KURULLAR

Kongre Onursal Başkanı
İsmet Yılmaz, Millî Eğitim Bakanı

Kongre Onur Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Safran, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Rektörü


Kongre Başkanları 
Prof. Dr. Kemal Doymuş, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özcan Demirel, ULED Platformu Başkanı


Kongre Düzenleme Kurulu 
Prof. Dr. Abdullah Kaplan, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Gürses, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman Engin, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Aydan Ersöz, İngilizce Eğitimi Derneği
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz Şengül, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Engin Karadağ, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esra Bukova Güzel , Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil Koca, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Melek Yılmaz Gökay, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melik Bülbül, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mücahit Dilekmen, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Osman Samancı, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi, eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Cengiz Şahin, Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Köksal, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İsmail Seçer, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Kasım Kıroğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Turan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ömer Yılar, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ufuk Şimşek, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ümit Şimşek, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Toran, İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Dr. Mehmet Bars, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dr. A. Selcen Arslangilay, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Dr. Adem Çilek, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
Dr. Ödül Işıtman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
Dr. Serkan Dinçer, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Öğretmen Burcu Yılmaz, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
Can Serdar, Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
Ercan Karaca, Özel Eğitimciler Derneği
Refik Saydam, Müzik Eğitimcileri Derneği
Servet Sarıkaya, Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri


Bilim Kurulu
Prof. Dr. A. Sibel Türküm, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adil Türkoğlu , Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Ahmet Işık, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Halil Kırkkılıç, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Ok, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Saban, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Zeki Saka, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alaattin Canbay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Alev Doğan, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Ali Azar, Bülent Ecevit Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Balcı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ali Göçer, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Okan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Meydan, Nevşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alim Kaya, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alper Cihan Konyalıoğlu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Asım Çivitçi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aslan Gülcü, Atatürk Üni. K.k. Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aydoğan Aykut Ceyhan, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayhan Aydın, Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayhan Kürşad Erbaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayla Oktay, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ayşe Demirbolat, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayşegül Gökhan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Aytekin İşman, Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Banu Yazgan İnanç, Toros Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Behçet Oral, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Betül Aydın, İstanbul Bilim Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Bilgin Ünal İbret, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bülent Güven, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bülent Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Çavuş Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cecilia Mercado, Saint Louis University, School Of Computing And Information Sciences
Prof. Dr. Celal Bayrak, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cemal Tosun , Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Cemal Yıldız, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cemil Öztürk, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz Akçay, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Çetin Semerci , Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cevat Celep, British University Of Nicosia
Prof. Dr. Coşkun Arslan, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Coşkun Bayrak, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Dagna Dejna, Nicolaus Copernicus University, Faculty Of Educational Sciences Higher Education
Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Durmuş Kılıç, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Dursun Dilek, Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Duygu Anıl, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Emin Karip, Türk Eğitim Derneği
Prof. Dr. Emine Akyüz , Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Emine Rüya Özmen, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Engin Yılmaz, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Eralp Altun, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdal Hamarta, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdal Toprakçı , Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan Başar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan Köse, İstanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler Myo
Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esra Ceyhan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esra Özay Köse, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu, Biruni Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fatma Çağlayan Dinçer, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Fatoş Silman, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ferhan Hatice Odabaşı, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feride Bacanlı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feridun Merter, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feyyat Gökçe, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feyzi Uluğ, Todaie
Prof. Dr. Filip Nalaskowski, Nicolaus Copernicus University, Faculty Of Educational Sciences Educational Policy
Prof. Dr. Filiz Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Firdevs Güneş, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Galip Yüksel , Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Giray Topal, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gülşen Avcı, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Gülsün Atanur Baskan, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Güngör Karauğuz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Günseli Orhon, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gürbüz Ocak, Afyon Kocatepe Üni.
Prof. Dr. Gürhan Can, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil Ekşi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halit Dursunoğlu, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Haluk Özmen, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hamide Ertepınar, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hamza Akengin, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Handan Deveci, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Akgündüz, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Haluk Erdem, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Karal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Şeker, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Ünder, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hatice Odacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Doğanay, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Hıfzı Doğan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya Bölükoğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Küçüközer, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Güner, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İhsan Sabri Balkaya, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İlhan Günbayı, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İnayet Aydın Aydın , Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsa Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Aydoğan , Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Doğan, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İzzet Görgen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kasım Karakütük, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Kerim Gündoğdu, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Keziban Orbay, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kıymet Selvi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Leman Tarhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof. Dr. Leyla Küçükahmet, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Lokman Turan, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mahir Kadakal, Giresun Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Arslan, Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Çiçek, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı, Eastern Mediterranean University, Department Of Educational Sciences
Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Gürol, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Güven, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Küçük, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Takkaç, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Çakmak, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Meral Atıcı, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Meral Güven, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mete Alım, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Michael W. Apple, University Of Wisconsin Faculty Of Education
Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muammer Çalık, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muammer Demirel, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Müfit Kömleksiz, Lefke Avrupa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muhittin Tuş, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsine Börekçi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mukadder Boydak Özan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münevver Yalçınkaya, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münevver Ölçüm Çetin, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münir Oktay, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Altun, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Musa Çifçi, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Çelikten, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Cihan, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Cin, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Ergün, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kandemir, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kılıç, Ufuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kutlu, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Özcan, Mef Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sağlam, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Şanal, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Naciye Aksoy, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin Kale, Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nevin Saylan, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Nevzat Bayri, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilay T. Bümen, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Niyazi Can, Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nur Gökbulut, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nuri Yavuz, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nurtaç Canpolat, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz Serin, Lefke Avrupa Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Orhan Akınoğlu, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Osman Gündüz, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Osman Titrek, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Özgür Erdur Baker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Pınar San Bayhan, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Rabia Sarıkaya, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan Özey, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Raşit Özen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Refik Dilber, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Refik Turan, Türk Tarih Kurumu
Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şahin Kesici, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sait Yücel, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Paşa Memişoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Uşun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Samih Bayrakçeken, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Satılmış Tekindal, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Sedat Yüksel, Uludağ Üniversitesi,  eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sefer Ada, İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Seher Sevim, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Selahattin Gönen, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Selçuk Karaman, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şenay Sezgin Nartgün, Aibü
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk , Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şeniz Aksoy, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Serap Buyurgan, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Serap Nazlı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Serdar Erkan, Uluslararası Final Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Servet Bayram, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Servet Özdemir, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Seyfullah Hizarcı, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sibel Karakelle, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sinan Olkun, Ted Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Sırrı Akbaba, Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Soner Yıldırım, Odtü Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Songül Altınışık, Todaie
Prof. Dr. Songül Tümkaya, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Suat Ünal, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Suat Ungan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şükran Tok, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Süleyman Çelenk, Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Doğan, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tacettin Pınarbaşı, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tayyip Duman, Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Telhat Özdoğan, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Temel Çalık, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Todd Alan Price, National Louis University
Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tuncay Ergene, Hacettepe Ünivesitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Turan Akbaş, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Türkan Argon, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ümit Turgut, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Vedat Özsoy, Tobb Etü Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Vladimir A. Fomichov, National Research University Higher School Of Economics
Prof. Dr. William E. Doll, University Of Victoria Faculty Of Education
Prof. Dr. Yahya Akyüz, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Yaşar Baykul, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Yaşar Özbay, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yasin Soylu, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Demir, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Erişen, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Kızılçim, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Taşkesenligil, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Unat, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Gelişli, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Dede, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Özden, İbn Haldun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Budak, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Gürcan Ültanır, Ufuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zekeriya Nartgün, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep Deniz Yöndem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakiütesi
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Ted Üniversitesi, Eğitim Fakültesi


Kongre Sekreteryası/Teknik Kurul
Uzm. Adil Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ümit Dilaver, PEGEM Akademi
Özlem Sağlam, PEGEM Akademi


Hakem Kurulu
Prof. Dr. A. Sibel Türküm, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdullah Kaplan, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adil Türkoğlu , Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Gürses, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Işık, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Halil Kırkkılıç, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Ok, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Saban, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alev Doğan, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Balcı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Okan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Meydan, Nevşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alim Kaya, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alper Cihan Konyalıoğlu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Altay Eren, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Asım Çivitçi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aydan Ersöz, İngilizce Eğitimi Derneği
Prof. Dr. Ayla Oktay, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ayşegül Sağlam Arslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aytunga Oğuz, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Banu Yazgan İnanç, Toros Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Behçet Oral, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Betül Aydın, İstanbul Bilim Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Bilgin Ünal İbret, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Bülent Güven, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Çağlar Gülçiçek, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Çağlayan Dinçer, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Celal Bayrak, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz Akçay, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Çetin Semerci , Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cevat Celep, British University Of Nicosia
Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Dilek Erduran Avcı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Durmuş Kılıç, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Dursun Dilek, Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Duygu Anıl, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Emin Karip, Türk Eğitim Derneği
Prof. Dr. Emine Rüya Özmen, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Engin Karadağ, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Eralp Altun, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdal Toprakçı , Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdinç Duru, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan Başar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esin Atav, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esra Özay Köse, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu, Biruni Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ferhan Hatice Odabaşı, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feride Bacanlı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feridun Merter, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feyzi Uluğ, Todaie
Prof. Dr. Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Filiz Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Firdevs Güneş, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Galip Yüksel , Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gamze Sezgin Selçuk, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gülşah Başol, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Günseli Orhon, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gürbüz Ocak, Afyon Kocatepe Üni.
Prof. Dr. Gürhan Can, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Haluk Özmen, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hamza Akengin, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Handan Deveci, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Karal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Şeker, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Toğrul, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Ünder, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hatice Odacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Doğanay, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Hıfzı Doğan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. İhsan Sabri Balkaya, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İlhan Günbayı, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İnayet Aydın Aydın , Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsa Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İzzet Görgen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kamil İşeri, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kasım Karakütük, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Kemal Doymuş, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim Gündoğdu, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kıymet Selvi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Leyla Küçükahmet, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. M. Sabri Kocakülah, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mahir Kadakal, Giresun Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Arslan, Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Güven, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Takkaç, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Çakmak, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Kalkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Yılmaz Gökay, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Meral Güven, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muammer Çalık, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muammer Demirel, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Müfit Kömleksiz, Lefke Avrupa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muhsine Börekçi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mukadder Boydak Özan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münevver Ölçüm Çetin, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münir Oktay, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Altun, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Gokdere, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Musa Çifçi, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Çelikten, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Cihan, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Cin, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Ergün, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kılıç, Ufuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kutlu, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sağlam, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Naciye Aksoy, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilay T. Bümen, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Niyazi Can, Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nuri Doğan, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri Yavuz, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nurtaç Canpolat, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz Serin, Lefke Avrupa Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Osman Titrek, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan Özey, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Raşit Özen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Reşat Peker, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sait Yücel, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Paşa Memişoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Uşun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Samih Bayrakçeken, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Satılmış Tekindal, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Sedat Yüksel, Uludağ Üniversitesi,  eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sefer Ada, İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi, eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk , Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Serap Buyurgan, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Serap Kaya Şengören, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Servet Özdemir, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sinan Olkun, Ted Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Songül Altınışık, Todaie
Prof. Dr. Songül Tümkaya, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Suat Ünal, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Suat Ungan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Doğan, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tacettin Pınarbaşı, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tayyip Duman, Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Temel Çalık, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ümit Turgut, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Vedat Özsoy, Tobb Etü Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar Baykul, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (emekli)
Prof. Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yasin Soylu, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Demir, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Kızılçim, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Taşkesenligil, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Unat, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Gelişli, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Dede, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Budak, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zekeriya Nartgün, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep Gürel, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Abdullah Adıgüzel, Düzce Ünv.
Doç. Dr. Abdullah Ayaydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ali Arslan, Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Alper Başbay, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Arzu Saka, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Atilla Çimer, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Aygül Aykut, Erciyes Üniversitesi Gsf
Doç. Dr. Ayşe Mentiş Taş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Aziz Yağan, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Bayram Bıçak, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Buket Yakmacı Güzel, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent Güven , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz Şahin, Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Derya Arslan Özer, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Elif Çelebi Öncü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Elvan Yalçınkaya, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Erdal Taşlıdere, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan Dinç, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Erol Duran, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Güldem Dönel Akgül, Erzincan Üniverstisi
Doç. Dr. Gülsen B. Ünver, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Gürcü Erdamar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Güven Dinç, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Doç. Dr. Güven Özdem, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hakan Atılgan, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Hakkı Kontaş, Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Bozgeyikli, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Şahan, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hatice Akkoç, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin Köksal, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin Ünlü, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ibrahım Cankaya, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İlhami Bulut, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İlkay Ulutaş, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İlke Evin Gencel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İsmail Karakaya, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Kamile Demir, Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Doç. Dr. Kasım Kıroğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Kemal Özgen, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Lale Özsevgeç, Ktü Fatih Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Levent Mercin, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Mediha Sarı, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Arif Özerbaş, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Turan, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Melek Demirel, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Melike Özer Keskin, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Meltem Düzbastılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet Baştuğ, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet Turhan, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Murat Kurt, Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül, Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Necmi Gökyer, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Nedim Alev, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Neşe Güler, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal Doğan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Nihat Gürel Kahveci, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Nilüfer Kahraman, Gazi Üniersitesi
Doç. Dr. Nuray Mamur, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuz Dilmaç, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay Bektaş, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ömer Saylar, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Onur Köksal, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Birgin, Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Özkan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Refika Olgan, Odtü Oöe
Doç. Dr. S. Tunay Kamer, Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Sait Akbaşlı, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç İngeç, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Seher Mandacı Şahin, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Sema Çıldır, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Serap Çalışkan, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Serdar Tuna, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife Işık, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Serkan Koşar, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Sinan Ayan, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Şükrü Ada, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Tuncay Ayas, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Tuncay Öğretmen, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Vesile Oktan, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Yaşar Akkan, Gümüşhane Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin Yavuzer, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Yasin Ünsal, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Şahin, Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Zeliha Nurdan Baysal, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Zeynep Alat, Ege Üniv. Oöe
Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Mert, Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Abidin Dağlı, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İlyas, Batman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Çetin, Siirt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Arif Yilmaz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Arslan Bayram, Artvin Çoruh Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Arzu Önel, Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ata Pesen, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ataman Karaçöp, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Şekercioğlu, Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Altun, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Tarkın Çelikkıran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bertan Akyol, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Beste Dinçer, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Betül Küçük Demir, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu Durmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Özdemir, Siirt Universitesi
Yrd. Doç. Dr. Canan Koç, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Cevat Eker, Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Deniz Kahriman, Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Derya Şahin, İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek Karışan, Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ege Akgün, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Emre Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emre Ev Çimen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emrullah Erdem, Adıyaman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Eren Kesim, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın, Siirt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erkan Çer, Amasya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can, Kırklareli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ergün, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Faruk Manav, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih Bozbayındır, Gaziantep Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı, Erzincan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fulya Türk, Gaziantep Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Funda Nalbantoğlu Yılmaz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gamze Sart, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güler Çavuşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güzin Ayrancıoğlu, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sacide Mazman Akar, Uşak Üni. Eğitim Fak. Böte Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Hakan Koğar, Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice Nilüfer Süzen, Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demiral, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu, Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İrfan Nihan Demirel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kazım Alat, Ondokuz Mayıs Üni. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Özalemdar, Giresun Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Aydın Başar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. M. Nevra Küpana, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akpınar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Toran, İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Metin Özkan, Gaziantep Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muammer Ergün, Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Müge Aygün, Giresun Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Berigel, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nail İlhan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Okur Akçay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Karaman, Ordu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Şahin, Amasya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Rabia Şenay Şişman, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık, Dumlupınar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Riyad Şihab, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sadık Yüksel Sıvacı, Ahi Evran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Seda Kerimgil Çelik, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Abd
Yrd. Doç. Dr. Selda Aras, Başkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serap Yetik, Pamukkale Üni. Eğitim Fak. Böte Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Şeref Göküş, Akdeniz Üniv.
Yrd. Doç. Dr. Sibel Güven, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Temel Kösa, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Turgay Alakurt, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ümit Demiral, Ahi Evran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ümit İzgi Onbaşılı, Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Vedat Aktepe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yalçın Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Kuşdemir, Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasin Ozturk, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Bolat , Mustafa Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yeşim Özer Özkan, Gaziantep Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Mutlu, Muş Alparslan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Temiz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zöhre Kaya, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Mehmet Bars, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dr. Adem Çilek, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
Dr. Fatih Önder, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Murat Polat, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Serkan Dinçer, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Öğretmen Nilgün Misir, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Can Serdar, Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
Kezban Tepeli, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

* Düzenleme Kurulu üyeleri akademik unvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

DUYURULAR

  • ICES-UEBK 2018 Kongre Programı
  • ICES-UEBK 2017 Kayıtlı Kullanıcılarının Dikkatine
  • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
  • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
  • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı
  • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
  • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
  • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı

TARİHLER

09 Ekim 2017   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

11 Şubat 2018   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

04 Mart 2018   

Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih

05 Mart 2018   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

06-20 Mart 2018   

Kongre Kayıt

08 Nisan 2018   

Kongre Programının Açıklanması

18-22 Nisan 2018   

Kongre Süreci

10 Mayıs- 31 Ağustos 2018

Kongre Bildiri Kitapçığı ve
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

20 Ekim 2018   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

31 Ekim 2018   

Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması

23 Eylül 2018   

Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması