ÇALIŞTAY

Çalıştay 1
Lisansüstü Eğitim Programları Çalıştayı (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)
Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
1994 yılında lisans ve 1997 yılında yüksek lisans eğitimlerini Atatürk Üniversitesi’nde kimya eğitimi alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2001 yılında fen eğitimi alanında İngiltere York Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında araştırmalar yapmakta olup eğitimde araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersler okutmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında eğitim araştırmalarında eğilim analizleri, probleme dayalı öğretim, yaşam temelli öğretim, öğretim programı değerlendirme ve görme engelli öğrencilere fen öğretimi gibi konular yer almaktadır. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 2008-2015 yıllarında IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) Kimya Eğitimi Komitesi yürütme kurulu üyeliği ve 2016-2017 döneminde ise aynı komitenin başkanlığını yürütmüştür. Türkiye Kimya Derneği ve Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği üyesidir.
Moderatör Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu
Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini eğitim programları ve öğretim alanında tamamlayan Dr. Küçükoğlu Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma konuları arasında; program geliştirme, öğretmen eğitimi programları, topluma hizmet uygulamaları ve lisansüstü eğitim süreçleri yer almaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra 2012 yılından beri eğitim bilimleri enstitüsünde müdür yardımcısı olarak lisansüstü eğitim uygulamalarına aktif olarak katılmaktadır. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPODER) üyesidir.
Moderatör Doç. Dr. Sinan Koçyiğit
2003 yılında lisansını okul öncesi eğitimi alanında; 2007 yılında ise yüksek lisans eğitimini eğitim programları ve öğretim alanında Atatürk Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimini 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde okul öncesi eğitimi alanında yapmıştır. Okul öncesi eğitim programları, aile eğitimi ve katılımı, okul öncesi eğitimde matematik eğitimi gibi alanlarda çalışmaları mevcuttur. 2011 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yapmaktadır. Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği üyesidir.
Moderatör Prof. Dr. Refik Dilber
1972 yılında Erzurum’da doğdu. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Programı’ndan mezun oldu.1998 yılından bir yıl süreyle fizik öğretmenliği yaptı. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2002 yılında yüksek lisansını, 2006 yılında da doktorasını aynı üniversitede tamamladı. Daha sonra Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçentliğe atandı. 2011 yılında doçent, 2016 yılında profesör oldu. Üç ay süreyle Çek Cumhuriyeti’nde inceleme ve araştırmalarda bulundu. Araştırma ilgi alanları arasında kavram yanılgıları, aktif öğrenme, akran öğretimi gibi konular yer almaktadır. Halen aynı üniversitede araştırmalarına devam etmektedir.
Moderatör Prof. Dr. Selçuk Karaman
Selçuk Karaman, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir. Araştırma konuları arasında; öğrenme nesneleri, öğretim tasarımı, performans teknolojileri ve uzaktan eğitim yer almaktadır. Uzaktan eğitim ortamlarının yönetimi, bu ortamlara yönelik etkinlik ve materyal geliştirilmesi konusunda araştırma ve uygulamalarda bulunmuştur. Türkiye'nin ilk Nesne Ambarı AtaNesA’dan sonra önemli bir ihak (internet üzerinden herkese açık kurs-MOOC) olan AtademiX’in oluşturulmasında rol almıştır. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü ve Açıköğretim Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerinde bulunan Karaman, Eğitim Bilimleri Enstitüsü yüz yüze öğrencilerinin aldığı “temel istatistik” dersini uzaktan eğitim yoluyla yürütmektedir.
Çalıştay 2
STEM + A Çalıştayı
Koordinatör Prof. Dr. Salih Çepni
1963 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği Programı'ndan mezun oldu. 1987 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışında görevlendirildi. Yüksek lisans eğitimini fen eğitimi alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesi'nde, doktora eğitimini ise 1993 yılında Southampton Üniversitesi'nde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında yardımcı doçent olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi'nde göreve başladı. 1997 yılında doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında YÖK-Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi'nde görev aldı. 2003 yılında profesör oldu.
Moderatör Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
1968 yılında Kastamonu’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bitirdi. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Programı'nda lisans eğitimine başladı ve 1992 yılında mezun oldu. 1997 yılında Fatih Eğitim Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı ve 1999 yılında aynı fakültede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2016 yılından bu yana profesör olarak görevini sürdürmekte olan yazar, evli ve üç çocuk babasıdır
Moderatör Doç. Dr. Emine Çil
1979 yılında Çanakkale’nin Ezine ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ezine’de tamamladı. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı'ndan mezun oldu. 2001 yılında fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. Yüksek lisans eğitimini Muğla Üniversitesi’nde, doktora eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca fen bilgisi öğretmeni olarak çeşitli devlet okullarında görevine devam etti. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. 2016 yılında doçent oldu. Fen eğitimi alanında çalışan akademisyen öğretim yöntem teknikleri, kavram öğretimi, bilimin doğası gibi konularda çalışmalar yapmakta lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vermektedir.
Moderatör Yrd. Doç. Dr. Esra Bozkurt Altan
2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve 2010 yılında tamamlamıştır. Ardından Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmasını 2014 yılında tamamlamıştır. Halen Sinop Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca uzmanlık alanı STEM/FeTeMM eğitimi, fen öğretmenlerinin hizmet içi/hizmet öncesi eğitimi, mühendislik tasarım temelli fen eğitimidir. Bu konularda çeşitli projeler yürütmüş, çok sayıda projeye destek sağlamış ve akademik dergilerde makaleler yayımlamıştır.
Moderatör Yrd. Doç. Dr. Miraç Aydın
1981 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Programı'ndan mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini fen eğitimi alanında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmacı eğitim teknolojilerinin fen sınıflarına entegrasyonu, proje tabanlı fen öğretimi, eğitsel robotik uygulamaları ve bilgisayar destekli nitel veri analizi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

DUYURULAR

  • ICES-UEBK 2018 Kongre Programı
  • ICES-UEBK 2017 Kayıtlı Kullanıcılarının Dikkatine
  • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
  • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
  • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı
  • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
  • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
  • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı

TARİHLER

09 Ekim 2017   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

11 Şubat 2018   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

04 Mart 2018   

Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih

05 Mart 2018   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

06-20 Mart 2018   

Kongre Kayıt

08 Nisan 2018   

Kongre Programının Açıklanması

18-22 Nisan 2018   

Kongre Süreci

10 Mayıs- 31 Ağustos 2018

Kongre Bildiri Kitapçığı ve
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

20 Ekim 2018   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

31 Ekim 2018   

Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması

23 Eylül 2018   

Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması