• Türkçe
 • English
 • русский
 

Sempozyumu Canlı İzleyin

Sempozyum boyunca canlı yayınları takip etmek için Vitamin Öğretmen sayfasına girebilirsiniz. 

İzlemek için tıklayın.

http://www.vitaminogretmen.com/canli

ICES-UEBK 2017 Kongre Programı

Sayfada görüntülemek için tıklayın.
İndirmek için tıklayın.

ICES UEBK Android Uygulaması Kullanımda

Android mobil telefon kullanan katılımcılarımız sempozyum hakkında bilgi almak, etkinlik ve anlık hatırlatmalardan haberdar olmak için ICES UEBK mobil uygulamasını https://goo.gl/UWAoKi bağlantısına tıklayarak veya Google Play'de "ices uebk" kelimelerini aratarak yükleyebilirler.

ICES-UEBK 2017 Özetler E-Kitabı

Uluslararası Sergi E-Kataloğu

Bildiri gönderimi son tarihi güncellenmiştir.

Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih 13Şubat 2017 olarak güncellenmiştir.

PROF. DR. ЕFREMOVA GALINA IVANOVNA kongremize çağrılı konuşmacı olarak katılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Çağrılı Konuşmacılar sayfasını inceleyebilirsiniz.

PROF. DR. ZİYA SELÇUK kongremize çağrılı konuşmacı olarak katılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Çağrılı Konuşmacılar sayfasını inceleyebilirsiniz.

PROF. DR. MICHAEL W. APPLE kongremize çağrılı konuşmacı olarak katılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Çağrılı Konuşmacılar sayfasını inceleyebilirsiniz.

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır.

Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir.

Bu yazıya göre;

1. Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;

 • Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
 • Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
 • Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
 • Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.

2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde -kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla- yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.

3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.

İlgi yazılara ulaşmak için tıklayınız.

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri Antalya Starlight Resort Hotel'de 20-23 Nisan 2017’de yapılacak olan 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Kongrenin ana teması “Küreselleşen Dünyada Eğitim” olarak belirlenmiştir. Kongre Karadeniz Teknik Üniversitesi, ULED (Ulusal Eğitim Dernekleri) Platformu ve Pegem Akademi işbirliği ile düzenlenmektedir.

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Programda; çağrılı konuşmacılara, panellere, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilecektir.

ICES/UEBK-2017 için lütfen daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı bildiri ekleme menüsünü kullanarak gönderebilirsiniz. Kongrenin ana temasının "Küreselleşen Dünyada Eğitim" olmasına ek olarak öğretmen eğitimi/yetiştirme ile ilgili çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.

ICES/UEBK-2017 bildiri özet metinleri kongre öncesinde “Bildiri Özetleri E-Kitabı" olarak yayımlanacaktır. Buna ek olarak kongre sonrasında bildiriler, makale biçimine dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”na basılacaktır. Ayrıca isteyen katılımcılar çalışmalarını Ekim 2017’de basılacak olan “Küreselleşen Dünyada Eğitim” e-kitabında değerlendirilmek üzere bölüm olarak basılması için gönderebilecektir. Başvuruların yayımlanması ile ilgili detaylı bilgilere “Genel Bilgiler” menüsünden ulaşabilirsiniz.

Sizleri Antalya - Starlight Resort Hotel'de yapılacak kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Şule Bahçeci 
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özcan Demirel
ULED Platformu Başkanı


 

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  7 Ekim 2016
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  13 Şubat 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
  20 Şubat 2017
 • Kayıt
  21 Şubat 2017 - 21 Mart 2017
 • Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih
  5 Mart 2017
 • Kongre Programının Açıklanması
  30 Mart 2017
 • Kongre
  20-23 Nisan 2017
 • Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi
  1 Mayıs - 1 Haziran 2017
 • Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
  25 Ağustos 2017
 • Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması
  1 Eylül 2017
 • Küreselleşen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması
  22 Eylül 2017