• Türkçe
  • English

ICES UEBK 2018 - ULED PlatformuULED (Ulusal Eğitim Dernekleri) Platformu Üyesi
Dernekler ve İletişim Bilgileri
Dernek Başkanı
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
İnternet: www.bte.org.tr
E-posta: bilgi@bte.org.tr
Burcu Yılmaz
Çağdaş Drama Derneği
İnternet: yaraticidrama.org
E-posta: bilgi@yaraticidrama.org
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
Çocuk ve Gençlik Müzeleri Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği
İnternet: www.cocukmuzem.org.tr
E-posta: omeradiguzel@gmail.com
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER)
İnternet: www.epoder.org.tr
E-posta: esed@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Özcan Demirel
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER)
İnternet: www.epodder.org
E-posta: iletisim@epodder.org
Prof. Dr. Selahattin Gelbal
Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD)
İnternet: www.fead.org.tr
E-posta: tuncay88@gmail.com
Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç
Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER)
İnternet: www.eyuder.org
E-posta: aacilek@gmail.com
Dr. Adem Çilek
İngilizce Eğitimi Derneği (INGED)
İnternet: www.inged.org.tr
E-posta: aydanersoz@yahoo.com
Prof. Dr. Aydan Ersöz
Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)
İnternet: www.gorsed.org.tr
E-posta: iletisim@gorsed.org.tr
Prof. Dr. Melek Gökay
Matematik Eğitimi Derneği (TMED)
İnternet: www.tmed.org.tr
E-posta: adnanbaki@gmail.com
Prof. Dr. Esra Bukova Güzel
Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
İnternet: www.muzed.org.tr
E-posta: bilgi@muzed.org.tr
Refik Saydam
Okul ve Eğitim Yöneticileri, Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği (EYED-DER)
İnternet: www.eyedder.org.tr
E-posta: engin.karadag@hotmail.com
Prof. Dr. Engin Karadağ
Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER)
İnternet: www.ozelegitimciler.org
E-posta: info@ozelegitimciler.org
Ercan Karaca
Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER)
İnternet: www. http://www.sanategitimcileridernegi.com/tr/
E-posta: info@sanategitimcileridernegi.com
sanategitimcileridernegi@gmail.com
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
Sınıf Öğretmenleri Derneği (SÖDER)
İnternet: www.so-der.org
E-posta: sinifogretmenleridernegi@gmail.com
so-der@outlook.com
Doç. Dr. Mehmet Turan
Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEB)
İnternet: www.sosyalbilgiler.org
E-posta: adoganay@cu.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet Doğanay
Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği
İnternet: www.tarihegitimcileri.org.tr
E-posta: safran@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa Safran
Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği (TVTED)
İnternet: www.tvted.org.tr
E-posta: canserdar@tvted.org.tr
Can Serdar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
İnternet: www.pdr.org.tr
E-posta: pdrder@yahoo.com
Prof. Dr. Filiz Bilge
Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği
İ
nternet:  www.okumadernegi.org.tr
E-posta:  soedernegi@gmail.com
Prof. Dr. Hayati Akyol
* Dernekler alfabetik olarak sıralanmıştır.