrikResul Ekrem Siyrik, Fatih Aydoğdu , Raziye Pekşen AkçaAn Examination Of The Psychological Resilience Levels Of The Meskhetian Turks Immigrant Children And Local ChildrenAhıska Türkü Göçmen Çocuklar Ile Yerli Çocukların Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Incelenmesi
1477TurkishArif ÖzerArif Özer, Tolga ZencirThe Investigation Of Mediator Roles Of Job Search Self-efficacy And Hope Levels On University Students’ Relationships Between Optimism Levels And Job Search BehaviorsÜniversite Öğrencilerinin Iyimserlik Düzeyleri Ile Iş-arama Davranışları Arasındaki Ilişkide Öz-yetkinlik Ve Umut Düzeylerinin Aracı Rollerinin Incelenmesi
1484TurkishArif ÖzerArif Özer, Tolga Zencir, Bünyamin AtayExamination Of Psychological Counselor Self-efficacy, Adjustment And Work Values Of Undergraduates Studying For Guidance And Psychological CounselingRehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Öğrencilerinin Psikolojik Danışman Öz-yetkinliklerinin, Uyumlarının Ve Iş Değerlerinin Incelenmesi

14th Session Saturday 16:15-17:30
Atatürk Evi
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Nezahat Güçlü
Vice-Chair: Assist. Prof. Yüksel Gündüz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
223TurkishIsmail Hakkı ÖzdemirYüksel Gündüz, Ismail Hakkı ÖzdemirFavoritism In School Administration According To Teachers’ PerceptionsÖğretmen Algılarına Göre Okul Yönetimindeki Kayırmacılık
397TurkishUğur TüreUğur Türe, Erol Baki Tekin, Şahin AtasoyThe Fundamental Problems Of The National Education Organization Process From The Governance Of GovernmentÜlkemizde Marif Teşkilatinin Yönetimden Yönetişime Geçememe Sürecinin Temel Problemleri
1256TurkishNiyazi CanNiyazi CanThe Activities About Learning Organizations In High SchoolsLiselerde Öğrenen Örgütlerle Ilgili Etkinlikler
1266TurkishNiyazi CanNiyazi Can, Emine Can MercanDeveloping Activities Of Learning Organizations In State And Private Elementary SchoolsDevlet Ve Özel Ilkokullarda Öğrenen Örgütü Geliştirme Faaliyetleri
1984TurkishKamerşah KaracanKamerşah Karacan, Nezahat GüçlüThe Relationship Between Organizational Health And Organizational Citizenship Behaviors According To Perceptions Of Primary And Secondary School TeachersIlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Örgütsel Sağlık Ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki Ilişki

14th Session Saturday 16:15-17:30
Kazım Karabekir
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Ali Yıldırım
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Durmuşçelebi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1022TurkishMustafa DurmuşçelebiMustafa Durmuşçelebi, Burcu MertoğluThe Student’s Perspective Of Pedagogical Formation ProgramÖğrenci Gözüyle Pedagojik Formasyon Programı
2204TurkishA. Selcen ArslangilaySevil Büyükalan Filiz, A. Selcen ArslangilayThe Metaphorical Perceptions Of The Teachers Towards Syrian Students In Their Schools (gaziantep Sample)Okullarında Suriyeli Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Suriyeli Öğrencilere Ilişkin Metaforik Algıları (gaziantep Örneği)
2223TurkishA. Selcen ArslangilaySevil Büyükalan Filiz, A. Selcen Arslangilay, Şükriye GürbüzInvestigating Attitudes Of Teachers Towards Refugee Students And Their Opinions In Terms Of Several Variables (gaziantep Sample)Okullarında Suriyeli Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Ve Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi (gaziantep Örneği)

14th Session Saturday 16:15-17:30
Nene Hatun
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Chair Professor Ali Osman Engin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Fuat Güllüpınar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
675TurkishBetül Çakıcı AltıntaşBetül Çakıcı Altıntaş, Ali Kemal Bodur, Avni Aytekin, Ayşe Özdemir, Halil VarolEvaluation Of Middle School Students In Terms Of BullyingIlköğretim Ikinci Kademe Öğrencilerinin Akran Zorbalığı Açısından Değerlendirilmesi
881TurkishFuat GüllüpinarFuat Güllüpinar, Hamide Elif Üzümcü Main Parameters Of Privacy Education For Children In Digital Age: Sociological Keystones Of Physical, Emotional And Intellectual AutonomyDijital Çağda Çocuklara Mahremiyet Eğitiminin Temel Parametreleri: Bedensel, Duygusal Ve Düşünsel Özerkliğin Sosyolojik Temelleri
1293TurkishFuat GüllüpinarFuat Güllüpinar, Hamide Elif ÜzümcüWhich Values The Future’s Education Should Be Built On?: Grounding The Practices Of Personal Autonomy, Scientificness, “public Benefit” And Democratic Citizenship In TurkeyGeleceğin Eğitimi Hangi Değerler Üzerine Inşa Edilmeli?: Türkiye’de Bireysel Özerklik, Bilimsellik, “kamusal Iyi” Ve Demokratik Vatandaşlik Pratiklerinin Temellendirilmesi
1903TurkishFazıl Alptekin CeylanFazıl Alptekin CeylanSocio-economic Changes That Took Place In The Profile Of Parents In State Schools (during A Fifteen Years Of Period At Çağrıbey Anatolian High School)Kamu Okullarındaki Veli Profilinde ( Çağrı Bey Anadolu Lisesinde 15 Yılda) Meydana Gelen Sosyo-ekonomik Değişim

14th Session Saturday 16:15-17:30
Abdurrahman Gazi
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Kerim Gündoğdu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Hüseyin Şahan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
78TurkishHasan ZöğHasan Zöğ, Hasan Hüseyin ŞahanThe Effect Of Gender On Epistemological Beliefs: A Meta-analysis StudyCinsiyetin Epistemolojik Inançlar Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması
386TurkishHasan Hüseyin ŞahanSercan Baydoğdu, Hasan Hüseyin ŞahanGallery Of Learning As A Teaching And Learning Method: Students’ PerceptionÖğrenme Galerisi Öğretim Tekniği Uygulamasinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
1210TurkishSelami UysalSelami Uysal, Kerim GündoğduAn Analysis Of Needs Of In-service Training Program For Administrative Staff: The Case Of Adnan Menderes University Idari Personele Yönelik Bir Hizmet Içi Eğitim Programi Ihtiyaç Analizi: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
1597TurkishCihad ŞentürkCihad Şentürk, Gökhan BaşTeaching-learning Conceptions And Effective Lifelong Learning In Teachers: The Mediating Role Of Change TendenciesÖğretmenlerde Öğretme-öğrenme Anlayışları Ve Etkili Yaşam Boyu Öğrenme: Değişim Eğilimlerinin Aracı Rolü
1605TurkishCihad ŞentürkCihad Şentürk, Gökhan BaşThe Opinions Of Primary School Teachers Regarding The Renewed Elementary School Mathematics CurriculumSınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Ilkokul Matematik Öğretim Programına Ilişkin Görüşleri

14th Session Saturday 16:15-17:30
Aziziye Tabyaları
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Şenay Sezgin Nartgün
Vice-Chair: Assist. Prof. Sibel Güven
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
134TurkishAbdullah ÇevikAkif Köse, Abdullah ÇevikAn Examination Of The Relationship Between Prospective Teachers’ Happiness Levels And Their Teaching AttitudesÖğretmen Adaylarının Mutluluk Düzeyleri Ile Öğretmenlik Tutumları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
894TurkishSibel GüvenSibel GüvenSecondary School Students Opinions About Situation Of Risk Factors In SchoolsOrtaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Risk Faktörü Oluşturan Durumlara Ilişkin Görüşleri
989TurkishÇisem ÖzçelikÇisem Özçelik, Sibel GüvenPrimary Matmhmatics Teachers’ Opinions And Problems They Encounter About Classroom Management And Approaches Of Overcoming Ilköğretim Matematik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine Ilişkin Görüşleri, Karşılaştıkları Sorunlar Ve Bunlarla Baş Etme Yolları
1976TurkishAhmet NacarAhmet Nacar, Sümeyye KavakAdministrative Staff At School Opinions About Strategic Planning Studies: Example Of Kahramanmaraş ProvinceOkullardaki Yönetici Personelin Stratejik Planlama Çalışmaları Hakkındaki Görüşleri: Kahramanmaraş Ili Örneği
1977TurkishAhmet NacarAhmet Nacar, Erkan Hasan AtalmişDemographic Characteristics Of School Administrators And Teachers Perceptual Differences For Strategic Planning Studies: Kahramanmaraş Province SampleOkullardaki Yönetici Ve Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Göre Stratejik Planlama Çalışmalarına Yönelik Algısal Farklılıkları: Kahramanmaraş Ili Örneği

14th Session Saturday 16:15-17:30
Çifte Minareli Medrese
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Erdal Toprakçi
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Bozgeyikli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
39TurkishMehmet UzunAkif Köse, Mehmet Uzun, Gözde Öner ÖzaslanThe Views Of Pre-school Education Administrators Regarding The Auxiliary Services Class Staff Class Personnel Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Bu Kurumlarda Görevli Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeline Ilişkin Görüşleri
133TurkishAkif KöseAkif Köse, Mehmet UzunProspective Teachers’ Views On Effective Teacher Characteristics Aday Öğretmenlerin Etkili Öğretmen Özelliklerine Ilişkin Görüşleri
903TurkishAkif KöseAkif Köse, Mehmet UzunAn Analysis Of The Relationship Between The Perception Of Organizational Justice By Teachers And Their Work Engagement Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Adalet Ile Işe Angaje Olmaları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1009TurkishHasan BozgeyikliHasan Bozgeyikli, Ahmet AvcıThe Relationship Between Teachers' Organizational Silence Levels And Organizational Citizenship BehaviorsÖğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki Ilişki
1010TurkishAhmet AvcıAhmet Avcı, Hasan BozgeyikliPerceived Honesty And Trust In Administrator As A Predictor Of Organizational Citizenship Behaviors Of Classroom Teachers Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Algılanan Dürüstlük Ve Yöneticiye Güven

14th Session Saturday 16:15-17:30
Çobandede Köprüsü
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Selahattin Gelbal
Vice-Chair: Assist. Prof. Sedat Şen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1088EnglishBurhanettin OzdemirBurhanettin Ozdemir, Nesrin SeefExamining Factorial Structure And Measurement Invariance Of Nonverbal Intelligence Test Across Different Sub-groups
1232TurkishMehmet ŞataFuat Elkonca, Görkem Ceyhan, Mehmet Şata, Ismail Karakaya, Ergün Cihat ÇorbaciThe Investigation Of Rater Behavior Via Many-facet Rasch Measurement Model: An Electronic Portfolio ApplicationÇok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli Kullanılarak Puanlayıcı Davranışlarının Incelenmesi: Bir Elektronik Portfolyo Uygulaması Örneği
1347TurkishMehmet ŞataMehmet Şata, Ergün Cihat Çorbaci, Ismail KarakayaThe Investigaton Of Measurement Invariance Of Xandar (zamara) Unit, One Of The Subscales Of Collaborative Problem Solving In Pisa 2015 In Terms Of GenderPisa 2015 Uygulamasinda Işbirlikli Problem Çözme Alt Testlerinden Xandar (zamara) Ünitesinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi
1785TurkishIbrahim YıldırımIbrahim Yıldırım, Sedat ŞenThe Examination Of Equation Assumption In Value-added Analysis Models Used For The Assessment Of School EffectivenessOkul Etkililiğinin Değerlendirmesinde Kullanılan Katma-değerli Değerlendirme Modellerinde Eşitlik Varsayımının Incelenmesi

14th Session Saturday 16:15-17:30
Erzurum Kalesi
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Giray Topal
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Doğru
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
747TurkishMüge ÖzkanbaşMüge Özkanbaş, Özgecan Taştan KırıkEffects Of Process Oriented Guided Inquiry Learning (pogil) At 6th Grade Science CourseSüreç Odaklı Rehberli Sorgulamayla Öğrenmenin (sorsö) 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Uygulanmasının Etkileri
1163EnglishYasemin TaşBircan Dökmecioğlu, Yasemin Taş, Sündüs YerdelenHow Constructivist Learning Environment Is Associated With Self-efficacy Towards Learning Science?
1442TurkishHakkı Ilker KoşturHasan Özcan, Hakkı Ilker KoşturScience Teachers' Views About Stem EducationFen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Stem Eğitimine Yönelik Görüşleri
1555TurkishYunus KüçükönerYunus Küçüköner, Nejla YürükStudent Views About Story Structured Conceptual Change Texts Developed Based On ArgumentationÖyküleştirilmiş Argümantasyon Temelli Kavramsal Değişim Metinlerine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
2195TurkishGüliz KaymakcıŞendil Can, Güliz KaymakcıInvestigation Of Secondary School Students’ Problem Solving-oriented Reflective Thinking Skills Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Incelenmesi

14th Session Saturday 16:15-17:30
Erzurumlu İbrahim Hakkı
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Metin Orbay
Vice-Chair: Assist. Prof. Didem Karakaya Cirit
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
829TurkishSüheyla GörgülüSüheyla GörgülüFen-teknoloji-mühendislik-matematik Entegrasyonunun (stem) 5. Sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlarla İlgili Algı Ve Tutumlarına EtkisiFen-teknoloji-mühendislik-matematik Entegrasyonunun (stem)   5. Sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlarla Ilgili Algı Ve Tutumlarına Etkisi
944TurkishEsra SaraçEsra Saraç, Yakup DoğanExamining Environmentally Friendly Behaviors And Environmental Identities Of Preservice Teachers In Terms Of Various VariablesÖğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışları Ve Çevre Kimliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
1540TurkishDidem Karakaya CırıtDidem Karakaya Cırıt, Selçuk AydemirThe Views Of Science Teacher Candidates About Reflective JournallingYansıtıcı Günlük Yazma Etkinliğine Ilişkin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri
1683TurkishEsra KöseoğluEsra Köseoğlu, Ümmü Gülsüm DurukanDetermining Middle School Students’ Knowledge About The Conductivity Concept Ortaokul Öğrencilerinin Iletkenlik Kavramina Ait Bilgilerinin Belirlenmesi
1757TurkishDidem Karakaya CırıtDidem Karakaya Cırıt, Selçuk AydemirA Study On The Reflective Journals Of Science Teacher Candidates: What Makes A Quality Science Teacher? Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerinin Incelenmesi: Nitelikli Fen Bilgisi Öğretmeni Kimdir?

14th Session Saturday 16:15-17:30
Hasan Kale
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assist. Prof. Ismail Şan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1164EnglishŞule Şahin DoğruerŞule Şahin Doğruer, Didem AkyüzSupporting Students’ Understanding Of Surface Area And Volume Of A Cylinder Supporting Students’ Understanding of Surface Area and Volume of A Cylinder
1382EnglishÖzge DışbudakÖzge Dışbudak, Didem AkyüzInvestigating Fifth Grade Students' Understanding Of Quadrilaterals
2041EnglishEmine AytekinEmine AytekinAnalysis Of Mathematical Tasks Related With Fraction Operations In The 6th Grade Turkish Mathematics Textbook

14th Session Saturday 16:15-17:30
İspir Kalesi
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Esra Bukova Güzel
Vice-Chair: Assist. Prof. Ibrahim Kepceoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
282TurkishNiyazi Öner ErcanNiyazi Öner Ercan, Ibrahim KepceoğluImportance Of Question Types In Determining Spatial Ability Of Secondary School StudentsOrtaokul Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin Belirlenmesinde Soru Türlerinin Önemi
1836TurkishAytuğ Özaltun ÇelikAytuğ Özaltun Çelik, Esra Bukova GüzelThe Conceptual Understanding About Quadratic Functions Of The Students Participated In A Instructional Sequence Triggering Quantitative ReasoningNicel Muhakemeyi Tetikleyen Bir Öğretim Dizisine Katılan Öğrencilerin Ikinci Dereceden Fonksiyonlara Ilişkin Kavramsal Anlamaları
1838TurkishMehmet Fatih ÖzmantarMehmet Fatih Özmantar, Nuh ÖzbeyThe Notion Of Undefined In Mathematics From The Perspectives Of Middle School Teachers: A Focus Group StudyOrtaokul Matematik Öğretmenleri Perspektifinden Tanımsızlık: Bir Odak Grup Çalışması
1851TurkishAytuğ Özaltun ÇelikAytuğ Özaltun Çelik, Esra Bukova GüzelConstructing A Quadratic Function By Product Of Two Linear Functions: The Task Of El Castilo Iki Doğrusal Fonksiyonun Çarpımı Ile Ikinci Dereceden Fonksiyonun Oluşturulması: El Castilo Etkinliği
2095TurkishAytuğ Özaltun ÇelikAytuğ Özaltun Çelik, Esra Bukova GüzelComparing The Clinical Interviews Realized By The Student Teachers Having Different Academic Achievement Farklı Akademik Başarıya Sahip Matematik Öğretmeni Adaylarının Gerçekleştirdikleri Klinik Mülakatların Karşılaştırılması

14th Session Saturday 16:15-17:30
Kandilli
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Mehmet Fatih Özmantar
Vice-Chair: Assist. Prof. Yılmaz Zengin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
677TurkishDerya KarakuşDerya Karakuş, Alper Cihan KonyalıoğluGeogebra In Correcting Errors In The Concepts Of Extremum And Inflection PointsEkstremum Ve Dönüm Noktaları Kavramlarındaki Hataların Düzeltilmesinde Geogebra
1443TurkishNeslihan UzunNeslihan Uzun, Beyda Topan, Bülent Güven, Adnan BakiDesign Of Virtual Manipulatives To Develop Algebraic Thinking: A Theoretical FrameworkCebirsel Düşünmeyi Geliştirmeye Yönelik Sanal Manipülatiflerin Tasarımı: Bir Teorik Çerçeve
1618TurkishMuhammed Celal UrasÇiğdem Inci Kuzu, Muhammed Celal UrasThe Subjects That Class Teacher Candidates Perceive As Difficult In Primary School Mathematics Program And Their CausesSınıf Öğretmeni Adaylarının Ilköğretim Matematik Programında Zor Olarak Algıladıkları Konular Ve Bunların Sebepleri
1622TurkishMuhammed Celal UrasÇiğdem Inci Kuzu, Muhammed Celal UrasCase Study: Elementary Mathematics Teaching Department Teaching Staffs Opinions About Using Materials In Mathematics TeachingDurum Çalışması: Ilköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı Ile Ilgili Görüşleri
1959TurkishFatma KızıltoprakFatma Kızıltoprak , Tangül KabaelInvestigating The Prospective Mathematics Teachers’ Understanding Of The Concept Of Variable Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Değişken Kavramını Anlamlandırmalarının Incelenmesi

14th Session Saturday 16:15-17:30
Konaklı
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Sinan Koçyiğit
Vice-Chair: Assist. Prof. Bengü Türkoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
295TurkishBengü TürkoğluBengü TürkoğluOpinions Of Pre-school Teachers And Pre-service Teachers About Drama Activities Appied In The Pre-school PeriodOkul Öncesi Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Drama Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
308TurkishBetül Kübra ŞahinRamazan Sak, Ikbal Tuba Şahin Sak, Betül Kübra ŞahinNeeds Assessment For Parent EducationAile Eğitimi Üzerine Bir Ihtiyaç Analizi
807TurkishBetül Kübra ŞahinBetül Kübra Şahin, Ikbal Tuba Şahin Sak, Ramazan SakPre-service Preschool Teachers’ Experiences Of The Activity-planning ProcessOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Etkinlik Planı Hazırlama Sürecine Ilişkin Deneyimleri
1259TurkishŞeyma BilgizŞeyma Bilgiz, Aslı Balcı, Ismail AyExamination Of Gender Roles And Self-efficacy Beliefs Of Preschool Teacher Candidates In Terms Of Various Variables Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Ve Öz Yeterlik Inançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi

14th Session Saturday 16:15-17:30
Kongre Binası
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Sebahattin Arıbaş
Vice-Chair: Assist. Prof. Belgin Liman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
646TurkishYasemin ErsözYasemin Ersöz, Sebahattin AribaşScience Education In Preschools In Pre-republican EraCumhuriyet Öncesi Ana Okullarında Fen Eğitimi
683TurkishBelgin LimanBelgin LimanThe High School Students’metaphor Perceptions At The Child Development Department Related To The Child ConceptÇocuk Gelişimi Bölümü Lise Öğrencilerinin Çocuk Kavramına Ilişkin Metaforik Algıları
1233TurkishBaşak AksuBaşak AksuTeachers’ Views On Foreign Language Education During Preschool PeriodOkul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Öğretmen Görüşleri
1440TurkishBurcu CoşanayBurcu Coşanay, Ayşegül UlutaşAn Investigation Of Perception Of The Perception Of The Preschool Age Children (5-6 Years Old) Living In The Rural And Urban Settlement CentersKırsal Ve Kentsel Yerleşim Merkezlerinde Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının (5-6 Yaş) Çevreye Yönelik Algılarının Resim Yoluyla Incelenmesi

14th Session Saturday 16:15-17:30
Köprüköy Kaplıcaları
TEACHER EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Kasım Kiroğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Fatih Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
76TurkishEsra Ayeş AslanIsmail Çelik, Hakan Sarıçam, Mehmet Başaran, Esra Ayeş AslanInvestigation Of The Teacher Candidates’ Views On InterviewÖğretmen Adaylarının Mülakata Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi
842TurkishAhmet SimsarAhmet Simsar, Yakup DoğanPreservice Early Childhood Teachers’ Views About Environmental Problems And SolutionsOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Ve Çözümlerine Ilişkin Görüşleri
1529TurkishFatih YılmazFatih Yılmaz, Behçet Oral, Selin GöçenPerceptions Of Teacher Candidates On Teaching Profession And Future LifeÖğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Ve Gelecekteki Yaşamlarına Ilişkin Algıları

14th Session Saturday 16:15-17:30
Lala Mustafa Paşa
BEST PRACTICES FOR TEACHERS
Chair Professor Songül Tümkaya
Vice-Chair: Assist. Prof. Birsel Aybek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
705TurkishSona ÖzlenSona Özlen, Emine ÇilValues Education Via Interdisciplinary Teaching: An Action StudyDisiplinlerarasi Öğretim Yoluyla Değerler Eğitimi: Bir Aksiyon Çalişmasi
833TurkishSüheyla GörgülüSüheyla GörgülüNokta Ve Doğruların ArkadaşlığıNokta Ve Doğruların Arkadaşlığı
1108TurkishNecmiye KorkmazSeval Orak, Necmiye Korkmaz, Gonca Köse, Orhan YilmazStem Alternative And Authentic Evaluation In Educational Approach: An Achievement-oriented Case Study On Elementary School LevelStem Eğitim Yaklaşımında Alternatif Ve Otantik Değerlendirme: Ilkokul Düzeyinde Kazanım Odaklı Bir Durum Çalışması
1429TurkishÖzcan AdıgüzelÖzcan Adıgüzel, Yavuz Küçük, Yahya Karabıyık, Volkan Ünlü, Mehmet GülMy Warm Home Project’s Implementing SampleSıcak Yuvam Projesi Uygulama Örneği

14th Session Saturday 16:15-17:30
Narman Peribacaları
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Hasan Bacanlı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Burhan Çapri
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1175TurkishHakan AyğarHakan Ayğar, Burhan ÇapriInvestigation Of Irrational Belief, Depression And Rumination Levels Of Secondary School Students With Divorced And Undivided Parents According To Socio-demographic Variables*Boşanmış Ve Boşanmamış Ebeveyne Sahip Ortaokul Öğrencilerinin Akılcı Olmayan Inanç, Depresyon Ve Ruminasyon Düzeylerinin Sosyo-demografik Değişkenlere Göre Incelenmesi*
1500TurkishZeynep ÇiftciZeynep Çiftci, Fikret GülaçtıInvestigation Of The Relationship Between Parent Attitudes And Flirting Perceptions Perceived By University StudentsÜniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları Ve Flört Kaygısı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
1511TurkishZeynep ÇiftciFikret Gülaçtı, Zeynep ÇiftciExamination Of Life Satisfaction, Satisfaction And Compassion Levels Of University StudentsÜniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, Memnuniyet Ve Merhamet Düzeylerinin Incelenmesi
1880TurkishFuad BakioğluFuad Bakioğlu, Ayşe Sibel TürkümInvestigation Of Psychological Counselor Candidates’ Psychological Counseling Self-efficacy In Terms Of Some Descriptive Variables Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından Incelenmesi
1916TurkishFuad BakioğluFuad BakioğluThe Effectiveness Of Gender Psychology Course For Undergraduates Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi Dersinin Etkililiği

14th Session Saturday 16:15-17:30
Oltu Kalesi
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Mustafa Şahin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sevgi Özgüngör
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1271TurkishHulisi GençHulisi Genç, Özcan SezerRelationship Between Of Altruism Positive Perception And Social Comparison In Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarında Özgecilikle Pozitif Algı Ve Sosyal Karşılaştırma Ilişkisi
1415TurkishSerkan Volkan SariSerkan Volkan Sari, Betül Aydin, Mustafa Şahin, Vesile OktanDispositional Hope, Mental Health Continuum And Facebook Addiction In University StudentsÜniversite Öğrencilerinde Sürekli Umut, Ruh Sağlığı Sürekliliği Ve Facebook Bağımlılığı
1587TurkishHulisi GençHulisi Genç, Mustafa KutluThe Effect Of A Psycho-education Program Oriented To Reduce Test Anxiety To Eighth Grade Students’test AnxietySınav Kaygısını Azaltmaya Yönelik Bir Psikoeğitim Programının Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Etkisi
1612TurkishSevgi ÖzgüngörSevgi ÖzgüngörThe Comparative Study Of The Relationships Of Attachment To Mother And Father With Academic Achievement, Goal Orientations And Life Satisfaction Of Adolescents Ergenlerde Akademik Başarı, Hedef Yönelimleri Ve Yaşam Doyumu Ile Anneye Ve Babaya Bağlanma Arasındaki Ilişkilerin Karşılaştırmalı Olarak Incelenmesi
1955TurkishMustafa ŞahinŞule Hasançebi, Mustafa ŞahinA Qualitative Research On The Examination Of The Hope-hopeless Situations Of Eastern And Southeastern VeteranDoğu Ve Güneydoğu Gazilerinin Umut-umutsuzluk Durumlarının Incelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

14th Session Saturday 16:15-17:30
Palandöken
TURKISH EDUCATION
Chair Professor Halit Dursunoğlu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Ceran
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
138TurkishÇiğdem Çam TürkanÇiğdem Çam Türkan, Aptulkerim DinçIn Value Transfer Of Tevfik Fikret And ŞerminDeğer Aktarımında Tevfik Fikret Ve Şermin
1926TurkishFeride Idi TulumcuFeride Idi TulumcuMetaphorical Perceptions Of Turkish Teacher Candidates Toward Material DevelopmentTürkçe Öğretmeni Adaylarının Materyal Geliştirmeye Yönelik Metaforik Algıları
2081TurkishFatih Mehmet TulumcuFatih Mehmet Tulumcu, Ismail AydoğduA Writing Technique For Teaching Turkish As A Foreign Language Proposal: Sentence PyramidTürkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Bir Yazma Tekniği Önerisi: Cümle Piramidi

14th Session Saturday 16:15-17:30
Tortum Kalesi
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Hayati Akyol
Vice-Chair: Assist. Prof. Yakup Doğan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
945TurkishEsra SaraçEsra Saraç, Yakup DoğanPreservice Elementary Teachers’ Views Related To Designing And Implementing Process Of Socioscientific Issue-based Educational ActivitiesSınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konu Temelli Eğitim Etkinlikleri Tasarlama Ve Uygulama Sürecine Ilişkin Görüşleri
1154TurkishDerya CanHakan Dedeoğlu, Ayşe Özer, Derya CanThe Use Of Children’s Books In Mathematics Education And Sample Activities Matematik Öğretiminde Çocuk Kitaplarının Kullanımı Ve Örnek Uygulamalar
1738TurkishDerya CanDerya CanLevel Of Pre-service Teachers’ Awareness About The Number Sense-based StrategiesSınıf Öğretmeni Adaylarının Sayı Duyusu Temelli Stratejileri Kullanabilme Durumları
1964TurkishEmel BozkurtEmel BozkurtEffect Of Purpose-focused Stem Applicatios On 21st Century SkillsKazanım Odaklı Stem Uygulamalarının 21. Yüzyıl Yetkinliklerine Etkisi
2015TurkishAlper YorulmazAlper Yorulmaz, Halil Çokçalışkan, Emel Çilingir AltınerDetermination Of Pre-service Classroom Teachers’ Opinions About The Concept Of Early Algebra Erken Cebir Kavramına Ilişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Belirlenmesi

14th Session Saturday 16:15-17:30
Tortum Şelalesi
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Tuncay Özsevgeç
Vice-Chair: Assist. Prof. Eyüp Bozkurt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
878TurkishOkan HazırOkan Hazır, Zeliha Nurdan BaysalEvaluating The Sciences Lessons As A Separate (distinctive) Discipline In Elementary School Third Grade Curriculum, Based On The Opinions Of Elementary School Teachers And Program Development ExpertsFen Bilimleri Dersinin Ilkokul Üçüncü Sınıfta Ayrı Bir Disiplin Olarak Okutulmasının Program Geliştirme Uzmanları Ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Incelenmesi
897TurkishMelin Getizmen YeşilMelin Getizmen YeşilThe Use Of Virtual And Augmented Reality Practices In And After Reading And Writing ProcessOkuma Yazma Süreci Ve Sonrasında Sanal Ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanılması
1671TurkishTuncay ÖzsevgeçLale Cerrah Özsevgeç, Tuncay Özsevgeç, Neşe AltunkayaInvestigation Of Reading Habits And Their Reasons Of Primary School Childrens Ilkokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Ve Nedenlerinin Incelenmesi
1694TurkishTuba KarabörkÖzlem Kaf, Tuba Karabörk3th Grade Social Studies Workbooks In Terms Of Learning StylesÖğrenme Stilleri Açısından Ilkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğrenci Çalışma Kitabı
1803TurkishÖzgün ÇakırÖzgün Çakır, Berk Hasar, Nihat Uyangör, Devrim ÜzelPrimary School Teachers' Views About The Primary School Grading SystemSınıf Öğretmenlerinin Ilkokul Not Sistemi Hakkındaki Görüşleri

14th Session Saturday 16:15-17:30
Rüstem Paşa Kervansarayı
SOCIAL STUDIES EDUCATION
Chair Professor Yücel Kabapınar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Bülent Güven
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
795TurkishAhmet ÇopurAhmet Çopur, Muammer DemirelSocial Studies Teachers’ In-service Training Needs: Lesson Observation And Teacher OpinionsSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hizmet Içi Eğitim Ihtiyaçları: Ders Gözlemi Ve Öğretmen Görüşleri
1296TurkishBülent GüvenBülent GüvenAlternative Approach To Teaching Social Studies: Local LiteratureSosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Bir Yaklaşim: Yerel Okuryazarlik
1371TurkishTuğba DoğanHatice Memişoğlu, Tuğba DoğanSocial Studies Teacher And Teacher Candidates’ Opinions On Political Participation For Democratic CitizensSosyal Bilgiler Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Demokratik Vatandaşlık Açısından Siyasal Katılıma Ilişkin Görüşleri
1918TurkishAhmet ÇopurAhmet Çopur, Muammer DemirelThe Contribution Of Teaching Controversial Issues To Gain 21st Century Skills: Analysis Of Teachers’ Views Tartışmalı Konuların Öğretiminin, 21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılmasına Katkısı: Öğretmen Görüşlerinin Incelenmesi

14th Session Saturday 16:15-17:30
Üç Kümbetler
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Hasan Karal
Vice-Chair: Assist. Prof. Agah Tuğrul Korucu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
88TurkishIsmail DönmezIsmail Dönmez, Murat Tekçe, Hasan Beder, Hikmet KalfaInvestigation Of Game Coding Skills Of Middle School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Oyun Kodlama Becerilerinin Incelenmesi (oyunumu Kodluyorum Yarişmasi Örneği)
1150TurkishGülgün Afacan AdanırGülgün Afacan AdanırInvestigation Of Activities Of Distance Education Centers Of Universities In TurkeyTürkiye Üniversitelerindeki Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Faaliyetlerinin Incelenmesi
1485TurkishVeysel Bilal ArslankaraVeysel Bilal Arslankara, Ertuğrul UstaInvestigation Of Risk Perceptions Of High School Students Related To The Virtual World In The Context Of ConfidentialityLise Öğrenimi Gören Bireylerin Sanal Dünyaya Yönelik Risk Algılarının Kişilerarası Güven Bağlamında Test Edilmesi
1770TurkishAlper ÜnalAlper Ünal, Fatma Burcu TopuBlock-based Programming Teaching: 2012-2017 Research TrendsBlok Tabanlı Programlama Öğretimi: 2012-2017 Araştırma Eğilimleri

14th Session Saturday 16:15-17:30
Yedigöller
Karma
Chair Professor Ömer Adıgüzel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
572TurkishŞeyma Şek BalandıAbdulhak Halim Ulaş, Nur Hümeyra Özdemir Erem, Şeyma Şek Balandı, Melike UluçayThe Effect Of Drama Actıvıtıes On 4th Grade Prımary School Students Development Of Emotıonal IntellıgenceYaratıcı Drama Etkinliklerinin Ilkokul 4.sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Gelişimine Etkisi
709TurkishMurat ErginSinan Ayan, Ekrem Boyalı, Murat ErginComprehensive School Physical Activity Program (cspap)Kapsamlı Okul Fiziksel Aktivite Programı (kofap)
2058TurkishÖmer AdıgüzelÖmer AdıgüzelSituations Of Creative Drama Instructors Using Drama TechniquesYaratıcı Drama Eğitmenlerinin Drama Tekniklerini Kullanma Durumları
2071TurkishBülent SezginBülent SezginUsing Play, Theatre And Creative Drama For Sustaining "teaching Is Acting" IdeaBir Aktör Olarak Öğretmenlik Becerisinin Geliştirilmesinde Oyun, Yaratıcı Drama Ve Tiyatroyu Kullanmak
14th Session Saturday 16:15-17:30
Fuaye Alanı
Karma
Chair Assist. Prof. Hüseyin Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
196TurkishDuygu UysalDuygu UysalThe Effect Of Educational Games Used In The 6th Grade Science Class Of Secondary School To The Academic Success Of The StudentsOrtaokul 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Maddenin Hal Değişimi Ünitesinde Kullanılan Eğitsel Oyunların, Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
204TurkishEbru YılmazEbru YılmazDönüştür, Kullan Hayata Bağlan!Dönüştür, Kullan Hayata Bağlan !
355TurkishDuygu UysalDuygu Uysal6th Grade Students Correlation Status Of Concepts Of Science And Technology Course In Their Daily Lives6.sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla Ilişkilendirme Durumları
656TurkishEbru YilmazEbru YilmazYedinci Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Eğitsel Oyunlarla Yansıma Ve Aynalar7. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Eğitsel Oyunlarla ‘yansıma Ve Aynalar’