TAM METİN E-KİTABI

Bildirinizin Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabında yayımlanması için http://www.pegemindeks.net/index.php/27uebk linkinden giriş yaparak bildirinizin tam metnini yükleyebilirsiniz.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulacak olan bildirilerin sahipleri dilerlerse; sunumları sırasında oturum başkanı ve dinleyicilerden almış oldukları dönütleri de kullanarak gözden geçirecekleri bildirilerini kitap formatına getirerek Eylül 2018’de yayımlanacak “Değişen Dünyada Eğitim” e-kitabında kitap bölümü olarak basılması için başvuruda bulunabilirler. E-kitap için başvuruda bulunacak yayın için kriterler aşağıda belirtilmiştir.

Başvurular 10 Mayıs - 10 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmeye alınan yayınlar 1 Temmuz-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında değerlendirme kurulu, bölüm editörü ve editör tarafından incelenerek yazarlara 17 Ağustos 2018 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Kabul edilen kitap bölümleri için yazarlara 30 Ağustos’a kadar süre tanınacak ve e-kitap 22 Eylül 2018’e kadar yayımlanacaktır.

Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı Bölümleri İçin Kabul Kriterleri:
 • Bölümler en az 5 en fazla 40 sayfa olmalıdır (Calibri 10 punto tek satır aralığı).
 • Bölümlerin konusu açıklanan temaların en az birine girmeli ve ana tema ile paralellik göstermelidir.
 • Bölümler Türkçe ya da İngilizce olmalı ve okunabilirlik açısından dil problemleri olmamalıdır.
 • Çalışmada benzerlik (intihal) kontrolü yapılacak olup kaynakça gösterilmeyen metinler barındırıyorsa başvuru değerlendirme dışında tutulacaktır. Birebir alıntılamalarda ise kaynakça gösterilse dahi %15’i geçmemesi gerekmektedir, kullanılan kaynaklar kaynakça listesinde verilmelidir.
 • Kitap bölümü örnek şablona göre düzenlenmelidir. İsteyen katılımcılara redaksiyon hizmeti verilecektir.

DUYURULAR

 • ICES-UEBK 2018 Kongre Programı
 • ICES-UEBK 2017 Kayıtlı Kullanıcılarının Dikkatine
 • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
 • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
 • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı
 • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
 • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
 • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı

TARİHLER

09 Ekim 2017   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

11 Şubat 2018   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

04 Mart 2018   

Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih

05 Mart 2018   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

06-20 Mart 2018   

Kongre Kayıt

08 Nisan 2018   

Kongre Programının Açıklanması

18-22 Nisan 2018   

Kongre Süreci

10 Mayıs- 31 Ağustos 2018

Kongre Bildiri Kitapçığı ve
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

20 Ekim 2018   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

31 Ekim 2018   

Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması

23 Eylül 2018   

Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması