ÖNEMLİ TARİHLER

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  09 Ekim 2017
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  11 Şubat 2018
 • Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih
  04 Mart 2018
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
  05 Mart 2018
 • Kayıt
  06 - 20 Mart 2018
 • Kongre Programının Açıklanması
  08 Nisan 2018
 • Kongre
  18-22 Nisan 2018
 • Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi
  10 Mayıs - 31 Ağustos 2018
 • Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması.
  20 Ekim 2018
 • Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması
  31 Ekim 2018
 • Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması
  23 Eylül 2018

DUYURULAR

 • ICES-UEBK 2018 Kongre Programı
 • ICES-UEBK 2017 Kayıtlı Kullanıcılarının Dikkatine
 • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
 • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
 • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı
 • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
 • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
 • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı

TARİHLER

09 Ekim 2017   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

11 Şubat 2018   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

04 Mart 2018   

Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih

05 Mart 2018   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

06-20 Mart 2018   

Kongre Kayıt

08 Nisan 2018   

Kongre Programının Açıklanması

18-22 Nisan 2018   

Kongre Süreci

10 Mayıs- 31 Ağustos 2018

Kongre Bildiri Kitapçığı ve
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

20 Ekim 2018   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

31 Ekim 2018   

Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması

23 Eylül 2018   

Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması